Judá Ben-Hur


Jehovas vittnen och blod, del 5

Jehovas vittnen och blod, del 5

I de tre första artiklarna i den här serien tar vi hänsyn till de historiska, sekulära och vetenskapliga aspekterna bakom Jehovas vittnes intybloddoktrin. I den fjärde artikeln analyserade vi den första bibeltexten som Jehovas vittnen använder för att ...