Undersökning av Matteus 24, del 12: Den trogna och diskreta slaven

Jehovas vittnen hävdar att männen (för närvarande 8) som utgör sitt styrande organ utgör en uppfyllande av vad de anser vara profetian för den trogna och diskreta slaven som hänvisas till i Matteus 24: 45-47. Är detta korrekt eller bara en självbetjäningstolkning? Om den sistnämnda, vad eller vem är den trogna och diskreta slaven och vad av de tre andra slavarna som Jesus hänvisar till i Lukas parallella berättelse?

Den här videon kommer att försöka besvara alla dessa frågor med hjälp av skriftligt sammanhang och resonemang.

Daniel och dagarna 1,290 och 1,335

Veckans bibelläsning täcker Daniel kapitel 10 till 12. De sista verserna i kapitel 12 innehåller en av de mer gåtfulla avsnitten i Skriften. För att sätta upp scenen har Daniel just avslutat den omfattande profetian från kungarna i norr och söder. De sista verserna ...

När inträffar den första uppståndelsen?

Vad är den första uppståndelsen? I Skriften hänvisar den första uppståndelsen till uppståndelsen till det himmelska och odödliga livet för Jesu salvade följare. Vi tror att det här är den lilla flocken som han talade om vid Luke 12: 32. Vi tror att deras nummer är ett ...