En upptäcktsresa genom tiden - Del 7

Detta är den sjunde och sista artikeln i vår serie som avslutar vår "Journey of Discovery through Time". Detta kommer att granska upptäckten av skyltar och landmärken vi såg under vår resa och de slutsatser vi kan dra av dem. Det kommer också att kort diskutera ...

En upptäcktsresa genom tiden - Del 6

Resan närmar sig, men Upptäckterna fortsätter fortfarande Den sjätte artikeln i vår serie kommer att fortsätta på vår "Journey of Discovery Through Time" startade i de två tidigare artiklarna med hjälp av skyltar och miljöinformation som vi har samlat in från ...

En upptäcktsresa genom tiden - Del 5

Resan fortsätter - Ännu fler upptäckter Den femte artikeln i vår serie kommer att fortsätta på vår "Journey of Discovery Through Time" som började i den föregående artikeln med hjälp av skyltar och miljöinformation som vi har samlat in från sammanfattningarna av Bibeln ...

En upptäcktsresa genom tiden - Del 3

Den här tredje artikeln avslutar upprättandet av skyltarna vi kommer att behöva i vår "Journey of Discovery through Time". Det täcker tidsperioden från det 19: e året av Johoiachins utflykt till 6th år av Darius den persiska (stora). Därefter granskas ...