Jehovas vittnen och blod, del 5

Jehovas vittnen och blod, del 5

I de tre första artiklarna i den här serien tar vi hänsyn till de historiska, sekulära och vetenskapliga aspekterna bakom Jehovas vittnes intybloddoktrin. I den fjärde artikeln analyserade vi den första bibeltexten som Jehovas vittnen använder för att ...

Jehovas vittnen och blod - del 4

Vi har alltså beaktat de historiska, sekulära och vetenskapliga aspekterna av Jehovas vittnes lärdom om inget blod. Vi fortsätter med de sista segmenten som behandlar det bibliska perspektivet. I den här artikeln granskar vi noga den första av de tre ...

Jehovas vittnen och blod - del 3

Blod som blod eller blod som mat? Majoriteten i JW-samhället antar att doktorn No Blood är en bibelundervisning, men ändå är det få som förstår vad som krävs för att ha denna position. För att säga att doktrinen är bibelsk krävs att vi accepterar förutsättningen att ...

Jehovas vittnen och blod - del 2

Försvara det oförsvarliga Under åren mellan 1945-1961 fanns det många nya upptäckter och genombrott inom medicinsk vetenskap. I 1954 utfördes den första framgångsrika njurtransplantationen. De potentiella fördelarna för samhället som använder terapier som involverar överföringar ...

Jehovas vittnen och blod - del 1

Lokalen - fakta eller myt? Det här är det första i en serie av fem artiklar som jag har utarbetat som hänför sig till Jehovas vittnes lärdom om inget blod. Låt mig först säga att jag har varit en aktiv Jehovas vittne hela mitt liv. För majoriteten av ...