Har Jehovas vittnen "ett godkänt mentaltillstånd"?

"Precis som de inte såg sig lämpliga att erkänna Gud, gav Gud dem över till ett avvisat mentalt tillstånd för att göra saker som inte passade." (Romarna 1:28 NWT) Det kan verka som ett djärvt uttalande till och med för att antyda att ledningen för Jehovas vittnen har givits över ...