Alla ämnen > Bidrag

"De kommer att regera som kungar ..." - Vad är en kung?

"Saving Humanity"-artiklarna och de senaste om uppståndelsehoppet har täckt en del av en fortsatt diskussion: kommer kristna som har uthärdat att komma till himlen, eller vara anslutna till jorden som vi känner den nu. Jag gjorde den här forskningen när jag insåg...

Verkets förtjänst och Jehovas vittnen

[Denna artikel har publicerats med författarens tillstånd från sin egen webbplats.] Jehovas vittne-läran om tillämpningen av Jesu undervisning om fåren och getterna i kapitel 25 av Matteus har viss likhet med romersk-katolismens läran ...