Undersökning av Matteus 24, del 12: Den trogna och diskreta slaven

Jehovas vittnen hävdar att männen (för närvarande 8) som utgör sitt styrande organ utgör en uppfyllande av vad de anser vara profetian för den trogna och diskreta slaven som hänvisas till i Matteus 24: 45-47. Är detta korrekt eller bara en självbetjäningstolkning? Om den sistnämnda, vad eller vem är den trogna och diskreta slaven och vad av de tre andra slavarna som Jesus hänvisar till i Lukas parallella berättelse?

Den här videon kommer att försöka besvara alla dessa frågor med hjälp av skriftligt sammanhang och resonemang.

De bad om en kung

[Detta inlägg bidrog av Alex Rover] Vissa ledare är exceptionella människor, med en kraftfull närvaro, en inspirerande av förtroende. Vi dras naturligtvis till exceptionella människor: höga, framgångsrika, vältalade, snygga. Nyligen besökte Jehovas ...