Bekännande Kristus

Ibland har det funnits de som har använt kommentarfunktionen i Beroean Pickets för att främja idén att vi måste ta ett offentligt ståndpunkt och avstå från vår förening med organisationen för Jehovas vittnen. De kommer att citera skrifter som ...

Till vem tillhör du?

Till vem tillhör du? Vilken gud följer du? För precis den som du böjer er Herre är; du tjänar honom nu. Du kan inte tjäna två gudar; Båda mästarna kan inte dela ditt hjärts kärlek i sin ev. Del. För varken du skulle vara rättvis. (Ssb-låt 207) Vem gör vi som ...

Obligatorisk rapportering av röd sill

En av våra kommentatorer föreslog ett försvar för Jehovas vittnes ställning när det gäller obligatorisk rapportering av fall av övergrepp mot barn. Tillfällighet gav en god vän till mig samma försvar. Jag tror att det återspeglar den vanliga tron ​​bland ...

Christianity, Inc.

Jag delade nyligen en länk till Brother Geoffrey Jacksons vittnesmål inför den australiensiska Royal Commission om institutionella svar på sexuella övergrepp mot barn med ett par JW-vänner. Jag gick ur mitt sätt att inte vara negativ eller utmanande. Jag delade helt enkelt en nyhet ...