“Weka macho yako. . . juu ya vitu visivyoonekana. Kwa maana vitu vinavyoonekana ni vya muda mfupi, lakini vitu visivyoonekana ni vya milele. " 2 Wakorintho 4:18.

[Kifungu cha 22 kutoka ws 05/20 p.26 Julai 27 - Agosti 2, 2020]

“Wakati tunaweka macho yetu, si kwa vitu vinavyoonekana, lakini kwa vitu visivyoonekana. Kwa maana vitu vinavyoonekana ni vya muda mfupi, lakini vitu visivyoonekana ni vya milele. ” - 2 KOR. 4:18

Nakala iliyotangulia ilijadili zawadi tatu ambazo Yehova ametupa. Dunia, ubongo wetu, na Neno lake Bibilia. Nakala hii inajaribu kujadili hazina nne ambazo hazijaonekana:

  • Urafiki na Mungu
  • Zawadi ya maombi
  • Msaada wa roho takatifu ya Mungu
  • Msaada wa mbinguni tunao katika huduma yetu

MARAFIKI NA YEHOVA

Kifungu cha 3 kinaanza kwa kusema kwamba "Hazina kubwa kabisa isiyoonekana ni urafiki na Yehova Mungu ”.

Zaburi 25:14 inasema: "Urafiki wa karibu na Yehova ni wa wale wanaomwogopa, naye huwajulisha agano lake." Hii ilikuwa andiko la maandishi kwa nakala hiyo katika gazeti la Mnara wa Mlinzi la Februari 2016 yenye kichwa: "Omba Rafiki za karibu za Yehova".

Kifungu cha 3 halafu kinasema "Je! Inawezekanaje Mungu kufanya urafiki na wanadamu wenye dhambi na kubaki watakatifu kabisa? Anaweza kufanya hivyo kwa sababu dhabihu ya fidia ya Yesu "huondoa dhambi ya ulimwengu" ya wanadamu. "

Taarifa hii inaangazia shida na mafundisho ya JW kwamba Wakristo wanapata urafiki na Mungu kupitia Rama. Yakobo 2:23 inasema "Andiko lilipotimia ambalo linasema," Ibrahimu alimwamini Mungu, na ikahesabiwa kwake kuwa haki, "akaitwa rafiki wa Mungu."- New Version International. Huo ndio kielelezo cha moja kwa moja cha maandiko kwa mtu kama rafiki wa Mungu bila kujali kile tunachoambiwa katika aya ya 4 na 5.

Ikiwa dhabihu ya fidia inahitajika kwetu kupata urafiki na Yehova kama kifungu cha 3 kinataja, ingekuwaje Abrahamu angeitwa rafiki wa Yehova?

Bila sisi kufanya kazi sana juu ya mada hiyo kwani imejadiliwa mara nyingi kwenye mkutano huu, ni muhimu kutambua kuwa hakuna chochote kibaya kwa kutaja urafiki na Mungu kwa kuzingatia uhusiano wa karibu ambao tunaweza kuunda naye. Wakati uhusiano unakua, mtu anaweza kukuza urafiki na mtu anayemvutia na ambaye ni karibu naye.

Walakini, kama inavyojadiliwa katika hakiki zingine kwenye mkutano huu, Shida na mafundisho ya JW ni kwamba inapunguza umuhimu wa dhabihu ya fidia kwa uhusiano na Wakristo wote leo na kuwaibia yale ambayo ni yao.

Mashahidi wa Yehova hufundisha kwamba ni Wakristo wateule “Wakfu” wateule tu ndio wanaochukuliwa kuwa wana wa Mungu. Mashahidi wengine wote watakuwa wana wa Mungu baada ya miaka 144,000 katika ulimwengu mpya wa Mungu. Tafadhali rejelea nakala hapa chini kwa majadiliano ya kina juu ya mada hii.

https://beroeans.net/2016/04/11/imitate-jehovahs-close-friends/; https://beroeans.net/2016/04/05/jehovah-called-him-my-friend/

Angalia yale Wagalatia 3: 23-29 inasema:

23Kabla ya ujio wa imani hii, tulikuwa tukishikiliwa chini ya sheria, tulifungwa hadi imani itakayokuja itafunuliwa. 24Kwa hivyo sheria ilikuwa mlinzi wetu hadi Kristo atakapokuja ili tuweze kuhesabiwa haki kwa imani. 25Kwa kuwa imani hii imekuja, hatuko tena chini ya mlezi.

26Kwa hivyo katika Kristo Yesu Ninyi nyote ni watoto wa Mungu kwa njia ya imani, 27kwa maana nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo [Bold yetu]. 28Hakuna Myahudi au Mtu wa Mataifa, sio mtumwa wala huru, wala hakuna wa kiume na wa kike, kwa maana nyinyi nyote ni moja katika Kristo Yesu. 29Ikiwa wewe ni wa Kristo, basi ni uzao wa Abrahamu, na warithi kulingana na ahadi. " - New International Version https://biblehub.com/niv/galatians/3.htm

Je! Tunajifunza nini kutoka kwa andiko hili?

Kwanza, hatuko chini ya ulinzi chini ya ulinzi. Kwa nini hiyo ni muhimu kuzingatia? Kama ilivyoonyeshwa katika aya ya 24 sisi ni "kuhesabiwa haki kwa imani". Kwa nini tunahitaji kuwa chini ya uangalizi au uangalizi wa jamii ya watiwa-mafuta pamoja na fidia? Ikiwa fidia haikutosha sisi kuitwa watoto wa Mungu, sehemu hii ya kwanza haingefanya akili yoyote.

Pili, angalia maneno yaliyoonyeshwa kwa ujasiri. Wote waliobatizwa kwa Kristo wamevaa mwenyewe na Kristo na kwa hivyo wame watoto wote wa Mungu kupitia imani. Sio kupitia rekodi ya kuthibitika ya utii wakati fulani katika siku zijazo. Kwa kweli, aya ya 29 inasema wazi kuwa ikiwa wewe ni wa Kristo, ni warithi. Je! Rafiki anaweza kuwa mrithi sahihi wa kiti cha enzi? Inawezekana, lakini sio uwezekano. Kawaida, ambapo hakuna watoto waliozaliwa na mfalme mtu mwingine wa familia angechukua kiti cha enzi.

Mada hii inahitaji zaidi ya uhakiki wa aya chache. Kwa mawazo mengine juu ya mada tafadhali rejelea viungo hapo juu.

Zawadi ya maombi

Aya 7 - 9 zina sehemu muhimu juu ya zawadi ya sala.

Zawadi ya ROHO MTAKATIFU

Aya ya 11 inasema “Roho takatifu inaweza kutusaidia kushughulikia migawo yetu katika utumishi wa Mungu. Roho ya Mungu inaweza kukuza talanta na uwezo wetu. ”

Hii inaweza kuwa kweli ikiwa kazi tulipewa na Yehova. Lakini tunapata kazi gani katika Shirika? Je! Tunahitaji roho ya Yehova kurudisha habari tuliyopewa kwenye Magazeti na Vitabu vya Mkutano wiki baada ya wiki bila chumba chochote cha sisi kutumia akili na mioyo yetu kwa kile tunachosoma? Je! Wazee wanahitaji roho takatifu kurudia muhtasari huo mwaka hadi mwaka kama mazungumzo kwa kutaniko? Ikiwa kweli Roho Mtakatifu anatuongoza katika mgawo wetu hakika hakutakuwa na hofu ya sisi kusema mambo ambayo ni kinyume na yale Shirika hufundisha.

Kifungu 13 kisha inasema "Kwa msaada wa roho takatifu, waabudu wa Yehova wapata milioni nane na nusu wamekusanywa kutoka kila kona ya dunia. Pia, tunafurahia paradiso ya kiroho kwa sababu roho ya Mungu hutusaidia kukuza sifa nzuri, kama upendo, shangwe, amani, uvumilivu, fadhili, wema, imani, upole, na kujizuia. Sifa hizo hufanya “matunda ya roho.” Je! Mwandishi anatoa uthibitisho gani kwa madai haya mazuri? Hakuna. Shaka tu kwamba kati ya idadi ya watu bilioni 7.8, watu milioni 8.5 ni ushahidi mkubwa wa kutimia kwa maneno hayo kwenye Matendo 1: 8.

USHAURI WA KIJANI KWA UTUMISHI WETU

Aya ya 16 inasema "Tunayo hazina isiyoonekana ya 'kufanya kazi pamoja' na Yehova na sehemu ya kimbingu ya tengenezo lake. " 2 Wakorintho 6: 1 imetajwa kama msaada wa madai haya.

"Kama wafanyikazi wenzenu wa Mungu, basi, tunawasihi msipokee neema ya Mungu bure"- Bibilia ya Berean

Je! Umegundua marejeleo yoyote ya sehemu ya mbinguni ya tengenezo la Yehova katika maneno ya Paulo? Hapana. Kwa nini basi ni muhimu kwa mwandishi kutaja kwamba hapa. Je! Sio kutoa ukweli juu ya maoni kwamba Baraza Linaloongoza linaongoza sehemu ya kidunia ya shirika? Hakuna kumbukumbu yoyote katika Bibilia kwa shirika. Yehova hajawahi kutumia tengenezo hapo zamani wakati wa kushughulika na watumishi wake waaminifu. Ndio, labda alitumia vikundi fulani kama vile Walawi kutoa majukumu kwa Waisraeli wenzao hapo zamani. Ndio, alitumia mitume wa karne ya kwanza kueneza habari za Wema lakini hakuna hata mmoja wao aliye shirika.

Shirika ni dhana inayozunguka sana ambayo kwa kawaida inajumuisha chombo kilichoingizwa.

Kamusi ya Cambridge inasema shirika "Ni kikundi cha watu ambao hufanya kazi kwa pamoja katika njia iliyopangwa kwa kusudi la pamoja."

Mfano unaotolewa kuonyesha mfano ni vyombo vyote vilijumuishwa. Hapo awali Mashahidi wa Yehova waliitaja shirika hilo "jamii" ambayo ina maana kama hiyo.

Kifungu cha 17 kama ilivyokuwa mazoea tena yanajaribu kuhamasisha Mashahidi kuwa wenye bidii katika kazi ya “nyumba kwa nyumba.” Kifungu cha 18 ni kutia moyo kufuata riba yoyote iliyoonyeshwa kwa kufanya safari za kurudi. Ikiwa shirika litaamini kweli maneno yaliyonukuliwa katika aya ya 16 kutoka 1 Wakorintho 3: 6,7 wangehitaji kuendelea kukumbusha Mashahidi kuendelea kuhubiri katika eneo lile lile lisilozaa katika mkutano sehemu za juma? Je! Vipi kuhusu ukumbusho wa mara kwa mara kwa wachapishaji kwamba wanapaswa kujaribu na kukutana na “wastani wa kutaniko” na kuepukana na ujinga?

1 Wakorintho 3: 6,7 inasema: "Mimi nilipanda, Atole alimwagilia maji, lakini Mungu aliendelea kukuza, hata mtu anayepanda chochote wala ndiye anayemwagilia maji, lakini ni Mungu anayekuza."

Iko wapi imani ya Shirika kwamba Mungu atakua?

Hitimisho

Nakala hii ni jaribio lingine la kuwafanya Mashahidi 'wahisi vizuri' juu ya kuwa shirika. Sehemu kubwa ya kifungu hicho imejengwa juu ya utumizi mbaya wa maandiko na vile vile vya ufundishaji wa mafundisho ya Watchtower yaliyopo. “Hazina zisizoonekana” zilizotajwa katika makala hiyo hazifanyi sana kukuza uthamini kwa Yehova. Isipokuwa kwa aya chache nzuri juu ya maombi, hakuna kitu kinachoweza kusifiwa juu ya nakala hii.

8
0
Tungependa mawazo yako, tafadhali maoni.x
()
x