Tunachoamini

Kabla ya kuorodhesha uelewa wetu wa sasa wa imani msingi za Kikristo, ningependa kusema kwa niaba ya kila mtu anayeunga mkono na kushiriki katika wavuti hizi kwamba uelewa wetu wa Maandiko ni kazi inayoendelea. Tuko tayari kuchunguza chochote kwa mwangaza wa Maandiko ili kuhakikisha kuwa kile tunachoamini kinapatana na neno la Mungu.

Imani zetu ni:

 1. Kuna Mungu mmoja wa kweli, Baba wa wote, Muumba wa wote.
  • Jina la Mungu linawakilishwa na Tetragrammaton ya Kiebrania.
  • Kupata matamshi halisi ya Kiebrania haiwezekani na sio lazima.
  • Ni muhimu kutumia jina la Mungu, matamshi yoyote ambayo unaweza kupendelea.
 2. Yesu ndiye Bwana wetu, Mfalme, na kiongozi tu.
  • Yeye ndiye Mwana mzaliwa-pekee wa Baba.
  • Yeye ndiye Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.
  • Vitu vyote viliumbwa kupitia yeye, kwake na yeye.
  • Yeye sio muumbaji, lakini mtengenezaji wa vitu vyote. Mungu ndiye muumbaji.
  • Yesu ni mfano wa Mungu, kielelezo halisi cha utukufu wake.
  • Tunawasilisha kwa Yesu, kwa kuwa mamlaka yote imewekeza ndani yake na Mungu.
  • Yesu alikuwepo mbinguni kabla ya kuja duniani.
  • Wakati alikuwa duniani, Yesu alikuwa mwanadamu kamili.
  • Baada ya ufufuko wake, alikua kitu kingine zaidi.
  • Hakufufuka kama mwanadamu.
  • Yesu alikuwa na ni "Neno la Mungu".
  • Yesu ameinuliwa kwa nafasi ya pili kwa Mungu.
 3. Roho takatifu hutumiwa na Mungu kutimiza mapenzi yake.
 4. Biblia ni neno la Mungu lililoongozwa na roho.
  • Ni msingi wa kuanzisha ukweli.
  • Bibilia ina maelfu ya nakala za maandishi.
  • Hakuna sehemu ya Bibilia inayopaswa kukataliwa kama hadithi.
  • Usahihi wa tafsiri za Bibilia lazima uthibitishwe kila wakati.
 5. Wafu hawapo; tumaini la wafu ni ufufuo.
  • Hakuna mahali pa mateso ya milele.
  • Kuna ufufuo mbili, moja kwa uzima na moja kwa hukumu.
  • Ufufuo wa kwanza ni wa wenye haki, kwa uzima.
  • Wadilifu hufufuliwa kama roho, kwa njia ya Yesu.
  • Waswahili watafufuliwa duniani wakati wa Utawala wa milenia wa Kristo.
 6. Yesu Kristo alikuja kufungua njia kwa wanadamu waaminifu kuwa watoto wa Mungu.
  • Hao huitwa wateule.
  • Watatawala Duniani na Kristo wakati wa utawala wake ili kupatanisha ubinadamu wote na Mungu.
  • Dunia itajazwa na watu wakati wa utawala wa Kristo.
  • Mwisho wa utawala wa Kristo, wanadamu wote watakuwa tena watoto wa Mungu wasio na dhambi.
  • Njia pekee ya wokovu na uzima wa milele ni kupitia Yesu.
  • Njia pekee ya kwenda kwa Baba ni kupitia Yesu.
 7. Shetani (anayejulikana pia kama Ibilisi) alikuwa mwana wa malaika wa Mungu kabla ya kufanya dhambi.
  • Pepo pia ni wana wa roho wa Mungu waliotenda dhambi.
  • Shetani na pepo wataangamizwa baada ya Utawala wa Masihi wa 1,000.
 8. Kuna tumaini moja la Mkristo na Ubatizo mmoja wa Mkristo.
  • Wakristo wameitwa kuwa watoto wa Mungu waliopitishwa.
  • Yesu ndiye mpatanishi kwa Wakristo wote.
  • Hakuna darasa la sekondari la Wakristo na tumaini tofauti.
  • Wakristo wote wanatakiwa kula mkate na kunywa divai kwa kutii amri ya Yesu.