[சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அப்பல்லோஸ் யோவான் 17: 3 பற்றிய இந்த மாற்று புரிதலை என் கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்தார். அப்பொழுது நான் இன்னும் நன்றாக அறிவுறுத்தப்பட்டேன், அதனால் அவரின் தர்க்கத்தை என்னால் அதிகம் பார்க்க முடியவில்லை, அப்பல்லோஸுக்கு இதேபோன்ற புரிதலைக் கொண்ட மற்றொரு வாசகரிடமிருந்து ஒரு சமீபத்திய மின்னஞ்சல் வரும் வரை அதைப் பற்றி அதிகம் எழுதவில்லை. இதன் விளைவாகும்.]

_________________________________________________

NWT குறிப்பு பைபிள்
இதன் பொருள் நித்திய ஜீவன், அவர்கள் உங்களைப் பற்றிய அறிவைப் பெறுவது, ஒரே உண்மையான கடவுள், நீங்கள் அனுப்பிய இயேசு கிறிஸ்து.

கடந்த 60 ஆண்டுகளாக, இது ஜான் 17: 3 இன் பதிப்பாகும், இது யெகோவாவின் சாட்சிகளாகிய நாங்கள் கள ஊழியத்தில் பலமுறை பயன்படுத்தியுள்ளோம், நித்திய ஜீவனைப் பெறுவதற்காக எங்களுடன் பைபிளைப் படிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை மக்களுக்குப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. எங்கள் பைபிளின் 2013 பதிப்பின் வெளியீட்டில் இந்த ரெண்டரிங் சற்று மாறிவிட்டது.

NWT 2013 பதிப்பு
இதன் பொருள் நித்திய ஜீவன், அவர்கள் உங்களை அறிந்துகொள்வது, ஒரே உண்மையான கடவுள், நீங்கள் அனுப்பியவர் இயேசு கிறிஸ்து.

நித்திய ஜீவன் கடவுளைப் பற்றிய அறிவைப் பெறுவதைப் பொறுத்தது என்ற கருத்தை இரண்டு விளக்கங்களும் ஆதரிக்கக்கூடும். அதை நிச்சயமாக எங்கள் வெளியீடுகளில் பயன்படுத்துகிறோம்.
முதல் பார்வையில், இந்த கருத்து சுயமாகத் தெரிகிறது; அவர்கள் சொல்வது போல் ஒரு மூளை இல்லை. நாம் முதலில் அவரைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளாவிட்டால், நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து, கடவுளால் நித்திய ஜீவனை வழங்குவது எப்படி? இந்த புரிதலின் தர்க்கரீதியான மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, அதிகமான மொழிபெயர்ப்புகள் எங்கள் ஒழுங்கமைப்போடு ஒத்துப்போகவில்லை என்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது.
இங்கே ஒரு மாதிரி:

சர்வதேச தரநிலை பதிப்பு
இது நித்திய ஜீவன்: ஒரே உண்மையான கடவுளான நீங்கள் அனுப்பிய மேசியாவாகிய உங்களை அறிய.

புதிய சர்வதேச பதிப்பு
இப்போது இது நித்திய ஜீவன்: ஒரே உண்மையான கடவுளான உங்களையும், நீங்கள் அனுப்பிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர்கள் அறிவார்கள்.

சர்வதேச தரநிலை பதிப்பு
இது நித்திய ஜீவன்: ஒரே உண்மையான கடவுளான நீங்கள் அனுப்பிய மேசியாவாகிய உங்களை அறிய.

கிங் ஜேம்ஸ் பைபிள்
ஒரே நித்திய கடவுளையும், நீங்கள் அனுப்பிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர்கள் அறிந்துகொள்ள இது நித்திய ஜீவன்.

பைங்டன் பைபிள் (WTB & TS ஆல் வெளியிடப்பட்டது)
"இதுதான் நித்திய ஜீவன், ஒரே உண்மையான கடவுளாகவும், நீங்கள் அனுப்பிய இயேசு கிறிஸ்துவாகவும் அவர்கள் உங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்."

மேற்கூறிய ரெண்டரிங்ஸ் விரைவான வருகையால் காணக்கூடிய வகையில் மிகவும் பொதுவானவை http://www.biblehub.com அங்கு நீங்கள் தேடல் துறையில் “யோவான் 17: 3” ஐ உள்ளிட்டு, இயேசுவின் வார்த்தைகளின் 20 இணையான மொழிபெயர்ப்புகளைக் காணலாம். அங்கு சென்றதும், இன்டர்லீனியர் தாவலைக் கிளிக் செய்து, கிரேக்க வார்த்தையின் மேலே உள்ள 1097 எண்ணைக் கிளிக் செய்க ginóskó.  கொடுக்கப்பட்ட வரையறைகளில் ஒன்று "குறிப்பாக தனிப்பட்ட அனுபவத்தின் மூலம் (முதல் கை அறிமுகம்) தெரிந்து கொள்வது."
ராஜ்ய இன்டர்லீனியர் இதை "இது நித்திய ஜீவன், அவர்கள் உங்களை ஒரே உண்மையான கடவுளாகவும், நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பியவர்களாகவும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே."
எல்லா மொழிபெயர்ப்புகளும் எங்கள் ரெண்டரிங் உடன் உடன்படவில்லை, ஆனால் பெரும்பான்மையானவை அவ்வாறு செய்கின்றன. இதைவிட முக்கியமானது என்னவென்றால், 'கடவுளை அறிவதே நித்திய ஜீவன்' என்று கிரேக்கம் கூறுவதாகத் தெரிகிறது. இது பிரசங்கி 3: 11-ல் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சிந்தனைக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளது.

"... ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இறுதி வரை [உண்மையான] கடவுள் செய்த வேலையை மனிதகுலம் ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது என்பதற்காக, அவர் காலவரையறையின்றி அவர்களின் இதயத்தில் வைத்துள்ளார்."

நாம் என்றென்றும் வாழலாம் என்றாலும், நாம் ஒருபோதும் யெகோவா கடவுளை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள மாட்டோம். எங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் வழங்கப்பட்டதற்கான காரணம், காலவரையறையின்றி நம் இதயத்தில் வைக்கப்பட்டதற்கான காரணம், "தனிப்பட்ட அனுபவம் மற்றும் முதல் கை அறிமுகம்" மூலம் நாம் தொடர்ந்து கடவுளைப் பற்றிய அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்.
ஆகவே, வேதத்தை நாம் தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாம் அந்த விஷயத்தை இழக்கிறோம் என்று தோன்றும். என்றென்றும் வாழ கடவுளைப் பற்றிய அறிவை ஒருவர் பெற வேண்டும் என்பதை நாம் குறிக்கிறோம். இருப்பினும், அந்த தர்க்கத்தை அதன் முடிவுக்கு பின்பற்றுவது நித்திய ஜீவனைப் பெற எவ்வளவு அறிவு தேவை என்று கேட்க நம்மைத் தூண்டுகிறது? ஆட்சியாளரின் குறி, மணலில் உள்ள கோடு, நித்திய ஜீவனைப் பெற நாம் போதுமான அறிவைப் பெற்றுள்ள முனைப்புள்ளி எங்கே?
நிச்சயமாக, எந்த மனிதனும் கடவுளை முழுமையாக அறிய முடியாது,[நான்] எனவே வாசலில் நாம் தொடர்புகொள்வது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான அறிவு தேவைப்படுகிறது மற்றும் ஒரு முறை அடையப்பட்டால், நித்திய ஜீவன் சாத்தியமாகும். ஞானஸ்நானம் பெற அனைத்து வேட்பாளர்களும் கடந்து செல்ல வேண்டிய நடைமுறையால் இது வலுப்படுத்தப்படுகிறது. அவை 80+ கேள்விகளின் தொடருக்கு மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன யெகோவாவின் சித்தத்தைச் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது நூல். ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்கான அவர்களின் முடிவு யெகோவாவின் சாட்சிகளால் கற்பிக்கப்பட்ட பைபிளின் துல்லியமான அறிவை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதை உறுதிப்படுத்த அவர்களின் அறிவை சோதிக்க இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகவே, ஜான் 17: 3 பற்றிய நமது புரிதல் முக்கியமானது, நம்முடைய பைபிள் கல்விப் பணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட கருத்துக்கு ஒரு 1989 ஆய்வு புத்தகம் என்ற தலைப்பில் இருந்தது பூமியில் சொர்க்கத்தில் நீங்கள் என்றென்றும் வாழலாம் இது 1995 இல் மற்றொரு ஆய்வு புத்தகத்தால் மாற்றப்பட்டது நித்திய ஜீவனுக்கு வழிவகுக்கும் அறிவு.
1 இன் இரண்டு யோசனைகளுக்கும் இடையே ஒரு நுட்பமான ஆனால் முக்கியமான வேறுபாடு உள்ளது) “நான் கடவுளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன், அதனால் நான் என்றென்றும் வாழ முடியும்;” மற்றும் 2) “நான் என்றென்றும் வாழ விரும்புகிறேன், அதனால் நான் கடவுளை அறிந்து கொள்ள முடியும்.”
எந்தவொரு மனிதனும் வாழ்நாள் முழுவதும் படிப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட அனுபவத்தைப் பெறுவார் என்று நம்புவதை விட சாத்தானுக்கு கடவுளைப் பற்றிய மிக விரிவான அறிவு உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. கூடுதலாக, ஆதாம் படைக்கப்பட்டபோது அவருக்கு நித்திய ஜீவன் இருந்தது, ஆனால் அவர் கடவுளை அறியவில்லை. புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையைப் போலவே, அவர் தனது பரலோகத் தந்தையுடனான தினசரி தொடர்பு மற்றும் படைப்பு பற்றிய தனது ஆய்வின் மூலம் கடவுளைப் பற்றிய அறிவைப் பெறத் தொடங்கினார். ஆதாம் பாவம் செய்யாவிட்டால், இப்போது அவர் கடவுளைப் பற்றிய அறிவில் 6,000 ஆண்டுகள் பணக்காரராக இருப்பார். ஆனால் அது அறிவின் பற்றாக்குறை அல்ல, அவர்கள் பாவத்தை ஏற்படுத்தியது.
மீண்டும், கடவுளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது முக்கியமில்லை என்று நாங்கள் கூறவில்லை. இது மிகவும் முக்கியமானது. உண்மையில் இது வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்பதில் மிகவும் முக்கியமானது. குதிரையை வண்டியின் முன் வைக்க, “நாம் கடவுளை அறிந்துகொள்ள வாழ்க்கை இருக்கிறது.” “அறிவு இருக்கிறது, அதனால் நாம் வாழ்க்கையைப் பெற முடியும்” என்று சொல்வது, வண்டியை குதிரையின் முன் வைக்கிறது.
நிச்சயமாக, பாவமுள்ள மனிதர்களாகிய நம்முடைய நிலை இயற்கைக்கு மாறானது. விஷயங்கள் இந்த வழியில் இருக்கக்கூடாது. எனவே, மீட்கப்படுவதற்கு நாம் ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவை விசுவாசிக்க வேண்டும். அவருடைய கட்டளைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அதற்கெல்லாம் அறிவு பெற வேண்டும். ஆனாலும், யோவான் 17: 3-ல் இயேசு சொல்லும் விஷயம் அதுவல்ல.
இந்த வேதத்தை நாம் மிகைப்படுத்தியதும் தவறாகப் பயன்படுத்துவதும் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு ஒரு வகையான “எண்களால் வண்ணம் தீட்டுதல்” அணுகுமுறைக்கு வழிவகுத்தது. ஆளும் குழுவின் போதனைகளை “உண்மை” என்று ஏற்றுக்கொண்டால், எங்கள் கூட்டங்களில் தவறாமல் கலந்துகொள்வது, முடிந்தவரை கள சேவையில் ஈடுபடுவது, பேழை போன்ற அமைப்பினுள் தங்குவது என நாம் கற்பிக்கப்படுகிறோம், நம்புகிறோம். நித்திய ஜீவனைப் பற்றி மிகவும் உறுதியாக இருங்கள். கடவுள் அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள எல்லாவற்றையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள தேவையில்லை, ஆனால் தேர்ச்சி தரத்தைப் பெற போதுமானது.
ஒரு தயாரிப்புடன் விற்பனையாளர்களைப் போல நாங்கள் அடிக்கடி ஒலிக்கிறோம். நம்முடையது நித்திய ஜீவன் மற்றும் இறந்தவர்களின் உயிர்த்தெழுதல். விற்பனையாளர்களைப் போலவே ஆட்சேபனைகளையும் சமாளிக்கவும் எங்கள் தயாரிப்பின் நன்மைகளைத் தூண்டவும் நாங்கள் கற்பிக்கப்படுகிறோம். என்றென்றும் வாழ விரும்புவதில் தவறில்லை. அது இயற்கையான ஆசை. உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கையும் முக்கியமானது. எபிரெயர் 11: 6 காட்டுவது போல், கடவுளை நம்புவது போதாது. "அவர் ஆர்வத்துடன் அவரைத் தேடுபவர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கிறார்" என்றும் நாம் நம்ப வேண்டும். ஆயினும்கூட, இது ஒரு நன்மை நிறைந்த விற்பனை சுருதி அல்ல, இது மக்களை ஈர்க்கும் மற்றும் வைத்திருக்கும். ஒவ்வொருவருக்கும் கடவுளை அறிய உண்மையான ஆசை இருக்க வேண்டும். யெகோவா "ஆர்வத்துடன் தேடுபவர்கள்" மட்டுமே போக்கில் இருப்பார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் கடவுள் என்ன கொடுக்க முடியும் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்ட சுயநல இலக்குகளுக்காக சேவை செய்வதில்லை, மாறாக அன்பு மற்றும் நேசிக்கப்படுவதற்கான விருப்பம் ஆகியவற்றால்.
ஒரு மனைவி தன் கணவனை அறிய விரும்புகிறாள். அவன் தன் இதயத்தை அவளிடம் திறக்கும்போது, ​​அவள் அவனால் நேசிக்கப்படுவதை உணர்கிறாள், மேலும் அவனை நேசிக்கிறாள். அதேபோல், ஒரு தந்தை தனது பிள்ளைகளை அவரை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறார், அந்த அறிவு பல ஆண்டுகளாக மற்றும் பல தசாப்தங்களாக மெதுவாக வளர்கிறது, ஆனால் இறுதியில் அவர் ஒரு நல்ல தந்தையாக இருந்தால் love அன்பின் சக்திவாய்ந்த பிணைப்பும் உண்மையான பாராட்டும் உருவாகும். நாங்கள் கிறிஸ்துவின் மணமகள், நம்முடைய பிதாவாகிய யெகோவாவின் பிள்ளைகள்.
யெகோவாவின் சாட்சிகளாக நம் செய்தியின் கவனம் யோவான் 17: 3-ல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள சும்மா உருவத்திலிருந்து திசை திருப்புகிறது. யெகோவா தனது சாயலில் உருவான ஒரு உடல் படைப்பை உருவாக்கினார். இந்த புதிய உயிரினம், ஆணும் பெண்ணும் நித்திய ஜீவனை அனுபவிப்பதாக இருந்தது-யெகோவாவையும் அவருடைய முதல் குமாரனையும் பற்றிய அறிவின் முடிவில்லாத வளர்ச்சி. இது இன்னும் நிறைவேறும். பிரபஞ்சத்தின் மர்மங்கள் படிப்படியாக நம் முன் வெளிவருவதால், கடவுள் மற்றும் அவரது மகன் மீதான இந்த அன்பு ஆழமடையும், மேலும் ஆழமான மர்மங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. நாம் ஒருபோதும் அதன் அடிப்பகுதிக்கு வரமாட்டோம். இதை விட, ஆதாம் போன்ற முதல் கை அறிமுகம் மூலம் கடவுளை நன்றாகவும் சிறப்பாகவும் அறிந்து கொள்வோம், ஆனால் பொறுப்பற்ற முறையில் இழந்தோம். கடவுளைப் பற்றிய அறிவைக் கொண்ட இந்த நித்திய ஜீவன் அதன் நோக்கமாக நம்மை எங்கு அழைத்துச் செல்லும் என்பதை நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. இலக்கு இல்லை, ஆனால் பயணம் மட்டுமே; முடிவில்லாமல் ஒரு பயணம். இப்போது அது முயற்சி செய்ய வேண்டிய ஒன்று.


[நான்] 1 கோர். 2: 16; பிர. 3: 11

மெலேட்டி விவ்லான்

மெலேட்டி விவ்லான் எழுதிய கட்டுரைகள்.
    61
    0
    உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x