காலவரிசைப்படி முக்கிய பைபிள் அத்தியாயங்களின் சுருக்கங்களை ஏற்பாடு செய்தல்[நான்]

தீம் வேதம்: லூக் 1: 1-3

எங்கள் அறிமுகக் கட்டுரையில், நாங்கள் அடிப்படை விதிகளை அமைத்து, எங்கள் “காலத்தின் கண்டுபிடிப்பு பயணம்” இலக்கை வரைபடமாக்கினோம்.

சைன் போஸ்ட்கள் மற்றும் அடையாளங்களை நிறுவுதல்

ஒவ்வொரு பயணத்திலும் சைன் போஸ்ட்கள், அடையாளங்கள் மற்றும் வழி சுட்டிகள் உள்ளன. நாங்கள் விரும்பிய இலக்கை அடைவதில் வெற்றிபெற நாம் அவற்றை சரியான வரிசையில் பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம், இல்லையெனில் நாம் தொலைந்து போகலாம் அல்லது தவறான இடத்தில் முடியும். எனவே, எங்கள் “காலத்தின் மூலம் கண்டுபிடிப்பு பயணம்” தொடங்குவதற்கு முன், அடையாள இடங்கள் மற்றும் அடையாளங்கள் மற்றும் அவற்றின் சரியான வரிசையை நாம் அடையாளம் காண வேண்டும். நாங்கள் பல பைபிள் புத்தகங்களைக் கையாள்கிறோம், கூடுதலாக, எங்கள் முதல் கட்டுரையில் தொட்டது போல, குறிப்பாக எரேமியா புத்தகம் காலவரிசைப்படி முக்கியமாக எழுதப்பட்டதை விட, விஷயத்தால் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.[ஆ] ஆர்டர். எனவே நாம் அடையாள இடங்களை (முக்கிய பைபிள் அத்தியாயங்களின் சுருக்கங்களின் வடிவத்தில் (எங்கள் மூலப்பொருள்)) பிரித்தெடுக்க வேண்டும், மேலும் அவை காலவரிசைப்படி (அல்லது உறவினர் நேரம்) வரிசையில் சரியாக வரிசைப்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். நாங்கள் இதைச் செய்யாவிட்டால், சைன் போஸ்ட்களை தவறாகப் படித்து தவறான திசையில் செல்வது மிகவும் எளிதானது. குறிப்பாக, வட்டங்களில் சென்று ஒரு சைன் போஸ்ட்டை நாம் ஏற்கனவே பின்பற்றிய ஒருவருடன் குழப்பமடைவதும், அது ஒன்றே என்று கருதுவதும் எளிதானது, அது வேறுபட்டிருக்கும் போது அது சூழலில் (சூழலில்) இருப்பதால்.

விஷயங்களை காலவரிசைப்படி அல்லது உறவினர் நேர வரிசையில் வைப்பதன் ஒரு நன்மை என்னவென்றால், நவீன தேதிகளை ஒதுக்குவது குறித்து நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஒரு நிகழ்வு தேதியின் உறவை மற்றொரு நிகழ்வு தேதிக்கு மட்டுமே நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும். அந்த தேதிகள் அல்லது நிகழ்வுகள் அனைத்தும் ஒரு ராஜா அல்லது கிங்ஸ் வரி சம்பந்தப்பட்ட வரிசையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன, இது ஒரு காலவரிசை என்று விவரிக்கப்படலாம். வெவ்வேறு காலவரிசைகளுக்கு இடையிலான இணைப்புகளையும் நாம் பிரித்தெடுக்க வேண்டும். உதாரணமாக, யூதாவின் ராஜாக்களுக்கும் பாபிலோன் ராஜாக்களுக்கும் இடையில், பாபிலோன் ராஜாக்களுக்கும் மேடோ-பெர்சியாவின் மன்னர்களுக்கும் இடையில். இவை ஒத்திசைவுகள் என விவரிக்கப்படுகின்றன[இ]. ஒத்திசைவுக்கான எடுத்துக்காட்டு எரேமியா 25: 1 என்பது 4 ஐ இணைக்கிறதுth 1 உடன் யூதாவின் ராஜாவான யோயாக்கிமின் ஆண்டுst பாபிலோன் ராஜாவான நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு. இதன் பொருள் 4th யெகோயாகிமின் ஆண்டு 1 உடன் ஒத்துப்போகிறது அல்லது ஒரே நேரத்தில் உள்ளதுst நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு. இது மாறுபட்ட மற்றும் இடைவிடாத காலவரிசைகளை சரியான உறவினர் நிலை நேர வாரியாக ஏற்பாடு செய்ய உதவுகிறது.

பல பைபிள் பத்திகளை தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆண்டு மற்றும் ஒருவேளை மாதமும் நாளும் அல்லது ராஜாவின் ஆட்சியின் ஆண்டு போன்ற நிகழ்வுகளையும் பதிவு செய்கின்றன. எனவே இந்த அடிப்படையில் மட்டுமே நிகழ்வுகளின் வரிசையின் கணிசமான படத்தை உருவாக்க முடியும். இந்த படம் பின்னர் அனைத்து முக்கியமான வசனங்களையும் பெறுவதில் எழுத்தாளருக்கு (மற்றும் எந்த வாசகர்களுக்கும்) உதவ முடியும்'[Iv] அவற்றின் சரியான சூழலில். நிகழ்வுகளின் இந்த படம் தொகுக்கப்பட்டபடி சரியான வரிசையில் தொடர்புடைய முக்கிய பைபிள் அத்தியாயங்களின் சுருக்கத்தைப் பயன்படுத்தி குறிப்பு ஆதாரமாக (வரைபடத்தைப் போல) செயல்பட முடியும். பல அத்தியாயங்களில் காணப்படும் ஒரு ராஜாவின் ஆட்சியின் ஒரு மாதம் மற்றும் ஆண்டுக்கான நிகழ்வுகளின் டேட்டிங் பற்றிய குறிப்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் பிற அத்தியாயங்களின் சூழலையும் உள்ளடக்கங்களையும் ஆராய்வதன் மூலமும் பின்வரும் சுருக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த தொகுப்பின் முடிவு சுருக்கமான வடிவத்தில் பின்வருமாறு.

கீழேயுள்ள வரைபடம், பைபிள் பதிவிலிருந்து முக்கியமாக கட்டப்பட்ட இந்த காலகட்டத்திற்கான கிங்ஸின் அடுத்தடுத்த ஒரு எளிமையான வரைபடமாகும். தைரியமான சட்டகம் கொண்ட அந்த ராஜாக்கள் பைபிள் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ளவை மதச்சார்பற்ற மூலங்களிலிருந்து அறியப்பட்டவை.

படம் 2.1 - காலத்தின் மன்னர்களின் எளிமையான வாரிசு - நியோ-பாபிலோனிய பேரரசு.

படம் XX

 

படம் 2.2 - காலத்தின் மன்னர்களின் எளிமையான வாரிசு - பிந்தைய பாபிலோன்.

இந்த சுருக்கங்கள் நடைமுறையில் உள்ள அளவுக்கு எழுதப்பட்ட நேரத்தில் கட்டளையிடப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் முழு அத்தியாயங்களையும் கையாளும் போது, ​​அத்தியாயத்திற்குள் உள்ள தகவல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அல்லது குறிப்பிடப்படும் நிகழ்வுகள், மற்றொரு புத்தகத்தில் அல்லது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதே நிகழ்வின் அடிப்படையில் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்க முடியும். இது நேரக் குறிப்பையும் நிகழ்வின் அதே சூழலையும் தெளிவாக அடையாளம் காணக்கூடியதாக மாற்றுகிறது.

தொடர்ந்து மாநாடுகள்:

 • வசனம் எண்கள் அடைப்புக்குறிக்குள் (1-14) மற்றும் தைரியமானவை (15-18) ஒரு முக்கியமான புள்ளியைக் குறிக்கவும்.
 • “(3’ போன்ற அடைப்புக்குறிக்குள் பல ஆண்டுகளாக கால அவகாசம்th 6 செய்யth யெகோயாகிமின் ஆண்டு?) (கிரீடம் இளவரசர் + 1st 3 செய்யrd ஆண்டு நேபுகாத்நேச்சார்) ”கணக்கிடப்பட்ட ஆண்டுகளைக் குறிக்கிறது. இவை இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ள நிகழ்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை அல்லது தெளிவாக தேதியிட்ட பிற அத்தியாயங்களை தெளிவாகப் பின்பற்றுகின்றன.
 • “நான்காம் (4th) யோயாகிமின் ஆண்டு, 1 போன்ற அடைப்புக்குறிக்குள் இல்லாத காலங்கள்st நேபுகாத்ரெஸரின் ஆண்டு ”இரண்டு ஆண்டுகளும் பைபிள் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைக் காட்டுகிறது, எனவே இது ஒரு உறுதியான, நம்பகமான ஒத்திசைவாகும். இந்த ஒத்திசைவு இரண்டு ராஜாக்களான யோயாகிம் மற்றும் நேபுகாத்நேச்சார் ஆகியோருக்கு இடையிலான ஒழுங்குமுறை ஆண்டுகளின் பொருத்தமாகும். எனவே 4 இல் நிகழும் எனக் கூறப்படும் எந்த நிகழ்வுகளும்th மற்ற வசனங்களில் யோயாக்கிமின் ஆண்டு, 1 இல் நிகழ்ந்ததாகக் கூறலாம்st இந்த இணைப்பின் காரணமாக நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு, மற்றும் நேர்மாறாக, எந்தவொரு நிகழ்வும் 1 உடன் கூறப்பட்ட அல்லது இணைக்கப்பட்டவைst நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு 4 இல் நிகழ்ந்ததாகக் கூறலாம்th யெகோயாகிமின் ஆண்டு.

கண்டுபிடிப்புக்கான பயணத்தை காலத்தின் மூலம் ஆரம்பிக்கலாம்.

a. ஏசாயா 23 இன் சுருக்கம்

கால அவகாசம்: அஷ்தோட் மீது அசீரியா மன்னர் சர்கோன் தாக்கிய பின்னர் எழுதப்பட்டது (கி.மு. 712 BCE)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-14) டயருக்கு எதிரான உச்சரிப்பு. யெகோவா தீரின் வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தவும், கல்தேயர்களை (பாபிலோனியர்களை) அழிவையும் அழிவையும் ஏற்படுத்துவார்.
 • (15-18) தன்னை மீண்டும் உருவாக்க அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன்பு 70 ஆண்டுகளாக டயர் மறக்கப்பட வேண்டும்.

b. எரேமியாவின் சுருக்கம் 26

கால அவகாசம்: யோயாகிமின் ஆட்சியின் ஆரம்பம் (v1, எரேமியா 24 மற்றும் 25 க்கு முன்).

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-7) பேரழிவு காரணமாக கேட்க யூதாவிடம் மன்றாடுங்கள் யெகோவா கொண்டு வர விரும்புகிறார்.
 • (8-15) தீர்க்கதரிசிகளும் புரோகிதர்களும் அழிவைத் தீர்க்கதரிசனம் கூறியதற்காக எரேமியாவுக்கு எதிராகத் திரும்பி அவரைக் கொல்ல விரும்புகிறார்கள்.
 • .

c. எரேமியாவின் சுருக்கம் 27

கால அவகாசம்: யோயாக்கிமின் ஆட்சியின் தொடக்கத்தில், சிதேக்கியாவுக்கு செய்தியை மீண்டும் கூறுகிறார் (எரேமியா 24 போலவே).

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-4) அம்மோன், டயர் மற்றும் சீடோனின் மகன்களான ஏதோம், மோவாப் ஆகியோருக்கு நுகத்தடி பட்டைகள் மற்றும் பட்டைகள் அனுப்பப்பட்டன.
 • (5-7) யெகோவா இந்த நிலங்களையெல்லாம் நேபுகாத்நேச்சருக்குக் கொடுத்திருக்கிறார், அவருடைய நிலத்தின் காலம் வரும் வரை அவர்கள் அவருக்கும் வாரிசுகளுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
 • (5-7) … நான் அதை யாருக்கு என் கண்களில் சரியாக நிரூபித்தேன்,… அவனுக்கு சேவை செய்ய நான் கொடுத்த வயலின் காட்டு மிருகங்கள் கூட. (எரேமியா 28: 14 மற்றும் டேனியல் 2: 38 ஐப் பார்க்கவும்[Vi]).
 • (8) நேபுகாத்நேச்சருக்கு சேவை செய்யாத தேசம் வாள், பஞ்சம் மற்றும் கொள்ளைநோயால் முடிக்கப்படும்.
 • (9-10) 'நீங்கள் பாபிலோன் ராஜாவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியதில்லை' என்று சொல்லும் பொய்யான தீர்க்கதரிசிகளுக்கு செவிசாய்க்க வேண்டாம்.
 • (11-22) வை பாபிலோன் ராஜாவுக்கு சேவை செய்தால் நீங்கள் பேரழிவை அனுபவிக்க மாட்டீர்கள்.
 • (12-22) முதல் 11 வசனங்களின் செய்தி பிற்காலத்தில் சிதேக்கியாவுக்கு மீண்டும் மீண்டும் வந்தது.

வசனம் 12 ஆக v1-7, வசனம் 13 v8 ஆகவும், வசனம் 14 ஆக v9-10 ஆகவும்,

நீங்கள் நேபுகாத்நேச்சருக்கு சேவை செய்யாவிட்டால் பாபிலோனுக்குச் செல்ல கோயில் பாத்திரங்கள் மீதமுள்ளவை.

d. டேனியல் 1 இன் சுருக்கம்

நேர காலம்: மூன்றாவது (3rd) யோயாக்கிமின் ஆண்டு. (V1)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1) 3 இல்rd யோயாக்கிமின் ஆண்டு, நேபுகாத்நேச்சார் மன்னர் வந்து எருசலேமை முற்றுகையிடுகிறார்.
 • (2) எதிர்காலத்தில், (யெகோயாகிமின் 4th ஆண்டு), யெகோவா நேபுகாத்நேச்சார் மற்றும் ஆலயத்தின் சில பாத்திரங்களுக்கு யெகோயாக்கிமைக் கொடுக்கிறார். (2 கிங்ஸ் 24, எரேமியா 27: 16, 2 நாளாகமம் 35: 7-10 ஐப் பார்க்கவும்)
 • (3-4) டேனியலும் அவரது நண்பர்களும் பாபிலோனுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்

e. எரேமியா 25 இன் சுருக்கம்

கால அளவு: XHUMX, யோயாகிமின் நான்காவது (4th) ஆண்டுst நேபுகாத்ரேஸரின் ஆண்டு[Vi]. (v1, எரேமியா 7 இன் சுருக்கத்திற்கு 24 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு).

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-7) முந்தைய 23 ஆண்டுகளுக்கு எச்சரிக்கைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் குறிப்பு எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை.
 • (8-10) யெகோவா யூதாவிற்கும் அதைச் சுற்றியுள்ள நாடுகளுக்கும் எதிராக நேபுகாத்நேச்சரை அழிக்கவும், ஆச்சரியப்படவும், பேரழிவிற்காகவும் கொண்டு வருகிறார்.
 • (11)[Vii] நாடுகள் பாபிலோன் 70 ஆண்டுகளுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும்.
 • (12) எழுபது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததும், பாபிலோன் ராஜா கணக்கில் வைக்கப்படுவார், பாபிலோன் பாழடைந்த கழிவாக மாறும்.
 • (13-14) யூதா மற்றும் எச்சரிக்கைகளுக்கு கீழ்ப்படியாத நாடுகளின் செயல்களால் தேசங்களின் அடிமைத்தனமும் அழிவும் நிச்சயம் நடக்கும்.
 • .எரேமியா தீர்க்கதரிசனத்தை எழுதும் நேரத்தில்[VIII]).  பார்வோன், உஸ் மன்னர்கள், பெலிஸ்தர்கள், அஷ்கெலோன், காசா, எக்ரான், அஷ்டோட், ஏதோம், மோவாப், அம்மோன் புத்திரர், டயர் மற்றும் சீடோன் மன்னர்கள், தேடன், தேமா, புஸ், அரேபிய மன்னர்கள், ஜிம்ரி, ஏலம், மற்றும் மேதீஸ்.
 • (27-38) யெகோவாவின் தீர்ப்பிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது.

f. எரேமியா 46 இன் சுருக்கம்

நேர காலம்: 4th யெகோயாகிமின் ஆண்டு. (V2)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-12) 4 இல் கார்செமிஷில் பார்வோன் நெக்கோவிற்கும் கிங் நேபுகாத்ரெஸருக்கும் இடையிலான போர் பதிவுth யெகோயாகிமின் ஆண்டு.
 • (13-26) எகிப்து பாபிலோனிடம் தோற்றது, நேபுகாத்ரேஸரால் பேரழிவுக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும். எகிப்து ஒரு காலத்திற்கு நேபுகாத்ரேசர் மற்றும் அவரது ஊழியர்களின் கைகளில் கொடுக்கப்படும், பின்னர் அவள் மீண்டும் குடியிருப்பாளர்களைக் கொண்டிருப்பாள்.

g. எரேமியா 36 இன் சுருக்கம்

நேர காலம்: 4th யெகோயாகிமின் ஆண்டு. (v1), 5th யெகோயாகிமின் ஆண்டு. (V9)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-4) 4th யோயாக்கிமின் வருடம், யோசியாவின் நாட்களிலிருந்து அவர் மனந்திரும்புவார், யெகோவா அவர்களை மன்னிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் அவர் செய்த எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களையும் பிரகடனங்களையும் எழுதும்படி கட்டளையிட்டார்.
 • (5-8) கோவிலில் எரேமியாவின் பிரகடனங்களைப் பற்றி பதிவு செய்ததை பருக் படிக்கிறார்.
 • (9-13) 5th யோயாகிமின் ஆண்டு (9th மாதம்) பருச் கோவிலில் வாசிப்பை மீண்டும் செய்கிறார்.
 • (14-19) எரேமியாவின் வார்த்தைகளை இளவரசர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் படிக்கிறார்கள்.
 • (20-26) எரேமியாவின் சுருள்கள் மன்னருக்கும் எல்லா இளவரசர்களுக்கும் முன்பாக வாசிக்கப்பட்டன. பின்னர் அவை பிரேசியரில் வீசப்பட்டு எரிக்கப்பட்டன. எரேமியாவையும் பருக்கையும் ராஜாவின் கோபத்திலிருந்து யெகோவா மறைக்கிறான்.
 • . யெகோயாக்கிமையும் அவருடைய ஆதரவாளர்களையும் அவர்களின் செயல்களுக்கு கணக்கில் கொண்டு வருவதாக யெகோவா வாக்குறுதி அளிக்கிறார்.

h. 2 கிங்ஸ் 24 இன் சுருக்கம்

கால அளவு: (4th 7 செய்யth யோயாகிமின் ஆண்டு?) (1st 4 செய்யth ஆண்டு நேபுகாத்நேச்சார்), (11th ஆண்டு யெகோயாகிம் (v8)), (8th நேபுகாத்நேச்சார்), யோயாச்சினின் 3 மாத ஆட்சி (v8) மற்றும் சிதேக்கியாவின் ஆட்சி

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-6) யெகோயாகிம் நேபுகாத்நேச்சார் 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றுகிறார், பின்னர் கிளர்ச்சியாளர்கள் (எரேமியாவின் எச்சரிக்கைகளுக்கு எதிராக).
 • (7) இந்த காலகட்டத்தின் முடிவில் பாபிலோன் எகிப்தின் டோரண்ட் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து யூப்ரடீஸ் வரை ஆட்சி செய்தது.
 • (8-12) (11th யெகோயாகிமின் ஆண்டு), நேபுகாத்நேச்சார் (3) முற்றுகையின்போது XHUMX மாதங்களுக்கு யோயாச்சின் விதிகள்th ஆண்டு).
 • (13-16) பாபிலோனில் நாடுகடத்தப்பட்ட யோயாச்சின் மற்றும் பலர். 10,000 எடுக்கப்பட்டது, குறைந்த வகுப்பு மட்டுமே மீதமுள்ளது. 7,000 வீரம் மிக்க ஆண்கள், 1,000 கைவினைஞர்கள்.
 • (17-18) நேபுகாத்நேச்சார் சிதேக்கியாவை 11 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்யும் யூதாவின் சிம்மாசனத்தில் நிறுத்துகிறார்.
 • (19-20) சிதேக்கியா ஒரு மோசமான ராஜா மற்றும் பாபிலோன் ராஜாவுக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுந்தார்.

நான். எரேமியாவின் சுருக்கம் 22

கால அவகாசம்: யோயாகிமின் ஆட்சியின் பிற்பகுதியில் (v18, ஆட்சி 11 ஆண்டுகள்,).

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-9) அவர் ராஜாவாக இருக்க வேண்டுமானால் நீதியை வழங்க எச்சரிக்கை. ஒத்துழையாமை மற்றும் நீதியைப் பயன்படுத்தத் தவறியது யூதாவின் ராஜாவின் வீட்டின் முடிவிற்கும் எருசலேமை அழிப்பதற்கும் வழிவகுக்கும்.
 • (10-12) எகிப்தில் நாடுகடத்தப்படும் ஷல்லூமுக்கு (யெகோவாஸ்) அழக்கூடாது என்று கூறினார்.
 • (13-17) நீதியைப் பயன்படுத்த எச்சரிக்கையை மீண்டும் செய்கிறது.
 • (18-23) யெகோவாக்கின் மரணம் மற்றும் கண்ணியமான அடக்கம் இல்லாதது யெகோவாவின் குரலைக் கேட்காததால் முன்னறிவிக்கப்பட்டது.
 • (24-28) கோனியா (யோயாச்சின்) தனது எதிர்காலம் குறித்து எச்சரித்தார். அவர் நேபுகாத்நேச்சரின் கையில் கொடுக்கப்பட்டு, தனது தாயுடன் நாடுகடத்தப்பட்டு நாடுகடத்தப்படுவார்.
 • (29-30) யோயாச்சின் 'குழந்தை இல்லாதவர்' என்று இறங்குவார், ஏனென்றால் அவருடைய சந்ததியினர் யாரும் தாவீதின் சிம்மாசனத்திலும் யூதாவிலும் ஆட்சி செய்ய மாட்டார்கள்.

j. எரேமியாவின் சுருக்கம் 17

கால அளவு: சரியாகத் தெரியவில்லை. யோசியாவின் ஆட்சியில் தாமதமாக இருக்கலாம், ஆனால் நிச்சயமாக சிதேக்கியாவின் ஆட்சியின் ஆரம்பத்தில் சமீபத்தியது. சப்பாத்தை புறக்கணிப்பதைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் அது யோயாக்கிமின் ஆட்சியில் அல்லது சிதேக்கியாவின் ஆட்சியில் இருக்கலாம்.

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-4) யூதர்கள் தங்களுக்குத் தெரியாத தேசத்தில் தங்கள் எதிரிகளுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
 • (5-11) யெகோவாவை நம்புவதற்கு ஊக்கமளித்தார், பின்னர் அவர்கள் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள். மனிதனின் துரோக இதயம் பற்றி எச்சரிக்கை.
 • (12-18) யெகோவாவின் எச்சரிக்கைகளைக் கேட்டு புறக்கணிப்பவர்கள் அனைவரும் வெட்கப்படுவார்கள். யெகோவாவின் வேண்டுகோள்களை நம்பி, கீழ்ப்படிந்து, யெகோவாவிடம் நேர்மையாக நடந்து கொண்டதால், அவமானம் தனக்கு வராது என்று எரேமியா ஜெபிக்கிறார்.
 • (19-26) யூதாவின் ராஜாக்களையும் குறிப்பாக எருசலேம் குடிமக்களையும் சப்பாத் சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படியும்படி எச்சரிக்கும்படி எரேமியா சொன்னார்.
 • (27) சப்பாத்துக்குக் கீழ்ப்படியாததன் விளைவுகள் எருசலேமை நெருப்பால் அழிப்பதாகும்.

கே. எரேமியாவின் சுருக்கம் 23

காலம்: சிதேக்கியாவின் ஆட்சியின் ஆரம்பத்தில். (11 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்யப்பட்டது)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-2) மேய்ப்பர்களுக்கு ஐயோ, இஸ்ரேல் / யூதாவின் ஆடுகளை துஷ்பிரயோகம் செய்து சிதறடிக்கிறது.
 • (3-4) நல்ல மேய்ப்பர்களுடன் கூடியிருக்கும் ஆடுகளின் எச்சம்.
 • (5-6) இயேசுவைப் பற்றிய தீர்க்கதரிசனம்.
 • (7-8) நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள் திரும்புவர். (ஏற்கனவே யோயாச்சினுடன் எடுக்கப்பட்டவை)
 • (9-40) எச்சரிக்கை: யெகோவா அனுப்பாத பொய்யான தீர்க்கதரிசிகளுக்கு செவிசாய்க்க வேண்டாம்.

l. எரேமியாவின் சுருக்கம் 24

கால அவகாசம்: யெகோயாச்சின் (அக்கா ஜெகோனியா), இளவரசர்கள், கைவினைஞர்கள், கட்டடம் கட்டுபவர்கள் போன்றவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டபோது, ​​சிதேக்கியாவின் ஆட்சியின் ஆரம்ப காலம். (எரேமியா 27 ஐப் போலவே, எரேமியா 7 க்குப் பிறகு 25 ஆண்டுகள்).

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-3) அத்தி இரண்டு கூடைகள், நல்ல மற்றும் கெட்ட (உண்ணக்கூடியவை அல்ல).
 • (4-7) அனுப்பப்பட்ட நாடுகடத்தல்கள் நல்ல அத்தி போன்றவை, நாடுகடத்தலில் இருந்து திரும்பும்.[IX]
 • .

மீ. எரேமியாவின் சுருக்கம் 28

நேர காலம்: 4th சிதேக்கியாவின் ஆட்சியின் ஆண்டு (v1, எரேமியா 24 மற்றும் 27 எனப் பிறகு).

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-17) 2 ஆண்டுகளில் நாடுகடத்தப்படுவது (யோயாச்சின் மற்றும் பலர்) முடிவடையும் என்று ஹனனியா தீர்க்கதரிசனம் கூறுகிறார், யெகோவா சொன்னதை எல்லாம் நினைவூட்டுகிறார். எரேமியா தீர்க்கதரிசனமாக ஹனனியா இரண்டு மாதங்களுக்குள் இறந்துவிடுகிறார்.
 • (11) யெகோவா “பாபிலோனின் ராஜாவான நேபுகாத்நேச்சரின் நுகத்தை இன்னும் இரண்டு வருடங்களுக்குள் உடைப்பார்” என்ற ஹனனியாவின் தவறான தீர்க்கதரிசனம் எல்லா தேசங்களின் கழுத்திலிருந்தும். "
 • (14) எல்லா நாடுகளின் கழுத்திலும் வைக்கப்பட்ட மரத்தின் நுகத்தை மாற்ற இரும்பு நுகம், நேபுகாத்நேச்சருக்கு சேவை செய்ய, அவர்கள் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், வயலின் காட்டு மிருகங்கள் கூட நான் அவருக்குக் கொடுப்பேன். (எரேமியா 27: 6 மற்றும் தானியேல் 2:38 ஐக் காண்க[எக்ஸ்]).

n. எரேமியாவின் சுருக்கம் 29

கால அளவு: (4th எரேமியா 28 இன் நிகழ்வுகள் காரணமாக சிதேக்கியாவின் ஆண்டு)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • சிதேக்கியாவின் தூதர்களுடன் நாடுகடத்தப்பட்டவர்களுக்கு நேபுகாத்நேச்சருக்கு அறிவுறுத்தல்களுடன் அனுப்பப்பட்ட கடிதம்.
 • (1-4) பாபிலோனில் உள்ள யூதா நாடுகடத்தப்பட்டவர்களுக்கு (யோயாச்சின் எக்ஸைலின்) எலாசாவின் கையால் அனுப்பப்பட்ட கடிதம்.
 • (5-9) அங்கு வீடுகள், தாவர தோட்டங்கள் போன்றவற்றைக் கட்டியெழுப்ப நாடுகடத்தப்படுகிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் அங்கே சிறிது நேரம் இருப்பார்கள்.
 • (10) (பாபிலோனில்) 70 ஆண்டுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு இணங்க, நான் எனது கவனத்தைத் திருப்பி அவற்றை மீண்டும் கொண்டு வருவேன்.
 • (11-14) அவர்கள் ஜெபம் செய்து யெகோவாவைத் தேடினால், பிறகு அவர் செயல்பட்டு அவற்றை திருப்பித் தருவார். (டேனியல் 9: 3, 1 கிங்ஸ் 8: 46-52 ஐப் பார்க்கவும்[என்பது xi]).
 • (15-19) நாடுகடத்தப்படாத யூதர்கள் யெகோவாவிடம் செவிசாய்க்காததால் வாள், பஞ்சம், கொள்ளைநோய் ஆகியவற்றால் பின்தொடரப்படுவார்கள்.
 • (20-32) நாடுகடத்தப்பட்ட யூதர்களுக்கு ஒரு செய்தி - நீங்கள் விரைவில் திரும்புவீர்கள் என்று தீர்க்கதரிசிகள் சொல்வதைக் கேட்க வேண்டாம்.

o. எரேமியா 51 இன் சுருக்கம்

நேர காலம்: 4th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு (v59, எரேமியா 28 & 29 ஐத் தொடர்ந்து நிகழ்வுகள்)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • செரையாவுடன் பாபிலோனில் உள்ள நாடுகடத்தப்பட்டவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதம்.
 • (1-5) பாபிலோனின் அழிவு முன்னறிவிக்கப்பட்டது.
 • (6-10) குணப்படுத்துவதற்கு அப்பாற்பட்ட பாபிலோன்.
 • (11-13) மேதியர்களின் கையில் பாபிலோனின் வீழ்ச்சி முன்னறிவிக்கப்பட்டது.
 • (14-25) பாபிலோனின் அழிவுக்கான காரணம் யூதா மற்றும் எருசலேமுக்கு அவர்கள் நடத்திய சிகிச்சையாகும் (எ.கா., சமீபத்தில் நடந்த யோயாச்சினின் அழிவு மற்றும் நாடுகடத்தல்.
 • (26-58) மேபியர்களுக்கு பாபிலோன் எவ்வாறு விழும் என்பது பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள்.
 • (59-64) பாபிலோன் அங்கு அடையும் போது இந்த தீர்க்கதரிசனங்களை உச்சரிக்க செராயாவுக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள்.

ப. எரேமியாவின் சுருக்கம் 19

கால அவகாசம்: எருசலேமின் இறுதி முற்றுகைக்கு சற்று முன்பு (9th நிகழ்வுகளிலிருந்து ஆண்டு சிதேக்கியா, 17th நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு)[பன்னிரெண்டாம்]

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-5) யூதாவின் ராஜாக்களுக்கு பேரழிவு எச்சரிக்கை, ஏனென்றால் அவர்கள் பாலைக் கொண்டிருக்கிறார்கள், வணங்குகிறார்கள், எருசலேமை அப்பாவிகளின் இரத்தத்தால் நிரப்பியுள்ளனர்.
 • (6-9) ஜெருசலேம் ஆச்சரியத்தின் பொருளாக இருக்கும், அதன் மக்கள் நரமாமிசத்தை நாடுவார்கள்.
 • (10-13) எருசலேம் நகரமும் அதன் மக்களும் எவ்வாறு உடைக்கப்படுவார்கள் என்பதைக் காண்பிப்பதற்காக சாட்சிகளின் முன்னால் பானை உடைக்கப்பட்டது.
 • (14-15) எருசலேம் மற்றும் அதன் நகரங்கள் பேரழிவின் எச்சரிக்கையை எரேமியா மீண்டும் கூறுகிறார், ஏனெனில் அவர்கள் கழுத்தை கடினப்படுத்தியுள்ளனர்.

q. எரேமியா 32 இன் சுருக்கம்

நேர காலம்: 10th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு, 18th நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு[XIII], எருசலேம் முற்றுகையின்போது. (V1)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-5) முற்றுகையின் கீழ் ஜெருசலேம்.
 • (6-15) யூதாவை நாடுகடத்தலில் இருந்து திரும்புவார் என்பதைக் குறிக்க நிலத்தின் எரேமியா தனது மாமாவிடமிருந்து வாங்கினார். (எரேமியா 37: 11,12 ஐப் பாருங்கள் - நேபுகாத்நேச்சார் எகிப்திய அச்சுறுத்தலைக் கையாண்டபோது முற்றுகை தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டது)
 • (16-25) எரேமியாவிடம் யெகோவாவிடம் ஜெபம்.
 • (26-35) ஜெருசலேமின் அழிவு உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
 • (36-44) வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட நாடுகடத்தலில் இருந்து திரும்பவும்.

r. எரேமியாவின் சுருக்கம் 34

கால அளவு: ஜெருசலேம் முற்றுகையின்போது (10th - 11th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு, 18th - 19th எரேமியா 32 மற்றும் எரேமியா 33 இன் நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு).

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-6) ஜெருசலேமுக்கான உமிழும் அழிவு முன்னறிவிக்கப்பட்டது.
 • (7) பாபிலோன் ராஜாவிடம் வராத அனைத்து வலுவான நகரங்களிலும் லாச்சிஷ் மற்றும் அசேகா மட்டுமே உள்ளனர்.[XIV]
 • (8-11) 7 க்கு இணங்க லிபர்ட்டி ஊழியர்களுக்கு அறிவித்ததுth ஆண்டு சப்பாத் ஆண்டு, ஆனால் விரைவில் பின்வாங்கியது.
 • (12-21) சுதந்திரச் சட்டத்தை நினைவூட்டியது மற்றும் இதற்காக அழிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டது.
 • (22) எருசலேமும் யூதாவும் பாழாகிவிடும்.

கள். எசேக்கியேல் 29 இன் சுருக்கம்

நேர காலம்: 10th மாதம் 10th ஆண்டு யோயோச்சினின் நாடுகடத்தல் (v1, 10th ஆண்டு சிதேக்கியா), மற்றும் 27th ஆண்டு யோயோச்சினின் நாடுகடத்தல் (v17, 34th கர்ப்ப ஆண்டு நேபுகாத்நேச்சார்).

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-12) 40 ஆண்டுகளாக எகிப்து பாழடைந்து குடியேறப்பட வேண்டும். எகிப்தியர்கள் சிதறடிக்கப்பட வேண்டும்.
 • (13-16) எகிப்தியர்கள் மீண்டும் கூடிவருவார்கள், மீண்டும் ஒருபோதும் மற்ற நாடுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்த மாட்டார்கள்.
 • (17-21) 27th யெகோயாச்சின் நாடுகடத்தப்பட்ட ஆண்டு, எகிப்து நேபுகாத்நேச்சருக்கு சூறையாடலாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்க்கதரிசனம் கூறுகிறார்.

டி. எரேமியா 38 இன் சுருக்கம்

கால அளவு: (10th அல்லது 11th ஆண்டு) சிதேக்கியாவின், (18th அல்லது 19th நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு[XV]), ஜெருசலேம் முற்றுகையின்போது. (V16)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-15) எரேமியா அழிவை முன்னறிவிப்பதற்காக கோட்டையில் போட்டு, எபெட்-மெலெக்கால் மீட்கப்பட்டார்.
 • (16-17) எரேமியா சிதேக்கியாவிடம் பாபிலோனியர்களிடம் சென்றால், அவர் வாழ்வார், எருசலேம் நெருப்பால் எரிக்கப்படாது என்று கூறுகிறார். (அழிக்கப்பட்டது, அழிக்கப்பட்டது)
 • (18-28) சிதேக்கியா எரேமியாவை ரகசியமாக சந்திக்கிறார், ஆனால் இளவரசர்களுக்கு பயப்படுவதால் எதுவும் இல்லை. எருசலேமின் வீழ்ச்சி வரை எரேமியா பாதுகாப்புக் காவலில் இருக்கிறார்.

u. எரேமியா 21 இன் சுருக்கம்

கால அளவு: (9th 11 செய்யth சிதேக்கியாவின் ஆண்டு), (17th 19 செய்யth நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு[XVI]), ஜெருசலேம் முற்றுகையின்போது.

 • எருசலேமின் பெரும்பாலான குடியிருப்பாளர்கள் இறந்துவிடுவார்கள், சிதேக்கியா உட்பட மீதமுள்ளவர்கள் நேபுகாத்நேச்சரின் கையில் கொடுக்கப்படுவார்கள்.

v. எரேமியாவின் சுருக்கம் 39

நேர காலம்: 9th (v1) முதல் 11 வரைth (v2) சிதேக்கியாவின் ஆண்டு, (17th 19 செய்யth நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு[XVII]), ஜெருசலேம் முற்றுகையின்போது.

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-7) எருசலேம் முற்றுகையின் ஆரம்பம், தப்பித்து சிதேக்கியாவைக் கைப்பற்றுதல்.
 • (8-9) ஜெருசலேம் எரிந்தது.
 • (11-18) எரேமியா மற்றும் எபெட்-மெலெக் ஆகியோருக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டதை மீட்பதற்கு நேபுகாத்நேச்சார் உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார்.

w. எரேமியா 40 இன் சுருக்கம்

நேர காலம்: 7th 8 செய்யth மாதம் 11th ஆண்டு சிதேக்கியா (பதவி நீக்கம்), (19th ஆண்டு நேபுகாத்நேச்சார்).

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-6) நேபூசரதன் (நெபுகாத்நேச்சரின் மெய்க்காப்பாளரின் தலைவர்) எங்கு வசிக்க வேண்டும் என்பதை தேர்வு செய்ய எரேமியா அனுமதித்தார்.
 • (7-12) யூதர்கள் மிஸ்பாவில் கெடலியாவிடம் கூடுகிறார்கள். மோவாப், அம்மோன், ஏதோம் போன்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த யூதர்கள் கெடலியாவிடம் நிலத்தை கவனித்து வந்தார்கள்.
 • (13-16) அம்மோனின் மகன்களின் மன்னரால் தூண்டப்பட்ட படுகொலை சதி குறித்து கெடலியா எச்சரித்தார்.

எக்ஸ். 2 கிங்ஸ் 25 இன் சுருக்கம்

நேர காலம்: 9th (v1) முதல் 11 வரைth (v2) சிதேக்கியாவின் ஆண்டு, (17th to) 19th (v8) நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு[XVIII], எருசலேம் முற்றுகையிடப்பட்ட உடனேயே.

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-4) 9 இலிருந்து நேபுகாத்நேச்சரால் ஜெருசலேம் முற்றுகைth 11 செய்யth சிதேக்கியாவின் ஆண்டு.
 • (5-7) சிதேக்கியாவின் துரத்தல் மற்றும் பிடிப்பு.
 • (8-11) 19th நேபுகாத்நேச்சார் ஆண்டு, எருசலேம் மற்றும் ஆலயம் நெருப்பால் எரிக்கப்பட்டன, சுவர்கள் அழிக்கப்பட்டன, மீதமுள்ள பெரும்பாலானவர்களுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டன.
 • (12-17) தாழ்ந்த மக்கள் வெளியேறினர், யெகோயாசின் பாபிலோனுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட காலத்திலிருந்து கோயில் பொக்கிஷங்கள் மீதமுள்ளன.
 • (18-21) பூசாரிகள் கொல்லப்பட்டனர்.
 • (22-24) கெடலியாவின் கீழ் சிறிய எச்சங்கள் உள்ளன.
 • (25-26) கெடலியாவின் படுகொலை.
 • (27-30) 37 இல் ஈவில்-மெரோடாக் எழுதிய யோயாச்சின் வெளியீடுth நாடுகடத்தப்பட்ட ஆண்டு.

y. எரேமியாவின் சுருக்கம் 42

கால அளவு: (தோராயமாக 8th மாதம் 11th ஆண்டு சிதேக்கியா (இப்போது பதவி நீக்கம்), 19th ஆண்டு நேபுகாத்நேச்சார்), கெடலியாவின் கொலைக்குப் பிறகு.

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-6) யூதாவில் எஞ்சியவர்கள் எரேமியாவிடம் யெகோவாவிடம் விசாரிக்கவும், யெகோவாவின் பதிலுக்குக் கீழ்ப்படிவதாகவும் உறுதியளிக்கிறார்கள்.
 • (7-12) யெகோவா அளித்த பதில் யூதாவின் தேசத்தில் இருக்க வேண்டும், நேபுகாத்நேச்சார் அவர்களைத் தாக்கவோ அகற்றவோ மாட்டார்.
 • (13-18) அவர்கள் யெகோவாவின் பதிலைக் கீழ்ப்படியாமல் அதற்கு பதிலாக எகிப்துக்குச் சென்றால், அவர்கள் அஞ்சிய அழிவு எகிப்தில் அவர்களைக் கண்டுபிடிக்கும் என்று எச்சரிக்கை.
 • (19-22) அவர்கள் யெகோவாவிடம் கேட்டார்கள், பின்னர் அவருடைய பதிலைப் புறக்கணித்ததால், அவர்கள் எகிப்தில் அழிக்கப்படுவார்கள்.

z. எரேமியாவின் சுருக்கம் 43

கால அவகாசம்: கெடலியாவின் கொலை மற்றும் எகிப்துக்கு மீதமுள்ளவர்கள் பறந்து ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு. (19th நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-3) எகிப்துக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவதில் எரேமியா மக்களால் பொய்யானவர் என்று குற்றம் சாட்டினார்.
 • (4-7) எஞ்சியவர்கள் எரேமியாவைப் புறக்கணித்து எகிப்தில் தஹ்பேன்ஸுக்கு வருகிறார்கள்.
 • .

aa. எரேமியாவின் சுருக்கம் 44

கால அவகாசம்: கெடலியாவின் கொலை மற்றும் எகிப்துக்கு மீதமுள்ளவர்கள் பறந்து ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு. (19th நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு)

முக்கிய புள்ளிகள்:

 • (1-6) 'இன்று அவர்கள் [எருசலேம் மற்றும் யூதாவின் நகரங்கள்] ஒரு குடிமகன் இல்லாமல் இடிந்து விழுகின்றன. என்னை [யெகோவாவை] புண்படுத்த அவர்கள் செய்த தீய காரியங்களால் தான்… '
 • (7-10) அவர்கள் (யூதர்கள்) தங்கள் வழிநடத்தும் போக்கில் தொடர்ந்தால் பேரழிவு எச்சரிக்கிறது.
 • (11-14) எகிப்துக்கு தப்பி ஓடிய எஞ்சியவர்கள் யெகோவாவின் தண்டனையால் ஒரு சில தப்பித்தவர்களுடன் மட்டுமே இறந்துவிடுவார்கள்.
 • (15-19) எகிப்தின் பாத்ரோஸில் வசிக்கும் அனைத்து யூத ஆண்களும் பெண்களும் பரலோக ராணிக்கு தொடர்ந்து தியாகம் செய்வார்கள் என்று கூறுகிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் அதைச் செய்தபோது அவர்களுக்கு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை.
 • (20-25) எரேமியா கூறுகிறார், ஏனெனில் நீங்கள் அந்த தியாகங்களை செய்ததால், யெகோவா அவர்கள் மீது பேரழிவை ஏற்படுத்தினார்.
 • (26-30) ஒரு சிலர் மட்டுமே வாளிலிருந்து தப்பித்து எகிப்திலிருந்து யூதாவுக்குத் திரும்புவார்கள். யாருடைய வார்த்தை நிறைவேறியது, யெகோவாவின் அல்லது அவர்களுடையது என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இது நடக்கும் என்பதற்கான அறிகுறி பார்வோன் ஹோஃப்ராவைக் கொடுப்பதாகும்[XIX] அவருடைய எதிரிகளின் கைகளில்.

படம் 2.3 - பாபிலோனிய உலக சக்தியின் தொடக்கத்திலிருந்து 19 வரைth ஆண்டு யோயாச்சின் நாடுகடத்தல்.

தொடர்புடைய பைபிள் அத்தியாயங்களின் சுருக்கங்களின் இந்த பகுதி எங்கள் 3 இல் முடிக்கப்பட்டுள்ளதுrd தொடரின் கட்டுரை, 19 இலிருந்து தொடர்கிறதுth யோயாச்சின் நாடுகடத்தப்பட்ட ஆண்டு.

தயவுசெய்து எங்கள் கண்டுபிடிப்பு பயணத்தில் நேரம் மூலம் எங்களுடன் தொடரவும்… ..  காலத்தின் மூலம் கண்டுபிடிப்புக்கான பயணம் - பகுதி 3

_________________________________

[நான்] பைபிள் உரையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நேரத்திற்கு ஏற்ப காலவரிசைப்படி முடிந்தவரை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

[ஆ] “காலவரிசைப்படி” என்பது “நிகழ்வுகள் அல்லது பதிவுகள் நிகழ்ந்த நேரத்தின் வரிசையைப் பின்பற்றும் வகையில்”

[இ] "ஒத்திசைவுகள்" என்பது காலத்தின் இணை நிகழ்வு, சமகால, ஒரே நேரத்தில்.

'[Iv] மேற்கோள் காட்டப்பட்ட அனைத்து வசனங்களும் புனித நூல்களின் புதிய உலக மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து 1984 குறிப்பு பதிப்பிலிருந்து வந்தவை.

[Vi] டேனியல் 2: 36-38 'இது கனவு, அதன் விளக்கம் நாம் ராஜாவுக்கு முன் சொல்வோம். ராஜாக்களே, ராஜாக்களே, பரலோக தேவன் ராஜ்யத்தையும், பலத்தையும், பலத்தையும், க ity ரவத்தையும், யாருடைய கையில் கொடுத்திருக்கிறாரோ, மனிதகுலத்தின் மகன்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும், மிருகங்கள் வயலும் வானத்தின் சிறகுகளும், அவை அனைத்தையும் அவர் ஆட்சியாளராக்கியது, நீங்களே தங்கத்தின் தலை. '

[Vi] எரேமியா புத்தகத்தில், நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டுகள் எகிப்திய கணக்கீட்டின்படி கணக்கிடப்படுகின்றன. . 0 ஆண்டாக ஒரு அணுகல் ஆண்டு இல்லை, மாறாக ஒரு பகுதி ஆண்டு. ஆகவே, எரேமியாவில் ஆண்டு 1 நேபுகாத்நேச்சரைப் படிக்கும்போது, ​​இது கியூனிஃபார்ம் டேப்லெட்களில் காணப்படுவது போல ஆண்டு 0 பாபிலோனிய கர்ப்ப ஆண்டுக்கு சமம் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பைபிளின் எந்த மேற்கோளும் பதிவு செய்யப்பட்ட (அல்லது கணக்கிடப்பட்ட) விவிலிய ஆண்டைப் பயன்படுத்தும். நேபுகாத்நேச்சருக்கான கியூனிஃபார்ம் தரவைப் பதிவுசெய்யும் எந்தவொரு மதச்சார்பற்ற ஆவணங்களையும் படிக்க, எனவே, நேபுகாத்நேச்சரின் விவிலிய ஆண்டிலிருந்து 1 ஆண்டைக் கழிக்க வேண்டும்.

[Vii] இல் வேத வசனங்கள் போல்ட் முக்கிய வசனங்கள். அனைத்து வசனங்களும் பின்னர் விரிவாக விவாதிக்கப்படும்.

[VIII] எரேமியா 25: 15-26 இன் பின்னர் விவாதத்தைப் பார்க்கவும்: முக்கிய வேதங்களின் பகுப்பாய்வு.

[IX] எரேமியா 24: 5 NWT குறிப்பு 1984 பதிப்பு: “இந்த நல்ல அத்திப்பழங்களைப் போலவே, யூதாவின் நாடுகடத்தப்பட்டவர்களையும் நான் கருதுவேன், யாரை நான் இந்த இடத்திலிருந்து அனுப்புவேன் கல்தேயர்களின் தேசத்திற்கு, ஒரு நல்ல வழியில் ”. NWT 2013 பதிப்பு (சாம்பல்) “யாரை நான் இந்த இடத்திலிருந்து அனுப்பினேன்". இந்த திருத்தத்தின் அர்த்தம் NWT இப்போது மற்ற எல்லா மொழிபெயர்ப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது மற்றும் எரேமியா மூலம் யெகோவா யெகோயாச்சினுடன் நாடுகடத்தப்பட்டவர்களைக் குறிப்பதாகக் காட்டுகிறது, நேபுகாத்நேச்சார் சிதேக்கியாவை அரியணையில் அமர்த்தியது போல.

[எக்ஸ்] டேனியல் 2: 38 க்கான முந்தைய அடிக்குறிப்பைக் காண்க.

[என்பது xi] 1 கிங்ஸ் 8: 46-52 ஐப் பார்க்கவும். பகுதி 4, பிரிவு 2, “யூத நாடுகடத்தலின் நிகழ்வுகளால் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட முந்தைய தீர்க்கதரிசனங்கள் மற்றும் திரும்பி வருதல்” ஐப் பார்க்கவும்.

[பன்னிரெண்டாம்] நேபுகாத்நேச்சரின் முந்தைய அடிக்குறிப்பைக் காண்க. ஆண்டு 17 = மறுப்பு ஆண்டு 16.

[XIII] நேபுகாத்நேச்சரின் முந்தைய அடிக்குறிப்பைக் காண்க. ஆண்டு 18 = மறுப்பு ஆண்டு 17.

[XIV] லாச்சிஷ் கடிதங்களின் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பின்னணியின் கூடுதல் சுருக்கம் ஆசிரியரிடமிருந்து கிடைக்கிறது.

[XV] நேபுகாத்நேச்சரின் முந்தைய அடிக்குறிப்பைக் காண்க. விவிலிய ஆட்சி ஆண்டு 19 = பாபிலோனிய கர்ப்ப ஆண்டு 18.

[XVI] நேபுகாத்நேச்சரின் முந்தைய அடிக்குறிப்பைக் காண்க. விவிலிய ஆட்சி ஆண்டு 19 = பாபிலோனிய மறுப்பு ஆண்டு 18, விவிலிய ஆண்டு 18 = பாபிலோனிய கர்ப்ப ஆண்டு 17, விவிலிய ஆண்டு 17 = பாபிலோனிய கர்ப்ப ஆண்டு 16.

[XVII] நேபுகாத்நேச்சரின் முந்தைய அடிக்குறிப்பைக் காண்க. ஆண்டு 19 = மறுப்பு ஆண்டு 18, ஆண்டு 18 = கர்ப்ப ஆண்டு 17, ஆண்டு 17 = கர்ப்ப ஆண்டு 16.

[XVIII] நேபுகாத்நேச்சரின் முந்தைய அடிக்குறிப்பைக் காண்க. ஆண்டு 19 = மறுப்பு ஆண்டு 18, ஆண்டு 18 = கர்ப்ப ஆண்டு 17, ஆண்டு 17 = கர்ப்ப ஆண்டு 16.

[XIX] இது 3 என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறதுrd பார்வோன் ஹோஃப்ராவின் ஆண்டு 18 ஆகும்th நேபுகாத்நேச்சரின் பாபிலோனிய கர்ப்ப ஆண்டு. பார்வோன் ஹோஃப்ரா தோற்கடிக்கப்பட்டார் (நேபுகாத்நேச்சார் மற்றும் அஹ்மோஸ் ஆகியோரால்) மற்றும் ஹோஃப்ராவின் 19 இல் மாற்றப்பட்டதுth ஆண்டு, சில 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 34 க்கு சமம்th நேபுகாத்நேச்சரின் பாபிலோனிய கர்ப்ப ஆண்டு. இது எசேக்கியேல் 29: 17 இன் தீர்க்கதரிசனத்தின் அதே ஆண்டாகும், அங்கு நேபுகாத்நேச்சார் எகிப்துக்கு தீருக்கு இழப்பீடாக வழங்கப்படுவார்.

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  7
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x