இந்த தொடரின் முதல் மூன்று கட்டுரைகளில், யெகோவாவின் சாட்சிகளின் இரத்தம் இல்லை என்ற கோட்பாட்டின் பின்னணியில் உள்ள வரலாற்று, மதச்சார்பற்ற மற்றும் அறிவியல் அம்சங்களை நாங்கள் கருதுகிறோம். நான்காவது கட்டுரையில், யெகோவாவின் சாட்சிகள் தங்களது இரத்தம் இல்லாத கோட்பாட்டை ஆதரிக்கப் பயன்படுத்தும் முதல் பைபிள் உரையை ஆராய்ந்தோம்: ஆதியாகமம் 9: 4.

விவிலிய சூழலில் வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார கட்டமைப்பை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், மனித இரத்தம் அல்லது அதன் வழித்தோன்றல்களைப் பயன்படுத்தி மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலம் உயிரைப் பாதுகாப்பதைத் தடுக்கும் ஒரு கோட்பாட்டை ஆதரிக்க உரையை பயன்படுத்த முடியாது என்று முடிவு செய்தோம்.

இந்தத் தொடரின் இறுதிக் கட்டுரை, இரத்தமாற்றம் பெற மறுத்ததை நியாயப்படுத்தும் முயற்சியில் யெகோவாவின் சாட்சிகள் பயன்படுத்தும் கடைசி இரண்டு பைபிள் நூல்களை பகுப்பாய்வு செய்கிறது: லேவியராகமம் 17: 14 மற்றும் சட்டங்கள் 15: 29.

லேவியராகமம் 17: 14 மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அதே சமயம் அப்போஸ்தலர் 15: 29 என்பது அப்போஸ்தலிக்க சட்டம்.

மொசைக் சட்டம்

நோவாவுக்கு வழங்கப்பட்ட இரத்தம் குறித்த சட்டம் ஏறக்குறைய 600 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வெளியேறிய நேரத்தில் யூத தேசத்தின் தலைவராக மோசேக்கு, யெகோவா கடவுளிடமிருந்து நேரடியாக ஒரு சட்டக் குறியீடு வழங்கப்பட்டது, அதில் இரத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான விதிகள் இருந்தன:

“இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரோ, உங்களிடையே தங்கியிருக்கும் அந்நியர்களோ, எந்த விதமான இரத்தத்தையும் சாப்பிடுகிறார்களோ; இரத்தத்தை உண்ணும் அந்த ஆத்துமாவுக்கு எதிராக நான் என் முகத்தை அமைத்து, அவனுடைய ஜனங்களிடமிருந்து துண்டிப்பேன். 11 மாம்சத்தின் ஜீவன் இரத்தத்தில் இருக்கிறது; உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்குப் பிராயச்சித்தம் செய்ய நான் அதை பலிபீடத்தின்மீது உங்களுக்குக் கொடுத்தேன்; ஏனென்றால் அது ஆத்துமாவுக்குப் பிராயச்சித்தம் செய்யும் இரத்தம். 12 ஆகையால், நான் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி: உங்களில் எந்த ஆத்துமாவும் இரத்தத்தை உண்ணமாட்டீர்கள், உங்களிடையே தங்கியிருக்கும் அந்நியன் இரத்தத்தை சாப்பிடமாட்டான். 13 இஸ்ரவேல் புத்திரரிடமிருந்தோ அல்லது உங்களிடையே தங்கியிருக்கும் அந்நியர்களிடமிருந்தோ, சாப்பிடக்கூடிய எந்த மிருகத்தையோ கோழியையோ வேட்டையாடி பிடித்துக்கொள்கிறான்; அவர் அதன் இரத்தத்தை கூட ஊற்றி, அதை தூசியால் மூடுவார். 14 இது எல்லா மாம்சங்களின் ஜீவன்; அதன் இரத்தம் அதன் ஜீவனுக்காக இருக்கிறது; ஆகையால், நான் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி: நீங்கள் எந்த விதமான மாம்சமும் இல்லாத இரத்தத்தை சாப்பிடுவீர்கள்; எல்லா மாம்சத்தின் ஜீவனும் அதன் இரத்தம்; அதை சாப்பிடுகிறவன் துண்டிக்கப்படுவான். 15 மேலும், தன் சொந்த நாட்டில் ஒருவராக இருந்தாலும், அல்லது அந்நியராக இருந்தாலும், தானே இறந்ததை அல்லது மிருகங்களால் கிழிந்ததை உண்ணும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும், அவர் இருவரும் துணிகளைக் கழுவி, தண்ணீரில் குளிப்பார்கள், அசுத்தமாக இருப்பார்கள் சமமாக: அவர் சுத்தமாக இருப்பார். 16 ஆனால் அவர் அவற்றைக் கழுவவோ, மாம்சத்தைக் குளிக்கவோ செய்யாவிட்டால்; பின்னர் அவர் தனது அக்கிரமத்தைத் தாங்குவார். ”(லேவியராகமம் 17: 10-16)

நோவாவிடம் கொடுக்கப்பட்ட சட்டத்தைச் சேர்த்த அல்லது மாற்றியமைத்த மொசைக் சட்டத்தில் புதிதாக ஏதாவது இருந்ததா?

இரத்தம் வராத இறைச்சியை உட்கொள்வதற்கான தடையை மீண்டும் வலியுறுத்துவதோடு, யூதர்களுக்கும் அன்னிய குடியிருப்பாளர்களுக்கும் அதைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர, ரத்தத்தை ஊற்றி மண்ணால் மூட வேண்டும் என்று சட்டம் விதித்தது (எதிராக 13).

கூடுதலாக, இந்த வழிமுறைகளுக்கு கீழ்ப்படியாத எவரும் கொல்லப்பட வேண்டும் (எதிராக 14).

ஒரு விலங்கு இயற்கை காரணங்களால் இறந்தபோது அல்லது காட்டு மிருகங்களால் கொல்லப்பட்டபோது விதிவிலக்கு செய்யப்பட்டது, ஏனெனில் இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் இரத்தத்தை முறையாக விநியோகிக்க முடியாது. அந்த இறைச்சியை யாராவது சாப்பிட்டால், அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அசுத்தமாகக் கருதப்படுவார் மற்றும் சுத்திகரிப்பு செயல்முறைக்கு உட்படுவார். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் கடும் அபராதம் விதிக்கப்படும் (vss. 15 மற்றும் 16).

நோவாவுக்குக் கொடுக்கப்பட்டதிலிருந்து யெகோவா ஏன் இஸ்ரவேலருடன் இரத்தத்தின் சட்டத்தை மாற்றுகிறார்? 11 வசனத்தில் பதிலைக் காணலாம்:

"மாம்சத்தின் ஜீவன் இரத்தத்தில் இருக்கிறது; உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்குப் பிராயச்சித்தம் செய்ய நான் அதை பலிபீடத்தின்மீது உங்களுக்குக் கொடுத்தேன்; ஏனென்றால் அது ஆத்துமாவுக்குப் பிராயச்சித்தம் செய்யும் இரத்தம்".

யெகோவா மனம் மாறவில்லை. இப்போது அவருக்கு ஒரு மக்கள் சேவை செய்தார்கள், அவர்களுடனான தனது உறவைப் பாதுகாக்கவும், மேசியாவின் கீழ் வரவிருந்தவற்றிற்கான அடித்தளத்தை அமைப்பதற்கும் அவர் விதிகளை நிறுவினார்.

மோசேயின் சட்டத்தின் கீழ், விலங்குகளின் இரத்தம் ஒரு சடங்கு பயன்பாட்டைக் கொண்டிருந்தது: பாவத்தின் மீட்பை, அதாவது 11 வசனத்தில் நாம் காணலாம். விலங்கு இரத்தத்தின் இந்த சடங்கு பயன்பாடு கிறிஸ்துவின் மீட்பின் தியாகத்தை முன்னறிவித்தது.

சடங்கு மற்றும் சடங்கு நோக்கங்களுக்காக விலங்குகளின் இரத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றி நாம் அறியும் 16 மற்றும் 17 அத்தியாயங்களின் சூழலைக் கவனியுங்கள். இது உள்ளடக்கியது:

 1. சடங்கு தேதி
 2. ஒரு பலிபீடம்
 3. ஒரு உயர் பூசாரி
 4. தியாகமாக இருக்க வேண்டிய உயிருள்ள விலங்கு
 5. ஒரு புனித இடம்
 6. விலங்குகளின் படுகொலை
 7. விலங்குகளின் இரத்தத்தைப் பெறுங்கள்
 8. சடங்கு விதிகளின்படி விலங்குகளின் இரத்தத்தைப் பயன்படுத்துதல்

சட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி சடங்கு செய்யப்படாவிட்டால், இரத்தத்தை சாப்பிடுவதற்கு வேறு எந்த நபரும் இருப்பதைப் போலவே பிரதான ஆசாரியரும் துண்டிக்கப்படலாம் என்பதை வலியுறுத்துவது முக்கியம்.

இதை மனதில் கொண்டு, லேவியராகமம் 17: 14 இன் கட்டளை யெகோவாவின் சாட்சிகளின் இரத்தக் கோட்பாட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அதற்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று தோன்றும். நாம் ஏன் அதை சொல்ல முடியும்? பாவங்களை மீட்பதற்காக இரத்தத்தை சடங்கு முறையில் பயன்படுத்துவதற்காக லேவியராகமம் 17 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கூறுகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம், ஏனெனில் அவை ஏதேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்று பார்க்க ஒரு உயிர் காக்கும் பரிமாற்றத்தை நிர்வகிக்க பொருந்தக்கூடும்.

ஒரு பரிமாற்றம் பாவத்தின் மீட்பிற்கான ஒரு சடங்கின் பகுதியாக இல்லை.

 1. பலிபீடம் இல்லை
 2. பலியிட எந்த மிருகமும் இல்லை.
 3. விலங்குகளின் இரத்தம் எதுவும் பயன்படுத்தப்படவில்லை.
 4. பூசாரி இல்லை.

ஒரு மருத்துவ நடைமுறையின் போது நம்மிடம் இருப்பது பின்வருமாறு:

 1. ஒரு மருத்துவ நிபுணர்.
 2. மனித இரத்தம் அல்லது வழித்தோன்றல்களை நன்கொடையாக வழங்கியது.
 3. ஒரு பெறுநர்.

ஆகையால், இரத்தத்தை மாற்றுவதைத் தடுக்கும் கொள்கைக்கு ஆதரவாக லேவியராகமம் 17: 14 ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு யெகோவாவின் சாட்சிகளுக்கு வேதப்பூர்வ அடிப்படை இல்லை.

ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றுவதற்கான மருத்துவ நடைமுறையில் மனித இரத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதோடு பாவத்தை மீட்பதற்காக ஒரு மத சடங்கில் விலங்கு இரத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதை யெகோவாவின் சாட்சிகள் ஒப்பிடுகிறார்கள். இந்த இரண்டு நடைமுறைகளையும் பிரிக்கும் ஒரு பெரிய தர்க்கரீதியான இடைவெளி உள்ளது, அவற்றுக்கு இடையே எந்தவிதமான கடித தொடர்புகளும் இல்லை.

புறஜாதியாரும் இரத்தமும்

சிலைகள் மற்றும் உணவுக்காக ரோமர்கள் தங்கள் தியாகங்களில் விலங்குகளின் இரத்தத்தைப் பயன்படுத்தினர். ஒரு பிரசாதம் கழுத்தை நெரித்து, சமைத்து, பின்னர் சாப்பிடுவது பொதுவானது. பிரசாதம் இரத்தம் வந்தால், சதை மற்றும் இரத்தம் இரண்டும் சிலைக்கு வழங்கப்பட்டன, பின்னர் சடங்கில் பங்கேற்பாளர்களால் இறைச்சி சாப்பிடப்பட்டது மற்றும் பூசாரிகளால் இரத்தம் குடித்தது. ஒரு சடங்கு கொண்டாட்டம் அவர்களின் வழிபாட்டின் ஒரு பொதுவான அம்சமாகும், மேலும் பலியிடப்பட்ட இறைச்சி சாப்பிடுவது, அதிகப்படியான குடிப்பழக்கம் மற்றும் பாலியல் ஆர்கீஸை உள்ளடக்கியது. கோயில் விபச்சாரிகள், ஆண், பெண் இருவரும் பேகன் வழிபாட்டின் ஒரு அம்சமாக இருந்தனர். வலிப்பு நோயைக் குணமாக்கும் மற்றும் பாலுணர்வாக செயல்படும் என்று கருதப்பட்ட அரங்கில் கொல்லப்பட்ட கிளாடியேட்டர்களின் இரத்தத்தையும் ரோமானியர்கள் குடிப்பார்கள். இத்தகைய நடைமுறைகள் ரோமானியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஃபீனீசியர்கள், ஹிட்டியர்கள், பாபிலோனியர்கள் மற்றும் கிரேக்கர்கள் போன்ற இஸ்ரேலியரல்லாத மக்களிடையே பொதுவானவை.

மோசேயின் காலம் முதல் மேலோங்கிய ஒரு கலாச்சாரச் சுவரை உருவாக்குவது யூதர்களுக்கும் பேகனுக்கும் இடையில் வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கு இரத்தத்தை சாப்பிடுவதை தடைசெய்த மொசைக் சட்டம் உதவியது என்பதை இதிலிருந்து நாம் தீர்மானிக்க முடியும்.

அப்போஸ்தலிக் சட்டம்

கி.மு.

"இந்த அவசியமான காரியங்களை விட பெரிய சுமையை உங்கள் மீது சுமத்துவது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் எங்களுக்கும் நல்லது என்று தோன்றியது; 29சிலைகளுக்கு வழங்கப்படும் இறைச்சிகளிலிருந்தும், இரத்தத்திலிருந்தும், கழுத்தை நெரித்ததிலிருந்தும், வேசித்தனத்திலிருந்தும் நீங்கள் விலகுவீர்கள்: இதிலிருந்து நீங்கள் உங்களை வைத்திருந்தால் நல்லது செய்வீர்கள். நல்வாழ்த்துக்கள். ”(அப்போஸ்தலர் 15: 28,29)

பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த கிறிஸ்தவர்களை புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களுக்கு விலகும்படி அறிவுறுத்துவதற்கு வழிநடத்துகிறார் என்பதைக் கவனியுங்கள்:

 1. சிலைகளுக்கு வழங்கப்படும் இறைச்சிகள்;
 2. கழுத்தை நெரித்த விலங்குகளை உண்ணுதல்;
 3. இரத்தம்;
 4. உடலுறவு.

மொசைக் நியாயப்பிரமாணத்தில் அல்ல, இங்கே புதிதாக ஏதாவது இருக்கிறதா? வெளிப்படையாக. அந்த வார்த்தை "தவிர்ப்பதாக”என்பது அப்போஸ்தலர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும்“தவிர்ப்பதாக"மிகவும் தனியார் மற்றும் முழுமையானதாக தெரிகிறது. இதனால்தான் யெகோவாவின் சாட்சிகள் பயன்படுத்துகிறார்கள் “தவிர்ப்பதாகமருத்துவ நோக்கங்களுக்காக மனித இரத்தத்தைப் பயன்படுத்த மறுத்ததை நியாயப்படுத்த. ஆனால் முன்நிபந்தனைகள், தனிப்பட்ட விளக்கங்கள் மற்றும் தவறான கருத்துக்களைக் கொடுப்பதற்கு முன், அப்போஸ்தலர்கள் தங்கள் கண்ணோட்டத்தில் என்ன அர்த்தம் என்று வேதவசனங்கள் தங்களைத் தாங்களே சொல்லிக் கொள்வோம்.தவிர்ப்பதாக".

பழமையான கிறிஸ்தவ சபையில் கலாச்சார சூழல்

குறிப்பிட்டுள்ளபடி, புறமத மத நடைமுறைகள் குடிபழக்கம் மற்றும் ஒழுக்கக்கேடு சம்பந்தப்பட்ட கோவில் கொண்டாட்டங்களில் பலியிடப்பட்ட இறைச்சியை சாப்பிடுவதை உள்ளடக்கியது.

36 CE க்குப் பிறகு புறஜாதி கிறிஸ்தவ சபை வளர்ந்தது, பீட்டர் முதல் யூதரல்லாத கொர்னேலியஸை ஞானஸ்நானம் செய்தார். அப்போதிருந்து, தேச மக்கள் கிறிஸ்தவ சபைக்குள் நுழைவதற்கான வாய்ப்பு திறந்திருந்தது, இந்த குழு மிக வேகமாக வளர்ந்து வந்தது (அப்போஸ்தலர் 10: 1-48).

புறஜாதி மற்றும் யூத கிறிஸ்தவர்களிடையே இந்த சகவாழ்வு ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தது. இத்தகைய வெவ்வேறு மத பின்னணியைச் சேர்ந்தவர்கள் எவ்வாறு விசுவாசத்தில் சகோதரர்களாக ஒன்றாக வாழ முடியும்?

ஒருபுறம், யூதர்கள் மோசேயிடமிருந்து தங்கள் சட்டக் குறியீட்டைக் கொண்டு, அவர்கள் என்ன சாப்பிடலாம், அணியலாம், அவர்கள் எவ்வாறு செயல்பட முடியும், அவர்களின் சுகாதாரம் மற்றும் அவர்கள் எப்போது வேலை செய்ய முடியும் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள்.

மறுபுறம், புறஜாதியினரின் வாழ்க்கை முறைகள் மொசைக் சட்டக் குறியீட்டின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் கிட்டத்தட்ட மீறின.

அப்போஸ்தலிக்க சட்டத்தின் விவிலிய சூழல்

அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தின் 15 வது அத்தியாயம் 15 ஐப் படிப்பதில் இருந்து, விவிலிய மற்றும் வரலாற்று சூழல்களில் இருந்து பின்வரும் தகவல்களைப் பெறுகிறோம்:

 • கிறிஸ்தவ யூத சகோதரர்களில் ஒரு பகுதியினர் கிறிஸ்தவ புறஜாதி சகோதரர்களுக்கு மொசைக் சட்டத்தை விருத்தசேதனம் செய்து வைத்திருக்கும்படி அழுத்தம் கொடுத்தனர் (vss. 1-5).
 • எருசலேமின் அப்போஸ்தலர்களும் பெரியவர்களும் சந்தித்து சர்ச்சையைப் படிக்கிறார்கள். பேதுரு, பவுல் மற்றும் பர்னபா ஆகியோர் புறஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் கடைப்பிடித்த அதிசயங்களையும் அறிகுறிகளையும் விவரிக்கிறார்கள் (vss. 6-18).
 • யூதர்களும் புறஜாதியாரும் இப்போது இயேசுவின் கிருபையால் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் என்ற நியாயப்பிரமாணத்தின் செல்லுபடியை பேதுரு கேள்வி எழுப்புகிறார் (vss. 10,11).
 • ஜேம்ஸ் கலந்துரையாடலின் சுருக்கமான சுருக்கத்தை உருவாக்கி, புறமத மத மத நடைமுறைகளுடன் (vss. 19-21) தொடர்புடைய கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நான்கு உருப்படிகளுக்கு அப்பால் புறஜாதியார் மதமாற்றம் செய்யக்கூடாது என்று வலியுறுத்துகிறார்.
 • இந்த கடிதம் பால் மற்றும் பர்னபாவுடன் அந்தியோகியாவுக்கு (vss. 22-29) எழுதப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
 • கடிதம் அந்தியோகியாவில் வாசிக்கப்படுகிறது, எல்லோரும் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள் (vss. 30,31).

இந்த சிக்கலைப் பற்றி என்ன வசனங்கள் சொல்கின்றன என்பதைக் கவனியுங்கள்:

கலாச்சார பின்னணியில் உள்ள வேறுபாடுகள் காரணமாக, புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களுக்கும் யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இடையிலான சகவாழ்வு பல சிக்கல்களைச் சந்தித்தது.

யூத கிறிஸ்தவர்கள் மொசைக் நியாயப்பிரமாணத்தை புறஜாதியார் மீது திணிக்க முயன்றனர்.

கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையால் யூத கிறிஸ்தவர்கள் மொசைக் நியாயப்பிரமாணத்தின் செல்லுபடியாகாததை அங்கீகரித்தனர்.

யூத கிறிஸ்தவர்கள் புறஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் பொய்யான வழிபாட்டிற்குள் திரும்பிச் செல்லக்கூடும் என்று கவலைப்பட்டனர், எனவே அவர்கள் புறமத மத நடைமுறைகள் தொடர்பான விஷயங்களை தடைசெய்தார்கள்.

சிலை வழிபாடு ஏற்கனவே கிறிஸ்தவர்களுக்கு தடைசெய்யப்பட்டது. அது கொடுக்கப்பட்டது. எருசலேமின் சபை என்ன செய்து கொண்டிருந்தது என்பது தவறான வழிபாடு, புறமத வழிபாடு ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட நடைமுறைகளை வெளிப்படையாகத் தடைசெய்தது, இது புறஜாதியாரை கிறிஸ்துவிடமிருந்து விலக்கிவிடும்.

இப்போது, ​​ஜேம்ஸ் ஏன் கழுத்தை நெரித்த விலங்குகளை சாப்பிடுவது அல்லது தியாகம் அல்லது இரத்தத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சதை போன்றவற்றை வேசித்தனத்தின் அதே மட்டத்தில் வைப்பதைப் புரிந்துகொள்கிறோம். இவை அனைத்தும் பேகன் கோவில்களுடன் இணைக்கப்பட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் அவை புறஜாதி கிறிஸ்தவரை மீண்டும் தவறான வழிபாட்டிற்கு இட்டுச் செல்லக்கூடும்.

“விலகுதல்” என்றால் என்ன?

ஜேம்ஸ் பயன்படுத்திய கிரேக்க சொல் “apejomai " மற்றும் படி வலுவான ஒத்துழைப்பு வழிமுறையாக "விலகி இருக்க" or “தொலைவில் இருக்க வேண்டும்”.

அந்த வார்த்தை apejomai இரண்டு கிரேக்க வேர்களிலிருந்து வருகிறது:

 • "Apo", வழிமுறையாக இதுவரை, பிரித்தல், தலைகீழ்.
 • "எக்கோ", வழிமுறையாக சாப்பிடுங்கள், மகிழுங்கள் அல்லது பயன்படுத்துங்கள்.

மீண்டும், ஜேம்ஸ் பயன்படுத்திய சொல் வாயால் உண்ணும் அல்லது உட்கொள்ளும் செயலுடன் தொடர்புடையது என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளோம்.

இதைக் கருத்தில் கொண்டு, “விலக்கு” ​​என்பதன் அசல் கிரேக்க அர்த்தத்தைப் பயன்படுத்தி சட்டங்கள் 15: 29 ஐ மீண்டும் கருத்தில் கொள்வோம்:

“சிலைகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்ணக்கூடாது, சிலைகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இரத்தத்தை சாப்பிடக்கூடாது, சிலைகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கழுத்தை நெரிக்காத (இரத்தத்துடன் இறைச்சி) சாப்பிடக்கூடாது, பாலியல் ஒழுக்கக்கேடு மற்றும் புனிதமான விபச்சாரத்தை கடைபிடிக்கக்கூடாது. சகோதரர்களே இதைச் செய்தால், ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். அன்புடன்".

இந்த பகுப்பாய்விற்குப் பிறகு நாம் கேட்கலாம்: சட்டங்கள் 15: 29 இரத்த மாற்றத்துடன் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு இணைப்பு புள்ளி கூட இல்லை.

இந்த அமைப்பு விலங்குகளின் இரத்தத்தை ஒரு புறமத சடங்கின் ஒரு பகுதியாக நவீன உயிர்காக்கும் மருத்துவ நடைமுறைக்கு சமமானதாக மாற்ற முயற்சிக்கிறது.

அப்போஸ்தலிக்க சட்டம் இன்னும் செல்லுபடியாகுமா?

அது இல்லை என்று கருதுவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. உருவ வழிபாடு இன்னும் கண்டிக்கப்படுகிறது. விபச்சாரம் இன்னும் கண்டிக்கப்படுகிறது. இரத்தம் சாப்பிடுவது நோவாவின் காலத்தில் கண்டனம் செய்யப்பட்டதால், இஸ்ரேல் தேசத்தில் தடை வலுப்படுத்தப்பட்டு, கிறிஸ்தவர்களாக மாறிய புறஜாதியினருக்கு மீண்டும் விண்ணப்பித்ததால், அது இனி பொருந்தாது என்று கூறுவதற்கு எந்த அடிப்படையும் இல்லை. ஆனால் மீண்டும், இரத்தத்தை உணவாக உட்கொள்வதைப் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம், இது மருத்துவ நடைமுறைக்கு அல்ல.

கிறிஸ்துவின் சட்டம்

உருவ வழிபாடு, விபச்சாரம், இரத்தத்தை உணவாக உட்கொள்வது போன்றவை வேதவசனங்களில் தெளிவாக உள்ளன. மருத்துவ நடைமுறைகளைப் பொறுத்தவரை, அவர்கள் புத்திசாலித்தனமாக அமைதியாக இருக்கிறார்கள்.

மேற்சொன்ன அனைத்தையும் நிறுவிய பின்னர், நாம் இப்போது கிறிஸ்துவின் சட்டத்தின் கீழ் இருக்கிறோம் என்பதையும், அவர் அல்லது அவள் அங்கீகரிக்கும் அல்லது நிராகரிக்கும் எந்தவொரு மருத்துவ நடைமுறையிலும் தனிப்பட்ட கிறிஸ்தவர் எடுக்கும் எந்தவொரு முடிவும் தனிப்பட்ட மனசாட்சியின் விஷயம், ஆனால் ஒன்றல்ல மற்றவர்களின் ஈடுபாடு தேவை, குறிப்பாக எந்தவொரு நீதித்துறை தன்மையிலும்.

நம்முடைய கிறிஸ்தவ சுதந்திரம், நம்முடைய தனிப்பட்ட பார்வையை மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் திணிக்கக் கூடாது என்ற கடமையை உள்ளடக்கியது.

முடிவில்

கர்த்தராகிய இயேசு கற்பித்ததை நினைவில் வையுங்கள்:

"ஒரு மனிதன் தன் நண்பர்களுக்காக தன் உயிரைக் கொடுப்பதற்கு இதைவிட பெரிய அன்பு வேறு எவருக்கும் இல்லை". (ஜான் 15: 13)

வாழ்க்கை இரத்தத்தில் இருப்பதால், உறவினரின் அல்லது நம் அண்டை வீட்டாரின் உயிரைக் காப்பாற்ற எங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியை (மனித இரத்தத்தை) தானம் செய்ய நீங்கள் ஒரு அன்பான கடவுள் கண்டனம் செய்வாரா?

இரத்தம் வாழ்க்கையை குறிக்கிறது. ஆனால், அது குறிக்கும் குறியீட்டை விட சின்னம் முக்கியமா? சின்னத்திற்கான யதார்த்தத்தை நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டுமா? ஒரு கொடி அது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நாட்டை குறிக்கிறது. இருப்பினும், எந்தவொரு இராணுவமும் தங்கள் கொடியைப் பாதுகாக்க தங்கள் நாட்டை தியாகம் செய்யுமா? அல்லது அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் நாட்டைக் காப்பாற்றினால் அவர்கள் கொடியை எரிப்பார்களா?

இந்த வாழ்க்கை மற்றும் இறப்பு பிரச்சினையில் வேதத்திலிருந்து நியாயப்படுத்தவும், சுயமாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு குழுவின் கட்டளைகளை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுவதற்குப் பதிலாக தங்கள் மனசாட்சியைத் தீர்மானிக்கவும் இந்த கட்டுரைகள் எங்கள் யெகோவாவின் சாட்சிகளான சகோதர சகோதரிகளுக்கு உதவியுள்ளன என்பது எங்கள் நம்பிக்கை. ஆண்கள்.

3
0
உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x