"பாருங்கள்! ஒரு பெரிய கூட்டம், எந்த மனிதனால் எண்ண முடியவில்லை ,. . . சிம்மாசனத்திற்கு முன்பும், ஆட்டுக்குட்டியின் முன்பும் நிற்கிறார். ”- வெளிப்படுத்துதல் 7: 9.

[Ws 9 / 19 p.26 இலிருந்து கட்டுரை கட்டுரை 39: நவம்பர் 25 - டிசம்பர் 1, 2019]

இந்த வார காவற்கோபுர ஆய்வு மதிப்பாய்வைத் தொடங்குவதற்கு முன், தீம் வசனத்தின் சூழலைப் பற்றி சிறிது நேரம் படித்து, எக்ஸெஜெஸிஸைப் பயன்படுத்துவோம், வேதவசனங்கள் தங்களை விளக்கிக் கொள்ளட்டும்.

வெளிப்படுத்துதல் 7: 1-3 உடன் தொடங்குவோம், இது காட்சியைத் திறக்கும்: “இதற்குப் பிறகு, நான்கு தேவதூதர்கள் பூமியின் நான்கு மூலைகளிலும், பூமியின் நான்கு காற்றையும் இறுக்கமாகப் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டேன், பூமியிலோ அல்லது கடலிலோ அல்லது எந்த மரத்திலோ எந்தக் காற்றும் வீசக்கூடாது. 2 மேலும், தேவதூதர் சூரிய உதயத்திலிருந்து ஏறி, உயிருள்ள கடவுளின் முத்திரையைக் கண்டார்; பூமிக்கும் கடலுக்கும் தீங்கு விளைவிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட நான்கு தேவதூதர்களிடம் அவர் உரத்த குரலில் அழுதார், 3 இவ்வாறு கூறினார்: “பூமிக்கும் கடலுக்கும் மரங்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்காதீர்கள், நாங்கள் எங்கள் கடவுளின் அடிமைகளை சீல் வைத்த வரை அவர்களின் நெற்றியில். ””

நாம் இங்கே என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்?

 • பூமிக்கும் கடலுக்கும் தீங்கு விளைவிப்பதற்காக, தேவதூதர்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு முக்கியமான பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 • தேவனுடைய அடிமைகள் [தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்] நெற்றியில் முத்திரையிடப்படும் வரை தொடர வேண்டாம் என்று தேவதூதர்கள் கட்டளையிடப்படுகிறார்கள்.
 • நெற்றியில் சீல் வைப்பது அனைவருக்கும் தெரியும் ஒரு தெளிவான தேர்வாகும்.

வெளிப்படுத்துதல் 7: 4-8 தொடர்கிறது “இஸ்ரவேல் புத்திரரின் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும் முத்திரையிடப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையை, ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரம் என்று நான் கேட்டேன்: ”. 5-8 வசனங்கள் பின்னர் இஸ்ரேலின் 12 பழங்குடியினரின் பெயர்களைக் கொடுக்கின்றன, மேலும் 12,000 ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும் வருகின்றன.

தர்க்கரீதியாக எழுப்பப்படும் கேள்வி: சீல் செய்யப்பட்ட எண் (144,000) ஒரு நேரடி எண் அல்லது குறியீட்டு எண்ணா?

குறியீட்டு எண் உண்மையில் இல்லையா?

5-8 வசனங்கள் ஆதியாகமம் 32: 28, ஆதியாகமம் 49: 1-33, யோசுவா 13 - யோசுவா 21.

முதலாவதாக, இஸ்ரவேல் புத்திரரையும், வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திலுள்ள பழங்குடியினருடனும், பின்னர் வெளிப்படுத்துதலில் உள்ள இந்த பத்தியுடனும் ஒப்பிடுவோம்.

இஸ்ரேலின் உண்மையான மகன்கள் இஸ்ரேலின் பழங்குடியினர் வெளிப்படுத்துதல் பழங்குடியினர்
Rueben Rueben யூதா
சிமியோன் கட் Rueben
லெவி மனாசே கட்
யூதா யூதா ஆஷர்
செபுலோன் எப்பிராயீம் நப்தலியின்
இசக்கார் பெஞ்சமின் மனாசே
டான் சிமியோன் சிமியோன்
கட் செபுலோன் லெவி
ஆஷர் இசக்கார் இசக்கார்
நப்தலியின் ஆஷர் செபுலோன்
ஜோசப் நப்தலியின் ஜோசப்
பெஞ்சமின் டான் பெஞ்சமின்
லெவி

கவனிக்க வேண்டிய புள்ளிகள்:

 • வெளிப்படுத்துதலில் உண்மையில் யோசேப்பின் மகனாக இருந்த மனாசே இருக்கிறார்.
 • வெளிப்படுத்துதலில் யாக்கோபின் / இஸ்ரவேலின் மகனாக இருந்த டான் இல்லை.
 • வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசத்தில் ஒதுக்கீடுகளுடன் இஸ்ரேலின் 12 பழங்குடியினர் இருந்தனர்.
 • லேவி பழங்குடியினருக்கு நில ஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை, ஆனால் நகரங்கள் வழங்கப்பட்டன (யோசுவா 13: 33).
 • வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் ஜோசப் தனது மகன்களான மனாசே மற்றும் எபிராயீம் மூலம் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டிருந்தார்.
 • வெளிப்படுத்துதல் யோசேப்பை ஒரு கோத்திரமாகக் கொண்டுள்ளது, எபிராயீம் (ஜோசப்பின் மகன்) இல்லை, ஆனால் இன்னும் மனாசே இருக்கிறார்.

இதிலிருந்து வரும் முடிவுகள்:

வெளிப்படையாக, வெளிப்படுத்துதலில் உள்ள பன்னிரண்டு பழங்குடியினர் யாக்கோபின் மகன்களுடனோ அல்லது வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பழங்குடியினருடனோ பொருந்தாததால் அவை அடையாளமாக இருந்திருக்க வேண்டும்.

கூடுதலாக, அவை எந்தவொரு குறிப்பிட்ட வரிசையிலும் குறிப்பிடப்படவில்லை, பிறப்பு ஒழுங்கு, (ஆதியாகமம் போல) அல்லது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒழுங்கு (எ.கா. இயேசுவுடன் சந்ததியினராக யூதா) என்பது வெளிப்படுத்துதலில் உள்ள விளக்கம் குறிக்கப்படுவதற்கான அறிகுறியாக இருக்க வேண்டும். வித்தியாசமாக இருங்கள். அப்போஸ்தலன் யோவான் இஸ்ரேலின் பழங்குடியினர் உண்மையில் 13 என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

அப்போஸ்தலன் பேதுரு, புறஜாதியார் [யூதரல்லாத] கொர்னேலியஸுக்குச் செல்லும்படி வழிநடத்தப்பட்டபோது பின்வருவனவற்றை உணர்ந்தார். கணக்கு நமக்கு சொல்கிறது: “இந்த நேரத்தில் பேதுரு பேசத் தொடங்கினார், அவர் சொன்னார்: “கடவுள் ஒரு பகுதியல்ல, 35 அல்ல என்பதை இப்போது நான் புரிந்துகொள்கிறேன், ஆனால் ஒவ்வொரு தேசத்திலும் அவனுக்கு அஞ்சி சரியானதைச் செய்கிறவன் அவனுக்கு ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறான்” (அப்போஸ்தலர் 10: 34-35) .

மேலும், பழங்குடியினர் குறியீடாக இருந்தால், ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகை ஏன் குறியீட்டைத் தவிர வேறொன்றாக இருக்கும்? ஒவ்வொரு பழங்குடியினரிடமிருந்தும் உள்ள தொகை குறியீடாக இருந்தால், 144,000 இன் அனைத்து பழங்குடியினரின் மொத்தமும் குறியீட்டை விட வேறு எதுவாக இருக்கும்?

முடிவு: 144,000 ஒரு குறியீட்டு எண்ணாக இருக்க வேண்டும்.

சிறிய மந்தை மற்றும் பிற செம்மறி ஆடுகள்

மீதமுள்ள அப்போஸ்தலர் மற்றும் அப்போஸ்தலன் பவுலின் கடிதங்கள் அனைத்தும் புறஜாதியாரும் யூதர்களும் எவ்வாறு கிறிஸ்தவர்களாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாகவும் ஆனார்கள் என்பதை பதிவு செய்கின்றன. மேலும், இரண்டு வெவ்வேறு குழுக்கள் கிறிஸ்துவின் கீழ் ஒரு மந்தையாக மாறியதால், சோதனைகள் மற்றும் சிக்கல்களை இது பதிவுசெய்கிறது, சிறுபான்மையினரில் யூதர்கள் சிறிய மந்தையாக உள்ளனர். இதிலிருந்து மிகப் பெரிய சான்றுகள் என்னவென்றால், வெளிப்படுத்துதலில் உள்ள இஸ்ரேலின் எந்த பன்னிரண்டு பழங்குடியினரும் உண்மையில் இருக்க முடியாது. ஏன்? ஏனென்றால், பன்னிரண்டு பழங்குடியினர் இஸ்ரவேலின் பழங்குடியினராக இருந்தால், அது புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களை விலக்கும். ஆயினும், புறஜாதியார் தம்மை சமமாக ஏற்றுக்கொள்வதாக இயேசு பேதுருவிடம் தெளிவாகக் காட்டியிருந்தார், கொர்னேலியஸையும் அவருடைய குடும்பத்தினரையும் பரிசுத்த ஆவியுடன் ஞானஸ்நானம் செய்வதன் மூலம் அந்த உண்மையை உறுதிப்படுத்தினார் முன் அவர்கள் தண்ணீரில் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். உண்மையில், புதிய ஏற்பாடு / கிறிஸ்தவ கிரேக்க கடிதங்கள் மற்றும் சட்டங்களின் பதிவு ஆகியவை யூதர்கள் மற்றும் புறஜாதியார் இருவரும் ஒரே குழுவாக ஒன்றிணைந்து பணியாற்றுவதற்கான சிந்தனையை சரிசெய்தல், ஒரே மேய்ப்பரின் கீழ் ஒரு மந்தை. அப்போஸ்தலர் 10 இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட இந்த செயலில், ஜான் 10: 16 இல் வாக்குறுதியளித்ததை இயேசு செய்தார். [கிறிஸ்தவ யூதர்கள்] இல்லாத மற்ற ஆடுகளை [புறஜாதியாரை] இயேசு கொண்டுவந்தார், அவர்கள் அவருடைய குரலைக் கேட்டு, ஒரே மேய்ப்பின் கீழ் ஒரே மந்தையாக மாறினார்கள்.

இந்த பெரிய கூட்டம் எல்லா தேசங்களிலிருந்தும் பழங்குடியினரிடமிருந்தும் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பதால், அது புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களைக் குறிக்கிறது என்று நாம் முடிவு செய்யலாம். நாம் விளக்கங்களில் தொலைந்து போகலாம், எனவே எதையும் திட்டவட்டமாகக் கூற வேண்டாம். இருப்பினும், ஒரு சாத்தியம் என்னவென்றால், 144,000, 12 (12 x 12,000) இன் பல மடங்காக இருப்பது ஒரு தெய்வீகமாக அமைக்கப்பட்ட மற்றும் சீரான நிர்வாகத்தைக் குறிக்கிறது. கடவுளின் இஸ்ரேலை உருவாக்கும் அனைத்து கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் இந்த எண்ணிக்கை (கலாத்தியர் 6: 16). நிர்வாகத்தை உருவாக்கும் யூதர்களின் எண்ணிக்கை சிறியது-ஒரு சிறிய மந்தை. இருப்பினும், புறஜாதியினரின் எண்ணிக்கை மிகச் சிறந்தது, ஆகவே “எந்த மனிதனும் எண்ண முடியாத ஒரு பெரிய கூட்டம்” பற்றிய குறிப்பு. பிற விளக்கங்கள் சாத்தியம், ஆனால் இதிலிருந்து விலகிச் செல்வது என்னவென்றால், புனிதர்களின் புனிதமான சரணாலயத்தில் (கிரேக்கம்) நிற்கும் பெரும் கூட்டம் என்ற JW கோட்பாடு. பழங்கால வழிபாட்டுத்தலம்), கடவுளின் அரியணைக்குரிய கிறிஸ்தவ நண்பர்களின் இல்லாத குழுவுடன் ஒத்துப்போக முடியாது, அவர்கள் கடவுளின் சிம்மாசனத்திற்கு முன் கோவிலில் நிற்க இடமில்லை. நாம் ஏன் அதை சொல்ல முடியும்? ஏனென்றால் அவர்கள் இன்னும் பாவிகளாக இருக்கிறார்கள், ஆயிரம் ஆண்டுகள் முடியும் வரை அவர்கள் செய்த பாவத்தை நீக்க மாட்டார்கள். ஆகையால், அவர்கள் கடவுளின் கிருபையால் நியாயப்படுத்தப்படுவதில்லை, நீதிமான்களாக அறிவிக்கப்படுவதில்லை, மேலும் இந்த தரிசனத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பரிசுத்தவான்களின் பரிசுத்தத்தில் நிற்க முடியாது.

முடிவு: சிறிய மந்தை யூத கிறிஸ்தவர்கள். மற்ற ஆடுகள் புறஜாதி கிறிஸ்தவர்கள். வானத்தின் ராஜ்யத்தில் கிறிஸ்துவுடன் அனைவரும் பங்கு கொள்கிறார்கள். கி.பி 36 இல் கொர்னேலியஸின் மாற்றத்திலிருந்து தொடங்கி ஒரு மேய்ப்பரின் கீழ் கிறிஸ்து அவர்களை ஒரே மந்தையாக ஒன்றிணைத்தார். யெகோவாவின் சாட்சிகள் கற்பித்தபடி கடவுளின் பிள்ளைகள் அல்லாத அபிஷேகம் செய்யப்படாத கிறிஸ்தவர்களின் ஒரு குழுவை வெளிப்படுத்துதலின் பெரிய கூட்டம் விவரிக்கவில்லை.

வெளிப்படுத்துதல் 7: 9 ஐ ஆராய்வதற்கு முன், குறைந்தபட்சம் ஒரு புள்ளியையாவது நாம் கவனிக்க வேண்டும். வெளிப்படுத்துதல் 7: கடவுளின் அடிமைகள் எங்கே என்று 1-3 குறிப்பிடவில்லை. 4-8 வசனங்களும் இல்லை. உண்மையில், 4 வசனம் திட்டவட்டமாக கூறுகிறது “மற்றும் நான் கேள்விப்பட்டேன் சீல் வைக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ”.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையைக் கேட்டதும், ஜான் எதைப் பார்க்க விரும்புகிறார்? தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் யார் என்று பார்ப்பது இல்லையா?

தர்க்கரீதியாக அடுத்த நிகழ்வு என்னவாக இருக்கும்? எல்லாவற்றையும் சீல் வைக்கும் வரை பூமிக்கும் கடலுக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று உங்களிடம் கூறப்பட்டால், சீல் வைக்கப்பட வேண்டியவர்களின் பெரிய குறியீட்டு எண்ணிக்கையை நீங்கள் கூறினால், நிச்சயமாக நீங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டவர்களைப் பார்க்க விரும்புவீர்கள், கடவுளின் தீர்ப்பில் பிடிப்பதற்கான காரணம்.

ஆகையால், வெளிப்படுத்துதல் 7: 9 யில் இந்த முத்திரையிடப்பட்டவை ஜான் பதிவுகள் காட்டப்படுவதால் இயேசு சஸ்பென்ஸை முடிக்கிறார். குறியீட்டு எண்ணைப் பொறுத்தவரை, ஜான் எழுதும் போது அது மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது “இதற்குப் பிறகு நான் பார்த்தேன், மற்றும் பார்க்க! ஒரு பெரிய கூட்டம், எந்த மனிதனும் எண்ண முடியவில்லை ”. எனவே, சூழலின் படி குறியீட்டு எண் ஒரு பெரிய கூட்டமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, எனவே அதை எண்ண முடியாது. எனவே, இது ஒரு நேரடி எண்ணாக இருக்க முடியாது.

வெள்ளை அங்கிகளின் முக்கியத்துவம்

மற்றொரு பொதுவான விளக்கத்தைக் கவனியுங்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் இஸ்ரவேலின் அனைத்து அடையாள பழங்குடியினரிடமிருந்தும் எடுக்கப்பட்டதைப் போலவே, பெரும் கூட்டமும் எடுக்கப்படுகிறது “எல்லா நாடுகளிலிருந்தும், பழங்குடியினரிடமிருந்தும், மக்கள் மற்றும் மொழிகளிலிருந்தும் ”(வெளிப்படுத்துதல் 7: 9).

நிச்சயமாக இந்த அற்புதமான வெளிப்பாட்டில் யோவான் ஷெபா ராணியின் வார்த்தைகளை சாலொமோனிடம் எதிரொலித்திருக்க முடியும் “ஆனால் நான் அறிக்கைகளில் நம்பிக்கை வைக்கவில்லை [நான் கேள்விப்பட்டேன்] நான் வந்து என் கண்களால் அதைப் பார்க்கும் வரை. பாருங்கள்! உன்னுடைய பெரிய ஞானத்தின் பாதி என்னிடம் சொல்லப்படவில்லை. நான் கேள்விப்பட்ட அறிக்கையை நீங்கள் இதுவரை மீறிவிட்டீர்கள் ”(2 Chronicles 9: 6).

இந்த பெரிய கூட்டமும் கூட “சிம்மாசனத்திற்கு முன்பும், ஆட்டுக்குட்டியின் முன்பும் நின்று, வெள்ளை அங்கி அணிந்த; அவர்கள் கைகளில் பனை கிளைகள் இருந்தன ”(வெளிப்படுத்துதல் 7: 9).

ஒரு சில வசனங்களுக்கு முன்பு ஜான் இதே ஆடைகளை அணிந்திருப்பதைக் கண்டார் வெள்ளை அங்கிகள். வெளிப்படுத்தல் 6: 9-11 கூறுகிறது “பலிபீடத்தின் அடியில் கடவுளின் வார்த்தையினாலும் அவர்கள் கொடுத்த சாட்சியின் காரணமாகவும் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களின் ஆத்துமாக்களை நான் கண்டேன். 10 அவர்கள் உரத்த குரலில் கூச்சலிட்டனர்: "பரிசுத்தமும் உண்மையும் கொண்ட இறைவனே, பூமியில் வசிப்பவர்கள் மீது எங்கள் இரத்தத்தை நியாயந்தீர்ப்பதற்கும் பழிவாங்குவதற்கும் நீங்கள் எப்போது விலகுகிறீர்கள்?" 11 மற்றும் ஒரு அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளை அங்கி வழங்கப்பட்டது, அவர்களுடைய சக அடிமைகள் மற்றும் அவர்கள் கொல்லப்படவிருந்த அவர்களது சகோதரர்கள் எண்ணிக்கை நிரப்பப்படும் வரை இன்னும் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கும்படி அவர்களிடம் கூறப்பட்டது. ”

பூமியின் தீங்கு தடுக்கப்படுவதை நீங்கள் கவனிக்க முடியும். ஏன்? சக அடிமைகளின் [குறியீட்டு] எண்ணிக்கை நிரப்பப்படும் வரை. மேலும், அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வெள்ளை அங்கி வழங்கப்பட்டது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களின் [அடிமைகளின்] பெரும் கூட்டம் அப்படித்தான் வெள்ளை அங்கிகளைப் பெற்றது. ஆகையால், வெளிப்படுத்துதல் 6 இல் உள்ள வேதத்தின் இந்த பகுதி வெளிப்படுத்துதல் 7 இல் நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து உள்ளன. இதையொட்டி வெளிப்படுத்தல் 7 இல் உள்ள நிகழ்வுகள் வெளிப்படுத்துதல் 6 இன் முந்தைய நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புடையவை.

அவர்களின் அடையாளத்தை வலியுறுத்த வெளிப்பாடு 7: 13 தொடர்கிறது “அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக ஒரு பெரியவர் என்னிடம் கூறினார்: “இவர்கள் உடையணிந்தவர்கள் வெள்ளை அங்கிகள், அவர்கள் யார், அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள்?". அப்போஸ்தலன் யோவான் மூப்பருக்கு தன்னைவிட நன்றாகத் தெரியும் என்று தாழ்மையுடன் கூறுவது போல், பெரியவர் பதிலை உறுதிப்படுத்துகிறார் “இவர்கள்தான் பெரும் உபத்திரவத்திலிருந்து வெளியே வருகிறார்கள், மற்றும் அவர்கள் தங்கள் ஆடைகளை கழுவி வெண்மையாக்கியுள்ளனர் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தில் ”(வெளிப்படுத்துதல் 7: 14). தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் காணும் அடையாளமாக வெள்ளை அங்கிகள் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுவது தற்செயலாக இருக்க முடியாது. கூடுதலாக, கிறிஸ்துவிடமிருந்து அங்கியை ஏற்றுக்கொள்வது, கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் தங்கள் ஆடைகளை கழுவுதல் இவர்கள்தான் கிறிஸ்துவின் மீட்கும் பணத்தில் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர் என்பதைக் குறிக்கிறது.

வெளிப்படுத்துதலின் இறுதி அத்தியாயம் (22), இந்த இணைப்பைத் தொடர்கிறது. நெற்றியில் (இயேசு பெயருடன்) சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள தனது [இயேசு] அடிமைகளைப் பற்றி (வெளிப்படுத்துதல் 22: 3-4, வெளிப்படுத்துதல் 7: 3), இயேசு வெளிப்படுத்துதல் 22: 14, "ஜீவ மரங்களுக்குச் செல்ல அவர்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்கும்படி, தங்கள் ஆடைகளை கழுவுபவர்கள் பாக்கியவான்கள்", அவருடைய தியாகத்தின் மீட்கும் மதிப்பில் நம்பிக்கை வைத்திருப்பதன் மூலம், அவருடைய இரத்தத்தில் தங்கள் ஆடைகளை கழுவுபவர்களைக் குறிக்கிறது. (வெளிப்படுத்தல் 7: 14)

கட்டுரை விமர்சனம்

தீம் வசனத்தின் சூழலை மனதில் கொண்டு நாம் இப்போது காவற்கோபுரக் கட்டுரையில் வரும் ஊகங்களை ஆராய்ந்து எளிதாக அடையாளம் காணலாம்.

இது பத்தி 2 இல் ஆரம்பத்தில் தொடங்குகிறது:

"தி அடிமைகளின் ஒரு குழுவின் இறுதி சீல் வரை பெரிய உபத்திரவத்தின் அழிவுகரமான காற்றுகளைத் தடுத்து நிறுத்தும்படி தேவதூதர்களிடம் கூறப்படுகிறது. (வெளி. 7: 1-3) அந்தக் குழு 144,000 ஆல் ஆனது, அவர்கள் இயேசுவோடு பரலோகத்தில் ஆட்சி செய்வார்கள். (லூக்கா 12: 32; ரெவ். 7: 4) ”.

இல்லை, இது ஒரு உண்மையான எண்ணாக 144,000 அல்ல, அதுவும் இல்லை பரலோகத்தில். இது யூகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது, உண்மைகள் அல்ல.

"பின்னர் ஜான் மற்றொரு குழுவைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறார், அவர் மிகவும் ஆச்சரியப்படுகிறார்:" இதோ! "- இது ஒரு எதிர்பாராத ஒன்றைக் கண்டதில் ஆச்சரியத்தைக் குறிக்கும் ஒரு வெளிப்பாடு. ஜான் என்ன பார்க்கிறார்? “ஒரு பெரிய கூட்டம்”.

இல்லை, இது மற்றொரு குழு அல்ல, அதே குழு. மீண்டும், ஊகத்தின் அடிப்படையில்.

இந்த வெளிப்பாட்டின் போது இயேசு ஏன் திடீரென்று இந்த விஷயத்தை மாற்றுவார்? மாறாக ஆச்சரியம் என்னவென்றால், இது ஒரு உண்மையான 144,000 உடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதை விட இது ஒரு பெரிய கூட்டம். (இந்த மதிப்பாய்வில் மேலே உள்ள வெளிப்பாடு 7 இன் வேத பரிசோதனையைப் பார்க்கவும்).

"இந்த கட்டுரையில், எட்டு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் யெகோவா அந்த பெரிய கூட்டத்தின் அடையாளத்தை தனது மக்களுக்கு எவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார் என்பதைக் கற்றுக்கொள்வோம்". (பத்தி 3).

இல்லை, பெரிய கூட்டத்தின் அடையாளத்தை யெகோவா எவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார் என்பதை நாம் அறிய முடியாது, ஏனென்றால் கட்டுரையில் அவர் பயன்படுத்திய பொறிமுறையின் கூற்றோ ஆதாரமோ இல்லை. மாறாக, அமைப்பின் ஊகங்களை மாற்றுவதைக் கற்றுக்கொள்வோம்.

மனிதர்களின் பகுத்தறிவின் பரிணாமம், கடவுளிடமிருந்தோ அல்லது இயேசுவிடமிருந்தோ வெளிப்படுத்தப்படவில்லை

4 முதல் 14 வரையிலான பத்திகள் நிறுவனத்திற்குள்ளேயே கையாளப்படுகின்றன, அமைப்பின் இந்த போதனையைப் புரிந்துகொள்வதில் ஆண்களின் பகுத்தறிவின் பரிணாமம். எவ்வாறாயினும், யெகோவாவின் ஈடுபாட்டைப் பற்றியும், தற்போதைய போதனைகளை யெகோவா எவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார் அல்லது பரப்பினார் என்பது பற்றியும் ஒரு குறிப்பு கூட இல்லை, ஒரு சாத்தியமான நிரூபணமான விளக்கம் ஒருபுறம் இருக்கட்டும்.

Par.4 - “கடவுள் பூமியில் சொர்க்கத்தை மீட்டெடுப்பார் என்றும், கீழ்ப்படிந்த மில்லியன் கணக்கான மனிதர்கள் இங்கே பூமியில் வாழ்வார்கள்-பரலோகத்தில் இல்லை என்றும் அவர்கள் புரிந்துகொண்டார்கள். எனினும், அவர்கள் புரிந்துகொள்ள நேரம் பிடித்தது இந்த கீழ்ப்படிதலுள்ள மனிதர்கள் யார் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது ”.

தெய்வீக வெளிப்பாடு அல்லது தெய்வீக பரிமாற்றம் இங்கே இல்லை!

Par.5 - “பைபிள் மாணவர்கள் மேலும் உணரப்பட்டது சிலர் "பூமியிலிருந்து வாங்கப்படுவார்கள்" என்று வேதத்திலிருந்து.

தெய்வீக வெளிப்பாடு அல்லது தெய்வீக பரிமாற்றம் இங்கே இல்லை!

பர். 6 - வெளிப்படுத்தல் மேற்கோள் 7: 9 “அந்த வார்த்தைகள் பைபிள் மாணவர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது".

தெய்வீக வெளிப்பாடு அல்லது தெய்வீக பரிமாற்றம் இங்கே இல்லை!

பர். 8 - "பைபிள் மாணவர்கள் உணர்ந்தார்கள் மூன்று குழுக்கள் இருந்தன ”.

தெய்வீக வெளிப்பாடு அல்லது தெய்வீக பரிமாற்றம் இங்கே இல்லை!

பர். 9. - “1935 இல் ஜானின் பார்வையில் பெரும் கூட்டத்தின் அடையாளம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. யெகோவாவின் சாட்சிகள் உணர்ந்தார்கள் பெரிய கூட்டம்…. ".

இங்கே தெய்வீக வெளிப்பாடு அல்லது பரிமாற்றம் இல்லை!

பத்தி 9 நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும், அது கூறும் கிட்டத்தட்ட எல்லாவற்றிலும் துல்லியமானது, கடைசி வாக்கியத்தைத் தவிர, அது கூறுகிறது “ஒரே ஒரு குழுவினருக்கு மட்டுமே பரலோகத்தில் நித்திய ஜீவன் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்படுகிறது - 144,000, அவர் இயேசுவோடு“ பூமியின் ராஜாக்களாக ஆட்சி செய்வார் ”. (வெளிப்படுத்துதல் 5: 10) ”. ஆயினும்கூட, உண்மை என்னவென்றால், ஒரே ஒரு குழு மட்டுமே உள்ளது, அனைவருக்கும் நம்பிக்கை பூமியில் வாழ வேண்டும். உண்மையில், பரலோகத்தில் ஒரு இடத்தைக் குறிக்க இந்த அறிக்கையை ஆதரிக்கும் வேதம் ஒரு நுட்பமான தவறான மொழிபெயர்ப்பாகும். காவற்கோபுர பைபிள் மொழிபெயர்ப்பான கிங்டம் இன்டர்லீனியர் அதற்கு பதிலாக “அவர்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள் [Ἐπὶ] பூமியில்". இன் விரிவான வரையறைகளைப் படித்தால் "ஈபிஐ" வெவ்வேறு பயன்பாடுகளில், "மேலே" இருப்பிட வாரியாக "குறிப்பாக" என்று பொருள்படும் ஒரு இடத்தை நீங்கள் காண மாட்டீர்கள், குறிப்பாக "ராஜாவாகிறபோதுing ”இது அதிகாரத்தை செலுத்துவதே தவிர, வேறுபட்ட இடத்தில் இருக்கக்கூடாது.

Par.12 - “மேலும், பரலோக வாழ்க்கைக்கு உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டவர்கள் பழங்கால உண்மையுள்ள மனிதர்களைக் காட்டிலும்“ சிறந்த ஒன்றை ”பெறுகிறார்கள் என்று வேதம் கற்பிக்கிறது. (எபிரேயர் 11: 40) ”.

இல்லை, அவர்கள் இல்லை. முழு எபிரேய மொழியில் மேற்கோள் காட்டுதல் 11: 39-30 கூறுகிறது "இன்னும் இவை அனைத்தும், விசுவாசத்தின் காரணமாக அவர்கள் ஒரு சாதகமான சாட்சியைப் பெற்றிருந்தாலும், வாக்குறுதியின் நிறைவேற்றத்தைப் பெறவில்லை, 40, ஏனென்றால் கடவுள் நமக்கு நல்லதை முன்னறிவித்திருந்தார், இதனால் அவர்கள் நம்மைத் தவிர பரிபூரணமடையக்கூடாது".

பழங்கால உண்மையுள்ள மனிதர்கள் தங்கள் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை என்று இங்கே பவுல் கூறுகிறார். அதற்கான காரணம் என்னவென்றால், அவர் அவர்களிடம் சிறந்த ஒன்றை வைத்திருந்தார், ஏனெனில் இயேசு மரணத்திற்கு உண்மையுள்ளவர் என்பதை நிரூபித்தவுடன் அதை உணர முடியும். மேலும், பழங்கால இந்த உண்மையுள்ள மனிதர்கள் உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவர்களுடன் பரிபூரணமாக ஆக்குவார்கள், ஒரு தனி நேரத்தில் அல்ல, ஒரு தனி இடத்தில் அல்ல, தவிர, ஆனால் ஒன்றாக. இந்த உண்மையுள்ளவர்கள் பரிபூரண மனிதர்களாக பூமிக்கு உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருந்ததால், உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதே வெகுமதி கிடைக்கும் என்பதற்கான காரணம் இது.

ஆயினும்கூட, இந்த வேதத்திற்கு முற்றிலும் முரணான அமைப்பு அதற்கு நேர்மாறாக கற்பிக்கிறது. எப்படி? அந்த அமைப்பின் படி, இறந்த அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் என்று கூறிக்கொள்பவர்கள் ஏற்கெனவே பரலோகத்திற்கு உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள், உண்மையுள்ளவர்களைத் தவிர, கடவுளின் நண்பரான ஆபிரகாமைப் போலவே, நினைவு கல்லறைகளில் இன்னும் படுத்திருக்கிறார்கள்.

தி பெரோயன் ஆய்வு பைபிள் "கடவுள் நமக்காக எதையாவது சிறப்பாக திட்டமிட்டிருந்தார், இதனால் அவர்கள் எங்களுடன் சேர்ந்து பரிபூரணப்படுவார்கள். ”.

தெளிவாக, இல்லை தெய்வீக வெளிப்பாடு அல்லது தெய்வீக பரிமாற்றம். இந்த வேதத்தில் உள்ள தெளிவான கூற்றை மாற்றியமைக்க கடவுள் ஏன் தேர்ந்தெடுப்பார் அது சொல்வதற்கு எதிராக!

ஒரு அரிய அனுமதி

நகர்த்துவதற்கு முன், பத்தி 4 இன் தொடக்கத்தில் ஒரு சிறிய அறிக்கையை நாம் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். "கிறிஸ்டிண்டாம் பொதுவாக ஒரு நாள் கீழ்ப்படிதலுள்ள மனிதர்கள் பூமியில் என்றென்றும் வாழ்வார்கள் என்று வேதப்பூர்வ உண்மையை கற்பிக்கவில்லை. (2 Cor. 4: 3, 4) ”.

பொதுவாக". இது ஒரு துல்லியமான அறிக்கை, ஆனால் அமைப்பின் ஒரு அரிய மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க ஒப்புதல். மதிப்பாய்வாளர் என்ன ஆராய்ச்சி செய்தபோது எதிர்காலத்திற்கான மனிதகுலத்தின் உண்மையான நம்பிக்கை அதாவது, வித்தியாசமாகக் கற்பித்த ஒரே ஒரு குழுவை மட்டுமே அவர் அறிந்திருந்தார். வீட்டுக்கு வீடு ஊழியத்தில் குழுவில் உள்ள ஒருவரிடம் பேசுவதிலிருந்து மட்டுமே அவர் இதை அறிந்திருந்தார், அமைப்பிலிருந்து அல்ல. எதிர்காலத்திற்கான மனிதகுலத்தின் உண்மையான நம்பிக்கையைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி முடிந்ததும், அவர் இணையத்தில் மற்ற கிறிஸ்தவ குழுக்களிடையே இதேபோன்ற நம்பிக்கைகளைத் தேடினார், மேலும் பலரும் இதே போன்ற முடிவுகளுக்கு வந்திருப்பதைக் கண்டார். இந்த விஷயத்தில் உண்மையை ஒரு பக்கச்சார்பற்ற உண்மையான தேடல் மிகவும் ஒத்த முடிவுகளுக்கு வழிவகுத்தது என்பது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது.

ஒரு மாறுபட்ட பெரிய கூட்டம்

வேறு எந்த மத அமைப்பும் பிற மொழிகளில் இலக்கியங்களை வெளியிடுவது போலவும், வேறு எந்த மத அமைப்பிலும் அனைத்து இனங்களிலிருந்தும், தாய்மொழிகளிலிருந்தும் உறுப்பினர்கள் இல்லை என்பது போலவும், நிறுவனத்தை மையமாகக் கொண்ட விளக்கம்.

தி பைபிள் சமூகம்உதாரணமாக, ஒரு குறுங்குழுவாத வெளியீட்டிற்கு மாறாக, பைபிளை அதன் முக்கிய நோக்கமாக விநியோகித்துள்ளது காவற்கோபுரம். இது நூற்றுக்கணக்கான மொழிகளில் பைபிளின் மொழிபெயர்ப்புகளை கிடைக்கச் செய்கிறது. மேலும், சுவாரஸ்யமாக, இது அனைவருக்கும் பார்க்க வருடாந்திர கணக்குகளை அதன் இணையதளத்தில் வெளியிடுகிறது; அவர்கள் எதைப் பெறுகிறார்கள், பணத்தை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள். (அமைப்பு வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நேர்மை பற்றி இதிலிருந்து ஒரு குறிப்பை எடுக்கக்கூடும்.) மேலும் அவர்கள் கடவுளின் அமைப்பு என்று எந்தவொரு கூற்றையும் கூறவில்லை, பைபிள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள் நம்புவதால் அவர்கள் பைபிளை மக்களின் கைகளில் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். இது ஒரு பாராட்டத்தக்க உதாரணம் மற்றும் பலர் சந்தேகமில்லை.

முடிவில்

பதில்கள் காவற்கோபுரம் கட்டுரை மறுஆய்வு கேள்விகள்:

1935 இல் பெரிய கூட்டத்தைப் பற்றிய என்ன தவறான எண்ணங்கள் சரி செய்யப்பட்டன?

பதில்: எதுவுமில்லை, இந்த மதிப்பாய்வில் தெளிவாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளபடி பெரும் கூட்டத்தைப் பற்றி அமைப்புக்கு இன்னும் பல தவறான எண்ணங்கள் உள்ளன.

பெரிய கூட்டம் உண்மையிலேயே பெரிய அளவில் இருப்பதை எவ்வாறு நிரூபித்துள்ளது?

பதில்: அமைப்பால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள “பெரும் கூட்டம்” உண்மையிலேயே பெரிய அளவில் இல்லை. மேலும், தற்போது அந்த அமைப்பு சுருங்கி வருவதற்கும் அவர்கள் அந்த உண்மையை மறைக்க முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதற்கும் ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. உண்மையில், உண்மையான பெரிய கூட்டம் யூதர்கள் மற்றும் புறஜாதியார், பல நூற்றாண்டுகளாக உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக (பெயரளவிலான கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல) வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள்.

யெகோவா பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பெரும் கூட்டத்தைத் திரட்டுகிறார் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது?

பதில்: யெகோவாவின் சாட்சிகளின் அமைப்பை யெகோவா ஆதரிக்கிறார் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் வழங்கப்படவில்லை.

மாறாக, உலகெங்கிலும் மில்லியன் கணக்கான உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவ மதங்களிடையே களைகளாக கோதுமைகளாக சிதறிக்கிடக்கின்றனர் என்பதே யெகோவா சரியான இருதயமுள்ளவர்களை அவரிடம் சேகரிப்பதற்கான சான்றாகும். மத்தேயு 13: 24-30, ஜான் 6: 44.

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  10
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x