இந்த கட்டுரையை ஸ்டீபனோஸ் சமர்ப்பித்தார்

வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் உள்ள 24 பெரியவர்களின் அடையாளம் நீண்ட காலமாக விவாதத்திற்குரிய விஷயமாக இருந்து வருகிறது. பல கோட்பாடுகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. இந்த நபர்களின் குழுவிற்கு பைபிளில் எங்கும் தெளிவான வரையறை இல்லை என்பதால், இந்த விவாதம் தொடரும். எனவே இந்த கட்டுரை விவாதத்திற்கான பங்களிப்பாக கருதப்பட வேண்டும், அதை எந்த வகையிலும் முடிவுக்கு கொண்டுவருவதில்லை.

24 பெரியவர்கள் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் 12 முறை பைபிளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். கிரேக்க மொழியில் வெளிப்பாடு οἱ εἴκοσι αρες βύτεροι (ஒலிபெயர்ப்பு: hoi eikosi tessaras presbyteroi). இந்த வெளிப்பாடு அல்லது அதன் வெளிப்பாடுகளை வெளிப்படுத்துதல் 4: 4, 10; 5: 5, 6, 8, 11, 14; 7: 11, 13; 11: 16; 14: 3; 19: 4.

JW.org முன்வைத்த கோட்பாடு என்னவென்றால், 24 பெரியவர்கள் 144.000 “கிறிஸ்தவ சபையின் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள், உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு, யெகோவா அவர்களுக்கு வாக்குறுதியளித்த பரலோக நிலையை ஆக்கிரமித்துள்ளனர்” (மறு பக். 77). இந்த விளக்கத்திற்கு மூன்று காரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

  1. 24 பெரியவர்கள் கிரீடங்களை அணிந்துகொள்கிறார்கள் (Re 4: 4). அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் உண்மையில் கிரீடம் பெறுவார்கள் என்று உறுதியளிக்கப்படுகிறார்கள் (1Co 9: 25);
  2. 24 மூப்பர்கள் சிம்மாசனங்களில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் (Re 4: 4), இது லாவோடிசியன் சபைக்கு இயேசு அளித்த வாக்குறுதியுடன் 'அவருடைய சிம்மாசனத்தில் அமர வேண்டும்' (Re 3: 21);
  3. 24 எண் 1 நாளாகமம் 24: 1-19 ஐக் குறிக்கும் என்று கருதப்படுகிறது, அங்கு டேவிட் மன்னர் 24 பிரிவுகளில் பாதிரியார்களை ஏற்பாடு செய்வதைப் பற்றி பேசப்படுகிறது. அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் உண்மையில் பரலோகத்தில் பாதிரியார்களாக பணியாற்றுவார்கள் (1Pe 2: 9).

இந்த காரணங்கள் அனைத்தும் இந்த 24 நபர்கள் ராஜாக்கள் மற்றும் பூசாரிகளாக இருப்பார்கள் என்ற திசையில் சுட்டிக்காட்டுகின்றன, 24 மூப்பர்கள் பரலோக நம்பிக்கையுடன் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் என்ற எண்ணத்திற்கு பங்களிப்பு செய்கிறார்கள், ஏனெனில் இவர்கள் ராஜா-ஆசாரியர்களாக மாறுவார்கள் (Re 20: 6) .

24 பெரியவர்களின் அடையாளம் குறித்து சரியான முடிவுக்கு வர இந்த பகுத்தறிவு வரி போதுமானதா? இந்த விளக்கத்தின் அடித்தளத்தை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் பல வாதங்கள் இருப்பதாகத் தோன்றும்.

வாதம் 1 - ஒரு அழகான பாடல்

வெளிப்படுத்துதல் 5: 9, 10 ஐப் படிக்கவும். இந்த வசனங்களில் 4 உயிருள்ள உயிரினங்களும், 24 பெரியவர்களும் ஆட்டுக்குட்டியைப் பாடுகிறார்கள், அவர் தெளிவாக இயேசு கிறிஸ்து. இதைத்தான் அவர்கள் பாடுகிறார்கள்:

“நீங்கள் கொல்லப்பட்டதால், சுருளை எடுத்து அதன் முத்திரைகள் திறக்க நீங்கள் தகுதியுள்ளவர்கள், உங்கள் இரத்தத்தினாலே ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும், மொழியிலிருந்தும், மக்களிடமிருந்தும், 10 இலிருந்தும் கடவுளுக்காக மக்களை மீட்கினீர்கள், நீங்கள் அவர்களை ஒரு ராஜ்யமாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் ஆக்கியுள்ளீர்கள் கடவுளே, அவர்கள் பூமியில் ஆட்சி செய்வார்கள். ”(மறு 5: 9, 10 ESV[நான்])

பிரதிபெயர்களைப் பயன்படுத்துவதைக் கவனியுங்கள்: “நீங்கள் செய்துள்ளீர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு ராஜ்யம் மற்றும் பூசாரிகள் எங்கள் கடவுள், மற்றும் அவர்கள் இந்த பாடலின் உரை அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்களையும் அவர்கள் பெறும் சலுகைகளையும் பற்றியது. கேள்வி என்னவென்றால்: 24 பெரியவர்கள் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்களைக் குறித்தால், மூன்றாவது நபரில் தங்களை ஏன் குறிப்பிடுகிறார்கள்- ”அவர்கள்” மற்றும் “அவர்கள்”? முதல் நபர் - ”நாங்கள்” மற்றும் “நாங்கள்” இன்னும் பொருத்தமானவர்களாக இருக்க மாட்டீர்களா? எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, 24 பெரியவர்கள் “எங்கள் கடவுள்” என்று சொல்லும்போது இதே வசனத்தின் (10) முதல் நபரில் தங்களைக் குறிப்பிடுகிறார்கள். எனவே வெளிப்படையாக அவர்கள் தங்களைப் பற்றி பாடவில்லை.

வாதம் 2 - நிலையான எண்ணும்

வெளிப்படுத்துதல் 5 ஐப் பாருங்கள். இந்த அத்தியாயத்தின் அமைப்பு தெளிவாக உள்ளது: ஜான் 1 கடவுள் = 1 நபர், 1 ஆட்டுக்குட்டி = 1 நபர் மற்றும் 4 உயிரினங்கள் = 4 நபர்களைப் பார்க்கிறார். இந்த 24 பெரியவர்கள் ஒரு சபையை குறிக்கும் ஒரு குறியீட்டு வர்க்கம் என்று நினைப்பது நியாயமானதா அல்லது அவர்கள் வெறும் 24 நபர்களாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா? அவர்கள் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட நபர்களின் அடையாள வர்க்கமாக இல்லாவிட்டால், ஆனால் பரலோக நம்பிக்கையுடன் கூடிய நபர்களின் குழுவைக் குறிக்கும் ஒரு நேரடி 24 அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் என்றால், அது அர்த்தமுள்ளதா? சில அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் மற்றவர்களை விட அதிக சலுகை பெற்றவர்கள் என்று பைபிள் குறிப்பிடவில்லை. அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுவோடு ஒரு சிறப்பு நிலையில் வைக்கப்படலாம் என்று ஒருவர் வாதிடலாம், ஆனால் அதைக் குறிப்பிட முடியாது 24 நபர்கள் கடவுளுக்கு முன்னால் ஒரு சிறப்பு பதவியில் க honored ரவிக்கப்படுகிறார்கள். 24 மூப்பர்கள் 24 நபர்கள், அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்களை ஒரு வகுப்பாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாதவர்கள் என்ற முடிவுக்கு இது நம்மை வழிநடத்துமா?

வாதம் 3 - டேனியல் 7

வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தைப் புரிந்துகொள்ள பங்களிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பைபிள் புத்தகம் உள்ளது: தானியேலின் புத்தகம். இந்த இரண்டு புத்தகங்களுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமையை சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள். இரண்டை மட்டும் குறிப்பிட: தேவதூதர்கள் செய்திகளைக் கொண்டு வருகிறார்கள், பயமுறுத்தும் விலங்குகள் கடலில் இருந்து எழுந்திருக்கின்றன. எனவே, வெளிப்படுத்துதல் அத்தியாயங்கள் 4 மற்றும் 5 ஐ டேனியல் அத்தியாயம் 7 உடன் ஒப்பிடுவது பயனுள்ளது.

இரண்டு புத்தகங்களிலும் முக்கிய கதாபாத்திரம் யெகோவா கடவுள். வெளிப்படுத்துதல் 4: 2 இல் அவர் "சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தவர்" என்று விவரிக்கப்படுகிறார், அதே நேரத்தில் டேனியல் 7: 9 இல் அவர் "நாட்களின் பண்டையவர்", அவரது சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். கூடுதலாக, அவரது ஆடை பனியைப் போல வெண்மையானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தேவதூதர்கள் போன்ற பிற பரலோக மனிதர்கள் சில நேரங்களில் வெள்ளை ஆடைகளை அணிந்ததாக விவரிக்கப்படுகிறார்கள். (ஜான் 20: 12) எனவே இந்த நிறம் முன்னாள் மனிதர்களுக்கு பரலோக நிலையில் பிரத்தியேகமாக பயன்படுத்தப்படவில்லை (வெளிப்படுத்துதல் 7: 9).

இந்த பரலோக அமைப்பில் யெகோவா கடவுள் தனியாக இல்லை. வெளிப்படுத்துதல் 5: 6 இல், இயேசு கிறிஸ்து கடவுளின் சிம்மாசனத்தின் முன் நிற்பதைக் காண்கிறோம், கொல்லப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக சித்தரிக்கப்படுகிறோம். டேனியல் 7: 13 இல் இயேசு "மனுஷகுமாரனைப் போன்றவர்" என்று விவரிக்கப்படுகிறார், அவர் பண்டைய நாட்களில் வந்து அவருக்கு முன் வழங்கப்பட்டார் ". பரலோகத்தில் இயேசுவின் இரண்டு விளக்கங்களும் ஒரு மனிதனாக அவர் வகித்த பங்கைக் குறிப்பிடுகின்றன, குறிப்பாக மனிதகுலத்திற்கான மீட்கும் தியாகம்.

தந்தையும் மகனும் மட்டும் குறிப்பிடப்படவில்லை. வெளிப்படுத்துதல் 5: 11 இல் “பல தேவதூதர்கள், எண்ணற்ற எண்ணற்றவர்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள்” பற்றிப் படித்தோம். இதேபோல், டேனியல் 7: 10 இல் நாம் காண்கிறோம்: “ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் அவருக்கு சேவை செய்தார்கள், பத்தாயிரம் மடங்கு பத்தாயிரம் பேர் அவர் முன் நின்றார்கள்.” இது என்ன ஒரு அற்புதமான காட்சி!

அவருடைய ராஜ்யத்தில் இயேசுவோடு பூசாரி-ராஜாக்களாக இருப்பதற்கான அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் வெளிப்படுத்துதல் 5 மற்றும் டேனியல் 7 இரண்டிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர், ஆனால் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் அவை பரலோகத்தில் காணப்படவில்லை! வெளிப்படுத்துதல் 5 இல் அவை ஒரு பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன (வசனங்கள் 9-10). டேனியல் 7: 21 இல், பூமியில் உள்ள புனிதர்கள் இவர்களுடன் குறியீட்டு கொம்பு ஊதியம் போரிடுகிறது. டா எக்ஸ்நக்ஸ்: கொம்பு வெல்லப்படும் எதிர்கால நேரத்தைப் பற்றி எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் பேசுகிறது மற்றும் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் இந்த அதிகாரம் அனைவருக்கும் ஒப்படைக்கப்படுவதைப் பற்றி பேசுகிறது.

மற்ற நபர்களும் டேனியல் மற்றும் யோவானின் பரலோக தரிசனங்களில் உள்ளனர். வெளிப்படுத்துதல் 4: 4 இல் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி, சிம்மாசனங்களில் அமர்ந்திருப்பதை சித்தரிக்கும் 24 பெரியவர்கள் உள்ளனர். இப்போது தயவுசெய்து டேனியல் 7: 9 ஐப் பாருங்கள்: “நான் பார்த்தபடி, சிம்மாசனங்கள் வைக்கப்பட்டன”. இந்த சிம்மாசனங்களில் யார் அமர்ந்திருந்தார்கள்? அடுத்த வசனம், “நீதிமன்றம் தீர்ப்பில் அமர்ந்தது” என்று கூறுகிறது.

இந்த நீதிமன்றம் அதே அத்தியாயத்தின் 26 வசனத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நீதிமன்றம் யெகோவா கடவுளால் மட்டுமே உள்ளதா, அல்லது மற்றவர்கள் சம்பந்தப்பட்டதா? 9 வசனத்தில் யெகோவா கடவுள் சிம்மாசனங்களில் அமர்ந்திருப்பதை கவனியுங்கள் - ராஜா எப்போதும் முதலில் அமர்ந்திருப்பார் - பின்னர் நீதிமன்றம் 10 வசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும். இயேசு "மனுஷகுமாரனைப் போன்றவர்" என்று தனித்தனியாக விவரிக்கப்படுவதால், அவர் இந்த நீதிமன்றத்தை உள்ளடக்கியவர் அல்ல, ஆனால் அதற்கு வெளியே இருக்கிறார். அதேபோல், நீதிமன்றம் டேனியல் 7 இல் உள்ள “பரிசுத்தவான்கள்” அல்லது வெளிப்படுத்துதல் 5 இல் பாதிரியார்கள் ராஜ்யமாக உருவாக்கப்பட்ட மக்களை உள்ளடக்கியது அல்ல (வாதம் 1 ஐப் பார்க்கவும்).

“பெரியவர்கள்” (கிரேக்கம்: presbyteroi), சராசரி? சுவிசேஷங்களில் இந்த சொல் யூத சமுதாயத்தின் வயதானவர்களைக் குறிக்கிறது. பல வசனங்களில், இந்த மூப்பர்கள் பிரதான ஆசாரியர்களுடன் வருகிறார்கள் (எ.கா. மத்தேயு 16: 21; 21: 23; 26: 47). இவ்வாறு, அவர்கள் தாங்களே பாதிரியார்கள் அல்ல. அவர்களின் பணி என்ன? மோசேயின் நாட்களிலிருந்து, மூப்பர்களின் ஏற்பாடு உள்ளூர் நீதிமன்றமாக செயல்பட்டது (எ.கா. உபாகமம் 25: 7). ஆகவே, யூத நீதித்துறை முறையை நன்கு அறிந்த வாசகரின் மனதில், “நீதிமன்றம்” என்ற வார்த்தை “பெரியவர்களுடன்” பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. இயேசு, வெளிப்படுத்துதல் 5 மற்றும் டேனியல் 7 இரண்டிலும், நீதிமன்றம் அமர்ந்தபின் காட்சியில் நுழைகிறார் என்பதை கவனியுங்கள்!

டேனியல் 7 க்கும் வெளிப்படுத்துதல் 5 க்கும் இடையிலான இணையானது வியக்கத்தக்கது மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் உள்ள 24 பெரியவர்கள் டேனியல் 7 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அதே முடிவுக்கு இட்டுச் செல்கின்றனர். இரண்டு தரிசனங்களிலும், அவர்கள் கடவுளைச் சுற்றி சிம்மாசனங்களில் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு பரலோகக் குழுவை, பெரியவர்களின் நீதிமன்றத்தைக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

வாதம் 4 - யாருக்கு நெருக்கமானது?

இந்த 24 பெரியவர்கள் குறிப்பிடப்படும் ஒவ்வொரு முறையும், அவர்கள் யெகோவா கடவுள் அமர்ந்திருக்கும் சிம்மாசனத்திற்கு அருகிலேயே காணப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு நிகழ்விலும், வெளிப்படுத்துதல் 11 ஐத் தவிர, அவற்றுடன் 4 உயிரினங்களும் உள்ளன. இந்த 4 உயிரினங்கள் தேவதூதர்களின் சிறப்பு வரிசையான கேருப்களாக அடையாளம் காணப்படுகின்றன (எசேக்கியேல் 1: 19; 10: 19). 24 பெரியவர்கள் கிறிஸ்துவுடன் மிக நெருக்கமான நிலையில் நிற்பதாக விவரிக்கப்படவில்லை, அதாவது “அவருடன்” இருக்கும் 144.000 நபர்கள் (Re 14: 1). அதே வசனம் 24 பெரியவர்கள் 144.000 நபர்களைப் போலவே அதே பாடலைப் பாட முடியாது என்பதையும் தெளிவுபடுத்துகிறது, எனவே அவர்கள் ஒரே நபர்களாக இருக்க முடியாது. 24 பெரியவர்கள் தொடர்ந்து கடவுளுக்கு சேவை செய்வதற்காக அவருக்கு அருகிலேயே இருப்பதை தயவுசெய்து கவனிக்கவும்.

ஆனால் இந்த கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாதங்கள் மற்றும் 24 பெரியவர்கள் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள் என்ற முடிவுக்கு பலரை வழிநடத்துவது என்ன? அடுத்த எதிர் வாதங்களைக் கவனியுங்கள்.

வாதம் 5: சிம்மாசனத்தை குறிக்கும் அதிகாரம்

24 பெரியவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் சிம்மாசனங்களைப் பற்றி என்ன? கொலோசெயர் 1: 16 இவ்வாறு கூறுகிறது: “வானத்தினாலும் பூமியிலிருந்தும், காணக்கூடியதாகவும், கண்ணுக்குத் தெரியாதவையாகவும் எல்லாம் அவனால் படைக்கப்பட்டன. சிம்மாசனத்தில் அல்லது ஆதிக்கங்கள் அல்லது ஆட்சியாளர்கள் அல்லது அதிகாரிகள்-எல்லாமே அவர் மூலமாகவும் அவருக்காகவும் படைக்கப்பட்டவை. ”இந்த உரை சொர்க்கத்தில் அதிகாரம் வழங்கப்படும் படிநிலைகள் உள்ளன என்பதைக் குறிக்கிறது. இது மற்ற பைபிள் கணக்குகளால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு கருத்து. உதாரணமாக, டேனியல் 10: 13 மைக்கேல் தேவதையை “தலைமை இளவரசர்களில் ஒருவர்” என்று குறிப்பிடுகிறார் (ஹீப்ரு: சார்). இதிலிருந்து சொர்க்கத்தில் இளவரசர்களின் ஒழுங்கு, அதிகாரத்தின் படிநிலை உள்ளது என்று முடிவு செய்வது பாதுகாப்பானது. இந்த தேவதூதர்கள் இளவரசர்கள் என்று வர்ணிக்கப்படுவதால், அவர்கள் சிம்மாசனங்களில் அமர்வது பொருத்தமானது.

வாதம் 6: வெற்றியாளர்களுக்கு சொந்தமான கிரீடங்கள்

“கிரீடம்” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்ட கிரேக்க சொல் στέφανος (ஒலிபெயர்ப்பு: Stephanos). இந்த வார்த்தை மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. இந்த வகை கிரீடம் ஒரு அரச கிரீடம் அல்ல, ஏனென்றால் அந்த நிலையை குறிக்கும் கிரேக்க சொல் διαδήμα (Diadema). வார்த்தை ஆய்வுகள் வரையறுக்கிறது Stephanos என: “ஒழுங்காக, பண்டைய தடகள விளையாட்டுகளில் (கிரேக்க ஒலிம்பிக் போன்றவை) ஒரு வெற்றியாளருக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு மாலை (மாலை); வெற்றியின் கிரீடம் (டயடெமாவுக்கு எதிராக, “ஒரு அரச கிரீடம்”).

5 வாதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட மைக்கேல் போன்ற தேவதூத இளவரசர்கள் பேய் சக்திகளுடன் போரிடுவதற்கு தங்கள் பலத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய சக்திவாய்ந்த நபர்கள். டேனியல் 10: 13, 20, 21 மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் 12: 7-9 இல் இதுபோன்ற போர்களின் சுவாரஸ்யமான கணக்குகளை நீங்கள் காணலாம். விசுவாசமுள்ள இளவரசர்கள் வெற்றியாளர்கள் போன்ற போர்களில் இருந்து வெளிப்படுகிறார்கள் என்பதைப் படிப்பது ஆறுதலளிக்கிறது. வெற்றியாளர்களுக்கு சொந்தமான கிரீடம் அணிய அவர்கள் தகுதியானவர்கள், நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லையா?

வாதம் 7: எண் 24

24 என்ற எண் உண்மையில் பெரியவர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கலாம் அல்லது அது பிரதிநிதியாக இருக்கலாம். இது 1 Chronicles 24: 1-19 இல் உள்ள கணக்குடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் அல்லது இல்லை. இந்த எண் 1 Chronicles 24 உடன் ஓரளவு தொடர்புடையது என்று வைத்துக் கொள்வோம். 24 மூப்பர்கள் பூசாரிகளாக பணியாற்றும் நபர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இது நிரூபிக்கிறதா?

1 நாளாகமம் 24: 5 அவர்களின் பணிகளை இந்த வழியில் விவரிக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்க: “புனித அதிகாரிகள் மற்றும் கடவுளின் அதிகாரிகள்” அல்லது “சரணாலயத்தின் இளவரசர்கள், கடவுளின் இளவரசர்கள்”. மீண்டும் எபிரேய சொல் “சார்" பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கடவுளுக்காக கோவிலில் செய்யப்படும் சேவைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. கேள்வி இதுவாகிறது: பூமிக்குரிய ஏற்பாடு பரலோக ஏற்பாட்டின் ஒரு மாதிரியா அல்லது வேறு வழியில்லாமா? எபிரேயரின் எழுத்தாளர் குறிப்பிடுகையில், அதன் பூசாரிகள் மற்றும் தியாகங்களைக் கொண்ட ஆலயம் பரலோகத்தில் ஒரு யதார்த்தத்தின் நிழலாக இருந்தது (எபி 8: 4, 5). பூமிக்குரிய ஏற்பாட்டை பரலோகத்தில் ஒருவருக்கொருவர் காண முடியாது என்பதை நாம் உணர வேண்டும். உதாரணமாக, அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட அனைத்து நபர்களும் ஆசாரியர்களாக இறுதியில் பரிசுத்தவானுக்குள் நுழைகிறார்கள், அதாவது சொர்க்கம் (எபி 6: 19). இஸ்ரேலில் உள்ள ஆலயத்தின் நாட்களில், பிரதான ஆசாரியருக்கு மட்டுமே வருடத்திற்கு ஒரு முறை இந்த பகுதிக்குள் நுழைய அனுமதி வழங்கப்பட்டது! (ஹெப் 9: 3, 7). “உண்மையான ஏற்பாட்டில்” இயேசு பிரதான ஆசாரியராக மட்டுமல்ல, தியாகமாகவும் இருக்கிறார் (எபி 9: 11, 12, 28). "நிழல் ஏற்பாட்டில்" இது அப்படி இல்லை என்பதை மேலும் விளக்க தேவையில்லை (Le 16: 6).

கோவில் ஏற்பாட்டின் உண்மையான பொருளைப் பற்றி எபிரேயர்கள் ஒரு அழகான விளக்கத்தை அளிக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, ஆனால் 24 பாதிரியார் பிரிவுகளைப் பற்றி எந்த குறிப்பும் இல்லை.

தற்செயலாக, ஒரு தேவதூதன் ஒரு பிரதான ஆசாரியரின் பணியை நினைவூட்டுகின்ற ஒரு காரியத்தை பைபிள் விவரிக்கிறது. ஏசாயா 6: 6 இல், பலிபீடத்திலிருந்து எரியும் நிலக்கரியை எடுத்த செராஃபிம்களில் ஒருவரான ஒரு சிறப்பு தேவதையைப் பற்றி படித்தோம். இதுபோன்ற ஒன்று பிரதான ஆசாரியரின் பணியாகவும் இருந்தது (Le 16: 12, 13). இங்கே நாம் ஒரு தேவதூதர் ஒரு பாதிரியாராக செயல்படுகிறார். இந்த தேவதை தெளிவாக அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்களில் ஒருவர் அல்ல.

ஆகவே, ஒரு ஆசாரிய ஒழுங்கைப் பற்றிய ஒரு எண் குறிப்பு, நாளாகமம் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் உள்ள கணக்குகளுக்கிடையேயான தொடர்புக்கு உறுதியான ஆதாரமல்ல. 24 மூப்பர்கள் 1 நாளாகமம் 24 ஐக் குறிப்பிடுகிறார்களானால், நாம் நம்மை நாமே இவ்வாறு கேட்டுக்கொள்ளலாம்: யெகோவா தனது பரலோக நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு சேவை செய்யும் ஒரு தேவதூதர் உத்தரவைப் பற்றி நமக்குத் தெரிவிக்க விரும்பினால், அதை அவர் எவ்வாறு நமக்குப் புரிந்துகொள்ளச் செய்ய முடியும்? பரலோக விஷயங்களை விளக்க அவர் ஏற்கனவே பயன்படுத்தும் அதே பூமிக்குரிய ஏற்பாட்டில் அவர் உருவங்களைப் பயன்படுத்த முடியுமா?

தீர்மானம்

இந்த ஆதாரத்தை பரிசீலித்த பிறகு நீங்கள் என்ன முடிவுக்கு வருகிறீர்கள்? 24 பெரியவர்கள் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்களைக் குறிக்கிறார்களா? அல்லது அவர்கள் தங்கள் கடவுளுக்கு நெருக்கமாக ஒரு சிறப்பு பதவியை வகிக்கும் தேவதூதர்களா? பல வேதப்பூர்வ வாதங்கள் பிந்தையதைக் குறிக்கின்றன. ஒருவர் கேட்கக்கூடிய விஷயமா? குறைந்தபட்சம் இந்த ஆய்வு எங்கள் கவனத்திற்கு இணையான ஒரு சுவாரஸ்யமான இணையை கொண்டு வந்தது, அதாவது டேனியல் 7 மற்றும் வெளிப்படுத்தல் 4 மற்றும் 5 க்கு இடையில். இந்த சமன்பாட்டிலிருந்து நாம் மேலும் அறியலாம். அதை மற்றொரு கட்டுரைக்கு வைப்போம்.

_______________________________________

[நான்] வேறுவிதமாகக் கூறப்படாவிட்டால், எல்லா பைபிள் குறிப்புகளும் ஆங்கில தரநிலை பதிப்பு (ESV)

மெலேட்டி விவ்லான்

மெலேட்டி விவ்லான் எழுதிய கட்டுரைகள்.
    5
    0
    உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x