சரியான பயணம் தொடங்குகிறது

"காலத்தின் மூலம் கண்டுபிடிப்புக்கான பயணம்" இந்த நான்காவது கட்டுரையிலிருந்து தொடங்குகிறது. இந்தத் தொடரில் உள்ள கட்டுரைகள் (2) மற்றும் (3) மற்றும் “பிரதிபலிப்புக்கான கேள்விகள்” ஆகியவற்றை ஆராய்வதில் செய்யப்பட்ட முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவற்றிலிருந்து பைபிள் அத்தியாயங்களின் சுருக்கங்களிலிருந்து நாம் சேகரித்த அடையாள இடங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தகவல்களைப் பயன்படுத்தி எங்கள் “கண்டுபிடிப்பு பயணம்” தொடங்க முடியும். கட்டுரையில் ”பிரிவு (3).

பயணம் எளிதானது என்பதை உறுதிசெய்ய, பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்ட வசனங்கள் வழக்கமாக எளிதான குறிப்புகளுக்காக முழுமையாக மேற்கோள் காட்டப்படும், இது மீண்டும் மீண்டும் படிக்கவும் சூழல் மற்றும் உரையை குறிப்பிடுவதற்கும் சாத்தியமாகும். நிச்சயமாக, இந்த பத்திகளை பைபிளில் முடிந்தால் நேரடியாக ஒரு முறையாவது படிக்க வாசகர் கடுமையாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்.

இந்த கட்டுரையில் நாம் ஆராய்ந்து கண்டுபிடிப்போம்:

 • எக்ஸைல் எப்போது தொடங்கியது?
  • எசேக்கியேல், பல்வேறு அத்தியாயங்கள்
  • எஸ்தர் 2
  • எரேமியா 29 & 52
  • மத்தேயு 1
 • முந்தைய தீர்க்கதரிசனங்கள் யூத நாடுகடத்தலின் நிகழ்வுகளால் நிறைவேற்றப்பட்டு திரும்பி வருகின்றன
  • லேவியராகமம் 26
  • உபாகமம் 4
  • 1 கிங்ஸ் 8
 • முக்கிய வேதங்களின் தனிப்பட்ட பத்திகளை
  • எரேமியா 27 - யூதாவிற்கும் தேசங்களுக்கும் முன்னறிவிக்கப்பட்ட 70 ஆண்டுகள் அடிமைத்தனம்
  • எரேமியா 25 - 70 ஆண்டுகளை முடித்து, பாபிலோன் கணக்கில் அழைக்கப்படும்

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள்

1. நாடுகடத்தல் எப்போது தொடங்கியது?

கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான கேள்வி: நாடுகடத்தல் எப்போது தொடங்கியது?

11 இல் நேபுகாத்நேச்சரால் எருசலேமை அழிப்பதன் மூலம் யூத வனவாசம் தொடங்கியது என்று பெரும்பாலும் கருதப்படுகிறதுth சிதேக்கியாவின் ஆண்டு மற்றும் யூதர்கள் யூதாவிற்கும் எருசலேமுக்கும் திரும்பியவுடன் சைரஸின் ஆணையுடன் 1 இல் முடிந்ததுst ஆண்டு.

இருப்பினும், இதைப் பற்றி வேதங்கள் என்ன சொல்கின்றன?

எசேக்கியேல்

எருசலேமின் இறுதி அழிவுக்கு 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடந்த யோயாச்சின் நாடுகடத்தப்படுவதிலிருந்தும், சிதேக்கியாவை ராஜாவாக நீக்கியதிலிருந்தும் எசேக்கியேல் நாடுகடத்தப்படுவதை தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறார்.

 • எசேக்கியேல் 1: 2 “யெகோயாச்சின் ராஜாவின் நாடுகடத்தப்பட்ட ஐந்தாம் ஆண்டில்"[நான்]
 • எசேக்கியேல் 8: 1 “ஆறாவது ஆண்டில் ” [ஆ]
 • எசேக்கியேல் 20: 1 "ஏழாம் ஆண்டில்"
 • எசேக்கியேல் 24: 1 “ஒன்பதாம் ஆண்டில் 10th மாதம் 10th நாள் ” எருசலேமுக்கு எதிராக முற்றுகை தொடங்குகிறது. (9th ஆண்டு சிதேக்கியா)
 • எசேக்கியேல் 29: 1 “பத்தாம் ஆண்டில் ”
 • எசேக்கியேல் 26: 1 “அது பதினொன்றாம் ஆண்டில் வந்தது ” பல நாடுகள் தீருக்கு எதிராக வர. 7 வசனம், யெகோவா நேபுகாத்நேச்சரை தீருக்கு எதிராகக் கொண்டுவருவார்.
 • எசேக்கியேல் 30: 20; 31: 1 “பதினொன்றாம் ஆண்டில் ”
 • எசேக்கியேல் 32: 1, 17 "எங்கள் நாடுகடத்தலின் பன்னிரண்டாம் ஆண்டில்"
 • எசேக்கியேல் 33: 21 “இது 12 இல் ஏற்பட்டதுth 10 இல் ஆண்டுth 5 இல் மாதம்th எருசலேமில் இருந்து தப்பி ஓடிய ஒருவர் 'நகரம் தாக்கப்பட்டது' என்று என்னிடம் வந்த நாள். "
 • எசேக்கியேல் 40: 1 “எங்கள் நாடுகடத்தப்பட்ட இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில், ஆண்டின் தொடக்கத்தில், 10 இல்th 14 இல் மாதத்தின் நாள்th நகரம் தாக்கப்பட்ட ஒரு வருடம் கழித்து ”
 • எசேக்கியேல் 29: 17 “இருபத்தேழாம் ஆண்டில் ”

எஸ்தர்

எஸ்தர் 2: 5, 6 பேசுகிறது “மொர்டெக்காய்… நாடுகடத்தப்பட்ட மக்களுடன் எருசலேமில் இருந்து நாடுகடத்தப்பட்ட கிஷின் மகன் யூதாவின் ராஜாவான யெகோனியாவுடன் (யோயாக்கின்) பாபிலோன் ராஜா நேபுகாத்நேச்சார் நாடுகடத்தப்பட்டார்."

எரேமியா 29

எரேமியா 29: 1, 2, 4, 14, 16, 20, 22, 30. இந்த அத்தியாயம் 4 இல் எழுதப்பட்டதுth சிதேக்கியாவின் ஆண்டு. இந்த வசனங்களில் நாடுகடத்தப்பட்டவர்களுக்கு பல குறிப்புகள் உள்ளன, இது ஏற்கனவே எழுதும் நேரத்தில் பாபிலோனில் இருந்தவர்களை தெளிவாகக் குறிக்கிறது. இந்த நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யோயாச்சின் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் உடன் நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள்.

எரேமியா 52

எரேமியா 52: 28-30 "நாடுகடத்தப்பட்டார்: ஏழாம் ஆண்டில், 3,023 யூதர்கள்; 18 இல்th [இ] ஆண்டு நேபுகாத்நேச்சார்,… 832; 23 இல்rd நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு, 745 ஆன்மாக்கள் ”. குறிப்பு: மிகப் பெரிய அளவு நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள் 7 இல் இருந்தனர்th (ரெஜனல்) நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு (யோயாச்சின் மற்றும் எசேக்கியேலின் நாடுகடத்தல்). (இந்த வசனங்கள் கதையை நிறைவு செய்வதற்கான கூடுதல் வசனங்களாகத் தோன்றுகின்றன, எரேமியா தனது கணக்கை எழுதியபோது கையளிக்கக் கூடாத தகவல்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. எரேமியாவுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டவர்களின் புள்ளிவிவரங்களை அணுக முடியாது, அதேசமயம் டேனியல் அல்லது எஸ்ராவுக்கு பாபிலோனிய பதிவுகளை ஆவணப்படுத்தும் அணுகல் இருந்திருக்கும் இந்த புள்ளிவிவரங்கள். எரேமியாவின் புத்தகம் நேபுகாத்நேச்சரின் ஆட்சிக்காக எகிப்திய டேட்டிங் பயன்படுத்துவதாகத் தோன்றுகிறது, எனவே நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டுகள் குறிப்பிடப்பட்ட அதே நிகழ்வு (கள்) க்கான தேதியிட்ட கியூனிஃபார்ம் களிமண் மாத்திரைகளை விட தொடர்ந்து 1 வருடங்கள் உள்ளன.'[Iv]  குறிப்பிடப்பட்ட இந்த ஆண்டுகள் நேபுகாத்நேச்சரின் 7 இல் முற்றுகையின் தொடக்கத்தில் நாடுகடத்தப்பட்ட கூடுதல் தொகைகளாகத் தோன்றுகின்றனth நேபுகாத்நேச்சரின் 8 இன் ஆரம்ப பகுதியில் ஒரு மாதம் அல்லது இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு யோயாச்சின் முக்கிய நாடுகடத்தலுடன் ஆண்டுth ஆண்டு. அதேபோல், 18th 19 இல் நீடித்த ஜெருசலேமின் இறுதி முற்றுகை வரை எடுக்கப்பட்ட வெளி நகரங்களிலிருந்து நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள் ஆண்டு.th நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு. 23rd சில வருடங்கள் கழித்து எகிப்து மீண்டும் தாக்கப்பட்டபோது எகிப்துக்கு தப்பி ஓடிய நாடுகடத்தப்பட்டவர்களை ஆண்டு வனவாசம் குறிக்கலாம்.

மத்தேயு

மத்தேயு 1: 11, 12 நாடுகடத்தப்பட்ட நேரத்தில் யோசியா ஜெகோனியாவுக்கும் (யோயாச்சின்) மற்றும் அவரது சகோதரர்களுக்கும் தந்தை ஆனார்[Vi] பாபிலோன். பாபிலோனுக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட பிறகு, ஜெகோனியா ஷீல்டியேலுக்கு தந்தையானார். ”

குறிப்பு: குறிப்பிடப்பட்ட நாடுகடத்தலுக்கு குறிப்பாக ஜெகோனியா (யோயோச்சின்) இருந்ததாக பெயரிடப்படவில்லை என்றாலும், அவர் இந்த பத்தியின் மையப் பொருளாக இருப்பதால், நாடுகடத்தப்படுவது எப்போது நிகழ்ந்தது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது தர்க்கரீதியானது அவரே நாடு கடத்தப்பட்டார். குறிப்பிடப்பட்ட நாடுகடத்தல் சில காலங்களில் நிகழும் என்று முடிவு செய்வது தர்க்கரீதியானதல்ல, அதாவது சிதேக்கியாவின் 11 போன்றதுth ஆண்டு, குறிப்பாக எரேமியா 52 இன் சூழலில்: மேலே குறிப்பிடப்பட்ட 28.

முதன்மை கண்டுபிடிப்பு எண் 1: "நாடுகடத்தப்படுவது" என்பது யோயாச்சினின் நாடுகடத்தலைக் குறிக்கிறது. இது எருசலேம் மற்றும் யூதாவின் அழிவுக்கு 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது. குறிப்பாக எசேக்கியேல் 40: 1 ஐப் பாருங்கள், அங்கு எருசலேம் 14 இலிருந்து 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீழ்ந்தது என்று எசேக்கியேல் கூறுகிறார்th நாடுகடத்தப்பட்ட ஆண்டு, 11 தேதியைக் கொடுக்கும்th ஜெருசலேம் மற்றும் எசேக்கியேல் 33: 21 இன் அழிவுக்கான நாடுகடத்தப்பட்ட ஆண்டு, அங்கு அவர் 12 இல் எருசலேமின் அழிவு பற்றிய செய்தியைப் பெறுகிறார்th ஆண்டு மற்றும் 10th கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் கழித்து மாதம்.

சிதேக்கியாவின் ஆட்சியின் முடிவில் எருசலேமை அழித்ததோடு, சில சிறிய நாடுகடத்தலும் சில 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, எகிப்திலிருந்து வந்திருக்கலாம்.[Vi]

2. யூத நாடுகடத்தலின் நிகழ்வுகளால் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட முந்தைய தீர்க்கதரிசனங்கள் மற்றும் திரும்பும்

லேவியராகமம் 26:27, 34, 40-42 - நாடுகடத்தலில் இருந்து மீட்டெடுப்பதற்கான முக்கிய தேவையை மனந்திரும்புங்கள் - நேரம் அல்ல

"27'எனினும், நீங்கள் இதைக் கேட்க மாட்டீர்கள், நீங்கள் எனக்கு எதிராக நடக்க வேண்டும், 28 நான் உங்களுக்கு எதிராக கடும் எதிர்ப்பில் நடக்க வேண்டியிருக்கும், உங்கள் பாவங்களுக்காக நான் உங்களை ஏழு முறை தண்டிக்க வேண்டும். ',' '34நான் என் பங்கிற்கு, நிலத்தை பாழ்படுத்துவேன், அதில் வசிக்கும் உங்கள் எதிரிகள் அதைக் கண்டு ஆச்சரியப்படுவார்கள். நான் உன்னை ஜாதிகளிடையே சிதறடிப்பேன்… உன் தேசம் பாழாகிவிடும், உன் நகரங்கள் பாழடைந்த அழிவாக மாறும். அந்த நேரத்தில், நீங்கள் உங்கள் எதிரிகளின் தேசத்தில் இருக்கும்போது, ​​அதன் பொய்யான எல்லா நாட்களிலும் நிலம் அதன் ஓய்வுநாள்களைச் செலுத்தும். அந்த நேரத்தில் நிலம் சப்பாத்தை வைத்திருக்கும், ஏனெனில் அது அதன் ஓய்வுநாளை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். அதன் பொய்யான எல்லா நாட்களும் அது சப்பாத்தை வைத்திருக்கும், ஏனென்றால் நீங்கள் உங்கள் ஓய்வுநாளில் சப்பாத்தை கடைப்பிடிக்கவில்லை என்ற காரணத்திற்காக. "40அவர்கள் என்னை நோக்கி துரோகமாக நடந்துகொண்டபோது அவர்கள் செய்த பிழையையும் அவர்கள் பிதாக்களின் துரோகத்தையும் அவர்கள் நிச்சயமாக ஒப்புக்கொள்வார்கள்…41… ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் அவர்களின் விருத்தசேதனம் செய்யப்படாத இதயம் தாழ்த்தப்படும், அந்த நேரத்தில் அவர்கள் செய்த பிழையை அவர்கள் செலுத்துவார்கள். 42யாக்கோபுடனான என் உடன்படிக்கையை நான் உண்மையில் நினைவில் கொள்வேன். ”

முதன்மை கண்டுபிடிப்பு எண் 2: யெகோவாவுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்ததால், யூதர்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்கள் என்று 900 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னறிவிக்கப்பட்டது. இது நடந்தது

 • (1a) இஸ்ரேல் அசீரியாவிலும் பின்னர் பின்னர் சிதறியது
 • (1b) அசீரியா மற்றும் பாபிலோன் மீது யூதா
 • (2) நிலம் பாழாகிவிடும் என்றும், அது இருந்ததாகவும், அது பாழடைந்த நிலையில் இருந்ததாகவும் எச்சரிக்கப்பட்டது
 • (3) தவறவிட்ட சப்பாத் ஆண்டுகளை அது செலுத்தும்.

எந்த கால அவகாசமும் குறிப்பிடப்படவில்லை, மேலும் இந்த 3 தனி நிகழ்வுகள் அனைத்தும் (சிதறல், பாழடைதல், சப்பாத்துக்களை திருப்பிச் செலுத்துதல்) நடந்தன.

உபாகமம் 4: 25-31 - நாடுகடத்தலில் இருந்து மீட்டெடுப்பதற்கான முக்கிய தேவை மனந்திரும்புதல் - நேரம் அல்ல

“நீங்கள் மகன்களுக்கும் பேரன்களுக்கும் தந்தையாகி, நீங்கள் நீண்ட காலமாக தேசத்தில் வசித்து வந்தால், அழிவுகரமாகச் செயல்பட்டு, செதுக்கப்பட்ட உருவத்தையும், எதையும் ஒரு வடிவத்தையும் செய்து, உங்கள் கடவுளாகிய யெகோவாவின் பார்வையில் தீமை செய்தால் அவரை புண்படுத்துங்கள், 26 வானத்தையும் பூமியையும் உங்களுக்கு எதிராக நான் இன்று சாட்சிகளாக எடுத்துக்கொள்கிறேன், நீங்கள் ஜோர்டானைக் கைப்பற்றுவதற்காக தேசத்திலிருந்து கடக்கும் தேசத்திலிருந்து அவசரமாக நீங்கள் அழிந்து விடுவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் நாட்களை நீடிக்க மாட்டீர்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் நேர்மறையாக அழிக்கப்படுவீர்கள். 27 யெகோவா நிச்சயமாக உங்களை மக்களிடையே சிதறடிப்பார், யெகோவா உங்களை விரட்டுகிற தேசங்களில் நீங்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவாகவே இருப்பீர்கள். 28 அங்கே நீங்கள் தெய்வங்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கும், மனிதனின் கைகள், மரம் மற்றும் கல், இது பார்க்கவோ கேட்கவோ சாப்பிடவோ வாசனையோ செய்ய முடியாது. 29 “நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய யெகோவாவை அங்கிருந்து தேடுகிறீர்களானால், நீங்கள் நிச்சயமாக அவரைக் கண்டுபிடிப்பீர்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் அவரை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் விசாரிப்பீர்கள். 30 நீங்கள் மிகுந்த நெருக்கடியில் இருக்கும்போது, ​​இந்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் நாட்களின் முடிவில் உங்களைக் கண்டுபிடித்தால், நீங்கள் உங்கள் கடவுளாகிய யெகோவாவிடம் திரும்பி, அவருடைய குரலைக் கேட்க வேண்டும். 31 உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இரக்கமுள்ள கடவுள். அவர் உங்களை விட்டு விலகுவதில்லை, உங்களை அழிக்கவோ, உங்கள் முன்னோர்களுக்கு அவர் சத்தியம் செய்த உடன்படிக்கையை மறக்கவோ மாட்டார். ”

முதன்மை கண்டுபிடிப்பு எண் 2 (தொடரும்): லேவியராகமத்தில் காணப்பட்டதைப் போன்ற ஒரு செய்தியும் இந்த வசனத்தில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இஸ்ரவேலர் சிதறடிக்கப்படுவார்கள், பலர் கொல்லப்படுவார்கள். கூடுதலாக, யெகோவா அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவதற்கு முன்பு அவர்கள் மனந்திரும்ப வேண்டும். மீண்டும், ஒரு கால அவகாசம் குறிப்பிடப்படவில்லை. இருப்பினும், சிதறலின் முடிவு அவர்களின் மனந்திரும்புதலைப் பொறுத்தது என்று வேதம் கூறுகிறது.

1 கிங்ஸ் 8: 46-52 - நாடுகடத்தலில் இருந்து மீட்டெடுப்பதற்கான முக்கிய தேவையை மனந்திரும்புங்கள் - நேரம் அல்ல

 "46 “அவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக பாவம் செய்தால் (பாவம் செய்யாத ஒரு மனிதனும் இல்லை), நீங்கள் அவர்களைக் கோபப்படுத்தி எதிரிகளிடம் கைவிட வேண்டும், அவர்களை சிறைப்பிடித்தவர்கள் உண்மையில் அவர்களை தொலைதூர எதிரிகளின் தேசத்திற்கு சிறைபிடிப்பார்கள் அல்லது அருகிலுள்ள; 47 அவர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்ட தேசத்தில் அவர்கள் நினைவுக்கு வருகிறார்கள், அவர்கள் திரும்பி வந்து, சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்களின் தேசத்தில் உங்களுக்கு ஆதரவாகக் கோருகிறார்கள், 'நாங்கள் பாவம் செய்தோம், தவறு செய்தோம், நாங்கள் துன்மார்க்கமாக நடந்து கொண்டோம்' என்று கூறுகிறார்கள். ; 48 அவர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்ட தங்கள் எதிரிகளின் தேசத்தில் அவர்கள் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் உங்களிடம் திரும்பி வருகிறார்கள், அவர்கள் தங்கள் முன்னோர்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த தேசத்தின் திசையில் அவர்கள் உங்களிடம் ஜெபிக்கிறார்கள். உங்கள் பெயருக்கு நான் கட்டிய வீட்டைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன்; 49 வானங்களிலிருந்தும், நீங்கள் வசித்த இடத்திலிருந்தும், அவர்களின் ஜெபத்திலிருந்தும், தயவுசெய்து அவர்கள் கோரியதிலிருந்தும் நீங்கள் கேட்க வேண்டும், அவர்களுக்காக நீங்கள் தீர்ப்பை வழங்க வேண்டும், 50 உங்களுக்கு எதிராக பாவம் செய்த உங்கள் மக்களையும், அவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக மீறிய எல்லா மீறுதல்களையும் நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும்; சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் அவர்களை பரிதாபப்பட வைக்க வேண்டும், அவர்கள் பரிதாபப்பட வேண்டும் 51 (அவர்கள் எகிப்திலிருந்து இரும்புக்குள் இருந்து வெளியே கொண்டு வந்த உங்கள் மக்களும் உங்கள் சுதந்தரமும் உலையில்), 52 உமது அடியேனுக்கு ஆதரவான வேண்டுகோளுக்கும், உம்முடைய ஜனமான இஸ்ரவேலுக்கு ஆதரவான வேண்டுகோளுக்கும் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படுவதை நிரூபிக்கும்படி, அவர்கள் உங்களிடம் அழைக்கும் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் கேட்பதன் மூலம்."

முதன்மை கண்டுபிடிப்பு எண் 2 உறுதிப்படுத்தல்:  வேதத்தின் இந்த பத்தியில் லேவியராகமம் மற்றும் உபாகமம் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒத்த செய்தி உள்ளது. இஸ்ரவேலர் யெகோவாவுக்கு எதிராக பாவம் செய்வார்கள் என்று முன்னறிவிக்கப்பட்டது.

 • எனவே, அவர் அவர்களை சிதறடித்து நாடுகடத்துவார்.
 • கூடுதலாக, யெகோவா சொல்வதைக் கேட்டு அவர்களை மீட்டெடுப்பதற்கு முன்பு அவர்கள் மனந்திரும்ப வேண்டும்.
 • நாடுகடத்தலின் முடிவு மனந்திரும்புதலைச் சார்ந்தது, ஒரு காலம் அல்ல.

முக்கிய வேதங்களின் பகுப்பாய்வு

3. எரேமியா 27: 1, 5-7: 70 ஆண்டுகள் அடிமைத்தனம் முன்னறிவித்தது

எழுதப்பட்ட நேரம்: நேபுகாத்நேச்சரால் எருசலேமின் அழிவுக்கு சுமார் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

வேதம்: “1யூதாவின் ராஜாவான யோசியாவின் மகன் யெகோயாகீம் ராஜ்யத்தின் ஆரம்பத்தில், இந்த வார்த்தை யெகோவாவிலிருந்து எரேமியாவுக்கு ஏற்பட்டது: ','5 'பூமியையும், மனிதகுலத்தையும், பூமியின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் மிருகங்களையும் நானே என் பெரிய வல்லமையினாலும், நீட்டிய கரத்தினாலும் ஆக்கியுள்ளேன்; அது என் பார்வையில் சரியாக நிரூபிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிறேன். 6 இப்பொழுது நானே இந்த நிலங்களையெல்லாம் என் வேலைக்காரனாகிய பாபிலோன் ராஜாவான நெபுசாத்நேசரின் கையில் கொடுத்தேன்; வயலின் காட்டு மிருகங்கள் கூட அவருக்கு சேவை செய்ய நான் அவருக்குக் கொடுத்தேன். 7 எல்லா தேசங்களும் அவருக்கும் அவருடைய மகனுக்கும் பேரனுக்கும் கூட சொந்த தேசத்தின் காலம் வரும் வரை சேவை செய்ய வேண்டும், பல தேசங்களும் பெரிய ராஜாக்களும் அவரை ஒரு வேலைக்காரனாக சுரண்ட வேண்டும். '

8 “'”' மேலும், அவருக்குச் சேவை செய்யாத தேசமும் ராஜ்யமும், பாபிலோனின் ராஜாவான நெபுசாத்நேசார் கூட ஏற்பட வேண்டும்; பாபிலோன் ராஜாவின் நுகத்தின்கீழ் அதன் கழுத்தை வைக்காதவன், வாளாலும், பஞ்சத்தினாலும், கொள்ளைநோயினாலும் நான் அந்த தேசத்தின்மீது என் கவனத்தைத் திருப்புவேன், 'யெகோவாவின் சொல்,' நான் பெறும் வரை அவற்றை அவன் கையால் முடித்தான்.''

யோயாக்கிமின் ஆட்சியின் ஆரம்ப பகுதியால், (v1 கூறுகிறது "யோயாக்கீம் ராஜ்யத்தின் ஆரம்பத்தில்"), 6 வசனத்தில் உள்ள வசனங்கள், யூதா, ஏதோம் போன்ற அனைத்து நிலங்களும் யெகோவாவால் நேபுகாத்நேச்சரின் கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன என்று கூறுகின்றன. வயலின் காட்டு மிருகங்கள் கூட (இதற்கு மாறாக டேனியல் 4: 12, 24-26, 30-32, 37 மற்றும் டேனியல் 5: 18-23) வழங்கப்பட்டது

 • அவருக்கு சேவை செய்ய,
 • அவரது மகன் (ஈவில்-மெரோடாக், அமெல்-மர்துக் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார், பாபிலோன் மன்னர்) மற்றும்
 • அவரது பேரன்[Vii] (பெல்ஷாசர், நபோனிடஸின் மகன்[VIII] பாபிலோன் மன்னர், அதன் அழிவின் போது பாபிலோன் மன்னராக இருந்தார்)
 • தனது சொந்த தேசத்தின் காலம் [பாபிலோன்] வரும் வரை.
 • எபிரேய சொல் “reshith”என்றால்“ ஆரம்பம் ”என்பதை விட“ ஆரம்பம் ”அல்லது“ ஆரம்பம் ”என்பதை விட“ முதல் ”.

வசனம் 6 கூறுகிறது “இப்பொழுது நானே {யெகோவா] இந்த நிலங்களையெல்லாம் நேபுகாத்நேச்சரின் கையில் கொடுத்திருக்கிறேன்” கொடுக்கும் நடவடிக்கை ஏற்கனவே நடந்திருப்பதைக் குறிக்கிறது, இல்லையெனில் சொற்கள் எதிர்காலத்தில் “நான் தருவேன்”. இல் கொடுக்கப்பட்ட உறுதிப்படுத்தலையும் காண்க கிங்ஸ் கிங்ஸ் 2: 24 எகிப்தின் ராஜா தனது நிலத்திலிருந்து வெளியே வரமாட்டார் என்றும், எகிப்தின் டோரண்ட் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து யூப்ரடீஸ் வரையிலான நிலங்கள் அனைத்தும் நேபுகாத்நேச்சரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டதாகவும் சமீபத்திய பதிவுகள் கூறுகின்றன. .

(இது யோயாக்கிமின் ஆண்டு 1 ஆக இருந்திருந்தால், நேபுகாத்நேச்சார் கிரீட இளவரசராகவும், பாபிலோனிய இராணுவத்தின் தலைமை ஜெனரலாகவும் இருந்திருப்பார் (கிரீடம் இளவரசர்கள் பெரும்பாலும் அரசர்களாகவே கருதப்பட்டனர், குறிப்பாக அவர்கள் நியமிக்கப்பட்ட வாரிசாக இருந்ததால்)rd யோயாக்கிமின் ஆண்டு).

எனவே யூதா, ஏதோம், மோவாப், அம்மோன், தீர் மற்றும் சீதோன் ஏற்கனவே நேபுகாத்நேச்சார் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தனர்.

7 வது வசனம் இதைக் குறிப்பிடும்போது இதை வலியுறுத்துகிறது “எல்லா தேசங்களும் அவருக்கு கூட சேவை செய்ய வேண்டும்"மீண்டும் தேசங்கள் தொடர்ந்து சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கும் என்பதைக் குறிக்கும், இல்லையெனில் வசனம் (எதிர்கால பதட்டத்தில்)" எல்லா நாடுகளும் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கும் "என்று கூறும். க்கு "அவருக்கும், அவரது மகனுக்கும், மகனின் மகனுக்கும் (பேரன்) சேவை செய்யுங்கள்" நீண்ட காலத்தைக் குறிக்கிறது, இது எப்போது முடிவடையும் “அவருடைய சொந்த நிலத்தின் நேரம் கூட வருகிறது, பல தேசங்களும் பெரிய ராஜாக்களும் அவரை சுரண்ட வேண்டும் '”. ஆகையால், யூதா உள்ளிட்ட தேசங்களின் அடிமைத்தனத்தின் முடிவு பாபிலோனின் வீழ்ச்சியில் இருக்கும், இது கிமு 539 இல் நடந்தது, பின்னர் குறிப்பிடப்படாத நேரத்தில் அல்ல (எ.கா. கிமு 537). சைரஸ் மற்றும் மேடோ-பெர்சியாவுக்கான அடிமைத்தனம் இந்த தீர்க்கதரிசனத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை.

இந்த பகுதியின் முழு முக்கியத்துவமும் பாபிலோனுக்கு அடிமைத்தனமாக இருந்தது, அது ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது, இது பாபிலோனே அடிமைத்தனத்தின் கீழ் செல்லும். இது மெடோ-பெர்சியா, கிரீஸ் மற்றும் ரோம் ஆகியவற்றின் ஆதிக்கத்துடன் முற்றிலும் தெளிவற்ற மற்றும் கைவிடப்படுவதற்கு முன்பு நிகழ்ந்தது.

படம் 4.3 பாபிலோனுக்கு அடிமைத்தனத்தின் தொடக்க மற்றும் காலம்

முதன்மை கண்டுபிடிப்பு எண் 3: பாபிலோனுக்கு 70 வருட அடிமைத்தனம் முன்னறிவிக்கப்பட்டது, இது யோயாக்கிமின் ஆட்சியின் ஆரம்பத்தில் தொடங்கியது.

 

4.      எரேமியா 25: 9-13  - 70 ஆண்டுகள் அடிமைத்தனம் முடிந்தது; பாபிலோன் கணக்கில் அழைக்கப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட நேரம்: நேபுகாத்நேச்சரால் எருசலேமின் அழிவுக்கு 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

புனித நூல்களை: "1யூதாவின் ராஜாவான யோசியாவின் மகன் ஜெஹோய்கிமின் நான்காம் ஆண்டில் யூதாவின் எல்லா மக்களுக்கும் எரேமியாவுக்கு ஏற்பட்ட வார்த்தை, அதாவது, நெபூசாத் ரெஸாசார் ராஜாவின் முதல் ஆண்டு பாபிலோனின்; '

 “ஆகையால், படைகளின் யெகோவா சொன்னது இதுதான்,“ “நீங்கள் என் வார்த்தைகளுக்குக் கீழ்ப்படியாத காரணத்தால், 9 இங்கே நான் அனுப்புகிறேன், வடக்கின் எல்லா குடும்பங்களையும் நான் அழைத்துச் செல்வேன் ”என்று யெகோவாவின் சொல்,“ என் ஊழியரான பாபிலோன் ராஜாவான நேபூசாத் ரெசாசருக்கு கூட அனுப்புகிறேன், நான் அவர்களை இதற்கு எதிராகக் கொண்டு வருவேன் நிலம் மற்றும் அதன் குடிமக்களுக்கு எதிராகவும், இந்த எல்லா நாடுகளுக்கும் எதிராகவும்; நான் அவர்களை அழிவுக்கு அர்ப்பணிப்பேன், அவர்களை ஆச்சரியப்படுத்தும் பொருளாகவும், விசில் அடிப்பதற்காகவும், காலவரையறையின்றி அழிந்துபோன இடங்களாகவும் ஆக்குவேன். 10 மகிழ்ச்சியான சத்தத்தையும், சந்தோஷத்தின் சத்தத்தையும், மணமகனின் குரலையும், மணமகளின் குரலையும், கை ஆலையின் ஒலியையும், விளக்குகளின் ஒளியையும் நான் அவர்களிடமிருந்து அழிப்பேன். 11 இந்த நிலமெல்லாம் பேரழிவிற்குள்ளான இடமாக, ஆச்சரியத்தின் பொருளாக மாற வேண்டும், இந்த தேசங்கள் எழுபது ஆண்டுகள் பாபிலோன் ராஜாவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கும். ”'

12 “'எழுபது ஆண்டுகள் நிறைவேறியதும், பாபிலோன் ராஜாவிற்கும் அந்த தேசத்துக்கும் எதிராக நான் கணக்குக் கூறுவேன் என்பது யெகோவாவின் சொல்,' அவர்கள் செய்த தவறு, சாலிதான் தேசத்திற்கு எதிராகவும், காலவரையறையின்றி அதை வீணாக்குவேன். 13 எரேமியா எல்லா தேசங்களுக்கும் எதிராக தீர்க்கதரிசனம் உரைத்த இந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட எல்லாவற்றையும் கூட, அதற்கு எதிராக நான் பேசிய எல்லா வார்த்தைகளையும் அந்த தேசத்தின் மீது கொண்டு வருவேன். 14 அவர்களும் கூட, பல தேசங்களும் பெரிய ராஜாக்களும் அவர்களை ஊழியர்களாக சுரண்டினார்கள்; நான் அவர்களின் செயலுக்கும் அவர்களுடைய கைகளின் வேலைக்கும் ஏற்ப திருப்பிச் செலுத்துவேன். '"

4 இல்th 70 வருடங்கள் நிறைவடையும் போது பாபிலோன் அதன் செயல்களுக்கு பொறுப்பேற்கப்படும் என்று எரேமியா தீர்க்கதரிசனம் கூறினார். அவர் தீர்க்கதரிசனம் கூறினார் “இந்த நிலமெல்லாம் இடிபாடுகளாகக் குறைக்கப்பட்டு, திகிலூட்டும் பொருளாக மாறும்; இந்த நாடுகள் 70 ஆண்டுகள் பாபிலோன் ராஜாவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கும். (13) ஆனால் 70 வயதாக இருக்கும்போது பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது (நிறைவுற்றது), பாபிலோன் ராஜாவையும் அந்த தேசத்தையும் அவர்கள் செய்த தவறுக்கு நான் கணக்குக் கூறுவேன் என்று யெகோவா அறிவிக்கிறார், கல்தேயர்களின் தேசத்தை எல்லா நேரத்திலும் பாழடைந்த தரிசு நிலமாக மாற்றுவேன்".

"இந்த நாடுகள் 70 ஆண்டுகளாக பாபிலோன் ராஜாவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கும் ”

என்ன இருந்தன “இந்த நாடுகள்” அது 70 ஆண்டுகளாக பாபிலோன் ராஜாவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டுமா? 9 வது வசனம் அது “இந்த நிலம் .. மற்றும் இந்த நாடுகளுக்கு எதிராக. ” 19-25 வசனம் சுற்றியுள்ள நாடுகளை பட்டியலிடுகிறது: “எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோன்… உஸ் தேசத்தின் ராஜாக்கள் அனைவரும்… பெலிஸ்தர்களின் தேசத்தின் ராஜாக்கள், ஏதோம், மோவாப் மற்றும் அம்மோன் புத்திரர்; மற்றும் டயர் மற்றும்… சீடோன்… மற்றும் தேடன், தேமா மற்றும் புஸ்… மற்றும் அனைத்து அரேபிய மன்னர்களும்… சிம்ரியின் அனைத்து மன்னர்களும்… ஏலம் மற்றும்… மேதேஸ்."

70 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தபின், பாபிலோன் கணக்கில் வரப்போகிறது என்று தீர்க்கதரிசனம் கூற எரேமியாவுக்கு ஏன் அறிவுறுத்தப்பட்டது? எரேமியா கூறுகிறார், “அவர்களின் பிழைக்காக”. யூதாவையும் சுற்றியுள்ள தேசங்களையும் தண்டிக்க யெகோவா அனுமதித்திருந்தாலும், பாபிலோனின் பெருமை மற்றும் கடவுளுடைய மக்களைத் தாக்குவதில் பெருமிதம் கொண்ட செயல்கள் காரணமாக இருந்தது.

சொற்றொடர்கள் “சேவை செய்ய வேண்டும் ” மற்றும் "பேசலாம்”இந்த நாடுகள் (பின்வரும் வசனங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன) 70 ஆண்டுகளுக்கு சேவை செய்வதற்கான செயலை முடிக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கும் சரியான பதட்டத்தில் உள்ளன. ஆகையால், யூதாவும் பிற தேசங்களும் ஏற்கனவே பாபிலோனிய ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தன, அவர்களுக்கு சேவை செய்கின்றன, 70 ஆண்டுகால முன்னேற்றம் அடையும் இந்த காலம் நிறைவடையும் வரை தொடர்ந்து அவ்வாறு செய்ய வேண்டியிருக்கும். இது இன்னும் தொடங்கப்படாத எதிர்கால காலம் அல்ல. 12 ஆண்டு காலம் முடிந்ததும் v70 பேசுவதன் மூலம் இது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.

எரேமியா 28 4 இல் எவ்வாறு பதிவு செய்கிறதுth யெகோவா பாபிலோன் ராஜாவின் நுகத்தை இரண்டு வருடங்களுக்குள் உடைப்பார் என்று ஒரு தீர்க்கதரிசி ஹனனியா ஒரு தவறான தீர்க்கதரிசனம் கொடுத்தார் என்று சிதேக்கியாவின் ஆண்டு. எரேமியா 28:11 நுகம் இருந்ததைக் காட்டுகிறது “எல்லா தேசங்களின் கழுத்து ”, ஏற்கனவே யூதா மட்டுமல்ல.

எழுபது ஆண்டுகளும் முடிவடையும், நிறைவடைந்து நிறைவேறும்.

இது எப்போது ஏற்படும்? 13 வது வசனம் கூறுகிறது, பாபிலோன் கணக்கில் வரும்போது, ​​அதற்கு முன்னும் பின்னும் அல்ல.

பாபிலோன் எப்போது கணக்கிற்கு அழைக்கப்பட்டார்?

டேனியல் 5: 26-28 பாபிலோன் வீழ்ச்சியின் இரவின் நிகழ்வுகளை பதிவு செய்கிறது: “உங்கள் ராஜ்யத்தின் நாட்களை நான் எண்ணி முடித்துவிட்டேன்,… நீங்கள் சமநிலையில் எடை போடப்பட்டு குறைபாடு காணப்படுகிறீர்கள்… உங்கள் ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டு மேதியர்களுக்கும் பெர்சியர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ” கிமு 539 அக்டோபர் நடுப்பகுதியில் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தேதியைப் பயன்படுத்துதல்[IX] பாபிலோனின் வீழ்ச்சிக்கு நாம் 70 ஆண்டுகளைச் சேர்க்கிறோம், இது கி.மு. 609 க்கு நம்மை அழைத்துச் செல்கிறது. பாபிலோனுக்கு சேவை செய்ய யெகோவாவின் கட்டளைக்கு யூதர்கள் கீழ்ப்படியாததால் பேரழிவுகளும் அழிவும் முன்னறிவிக்கப்பட்டன (எரேமியா 25: 8 ஐக் காண்க[எக்ஸ்]) மற்றும் எரேமியா 27: 7[என்பது xi] அவர்கள் “பாபிலோனின் (பாபிலோனின்) நேரம் வரும் வரை அவர்களுக்கு சேவை செய்யுங்கள்".

கி.மு. 539 அக்டோபர் எடுத்து 70 ஆண்டுகளை மீண்டும் சேர்த்தால், நாம் கி.மு. 609 க்கு வருகிறோம். கிமு 609 / கிமு 608 இல் குறிப்பிடத்தக்க ஏதாவது நடந்ததா? [பன்னிரெண்டாம்] ஆம், உலக சக்தியை பைபிளின் பார்வையில் இருந்து, அசீரியாவிலிருந்து பாபிலோனுக்கு மாற்றியது, நபோபலாசரும் அவரது மகுட இளவரசர் மகனான நேபுகாத்நேச்சாரும் அசீரியாவின் கடைசி நகரமான ஹர்ரானை எடுத்து அதன் சக்தியை உடைத்தபோது நடந்தது என்று தெரிகிறது. அசீரியாவின் கடைசி மன்னரான மூன்றாம் ஆஷூர்-உபலிட் கிமு 608 இல் ஒரு வருடத்திற்குள் கொல்லப்பட்டார், அசீரியா ஒரு தனி தேசமாக இருப்பதை நிறுத்திவிட்டது.

படம் 4.4 - 70 ஆண்டுகள் பாபிலோனுக்கு அடிமைத்தனம், பாபிலோன் கணக்கில் அழைக்கப்பட்டது

 முக்கிய கண்டுபிடிப்பு எண் 4: 70 வருட அடிமைத்தனத்தின் முடிவில் பாபிலோன் கணக்கில் அழைக்கப்படும். கிமு 539 அக்டோபர் என நமக்குத் தெரிந்த தேதியில் இது நிகழ்ந்தது, அதாவது டேனியல் 5 இன் படி, அடிமைத்தனம் கிமு 609 அக்டோபரில் தொடங்கியிருக்க வேண்டும்.

எங்கள் தொடரின் ஐந்தாவது பகுதி எரேமியா 25, 28, 29, 38, 42 மற்றும் எசேக்கியேல் 29 ஆகிய முக்கிய வசனங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, “காலத்தின் கண்டுபிடிப்பு பயணம்” உடன் தொடரும். கண்டுபிடிப்புகள் தடிமனாகவும் வேகமாகவும் வருவதால் தயாராக இருங்கள்.

நேரம் மூலம் கண்டுபிடிப்புக்கான பயணம் - பகுதி 5

 

[நான்] 5th யோயாச்சின் நாடுகடத்தப்பட்ட ஆண்டு 5 க்கு சமம்th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு.

[ஆ] குறிப்பு: இந்த அத்தியாயங்கள் ஒரு புத்தகத்தின் (சுருள்) ஒரு பகுதியாக படிக்கப்பட வேண்டியவை என்பதால், எசேக்கியேல் இந்த சொற்றொடரை மீண்டும் மீண்டும் கூறுவது அவசியமில்லை.யோயாக்கின் நாடுகடத்தப்பட்டவர் ”. அதற்கு பதிலாக இது குறிக்கப்படும்.

[இ] எரேமியா 52: 28-30, எருசலேம் முற்றுகைக்கு முன்னர் யூதாவின் பிற நகரங்களிலிருந்து நாடுகடத்தப்பட்டவர்களைக் குறிக்கிறது, ஏனெனில் அவர்கள் அனைவரும் கிங்ஸ் மற்றும் நாளாகமம் புத்தகத்திலும், எரேமியாவின் பிற இடங்களிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய நாடுகடத்தல்களுக்கு சில மாதங்களே உள்ளன.

'[Iv] காலெண்டர்கள் மற்றும் ரெஜனல் ஆண்டுகள் பற்றிய விவாதத்திற்கு இந்த தொடரின் கட்டுரை 1 ஐப் பார்க்கவும்.

[Vi] இங்கே கிரேக்க சொற்றொடர் சரியாக “பாபிலோனின்” அதாவது பாபிலோன் “பாபிலோனுக்கு” ​​அல்ல, கிரேக்க வேதாகமத்தின் இராச்சிய இடைநிலை மொழிபெயர்ப்பைப் பார்க்கவும் (1969)

[Vi] பார்க்க எரேமியா 52

[Vii] இந்த சொற்றொடர் ஒரு நேரடி பேரன் அல்லது சந்ததியினரா, அல்லது நேபுகாத்நேச்சரிலிருந்து வந்த ஒரு மன்னரின் தலைமுறையினரா என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. நெரிகிலிசார் நேபுகாத்நேச்சரின் மகன் ஈவில் (அமில்) -மார்டூக்கிற்குப் பின் வந்தார், மேலும் நேபுகாத்நேச்சருக்கு மருமகனாகவும் இருந்தார். நெரிக்லிசரின் மகன் லாபாஷி-மர்துக் நாபோனிடஸுக்குப் பின் 9 மாதங்களுக்கு முன்புதான் ஆட்சி செய்கிறார். ஒன்று விளக்கம் உண்மைகளுக்கு பொருந்துகிறது, எனவே தீர்க்கதரிசனத்தை நிரப்புகிறது. 2 நாளாகமம் 36:20 ஐக் காண்க “அவருக்கும் அவருடைய மகன்களுக்கும் ஊழியர்கள் ”.

[VIII] நபோனிதஸ் அநேகமாக நேபுகாத்நேச்சரின் மருமகனாக இருந்திருக்கலாம், ஏனெனில் அவர் நேபுகாத்நேச்சரின் மகளையும் மணந்தார்.

[IX] நபோனிடஸ் குரோனிக்கிள் (ஒரு க்யூனிஃபார்ம் களிமண் மாத்திரை) படி, பாபிலோனின் வீழ்ச்சி 16 இல் இருந்ததுth தஸ்ரிது நாள் (பாபிலோனியன்), (ஹீப்ரு - திஷ்ரி) 13 க்கு சமம்th அக்டோபர்.

[எக்ஸ்] எரேமியா 25: 8 "ஆகவே, சேனைகளின் யெகோவா, '' நீங்கள் என் வார்த்தைகளுக்குக் கீழ்ப்படியாத காரணத்திற்காக, ''

[என்பது xi] எரேமியா 27: 7 "எல்லா தேசங்களும் அவருக்கும் அவருடைய மகனுக்கும் பேரனுக்கும் கூட சொந்த தேசத்தின் காலம் வரும் வரை சேவை செய்ய வேண்டும், பல தேசங்களும் பெரிய ராஜாக்களும் அவரை ஒரு ஊழியனாக சுரண்ட வேண்டும். ”

[பன்னிரெண்டாம்] வரலாற்றில் இந்த காலகட்டத்தில் மதச்சார்பற்ற காலவரிசை தேதிகளை மேற்கோள் காட்டும்போது, ​​ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் நிகழும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வில் முழு ஒருமித்த கருத்து அரிதாகவே இருப்பதால் தேதிகளை திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடுவதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த ஆவணத்தில் வேறுவிதமாகக் கூறப்படாவிட்டால், விவிலியமற்ற நிகழ்வுகளுக்கு பிரபலமான மதச்சார்பற்ற காலவரிசைகளைப் பயன்படுத்தினேன்.

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  3
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x