பயணம் தொடர்கிறது - இன்னும் அதிகமான கண்டுபிடிப்புகள்

எங்கள் தொடரின் இந்த ஐந்தாவது கட்டுரை முந்தைய கட்டுரையில் தொடங்கப்பட்ட “காலத்தின் கண்டுபிடிப்பு பயணம்” இல் தொடரும், இந்த தொடரில் உள்ள கட்டுரைகள் (2) மற்றும் (3) கட்டுரைகளிலிருந்து பைபிள் அத்தியாயங்களின் சுருக்கங்களிலிருந்து நாம் சேகரித்த அடையாள இடங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தகவல்களைப் பயன்படுத்தி. கட்டுரையில் பிரதிபலிப்பதற்கான கேள்விகள் (3).

முந்தைய கட்டுரையைப் போலவே, பயணம் எளிதானது என்பதை உறுதிசெய்ய, பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்ட வசனங்கள் வழக்கமாக சுலபமான குறிப்புகளுக்காக முழுமையாக மேற்கோள் காட்டப்படும், இதனால் சூழல் மற்றும் உரையை மீண்டும் மீண்டும் படிக்க முடியும். நிச்சயமாக, முடிந்தால் நேரடியாக பைபிளில் இந்த பத்திகளைப் படிக்க வாசகர் கடுமையாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்.

இந்த கட்டுரையில் நாம் முக்கிய வேதங்களின் பின்வரும் தொடர்களை ஆராய்வோம் (தொடரும்) மற்றும் செயல்பாட்டில் இன்னும் பல முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகள். தயவுசெய்து எங்களுடன் பயணத்தைத் தொடரவும்:

 • எரேமியா 25 - ஜெருசலேமின் பல பேரழிவுகள்
 • எரேமியா 28 - பாபிலோனின் நுகம் யெகோவாவால் கடினப்படுத்தப்படுகிறது
 • எரேமியா 29 - பாபிலோனிய ஆதிக்கத்திற்கு 70 ஆண்டு வரம்பு
 • எசேக்கியேல் 29 - எகிப்துக்கு 40 ஆண்டுகள் பேரழிவு
 • எரேமியா 38 - எருசலேமை அழிப்பது அதன் அழிவு வரை தவிர்க்கக்கூடியது, அடிமைத்தனம் இல்லை
 • எரேமியா 42 - பாபிலோனியர்கள் அல்ல, யூதர்களால் யூதா பாழடைந்தார்

5. எரேமியா 25: 17-26, தானியேல் 9: 2 - எருசலேம் மற்றும் சுற்றியுள்ள நாடுகளின் பல பேரழிவுகள்

எழுதப்பட்ட நேரம்: நேபுகாத்நேச்சரால் எருசலேமின் அழிவுக்கு 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

புனித நூல்களை: "17 நான் கோப்பையை யெகோவாவின் கையிலிருந்து எடுத்து, யெகோவா என்னை அனுப்பிய எல்லா ஜாதிகளையும் குடிக்கச் செய்தேன். 18 அதாவது, எருசலேம் மற்றும் யூதாவின் நகரங்கள் மற்றும் அவளுடைய ராஜாக்கள், அவளுடைய இளவரசர்கள், அவர்களை ஒரு பேரழிவுகரமான இடமாகவும், ஆச்சரியப்படுத்தும் பொருளாகவும், விசில் அடிப்பதற்கும், ஒரு தீங்கு விளைவிப்பதற்கும், இந்த நாளைப் போலவே; 19 எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன், அவனுடைய ஊழியர்கள், அவனுடைய பிரபுக்கள் மற்றும் அவனுடைய எல்லா ஜனங்களும்; 20 மற்றும் அனைத்து கலப்பு நிறுவனங்களும், உஸ் தேசத்தின் அனைத்து ராஜாக்களும், ஃபிலிஸ்டைன்கள், அஷ்கெலோன், க ʹ சா, எகரோன் மற்றும் அஷோடோடின் எஞ்சியவர்களும்; 21 ஈடோம், மோகாப் மற்றும் அம்மோனின் மகன்கள்; 22 தீரின் எல்லா ராஜாக்களும், சீடோனின் எல்லா ராஜாக்களும், கடல் பகுதியில் உள்ள தீவின் ராஜாக்களும்; 23 மற்றும் டீடன், டீமா, புஸ் மற்றும் கோயில்களில் முடி உடையவர்கள் அனைவரும்; 24 அரேபியர்களின் அனைத்து ராஜாக்களும், வனாந்தரத்தில் வசிக்கும் கலப்பு நிறுவனத்தின் அனைத்து ராஜாக்களும்; 25 சிமாரியின் எல்லா ராஜாக்களும், ஏலாமின் எல்லா ராஜாக்களும், மேதியாவின் எல்லா ராஜாக்களும்; 26 வடக்கின் எல்லா ராஜாக்களும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக, பூமியின் மற்ற எல்லா ராஜ்யங்களும் நிலத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ளன; ஷீஷாக்கின் ராஜா அவர்களுக்குப் பின் குடிப்பார்."

இங்கே எரேமியா “கோப்பையை யெகோவாவின் கையில் இருந்து எடுத்து, எல்லா ஜாதிகளையும் குடிக்கச் செய்தார்கள்… அதாவது, எருசலேம், யூதாவின் நகரங்கள், அவளுடைய ராஜாக்கள், அவளுடைய இளவரசர்கள், அவர்களை பேரழிவுகரமான இடமாக மாற்றுவதற்காக[நான்], ஆச்சரியத்தின் ஒரு பொருள்[ஆ], விசில் செய்ய ஏதாவது[இ] மற்றும் ஒரு தவறான செயல்'[Iv], இந்த நாளில் இருப்பது போல;"[Vi] V19-26 இல் சுற்றியுள்ள நாடுகளும் இந்த கோப்பை பேரழிவைக் குடிக்க வேண்டியிருக்கும், இறுதியாக ஷேஷாக் மன்னரும் (பாபிலோன்) இந்த கோப்பையை குடிப்பார்.

இதன் பொருள் பேரழிவு 70 மற்றும் 11 வசனங்களிலிருந்து 12 ஆண்டுகளுடன் இணைக்க முடியாது, ஏனெனில் இது மற்ற நாடுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. "எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோன், உஸ் மன்னர்கள், பெலிஸ்தர்கள், ஏதோம், மோவாப், அம்மோன், தீர், சீதோன் ...", முதலியன இந்த மற்ற நாடுகளும் பேரழிந்து, அதே கோப்பையை குடிக்கின்றன. எவ்வாறாயினும், இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட கால அவகாசம் எதுவுமில்லை, இந்த நாடுகள் அனைத்தும் பல்வேறு வகையான பேரழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன, 70 வருடங்கள் அல்ல, அவை யூதாவிற்கும் எருசலேமுக்கும் பொருந்தினால் அவை அனைவருக்கும் தர்க்கரீதியாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். பொ.ச.மு. 141 வரை பாபிலோன் தன்னை அழிக்கத் தொடங்கவில்லை, பொ.ச. 650 இல் முஸ்லீம் கைப்பற்றும் வரை குடியேறியது, அதன் பின்னர் அது மறந்து 18 வரை மணல்களின் கீழ் மறைக்கப்பட்டதுth நூற்றாண்டு.

இந்த சொற்றொடர் “ஒரு அழிவுகரமான இடம்… இந்த நாளில் இருப்பது போல”என்பது தீர்க்கதரிசன நேரத்தைக் குறிக்கிறது (4th ஆண்டு யோயாகிம்) அல்லது அதற்குப் பிறகு, யோயாகிம் தனது 5 இல் எரித்தபின் அவர் தனது தீர்க்கதரிசனங்களை மீண்டும் எழுதியபோதுth ஆண்டு (எரேமியா 36: 9, 21-23, 27-32[Vi]). எந்த வழியில் 4 ஆல் எருசலேம் ஒரு பேரழிவுகரமான இடமாகத் தோன்றுகிறதுth அல்லது 5th யோயாகிமின் ஆண்டு, (1st அல்லது 2nd நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டு) 4 இல் எருசலேம் முற்றுகையிடப்பட்டதன் விளைவாக இருக்கலாம்th யெகோயாகிமின் ஆண்டு. இது யோயாக்கிமின் 11 இல் எருசலேமின் பேரழிவிற்கு முன்th ஆண்டு மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து யெகோயாசின் சுருக்கமான ஆட்சியின் போது. இந்த முற்றுகை மற்றும் பேரழிவின் விளைவாக யோயாகிமின் மரணம் மற்றும் 3 மாத ஆட்சியின் பின்னர் யோயாயச்சின் நாடுகடத்தப்பட்டது. ஜெருசலேம் அதன் இறுதி பேரழிவை 11 இல் சந்தித்ததுth சிதேக்கியாவின் ஆண்டு. இது புரிதலுக்கு எடையைக் கொடுக்கிறது டேனியல் 9: 2 "நிறைவேற்றுவதற்காக devastations எருசலேமின்”சிதேக்கியாவின் 11 ஆம் ஆண்டில் எருசலேமின் இறுதி அழிவை விட அதிகமான சந்தர்ப்பங்களைக் குறிப்பிடுவது போல.

பேரழிவுகளை அனுபவிக்கும் ஒரே நாடு யூதர்கள் அல்ல. எனவே இந்த பேரழிவுகளுடன் 70 வருட காலத்தை இணைக்க முடியாது.

படம் 4.5 ஜெருசலேமின் பல பேரழிவுகள்

முதன்மை கண்டுபிடிப்பு எண் 5: ஜெருசலேம் ஒன்று மட்டுமல்ல பல பேரழிவுகளையும் சந்தித்தது. பேரழிவுகள் 70 ஆண்டுகளுடன் இணைக்கப்படவில்லை. பாபிலோன் உட்பட பிற நாடுகளும் பேரழிவிற்கு ஆளாகும், ஆனால் அவற்றின் காலங்களும் 70 ஆண்டுகள் அல்ல.

6. எரேமியா 28: 1, 4, 12-14 - பாபிலோனின் நுகம் கடினமானது, மரத்திலிருந்து இரும்பாக மாற்றப்பட்டது, தொடர அடிமைத்தனம்

எழுதப்பட்ட நேரம்: நேபுகாத்நேச்சரால் எருசலேமின் அழிவுக்கு 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

புனித நூல்களை: "1அந்த ஆண்டில், யூதாவின் ராஜாவான செடிகிகாவின் ராஜ்யத்தின் ஆரம்பத்தில், நான்காம் ஆண்டில், ஐந்தாவது மாதத்தில், ','4ஹனனியா (பொய்யான தீர்க்கதரிசி) நான் பாபிலோன் ராஜாவின் நுகத்தை உடைப்பேன்.12 யெகோவாவின் வார்த்தை எரேமியாவுக்கு ஏற்பட்டது, ஹனானியா தீர்க்கதரிசி எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் கழுத்திலிருந்து நுகத்தடையை உடைத்து, பின்வருமாறு கூறினார்: 13 "போ, நீங்கள் ஹனீனியாவிடம், 'யெகோவா இவ்வாறு சொன்னார்:" நீங்கள் மரத்தின் நுகத்தடிகளை உடைத்துவிட்டீர்கள், அதற்கு பதிலாக நீங்கள் இரும்புக் கம்பிகளை உருவாக்க வேண்டும். " 14 இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் யெகோவா இவ்வாறு சொன்னார்: “பாபிலோனின் ராஜாவான நேபூசாத்நேசருக்கு சேவை செய்வதற்காக நான் இந்த தேசங்களின் கழுத்தில் இரும்புக் நுகத்தை வைப்பேன்; அவர்கள் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். வயலின் காட்டு மிருகங்களைக் கூட நான் அவருக்குக் கொடுப்பேன். ”'”"

சிதேக்கியாவின் 4 இல்th ஆண்டு, யூதாவும் (சுற்றியுள்ள தேசங்களும்) ஒரு மர நுகத்தின்கீழ் (பாபிலோனுக்கு அடிமைத்தனமாக) இருந்தன. இப்போது மர நுகத்தை மீறி, பாபிலோனுக்கு சேவை செய்வது பற்றி யெகோவாவின் தீர்க்கதரிசனத்திற்கு முரணாக இருந்ததால், அவர்கள் அதற்கு பதிலாக ஒரு இரும்பு நுகத்தின் கீழ் இருக்கப் போகிறார்கள். பாழானது குறிப்பிடப்படவில்லை. நேபுகாத்நேச்சரைப் பற்றி யெகோவா குறிப்பிட்டார் “14… வயலின் காட்டு மிருகங்கள் கூட நான் அவருக்குக் கொடுப்பேன்".

(ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள் டேனியல் 4: 12, 24-26, 30-32, 37 மற்றும் டேனியல் 5: 18-23, வயலின் காட்டு மிருகங்கள் மரத்தின் அடியில் (நேபுகாத்நேச்சரின்) நிழலைத் தேடும், ஆனால் இப்போது நேபுகாத்நேச்சார் தானே “வயலின் மிருகங்களுடன் வசிக்கிறார்.”)

சொற்களின் பதட்டத்திலிருந்து, சேவை ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் இருந்தது மற்றும் தவிர்க்க முடியவில்லை என்பது தெளிவாகிறது. கள்ள தீர்க்கதரிசி ஹனனியா கூட யெகோவா செய்வார் என்று அறிவித்தார் "பாபிலோன் ராஜாவின் நுகத்தை உடைக்க" இதன் மூலம் யூதா தேசத்தை உறுதிப்படுத்துவது 4 இல் பாபிலோனின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்ததுth சமீபத்திய இடத்தில் சிதேக்கியாவின் ஆண்டு. வயலின் மிருகங்கள் கூட விலக்கு அளிக்கப்படாது என்பதைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் இந்த அடிமைத்தனத்தின் முழுமை வலியுறுத்தப்படுகிறது. டார்பி மொழிபெயர்ப்பு பின்வருமாறு “இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் யெகோவா இவ்வாறு கூறுகிறார்: பாபிலோனின் ராஜாவான நேபுகாத்நேச்சருக்கு சேவை செய்வதற்காக நான் இந்த ஜாதிகளின் எல்லாமே கழுத்தில் இரும்பு நுகத்தை வைத்திருக்கிறேன்; அவர்கள் அவருக்குச் சேவை செய்வார்கள்; வயலின் மிருகங்களையும் நான் அவருக்குக் கொடுத்தேன்.”யங்கின் நேரடி மொழிபெயர்ப்பு கூறுகிறது“மற்றும் அவர்கள் அவருக்கு சேவை செய்திருக்கிறார்கள் வயலின் மிருகமும் கொடுத்திருக்கிறேன் அவனுக்கு".

படம் 4.6 பாபிலோனியர்களுக்கு சேவை

முதன்மை கண்டுபிடிப்பு எண் 6: 4 இல் சேவை முன்னேற்றம்th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு மற்றும் அடிமைத்தனத்திற்கு எதிரான கிளர்ச்சியின் காரணமாக கடினமானது (மர நுகம் இரும்பு நுகத்திற்கு).

7. எரேமியா 29: 1-14 - பாபிலோனிய ஆதிக்கத்திற்கு 70 ஆண்டுகள்

எழுதப்பட்ட நேரம்: நேபுகாத்நேச்சரால் எருசலேமின் அழிவுக்கு 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

புனித நூல்களை: "எருசலேமிலிருந்து எரேமியா தீர்க்கதரிசி நாடுகடத்தப்பட்ட மக்களின் எஞ்சியவர்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும், தீர்க்கதரிசிகளுக்கும், நெபூசாத்நேசார் சுமந்த அனைத்து மக்களுக்கும் அனுப்பிய கடிதத்தின் வார்த்தைகள் இவை. எருசலேமிலிருந்து பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டார், 2 ஜெகோனியாவுக்குப் பிறகு ராஜாவும், பெண்ணும், நீதிமன்ற அதிகாரிகளும், யூதா மற்றும் எருசலேமின் இளவரசர்களும், கைவினைஞர்களும், அரண்மனைகளைக் கட்டியவர்களும் எருசலேமிலிருந்து புறப்பட்டார்கள். 3 இது ஷாஃபானின் மகன் எலியாசா மற்றும் ஹிலிகாவின் மகன் கெமாரியா ஆகியோரின் கையால் இருந்தது, யூதாவின் ராஜாவான சேதேசிகா பாபிலோனுக்கு பாபிலோனுக்கு அனுப்பிய நெபூசாத்நேசார் பாபிலோன், இவ்வாறு கூறுகிறது:

4 “இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் யெகோவா, எருசலேமிலிருந்து பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்படுவதற்கு நான் காரணமான நாடுகடத்தப்பட்ட எல்லா மக்களிடமும் சொன்னேன், 5 'வீடுகளைக் கட்டி, அவற்றில் குடியிருங்கள், தோட்டங்களை நட்டு அவற்றின் பலனை உண்ணுங்கள். 6 மனைவிகளை அழைத்து மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும் தந்தையாகுங்கள்; உங்கள் சொந்த மகன்களுக்கு மனைவிகளை எடுத்துக்கொண்டு, உங்கள் மகள்களை மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும் பெற்றெடுப்பதற்காக உங்கள் மகள்களை கணவருக்குக் கொடுங்கள்; அங்கே பலராவார்கள், சிலரே ஆகாதீர்கள். 7 மேலும், நான் உன்னை நாடுகடத்தச் செய்த நகரத்தின் அமைதியைத் தேடுங்கள், அதன் சார்பாக யெகோவாவுக்கு ஜெபம் செய்யுங்கள், ஏனென்றால் அதன் சமாதானத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும். 8 இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் யெகோவா இவ்வாறு சொன்னார்: “உங்களிடையே இருக்கும் உங்கள் தீர்க்கதரிசிகளும், உங்கள் கணிப்பைப் பின்பற்றுபவர்களும் உங்களை ஏமாற்ற வேண்டாம், அவர்கள் கனவு காணும் அவர்களின் கனவுகளுக்கு நீங்கள் செவிசாய்க்க வேண்டாம். 9 ஏனென்றால், அவர்கள் என் பெயரில் உங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம் கூறுவது பொய்யானது. நான் அவர்களை அனுப்பவில்லை, 'யெகோவாவின் சொல்.' '"

10 "யெகோவா சொன்னது இதுதான், 'எழுபது வருடங்கள் பாபிலோனில் நிறைவேறியதற்கு ஏற்ப, நான் உங்கள் கவனத்தை உங்கள் மக்களிடம் திருப்புவேன், உங்களை இந்த இடத்திற்கு அழைத்து வருவதில் என் நல்ல வார்த்தையை உங்களிடம் நிலைநாட்டுவேன்.'

11 "'நான் உன்னை நோக்கி நினைக்கும் எண்ணங்களை நான் நன்கு அறிவேன்' என்பது யெகோவாவின் சொல், 'உங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலத்தையும் நம்பிக்கையையும் தருவதற்காக அமைதியின் எண்ணங்கள், பேரழிவு அல்ல. 12 நீங்கள் நிச்சயமாக என்னை அழைத்து வந்து என்னிடம் ஜெபிப்பீர்கள், நான் உங்கள் பேச்சைக் கேட்பேன். '

13 “'நீங்கள் உண்மையில் என்னைத் தேடி, என்னைக் கண்டுபிடிப்பீர்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் என்னை முழு இருதயத்தோடு தேடுவீர்கள். 14 நான் உன்னைக் கண்டுபிடிப்பேன், 'என்று யெகோவாவின் சொல். 'நான் உங்கள் கைதிகளின் உடலைச் சேகரித்து, எல்லா தேசங்களிலிருந்தும், நான் உன்னைக் கலைத்த எல்லா இடங்களிலிருந்தும் ஒன்றாகச் சேகரிப்பேன்' என்று யெகோவாவின் சொல். 'நான் உன்னை நாடுகடத்தச் செய்த இடத்திற்கு உன்னை மீண்டும் அழைத்து வருவேன்.' '"

சிதேக்கியாவின் 4 இல்th பாபிலோனுக்காக 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு யெகோவா தன் மக்களிடம் கவனம் செலுத்துவார் என்று எரேமியா தீர்க்கதரிசனம் கூறுகிறார். யூதா “என்று முன்னறிவிக்கப்பட்டதுநிச்சயமாக அழைக்கவும் ” யெகோவா “வந்து பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்”அவரை. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் யெகோயாசினுடன் பாபிலோனில் நாடுகடத்தப்பட்டவர்களுக்கு இந்த தீர்க்கதரிசனம் வழங்கப்பட்டது. முன்னதாக 4-6 வசனங்களில், அவர்கள் பாபிலோனில் எங்கிருக்கிறார்கள் என்று குடியேறவும், வீடுகள் கட்டவும், தோட்டங்களை வளர்க்கவும், பழங்களை சாப்பிடவும், திருமணம் செய்து கொள்ளவும் சொன்னார்கள், அவர்கள் நீண்ட காலம் அங்கே இருக்கப் போகிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது.

எரேமியாவின் செய்தியைப் படிப்பவர்களின் மனதில் இருக்கும் கேள்வி: பாபிலோனில் அவர்கள் எவ்வளவு காலம் நாடுகடத்தப்படுவார்கள்? எரேமியா பாபிலோனின் ஆதிக்கத்திற்கும் ஆட்சிக்கும் எவ்வளவு காலம் இருக்கும் என்று அவர்களிடம் சொன்னார். கணக்கு கூறுகிறது, இது 70 ஆண்டுகள் ஆகும். ( "70 ஆண்டுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு (நிறைவு செய்வதற்கு) இணங்க ”)

70 ஆண்டுகளின் இந்த காலம் எப்போது தொடங்கும்?

(அ) ​​எதிர்காலத்தில் அறியப்படாத தேதியில்? அவரது பார்வையாளர்களுக்கு உறுதியளிக்க இது மிகவும் சாத்தியமில்லை.

(ஆ) அவர்களின் நாடுகடத்தலின் தொடக்கத்திலிருந்து 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு[Vii]? எங்கள் புரிதலுக்கு உதவ வேறு எந்த வசனங்களும் இல்லாமல், இது (அ) ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. இது அவர்களுக்கு எதிர்நோக்குவதற்கும் திட்டமிடுவதற்கும் ஒரு இறுதி தேதியை வழங்கும்.

(c) எரேமியா 25 இன் கூடுதல் சூழலுடன் சூழலில்[VIII] 70 ஆண்டுகளுக்கு அவர்கள் பாபிலோனியர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்கனவே எச்சரிக்கப்பட்ட இடத்தில்; உலக சக்தியாக (எகிப்திய \ அசீரியனுக்கு பதிலாக) அவர்கள் பாபிலோனிய ஆதிக்கத்தின் கீழ் வரத் தொடங்கியபோது பெரும்பாலும் ஆரம்ப ஆண்டு இருக்கும். இது 31 இன் இறுதியில் இருந்ததுst மற்றும் யோசியாவின் கடைசி ஆண்டு, மற்றும் யெகோவாஸின் குறுகிய 3 மாத ஆட்சியின் போது, ​​சில 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. 70 ஆண்டுகள் தொடங்குவதற்கான தேவை எனக் குறிப்பிடப்பட்ட ஜெருசலேமின் முழுமையான பாழடைந்ததைச் சார்ந்து இல்லை, காரணம் இந்த காலம் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது.

சொற்கள் “70 ஆண்டுகளுக்கான பூர்த்தி (அல்லது நிறைவு) க்கு இணங்க [IX] பாபிலோன் நான் என் கவனத்தை மக்களிடம் திருப்புவேன்”இந்த 70 ஆண்டு காலம் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது என்பதைக் குறிக்கும். (தயவுசெய்து எபிரேய உரையை விவாதிக்கும் முக்கியமான இறுதி குறிப்பை (ix) பார்க்கவும்.)

எரேமியா எதிர்கால 70 ஆண்டு காலத்தை குறிக்கும் என்றால், அவரது வாசகர்களுக்கு ஒரு தெளிவான சொல் இருந்திருக்கும்: “நீங்கள் இருக்கும் (எதிர்கால பதற்றம்) 70 ஆண்டுகளாக பாபிலோனில் மற்றும் பிறகு நான் என் கவனத்தை உங்களிடம் திருப்புவேன் ”. “நிறைவேறியது” மற்றும் “நிறைவு” என்ற சொற்களின் பயன்பாடு வழக்கமாக எதிர்காலத்தில் அல்ல, வேறுவிதமாகக் கூறப்படாவிட்டால் நிகழ்வு அல்லது செயல் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது. 16-21 வசனங்கள் இதை இன்னும் வலியுறுத்துகின்றன, ஏனெனில் இன்னும் நாடுகடத்தப்படாதவர்கள் மீது அழிவு ஏற்படும், ஏனெனில் அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள். பாபிலோனில் ஏற்கனவே நாடுகடத்தப்பட்டவர்களுக்கும் அழிவு இருக்கும், அவர்கள் பாபிலோனுக்கும் நாடுகடத்தலுக்கும் நீண்ட காலம் நீடிக்க மாட்டார்கள் என்று கூறி, எரேமியாவை 70 ஆண்டுகளை முன்னறிவித்த யெகோவாவின் தீர்க்கதரிசி என்று முரண்படுகிறார்கள்.

எது அதிக அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது?[எக்ஸ்] (நான்) "at”பாபிலோன் அல்லது (ii)“ஐந்து”பாபிலோன்.[என்பது xi]  எரேமியா 29: மேலே மேற்கோள் காட்டப்பட்ட 14, “எல்லா தேசங்களிலிருந்தும், நான் உன்னைக் கலைத்த எல்லா இடங்களிலிருந்தும் உன்னை ஒன்று திரட்டுங்கள் ”. சில நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள் பாபிலோனில் இருந்தபோது, ​​பெரும்பான்மையானவர்கள் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்தில் தேசங்களை வெல்வது வழக்கம் போல் சிதறடிக்கப்பட்டனர் (ஆகவே அவர்களால் எளிதில் ஒன்றிணைந்து கிளர்ச்சி செய்ய முடியவில்லை).

கூடுதலாக, என்றால் (i) at பாபிலோன் பின்னர் அறியப்படாத தொடக்க தேதி மற்றும் அறியப்படாத இறுதி தேதி இருக்கும். திரும்பிச் செல்லும்போது, ​​யூதர்கள் பாபிலோனை விட்டு வெளியேறியதைப் பொறுத்து ஆரம்ப தேதிகளாக கி.மு. 538 அல்லது கி.மு. 537 அல்லது யூதர்கள் யூதாவிற்கு வந்தபோது பொறுத்து கி.மு. 538 அல்லது 537. தொடர்புடைய தொடக்க தேதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இறுதி தேதியைப் பொறுத்து 608 BCE அல்லது 607 BCE ஆக இருக்கும்[பன்னிரெண்டாம்].

ஆயினும்கூட (ii) வேதவசனத்துடன் பொருந்துவதிலிருந்து அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மதச்சார்பற்ற தேதி வரை, பாபிலோனின் வீழ்ச்சிக்கு கி.மு. 539, எனவே கி.மு. 609 இன் தொடக்க தேதி. முன்னர் கூறியது போல், மதச்சார்பற்ற வரலாறு சுட்டிக்காட்டுகிறது, இது பாபிலோன் அசீரியா (முந்தைய உலக சக்தி) மீது மேலாதிக்கத்தைப் பெற்று புதிய உலக வல்லரசாக மாறியது.

(iii) பார்வையாளர்கள் சமீபத்தில் நாடுகடத்தப்பட்டனர் (4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு), இந்த பத்தியை எரேமியா 25 இல்லாமல் படித்தால், 70 ஆண்டுகளுக்கு அவர்கள் நாடுகடத்தப்பட்டதிலிருந்து (ஜெஹோயாச்சினுடன்) ஒரு தொடக்கத்தைத் தரக்கூடும், 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அல்ல சிதேக்கியா எருசலேமின் இறுதி அழிவை ஏற்படுத்தினார். எவ்வாறாயினும், இந்த புரிதலுக்கு 10 வருடங்களுக்கும் மேலான கண்டுபிடிப்பு தேவைப்படுகிறது அல்லது இது ஒரு 70 ஆண்டு நாடுகடத்தப்படுவதற்கு மதச்சார்பற்ற காலவரிசையில் இருந்து விடுபடலாம் (யூதாவிற்கு திரும்புவதற்கான நேரம் உட்பட, இல்லையெனில் பாபிலோனின் கீழ் 68 ஆண்டுகள்).

(iv) ஒரு இறுதி விருப்பம் என்னவென்றால், மதச்சார்பற்ற காலவரிசையிலிருந்து 20 அல்லது 21 அல்லது 22 ஆண்டுகள் காணாமல் போயிருந்தால், நீங்கள் சிதேக்கியாவின் 11 இல் எருசலேமின் அழிவுக்கு வரலாம்.th ஆண்டு.

எது சிறந்த பொருத்தம்? விருப்பத்துடன் (ii) குறைந்தது 20 வருட இடைவெளியை நிரப்ப எகிப்தின் காணாமற்போன ராஜா (கள்) மற்றும் பாபிலோனின் காணாமல்போன மன்னர் (கள்) ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆயினும், சிதேக்கியாவின் 607 இல் தொடங்கி ஜெருசலேமின் அழிவிலிருந்து நாடுகடத்தப்பட்ட 68 ஆண்டு காலத்திற்கான ஒரு 11 தொடக்க தேதியுடன் பொருந்த வேண்டியது இதுதான்.th ஆண்டு.[XIII]

யங்கின் நேரடி மொழிபெயர்ப்பு கூறுகிறது “யெகோவா இவ்வாறு சொன்னார், நிச்சயமாக பாபிலோனின் முழுமையில் - எழுபது ஆண்டுகள் - நான் உன்னை பரிசோதித்து, உன்னை இந்த இடத்திற்கு அழைத்து வருவதற்கான என் நல்ல வார்த்தையை உங்களிடம் நிலைநாட்டினேன்.”இது 70 ஆண்டுகள் பாபிலோனுடன் தொடர்புடையது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது, எனவே யூதர்கள் நாடுகடத்தப்பட்ட இடமாகவோ அல்லது அவர்கள் எவ்வளவு காலம் நாடுகடத்தப்படுவார்கள் என்பதற்காகவோ அல்ல. எல்லா யூதர்களும் பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்படவில்லை என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எஸ்ரா மற்றும் நெகேமியாவில் பதிவுசெய்யப்பட்டதைப் போலவே, பெரும்பான்மையானவர்கள் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்தைச் சுற்றி சிதறடிக்கப்பட்டனர்.

படம் 4.7 - பாபிலோனுக்கு 70 ஆண்டுகள்

முதன்மை கண்டுபிடிப்பு எண் 7: சிதேக்கியாவின் 4 இல்th ஆண்டு, நாடுகடத்தப்பட்ட யூதர்கள் மொத்த 70 ஆண்டுகள் அடிமைத்தனம் முடிந்தபின் அவர்கள் ஏற்கனவே இருந்த அடிமைத்தனம் முடிவடையும் என்று கூறப்பட்டது.

 

8. எசேக்கியேல் 29: 1-2, 10-14, 17-20 - எகிப்துக்கு 40 ஆண்டுகள் பேரழிவு

எழுதப்பட்ட நேரம்: நேபுகாத்நேச்சரால் எருசலேமின் அழிவுக்கு 1 வருடம் முன்பு & 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

புனித நூல்களை: "பத்தாம் ஆண்டில், பத்தாம் மாதத்தில், மாதத்தின் பன்னிரண்டாம் நாளில், யெகோவாவின் வார்த்தை எனக்கு ஏற்பட்டது: 2 “மனுபுத்திரனே, எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனுக்கு விரோதமாக உன் முகத்தை அமைத்து அவனுக்கு எதிராகவும் எகிப்துக்கு எதிராகவும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுங்கள்”… '10 ஆகையால், இங்கே நான் உங்களுக்கு எதிராகவும், உங்கள் நைல் கால்வாய்களுக்கு எதிராகவும் இருக்கிறேன், எகிப்தின் தேசத்தை மிகாடோல் முதல் சைனீன் வரையிலும், எத்தியோபிபாவின் எல்லை வரையிலும் பாழடைந்த இடங்களையும், வறட்சியையும், பாழடைந்த கழிவுகளையும் உருவாக்குவேன். 11 பூமிக்குரிய மனிதனின் கால் அதன் வழியாக செல்லமாட்டாது, வீட்டு விலங்குகளின் கால் அதன் வழியாகவும் செல்லாது, நாற்பது ஆண்டுகளாக அது குடியிருக்காது. 12 நான் எகிப்து தேசத்தை பாழடைந்த நிலங்களுக்கு நடுவே பாழடைந்த கழிவாக ஆக்குவேன்; நாற்பது ஆண்டுகளாக பேரழிவிற்குள்ளான நகரங்களுக்கு நடுவே அதன் சொந்த நகரங்கள் பாழடைந்த கழிவுகளாக மாறும்; நான் எகிப்தியர்களை தேசங்களிடையே சிதறடித்து தேசங்களில் சிதறடிப்பேன். ”

13 "'கர்த்தராகிய கர்த்தராகிய கர்த்தர் இவ்வாறு சொன்னார்:" நாற்பது ஆண்டுகளின் முடிவில், எகிப்தியர்களை அவர்கள் சிதறடிக்கும் மக்களிடமிருந்து ஒன்றாகச் சேகரிப்பேன், 14 எகிப்தியர்களின் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட குழுவை நான் திரும்பக் கொண்டுவருவேன்; நான் அவர்களை மீண்டும் பத்தரோஸ் தேசத்துக்கும், அவர்கள் பிறந்த தேசத்துக்கும் கொண்டு வருவேன், அங்கே அவர்கள் தாழ்ந்த ராஜ்யமாக மாற வேண்டும். ' … 'இப்போது இருபத்தேழாம் ஆண்டில், முதல் [மாதத்தில்], மாதத்தின் முதல் [நாளில்], யெகோவாவின் வார்த்தை எனக்கு ஏற்பட்டது: 18 “மனுஷகுமாரன், பாபிலோனின் ராஜாவான நெபுசாத்செஸர் தானே தனது இராணுவப் படை தீருக்கு எதிராக ஒரு பெரிய சேவையைச் செய்யச் செய்தார். ஒவ்வொரு தலையும் வழுக்கை உடையது, ஒவ்வொரு தோள்பட்டையும் ஒரு தேய்த்தது. ஆனால் ஊதியத்தைப் பொறுத்தவரையில், அவருக்கும் அவர் தீருக்கு எதிரான அவரது இராணுவப் படையினருக்கும் எதிராக அவர் செய்த சேவைக்காக யாரும் இல்லை என்பதை நிரூபித்தது.

19 “ஆகையால், கர்த்தராகிய கர்த்தராகிய யெகோவா, 'இங்கே நான் எகிப்து தேசமான பாபிலோனின் ராஜாவான நெபுசாத் ரெசாசருக்குக் கொடுக்கிறேன், அவர் அதன் செல்வத்தை எடுத்துச் சென்று அதில் ஒரு பெரிய கொள்ளை செய்து செய்ய வேண்டும் அதைக் கொள்ளையடிப்பதில் பெரும் பங்கு; அது அவருடைய இராணுவப் படைக்கான ஊதியமாக மாற வேண்டும். '

20 "'அவர் அவளுக்கு எதிராக செய்த சேவைக்கான இழப்பீடாக நான் எகிப்து தேசத்தை அவருக்குக் கொடுத்தேன், ஏனென்றால் அவர்கள் எனக்காகச் செயல்பட்டார்கள்' என்பது இறைவனாகிய கர்த்தராகிய யெகோவாவின் சொல்."

இந்த தீர்க்கதரிசனம் 10 இல் கொடுக்கப்பட்டதுth யோயாச்சின் நாடுகடத்தப்பட்ட ஆண்டு (10th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு). பெரும்பாலான வர்ணனையாளர்கள் நேபுகாத்நேச்சார் தனது 34 க்குப் பிறகு எகிப்து மீதான தாக்குதலைக் கருதுகின்றனர்th ஆண்டு (அவரது 37 இல்th ஒரு கியூனிஃபார்ம் டேப்லெட்டின் படி ஆண்டு) என்பது v10-12 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாழடைந்த மற்றும் நாடுகடத்தப்படுவது, உரை இந்த விளக்கத்தை கோரவில்லை. நிச்சயமாக, பொ.ச.மு. 587 க்கு மாறாக கி.மு. 607 இல் ஜெருசலேம் அழிக்கப்பட்டால், நேபுகாத்நேச்சரின் 37 இலிருந்து போதுமான ஆண்டுகள் இல்லைth எகிப்து நபோனிடஸுடன் ஒரு சிறிய திறனுடன் ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கும் ஆண்டு முதல்.[XIV]

இருப்பினும், எரேமியா 52: 30 நேபுகாத்நேச்சார் தனது 23 இல் கூடுதல் யூதர்களை நாடுகடத்தியதாக பதிவு செய்கிறார்rd ஆண்டு. எரேமியாவை அழைத்து எகிப்துக்கு தப்பி ஓடியவர்கள், அழிவு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்பட்டவர்கள் என இவை நன்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன எரேமியா 42-44 (ஜோசபஸ் குறிப்பிட்டுள்ளபடி). நேபுகாத்நேச்சரின் 23 இலிருந்து எண்ணும்rd ஆண்டு (8th 19 ஆண்டுகளை ஆண்ட பார்வோன் ஹோஃப்ராவின் ஆண்டு), நாங்கள் 13 க்கு வருகிறோம்th மதச்சார்பற்ற காலவரிசைப்படி நபோனிடஸின் ஆண்டு, தேமாவில் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தேமாவிலிருந்து பாபிலோனுக்குத் திரும்பியபோது. அடுத்த ஆண்டு (14th) நபோனிடஸ் ஒரு கூட்டணி வைத்தார்[XV] ஜெனரல் அமாசிஸுடன் (அவரது 29 இல்th ஆண்டு), இந்த நேரத்தில் சைரஸின் கீழ் பாரசீக பேரரசின் எழுச்சிக்கு எதிராக.[XVI] கிரேக்கர்களின் உதவியுடன் எகிப்தியர்கள் ஒரு சிறிய அரசியல் செல்வாக்கை மீண்டும் பெறத் தொடங்கியதால், இது 40 ஆண்டுகள் பாழடைந்ததை நெருங்கச் செய்யும். இந்த காலத்திற்கு ஒரு பார்வோனை விட ஒரு ஜெனரல் எகிப்தை ஆண்டார் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. ஜெனரல் அமாசிஸ் தனது 41 இல் கிங் அல்லது பார்வோன் என்று அறிவிக்கப்பட்டார்st ஆண்டு (12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு) நபோனிடஸின் அரசியல் ஆதரவின் விளைவாக இருக்கலாம்.

பார்த்தால் எரேமியா 25: 11-13 யெகோவா வாக்குறுதி அளிப்பதை நாம் காண்கிறோம் “கல்தேயர்களின் நிலத்தை எல்லா நேரத்திலும் பாழடைந்த தரிசு நிலமாக ஆக்குங்கள். ” இது உடனடியாக நடக்கும் என்று ஒருவர் தவறாக கருதினாலும், எப்போது என்று குறிப்பிடவில்லை. 1 க்குப் பிறகு இது நடக்கவில்லைst நூற்றாண்டு CE (AD), பீட்டர் பாபிலோனில் இருந்தபடியே (1 பீட்டர் 5: 13[XVII]). இருப்பினும், பாபிலோன் 4 ஆல் பாழடைந்த இடிபாடுகளாக மாறியதுth நூற்றாண்டு CE, எந்தவொரு முக்கியத்துவத்தையும் மீண்டும் பெறவில்லை. அப்போதைய ஈராக்கின் ஆட்சியாளரான சதாம் ஹுசைனின் 1980 இன் போது சில முயற்சிகள் இருந்தபோதிலும் இது ஒருபோதும் மீண்டும் கட்டப்படவில்லை.

ஆகவே, எகிப்துக்கு எதிரான எசேக்கியேலின் தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்ற அனுமதிப்பதில் எந்த தடையும் இல்லை. உண்மையில், இது 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காம்பீசஸ் II (கிரேட் சைரஸின் மகன்) ஆட்சியின் நடுப்பகுதியிலிருந்து முழுமையான பாரசீக ஆதிக்கத்தின் கீழ் வந்தது.

Fig 4.8 எகிப்தின் பேரழிவின் சாத்தியமான காலம்

முதன்மை கண்டுபிடிப்பு எண் 8: எருசலேமின் அழிவிலிருந்து பாபிலோனின் மேதீஸின் வீழ்ச்சி வரை 40 ஆண்டு இடைவெளி இருந்தபோதிலும் 48 ஆண்டுகளாக எகிப்தின் பாழானது இரண்டு சாத்தியமான நிறைவேற்றங்களைக் கொண்டுள்ளது.

9. எரேமியா 38: 2-3, 17-18 - நேபுகாத்நேச்சரை முற்றுகையிட்ட போதிலும், எருசலேமை அழிப்பது தவிர்க்க முடியாதது.

எழுதப்பட்ட நேரம்: நேபுகாத்நேச்சரால் எருசலேமின் அழிவுக்கு 1 வருடம்

புனித நூல்களை: "2 “யெகோவா சொன்னது இதுதான், 'இந்த நகரத்தில் தொடர்ந்து குடியிருப்பவர் வாளாலும், பஞ்சத்தினாலும், கொள்ளைநோயினாலும் இறப்பார். ஆனால் சால்தீயன்களுக்கு வெளியே செல்வது தான் தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும், அது நிச்சயமாக அவருடைய ஆத்துமாவை ஒரு கெட்டுப்போய் உயிரோடு வைத்திருக்கும். ' 3 யெகோவா சொன்னது இதுதான், 'இந்த நகரம் பாபிலோன் ராஜாவின் இராணுவப் படையின் கையில் ஒப்படைக்கப்படும், அவர் நிச்சயமாக அதைக் கைப்பற்றுவார்.', '17 எரேமியா இப்போது செடிகியாவிடம் கூறினார்: “இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் கடவுளாகிய யெகோவா, 'நீங்கள் பாபிலோன் ராஜாவின் பிரபுக்களிடம் தவறாமல் வெளியேற விரும்பினால், உங்கள் ஆத்துமாவும் நிச்சயமாக வாழ்ந்து கொண்டே இருங்கள், இந்த நகரமே நெருப்பால் எரிக்கப்படாது, நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தினரும் நிச்சயமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள். 18 ஆனால் நீங்கள் பாபிலோன் ராஜாவின் பிரபுக்களிடம் வெளியே செல்லவில்லையென்றால், இந்த நகரமும் கல்தேயர்களின் கையில் கொடுக்கப்பட வேண்டும், அவர்கள் அதை நெருப்பால் எரிப்பார்கள், நீங்களும் அவர்களுடைய கையிலிருந்து தப்பிக்க மாட்டீர்கள் . ""

சிதேக்கியாவின் 10 இல்th அல்லது 11th ஆண்டு (நேபுகாத்நேச்சார் 18th அல்லது 19th [XVIII]), எருசலேம் முற்றுகையின் முடிவிற்கு அருகில், எரேமியா மக்களிடமும் சிதேக்கியாவிடமும் சரணடைந்தால், அவர் வாழ்வார், எருசலேம் அழிக்கப்படாது என்று கூறினார். இது இரண்டு முறை வலியுறுத்தப்பட்டது, இந்த பத்தியில் மட்டும், 2-3 வசனங்களிலும், மீண்டும் 17-18 வசனங்களிலும். “கல்தேயர்களிடம் வெளியே செல்லுங்கள், நீங்கள் வாழ்வீர்கள், நகரம் அழிக்கப்படாது. ”

கேள்வி கேட்கப்பட வேண்டும்: எரேமியா 25 இன் தீர்க்கதரிசனம் என்றால்[XIX] எருசலேமின் பாழடைந்ததற்காக, தீர்க்கதரிசனத்தை 17 - 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஏன் கொடுக்க வேண்டும், குறிப்பாக ஒரு நிச்சயம் இல்லாதபோது அது நிகழும் ஒரு வருடம் வரை நடக்கும். இருப்பினும், பாபிலோனுக்கான அடிமைத்தனம் பாழடைந்ததற்கு வித்தியாசமாக இருந்தால், அது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். உண்மையில், வேதங்கள் அதை தெளிவுபடுத்துகின்றன (டார்பி: “நீங்கள் சுதந்திரமாக பாபிலோனின் ராஜாக்களிடம் சென்றால், உம்முடைய ஆத்துமா வாழும், இந்த நகரம் நெருப்பால் எரிக்கப்படாது; நீ வாழ்வாய், உன் வீடு (சந்ததியினர்) ”) இந்த அடிமைத்தனத்திற்கு எதிரான கிளர்ச்சிதான் எருசலேம் மற்றும் யூதாவின் மீதமுள்ள நகரங்களை முற்றுகையிட்டு அழித்தது.

பிரதான கண்டுபிடிப்பு எண் 9: சிதேக்கியாவின் 11 இல் இறுதி முற்றுகையின் இறுதி நாள் வரை எருசலேமை அழிப்பது தவிர்க்கக்கூடியதுth ஆண்டு.

10. எரேமியா 42: 7-17 - கெடலியாவைக் கொன்ற போதிலும் யூதாவில் குடியேற முடியும்

எழுதப்பட்ட நேரம்: நேபுகாத்நேச்சரால் எருசலேமின் அழிவுக்குப் பிறகு 2 மாதங்கள்

புனித நூல்களை: "7இப்போது பத்து நாட்களின் முடிவில் யெகோவாவின் வார்த்தை எரேமியாவுக்கு ஏற்பட்டது. 8 ஆகவே, அவர் கரேயாவின் மகன் ஜோஹானனுக்கும், அவருடன் இருந்த அனைத்து இராணுவப் படைகளின் தலைவர்களுக்கும், எல்லா மக்களுக்கும், மிகச் சிறியவர் முதல் மிகப் பெரியவர் வரை அழைத்தார்; 9 அவர் அவர்களிடம் தொடர்ந்து சொன்னார்: “இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர், உங்களுக்கு முன்பாக உங்கள் வேண்டுகோளை விடுக்கும்படி என்னை அனுப்பியவர், 10 'நீங்கள் இந்த தேசத்தில் தவறாமல் குடியிருந்தால், நான் உன்னையும் கட்டியெழுப்புவேன், நான் உன்னைக் கிழிக்க மாட்டேன், நான் உன்னை நடவு செய்வேன், நான் உன்னை பிடுங்க மாட்டேன்; நான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்திய பேரிடர் குறித்து நிச்சயமாக வருத்தப்படுவேன். 11 பாபிலோன் ராஜா காரணமாக நீங்கள் பயப்படாதீர்கள்.

"'அவர் காரணமாக பயப்படாதே,' யெகோவாவின் சொல், 'ஏனென்றால், உன்னைக் காப்பாற்றுவதற்கும், அவருடைய கையில் இருந்து உங்களை விடுவிப்பதற்கும் நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன். 12 நான் உங்களுக்கு இரக்கத்தைத் தருவேன், அவர் நிச்சயமாக உங்களிடம் கருணை காட்டுவார், உங்களை உங்கள் சொந்த மண்ணுக்குத் திருப்பி விடுவார்.

13 “'ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் என்றால்:“ இல்லை; நாங்கள் இந்த தேசத்தில் குடியிருக்கப் போவதில்லை! ”உங்கள் கடவுளாகிய யெகோவாவின் குரலுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்க, 14 "இல்லை, ஆனால் எகிப்து தேசத்திற்குள் நுழைவோம், அங்கே நாம் போரையும், கொம்பின் சத்தத்தையும் காணமாட்டோம், அப்பத்திற்காக நாங்கள் பசிக்க மாட்டோம்; அங்கே நாம் குடியிருக்கிறோம் ”; 15 ஆகையால், யூதாவின் எஞ்சியவர்களே, யெகோவாவின் வார்த்தையைக் கேளுங்கள். இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் யெகோவா இவ்வாறு சொன்னார்: “நீங்கள் எகிப்துக்குள் நுழைய உங்கள் முகங்களை நேர்மறையாக அமைத்துக் கொண்டால், நீங்கள் உண்மையில் வேற்றுகிரகவாசிகளாக தங்கியிருந்தால், 16 நீங்கள் பயப்படுகிற வாள் எகிப்து தேசத்தில் உங்களைப் பிடிக்கும் என்பதும், நீங்கள் பயந்துபோகும் பஞ்சம் எகிப்துக்குப் பின் உங்களைப் பின்தொடரும்; அங்கே நீங்கள் இறப்பீர்கள். 17 எகிப்துக்குள் நுழைவதற்கு முகங்களை அமைத்த எல்லா மனிதர்களும் வெளிநாட்டினராக வசித்து வருவதால், அவர்கள் வாளாலும், பஞ்சத்தினாலும், கொள்ளைநோயினாலும் இறந்துவிடுவார்கள்; நான் அவர்கள்மீது கொண்டு வரும் பேரழிவின் காரணமாக அவர்கள் தப்பிப்பிழைத்தவரையோ அல்லது தப்பிப்பவரையோ பெறமாட்டார்கள். ”"

7 இல் கெடலியாவின் கொலைக்குப் பிறகுth 11 மாதம்th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு, எருசலேமின் இறுதி அழிவுக்குப் பின்னர் 2 மாதங்கள்[XX], எரேமியாவால் யூதாவில் தங்கும்படி மக்களுக்கு கூறப்பட்டது. அவர்கள் அவ்வாறு செய்தால், அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் எகிப்துக்கு தப்பிச் சென்றாலொழிய எந்த பேரழிவும் பாழும் ஏற்படாது. “நீங்கள் தவறாமல் இந்த தேசத்தில் குடியிருக்க விரும்பினால், நான் உன்னையும் கட்டியெழுப்புவேன், நான் உன்னைக் கிழிக்க மாட்டேன்… நீங்கள் பயப்படுகிற பாபிலோன் ராஜாவைப் பற்றி பயப்பட வேண்டாம்.”ஆகவே, இந்த கட்டத்தில் கூட, எருசலேமின் அழிவுக்குப் பிறகு, யூதாவை முற்றிலுமாக அழிப்பது தவிர்க்க முடியாதது அல்ல.

ஆகையால், எருசலேம் மற்றும் யூதாவின் பாழடைந்ததை 7 இலிருந்து மட்டுமே கணக்கிட முடியும்th மாதம் 5 அல்லth மாதம். பின்வரும் அத்தியாயம் 43: 1-13 நிகழ்வில் அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் எகிப்துக்கு தப்பிச் சென்றதைக் காட்டுகிறது. சில 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நேபுகாத்நேச்சார் தாக்கியபோது அவை அழிக்கப்பட்டன மற்றும் பாழடைந்தன (அவரது 23 இல்rd ஆண்டு) இந்த தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்றி மேலும் நாடுகடத்தலுக்கு அழைத்துச் சென்றார். (காண்க எரேமியா 52: 30 அங்கு 745 யூதர்கள் நாடுகடத்தப்பட்டனர்.)

முக்கிய கண்டுபிடிப்பு எண் 10: எரேமியாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து யூதாவில் தங்கியிருப்பதன் மூலம் யூதாவின் பாழடைதல் மற்றும் குடியேற்றம் தவிர்க்க முடியாதது. மொத்த பாழடைதல் மற்றும் குடியேற்றம் 7 இல் மட்டுமே தொடங்க முடியும்th மாதம் அல்ல 5th மாதம்.

எங்கள் தொடரின் ஆறாவது பகுதியில், டேனியல் 9, 2 நாளாகமம் 36, சகரியா 1 & 7, ஹக்காய் 1 & 2 மற்றும் ஏசாயா 23 ஆகியவற்றை ஆராய்வதன் மூலம் நம்முடைய “காலத்தின் கண்டுபிடிப்பு பயணம்” முடிப்போம். இன்னும் பல முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் வெளிப்படுத்தப்பட உள்ளன . எங்கள் பயணத்தின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் பற்றிய ஒரு சுருக்கமான ஆய்வு பகுதி 7 இல் செய்யப்படும், அதன்பிறகு நமது பயணத்தில் இந்த கண்டுபிடிப்புகளின் விளைவாக வரும் முக்கிய முடிவுகள்.

நேரம் மூலம் கண்டுபிடிப்புக்கான பயணம் - பகுதி 6

 

[நான்] ஹீப்ரு - ஸ்ட்ராங்கின் H2721: “chorbah”- ஒழுங்காக =“ வறட்சி, உட்குறிப்பால்: ஒரு பாழடைந்த, சிதைந்த இடம், பாழடைந்த, அழிவு, வீணான கழிவு ”.

[ஆ] ஹீப்ரு - ஸ்ட்ராங்கின் H8047: “சம்மா”- ஒழுங்காக =“ அழித்தல், உட்குறிப்பால்: கலக்கம், ஆச்சரியம், பாழடைந்த, கழிவு ”.

[இ] ஹீப்ரு - ஸ்ட்ராங்கின் H8322: “shereqah”-“ ஒரு முனகல், விசில் (ஏளனமாக) ”.

'[Iv] ஹீப்ரு - ஸ்ட்ராங்கின் H7045: “qelalah”-“ இழிவுபடுத்துதல், சாபம் ”.

[Vi] “இது” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்ட எபிரேய சொல் “haz.zeh". ஸ்ட்ராங்கின் 2088 ஐப் பார்க்கவும். "zeh". இதன் பொருள் “இது”, “இங்கே”. அதாவது தற்போதைய நேரம், கடந்த காலம் அல்ல. "பீம்”=“ இல் ”.

[Vi] எரேமியா 36: 1, 2, 9, 21-23, 27-32. 4 இல்th யெகோயாக்கிமின் ஆண்டு, யெகோவா அவனை ஒரு ரோல் எடுத்து அந்த நேரத்தில் அவருக்குக் கொடுத்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளையெல்லாம் எழுதச் சொன்னார். 5 இல்th ஆண்டு இந்த வார்த்தைகள் கோவிலில் கூடியிருந்த அனைவருக்கும் சத்தமாக வாசிக்கப்பட்டன. அப்போது இளவரசர்களும் ராஜாவும் அதை அவர்களுக்கு வாசித்தார்கள், அதைப் படிக்கும்போது அது எரிக்கப்பட்டது. எரேமியாவுக்கு வேறொரு ரோலை எடுத்து எரிக்கப்பட்ட எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களையும் மீண்டும் எழுதும்படி கட்டளையிடப்பட்டது. மேலும் தீர்க்கதரிசனங்களையும் சேர்த்தார்.

[Vii] சிதேக்கியாவை நேபுகாத்நேச்சார் அரியணையில் அமர்த்துவதற்கு முன்பு, இது யோயாக்கின் காலத்தில் நாடுகடத்தப்பட்டது.

மதச்சார்பற்ற காலவரிசையில் கிமு 597 மற்றும் ஜே.டபிள்யூ காலவரிசையில் கிமு 617.

[VIII] 11 இல் 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டதுth யோயாகிமின் ஆண்டு, 1st ஆண்டு நேபுகாத்நேச்சார்.

[IX] எபிரேய சொல் "Lə" "சரியாக" அல்லது "தொடர்பாக" என்று சரியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. பார்க்க https://biblehub.com/hebrewparse.htm மற்றும்  https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%9C%D6%BE . பைபிளின் மையத்தின்படி, முன்மொழிவின் பயன்பாடு “”என்பது“ தொடர்பாக ”. விக்டனரி படி, பாபிலோனுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக அதன் பயன்பாடு (Lə · BA · BEL) பயன்பாட்டின் வரிசையில் (1) குறிக்கிறது. “க்கு” ​​- இலக்காக, (2). “க்கு, க்கு” ​​- பெறுநர், முகவரி, பயனாளி, பாதிக்கப்பட்ட நபரைக் குறிக்கும் மறைமுக பொருள், எ.கா. பரிசு “அவளுக்கு”, (3). “Of” ஒரு உரிமையாளர் - பொருந்தாது, (4). மாற்றத்தின் முடிவைக் குறிக்கும் “க்கு, க்கு”, (5). கண்ணோட்டத்தை வைத்திருப்பவரின் “கருத்து, கருத்து”. சூழல் தெளிவாக 70 ஆண்டுகள் பொருள் மற்றும் பாபிலோன் பொருள் என்பதைக் காட்டுகிறது, எனவே பாபிலோன் (1) 70 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது (4), அல்லது (5) இலக்கு அல்ல, மாறாக (2) பாபிலோன் 70 ஆண்டுகளின் பயனாளியாக இருப்பது; என்ன? எரேமியா 25 கட்டுப்பாடு அல்லது அடிமைத்தனம் என்றார். எபிரேய சொற்றொடர் "Lebabel" = le & பேபல். எனவே "லே" = “For” அல்லது “தொடர்பாக”. எனவே “பாபிலோனுக்கு”. “அட்” அல்லது “இன்” என்ற முன்மொழிவு “be" அல்லது "ba”மற்றும் இருக்கும் "Bebabel". பார்க்க எரேமியா 29: 10 இன்டர்லீனியர் பைபிள். (http://bibleapps.com/int/jeremiah/29-10.htm)

[எக்ஸ்] எரேமியா 27: 7 ஐப் பார்க்கவும் "எல்லா தேசங்களும் அவருக்கும் அவருடைய மகனுக்கும் பேரனுக்கும் கூட சொந்த தேசத்தின் காலம் வரும் வரை சேவை செய்ய வேண்டும், பல தேசங்களும் பெரிய ராஜாக்களும் அவரை ஒரு ஊழியனாக சுரண்ட வேண்டும். ”

[என்பது xi] அடிக்குறிப்பைக் காண்க 37.

[பன்னிரெண்டாம்] எஸ்ரா 3: 1, 2 இது 7 என்று காட்டுகிறதுth அவர்கள் வந்த நேரத்தில் மாதம், ஆனால் ஆண்டு அல்ல. இது பொ.ச.மு. 537 ஆக இருக்கலாம், முந்தைய ஆண்டு சைரஸின் ஆணை கி.மு. 538 இல் (அவரது முதல் ஆண்டு: 1st கர்ப்ப ஆண்டு அல்லது 1st மேதியின் டேரியஸின் மரணத்திற்குப் பிறகு பாபிலோன் ராஜாவாக ஆண்டு)

[XIII] இந்த நேரத்தில் 10 ஆண்டுகளை பாபிலோனிய காலவரிசையில் செருகுவது சிக்கலானது, ஏனென்றால் எகிப்து, ஏலம், மேடோ-பெர்சியா போன்ற பிற நாடுகளுடன் ஒன்றிணைவது. 20 ஆண்டுகள் செருகுவது சாத்தியமற்றது. இந்த சிக்கல்களை மேலும் விரிவாக எடுத்துரைக்கும் தயாரிப்பில் மேலும் காலவரிசை வர்ணனையைப் பார்க்கவும்.

[XIV] ஜெனரல் அமாஸிஸ் 40 இல் பார்வோன் ஹோஃப்ராவை வெளியேற்றுவதில் தொடங்கி 35 ஆண்டுகளின் சாத்தியமான காலமும் உள்ளதுth ஜெனரல் அமாசிஸ் தனது 41 இல் ராஜாவாக அறிவிக்கப்படும் வரை நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டுst ஆண்டு, (9th மதச்சார்பற்ற காலவரிசைப்படி பாபிலோனின் ராஜாவாக சைரஸின் ஆண்டு.

[XV] ஹெரோடோடஸ் புத்தகத்தின் படி 1.77 “ஏனென்றால், அவர் லாசிடெமோனியர்களுடன் கூட்டணி வைப்பதற்கு முன்பு எகிப்தின் ராஜாவான அமாசிஸுடன் கூட்டணி வைத்திருந்தார்), பாபிலோனியர்களையும் வரவழைத்தார் (இவர்களுடனும் ஒரு கூட்டணி முடிவுக்கு வந்தது அவர், லாபினெட்டோஸ் அந்த நேரத்தில் பாபிலோனியர்களின் ஆட்சியாளராக இருப்பது) ”. இருப்பினும், இந்த உரையிலிருந்து எந்த தேதியோ அல்லது பெறப்பட்ட தேதியோ பெற முடியாது.

[XVI] சரியான ஆண்டு தெரியவில்லை. (முந்தைய அடிக்குறிப்பைக் காண்க). அமாசிஸின் தலைப்பின் கீழ் விக்கிபீடியா, 542 BCE ஐ தனது 29 ஆக வழங்குகிறதுth ஆண்டு மற்றும் நபோனிடஸ் 14th இந்த கூட்டணிக்கான தேதியாக ஆண்டு. https://en.wikipedia.org/wiki/Amasis_II. குறிப்பு: மற்றவர்கள் கி.மு. 547 இன் முந்தைய தேதியைக் கொடுக்கிறார்கள்.

[XVII] 1 பீட்டர் 5: 13 “[உங்களைப் போன்ற ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாபிலோனில் உள்ளவள், அவளுடைய வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு அனுப்புகிறாள், என் மகனைக் குறிக்கிறாள். "

[XVIII] நேபுகாத்நேச்சரின் ஆண்டுகள் விவிலிய எண்ணாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

[XIX] 17 இல் 18-4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டதுth யோயாகிமின் ஆண்டு, 1st ஆண்டு நேபுகாத்நேச்சார்.

[XX] 5 இல்th மாதம், 11th ஆண்டு, சிதேக்கியாவின், 18th நேபுகாத்நேச்சரின் கர்ப்ப ஆண்டு.

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  3
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x