யெகோவாவின் சாட்சிகளை கிறிஸ்தவமண்டலத்தின் மற்ற மதங்களிலிருந்து தனித்து நிற்க வைக்கும் அனைத்து போதனைகளையும் சார்லஸ் டேஸ் ரஸ்ஸல் தோற்றுவித்ததாக சாட்சிகள் கற்பிக்கப்படுகிறார்கள். இது பொய்யானது என்று மாறிவிடும். உண்மையில், பெரும்பாலான சாட்சிகள் தங்கள் ஆயிரக்கணக்கான போதனைகள் ஒரு கத்தோலிக்க பாதிரியாரிடமிருந்து வந்தவை என்பதை அறிந்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். கனேடிய வரலாற்றுப் பேராசிரியரும், யெகோவாவின் சாட்சிகளைப் பற்றிய பல அறிவார்ந்த புத்தகங்களை எழுதியவருமான ஜேம்ஸ் பென்டன், மூன்று கோட்பாடுகளைத் தோற்றுவிப்பதற்கு மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு பின் நம்மை அழைத்துச் செல்கிறார், சாட்சிகள் தங்களுடையது என்று தவறாக நம்புகிறார்கள்.

https://youtu.be/cuZMD4Uzn7M

மெலேட்டி விவ்லான்

மெலேட்டி விவ்லான் எழுதிய கட்டுரைகள்.