பரிசுத்த ஆவியின் முதல் பயன்பாடு

பரிசுத்த ஆவியின் முதல் குறிப்பு பைபிளின் ஆரம்பத்திலேயே உள்ளது, இது வரலாறு முழுவதும் அதன் பயன்பாட்டிற்கான காட்சியை அமைக்கிறது. ஆதியாகமம் 1: 2-ல் உள்ள படைப்பின் கணக்கில் இதைக் காண்கிறோம்.இப்போது பூமி உருவமற்றது மற்றும் வீணானது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது, மேலும் ஆழமான நீரின் மேற்பரப்பில் இருள் இருந்தது; கடவுளின் செயலில் உள்ள சக்தி நீரின் மேற்பரப்பில் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது ”.

கணக்கு அதை குறிப்பாகக் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், ஆதியாகமம் 1: 6-7 போன்ற எல்லாவற்றையும் உருவாக்க இது பயன்படுத்தப்பட்டது என்று நாம் நியாயமான முறையில் முடிவு செய்யலாம்.கடவுள் தொடர்ந்து சொன்னார்: "தண்ணீருக்கு இடையில் ஒரு விரிவடைந்து, நீர் மற்றும் நீர் இடையே ஒரு பிளவு ஏற்படட்டும்." 7 பின்னர் கடவுள் விரிவாக்கத்தை உருவாக்கி, விரிவாக்கத்திற்கு அடியில் இருக்க வேண்டிய நீர் மற்றும் விரிவாக்கத்திற்கு மேலே இருக்க வேண்டிய நீர் இடையே ஒரு பிளவு ஏற்படுத்தினார். அது அவ்வாறு வந்தது ”.

ஜோசப், மோசே மற்றும் யோசுவா

ஆதியாகமம் 41: 38-40: யோசேப்பின் ஞானம் எவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்பதை இந்த கணக்கு நமக்குத் தெரிவிக்கிறது, “ஆகவே, பார்வோன் தன் ஊழியர்களை நோக்கி: “தேவனுடைய ஆவி இருக்கும் இவனைப் போல வேறொரு மனிதனைக் காண முடியுமா?” என்று கேட்டார். 39 அதற்குப் பிறகு பார்வோன் யோசேப்பை நோக்கி: “தேவன் இதையெல்லாம் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தியதால், உங்களைப் போல விவேகமுள்ள, ஞானமுள்ள யாரும் இல்லை. 40 நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் என் வீட்டின் மேல் இருப்பீர்கள், என் மக்கள் அனைவரும் மறைமுகமாக உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவார்கள். சிம்மாசனத்தைப் பொறுத்தவரை மட்டுமே நான் உன்னை விட பெரியவனாக இருப்பேன் ”. கடவுளின் ஆவி அவர்மீது இருந்தது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை.

யாத்திராகமம் 31: 1-11-ல், எகிப்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கு கூடாரத்தை நிர்மாணிப்பது பற்றிய கணக்கு இருப்பதைக் காண்கிறோம், யெகோவா தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை சில இஸ்ரவேலருக்குக் கொடுத்தார். கூடாரத்தின் கட்டுமானம் அவரால் கோரப்பட்டதால், இது அவருடைய விருப்பப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்காக இருந்தது. கடவுளின் வாக்குறுதி, "ஞானத்திலும் புரிதலிலும் அறிவிலும் எல்லா வகையான கைவினைத்திறன்களிலும் நான் அவரை கடவுளின் ஆவியால் நிரப்புவேன்".

எண்கள் 11:17, இஸ்ரவேலை வழிநடத்துவதற்கு மோசேக்கு உதவி செய்பவர்களுக்கு மோசே கொடுத்த ஆவியிலிருந்து சிலவற்றை மாற்றுவேன் என்று யெகோவா மோசேயிடம் சொன்னார். "மேலும், உங்கள்மீது இருக்கும் சில ஆவிகளை நான் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் மீது வைக்க வேண்டும், மேலும் நீங்கள் சுமக்காத மக்களின் சுமையைச் சுமக்க அவர்கள் உங்களுக்கு உதவ வேண்டும், நீங்கள் மட்டும்."

மேலே உள்ள அறிக்கையை உறுதிப்படுத்துவதில், எண்கள் 11: 26-29 அதை பதிவு செய்கிறது “இப்போது முகாமில் இரண்டு ஆண்கள் மீதமிருந்தார்கள். ஒருவரின் பெயர் எலடாட், மற்றவரின் பெயர் மீடாத். அவர்கள் எழுதப்பட்டவர்களில் இருந்தபடியே ஆவி அவர்கள்மீது குடியேற ஆரம்பித்தது, ஆனால் அவர்கள் கூடாரத்திற்கு வெளியே செல்லவில்லை. எனவே அவர்கள் முகாமில் தீர்க்கதரிசிகளாக செயல்பட ஆரம்பித்தார்கள். 27 ஒரு இளைஞன் ஓடிவந்து மோசேயிடம் புகார் அளித்து, “எலாதாத்தும் மீதாத்தும் முகாமில் தீர்க்கதரிசிகளாகச் செயல்படுகிறார்கள்!” 28 அப்பொழுது, சிறு வயதிலிருந்தே மோசேயின் ஊழியராக இருந்த நூனின் மகன் யோசுவா பதிலளித்து, “என் ஆண்டவராகிய மோசே, அவர்களைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்!” என்று கூறினார். 29 ஆயினும், மோசே அவனை நோக்கி: “நீங்கள் எனக்கு பொறாமைப்படுகிறீர்களா? இல்லை, யெகோவாவின் மக்கள் அனைவரும் தீர்க்கதரிசிகள் என்று நான் விரும்புகிறேன், ஏனென்றால் யெகோவா தம்முடைய ஆவி அவர்கள்மீது வைப்பார் ”.

கடவுளின் ஆவியின் செல்வாக்கின் கீழ் இஸ்ரவேலை பிலேயாம் ஆசீர்வதித்ததாக எண்கள் 24: 2 பதிவு செய்கிறது. "பவுலாம் கண்களை உயர்த்தி, இஸ்ரவேல் தனது பழங்குடியினரால் கூடாரம் செய்வதைக் கண்டபோது, ​​தேவனுடைய ஆவி அவர்மீது வந்தது". இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கணக்கு, இது பரிசுத்த ஆவியானவர் யாரோ அவர்கள் நினைத்ததைத் தவிர வேறு ஏதாவது செய்ய காரணமாக அமைந்தது என்பதற்கான ஒரே கணக்காகத் தோன்றுகிறது. (பிலேயாம் இஸ்ரேலை சபிக்க நினைத்தார்).

உபாகமம் 34: 9 யோசுவாவை மோசேயின் வாரிசாக நியமித்ததை விவரிக்கிறது, “நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா ஞானத்தின் ஆவியால் நிறைந்திருந்தார், ஏனென்றால் மோசே அவர்மீது கை வைத்திருந்தார்; இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவருக்குச் செவிகொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள், யெகோவா மோசேக்குக் கட்டளையிட்டபடியே அவர்கள் செய்தார்கள் ”. மோசே ஆரம்பித்த பணியை, இஸ்ரவேலர்களை வாக்குறுதியளிக்கும் தேசத்திற்குள் கொண்டுவருவதை நிறைவேற்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருக்கு வழங்கப்பட்டார்.

நீதிபதிகள் மற்றும் அரசர்கள்

வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் இஸ்ரேலை ஒடுக்குமுறையிலிருந்து காப்பாற்ற ஒத்னியேலை ஒரு நீதிபதியாக நியமித்ததை நீதிபதிகள் 3: 9-10 ஆவணப்படுத்துகிறது. “அப்பொழுது யெகோவா இஸ்ரவேல் புத்திரருக்காக அவர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு இரட்சகரை எழுப்பினார், கெயிலாஸின் மகன் ஒத்தனியேல், கலீப்பின் தம்பி. 10 யெகோவாவின் ஆவி இப்போது அவர்மீது வந்தது, அவர் இஸ்ரவேலின் நியாயாதிபதியாக ஆனார் ”.

பரிசுத்த ஆவியுடன் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்ட மற்றொரு நபர் கிதியோன். கிதியோன் இஸ்ரவேலை அடக்குமுறையிலிருந்து காப்பாற்றியதை நியாயாதிபதிகள் 6:34 விவரிக்கிறது. "யெகோவாவின் ஆவி கிதேயை மூடியது, அதனால் அவர் கொம்பை ஊதினார், அபி-எஸாரியர்கள் அவருக்குப் பின் அழைக்கப்பட்டனர்".

நீதிபதி ஜெப்தாத், இஸ்ரேலை மீண்டும் ஒடுக்குமுறையிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டியிருந்தது. பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுப்பது நியாயாதிபதிகள் 11: 9, "யெகோவாவின் ஆவி இப்போது யெபாதா மீது வந்தது ...".

நியாயாதிபதிகள் 13:25 மற்றும் நியாயாதிபதிகள் 14 & 15 ஆகியவை யெகோவாவின் ஆவி மற்றொரு நீதிபதியான சாம்சனுக்கு வழங்கப்பட்டதாகக் காட்டுகின்றன. "காலப்போக்கில் யெகோவாவின் ஆவி அவரை மஹாஹே-டானில் தூண்டத் தொடங்கியது". இந்த நேரத்தில் இஸ்ரவேலை ஒடுக்கிக்கொண்டிருந்த பெலிஸ்தர்களுக்கு எதிராக யெகோவாவின் ஆவி அவருக்கு எவ்வாறு உதவியது, தாகோனின் ஆலயத்தின் அழிவில் உச்சக்கட்டத்தை பெற்றது என்று நீதிபதிகளின் இந்த அத்தியாயங்களில் உள்ள விவரங்கள் காட்டுகின்றன.

1 சாமுவேல் 10: 9-13 ஒரு சுவாரஸ்யமான கணக்கு, சவுல் விரைவில் சவுல் ராஜாவாகி, ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே தீர்க்கதரிசியானார், அந்த நோக்கத்திற்காக மட்டுமே யெகோவாவின் ஆவி அவர்மீது இருந்தது: "சாமுவேலில் இருந்து செல்ல அவர் தோள்பட்டை திருப்பியவுடன், கடவுள் அவருடைய இருதயத்தை இன்னொருவனாக மாற்றத் தொடங்கினார்; இந்த அறிகுறிகள் அனைத்தும் அந்த நாளில் நிறைவேறின. 10 ஆகவே, அவர்கள் அங்கிருந்து மலைக்குச் சென்றார்கள், இங்கே அவரைச் சந்திக்க தீர்க்கதரிசிகள் ஒரு குழு இருந்தது; உடனே கடவுளின் ஆவி அவர்மீது செயல்பட்டது, அவர் அவர்களுக்கு நடுவில் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக பேச ஆரம்பித்தார். … 13 நீண்ட காலமாக அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாகப் பேசி முடித்துவிட்டு உயர்ந்த இடத்திற்கு வந்தார் ”.

1 சாமுவேல் 16:13 தாவீதை ராஜாவாக அபிஷேகம் செய்ததைப் பற்றிய விவரங்களைக் கொண்டுள்ளது. “அதன்படி, சாமுவேல் எண்ணெயின் கொம்பை எடுத்து, தன் சகோதரர்களின் மத்தியில் அபிஷேகம் செய்தார். அன்றிலிருந்து யெகோவாவின் ஆவி தாவீதின் மீது செயல்படத் தொடங்கியது ”.

யெகோவா தனது பரிசுத்த ஆவியானவரை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு மட்டுமே கொடுத்தார் என்பதை இதுவரை நீங்கள் காணக்கூடிய அனைத்து கணக்குகளும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன, வழக்கமாக அவருடைய நோக்கம் முறியடிக்கப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும், பெரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மட்டுமே.

நாம் இப்போது தீர்க்கதரிசிகளின் காலத்திற்கு செல்கிறோம்.

தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் தீர்க்கதரிசனம்

எலியா மற்றும் எலிசா இருவருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டு கடவுளின் தீர்க்கதரிசிகளாக செயல்பட்டார் என்பதை பின்வரும் விவரங்கள் காட்டுகின்றன. 2 கிங்ஸ் 2: 9 கூறுகிறது “அவர்கள் எலிஜாவைக் கடந்து சென்றவுடனேயே எலிஷாவிடம், “நான் உங்களிடமிருந்து எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு நான் உங்களுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேளுங்கள்” என்று சொன்னார். இதற்கு எலிஷா கூறினார்: “தயவுசெய்து, அந்த இரண்டு உங்கள் ஆவியின் பாகங்கள் என்னிடம் வரக்கூடும் ”. நிகழ்ந்ததை கணக்கு காட்டுகிறது.

இதன் விளைவாக 2 கிங்ஸ் 2:15 ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது "எரிகோவில் இருந்த தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் அவரை ஏதோவொரு வழியில் பார்த்தபோது, ​​அவர்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள்:" எலியாவின் ஆவி எலிஷா மீது நிலைபெற்றது. "".

2 நாளாகமம் 15: 1-2, யூதாவின் தெற்கு ராஜ்யத்தையும், ஆசா ராஜாவையும் யெகோவாவிடம் திரும்பி வர வேண்டும் அல்லது அவர் அவர்களை விட்டு விலகுவார் என்று எச்சரிக்க ஓடேயின் மகன் அசாரியா சொன்னார்.

2 நாளாகமம் 20: 14-15 பரிசுத்த ஆவியானவர் கொஞ்சம் அறியப்பட்ட தீர்க்கதரிசிக்கு வழங்கப்பட்டதை விவரிக்கிறது, எனவே அவர் பயப்பட வேண்டாம் என்று யெகோஷாபாத் ராஜாவுக்கு அறிவுறுத்துவார். இதன் விளைவாக, ராஜாவும் அவருடைய படையும் யெகோவாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, யெகோவா இஸ்ரவேலருக்கு இரட்சிப்பைக் கொடுப்பதைப் போல நின்று பார்த்தார். அது கூறுகிறது “இப்பொழுது ஆசாப்பின் மகன்களில் லேவியரான மாடாயினாவின் மகன் ஜெபீலின் மகன் பெனியாவின் மகன் சீகாரியாவின் மகன் யாகீசீலைப் பொறுத்தவரை, யெகோவாவின் ஆவி வந்தது சபையின் நடுவில் அவர் மீது இருக்க…. இதன் விளைவாக அவர் சொன்னார்: “யூதாவும் எருசலேமில் வசிப்பவர்களும், யெகோஷபா ராஜாவும் கவனியுங்கள்! யெகோவா உங்களிடம் சொன்னது இதோ, 'இந்த பெரிய கூட்டத்தினாலே நீங்கள் பயப்படவோ பயப்படவோ வேண்டாம்; போர் உங்கள்து அல்ல, ஆனால் கடவுளுடையது ”.

2 நாளாகமம் 24:20 யூதாவின் ராஜாவாகிய யெகோவாஷின் பொல்லாத செயல்களை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில், யெகோவாஷின் தவறான வழிகளையும் அதன் விளைவுகளையும் எச்சரிக்க கடவுள் ஒரு ஆசாரியரைப் பயன்படுத்தினார்: “கடவுளின் ஆவி ஜெஹோய்தாவின் ஆசாரியனாகிய சகியாவை மூடியது, அதனால் அவர் மக்களுக்கு மேலே எழுந்து அவர்களை நோக்கி: “இதுதான் [உண்மையான] கடவுள் சொன்னது, 'நீங்கள் ஏன் யெகோவாவின் கட்டளைகளை மீறி, நீங்கள் வெற்றிகரமாக நிரூபிக்க முடியவில்லையா? நீங்கள் யெகோவாவை விட்டு வெளியேறியதால், அவர் உங்களை விட்டு விலகுவார். '”.

பரிசுத்த ஆவியானவர் தரிசனங்களில் எசேக்கியேல் முழுவதும் அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுகிறார், எசேக்கியேல் மீது இருப்பார். எசேக்கியேல் 11: 1,5, எசேக்கியேல் 1: 12,20 ஐ நான்கு உயிரினங்களுக்கு வழிநடத்திய உதாரணங்களைக் காண்க. கடவுளின் தரிசனங்களை எசேக்கியேலுக்குக் கொண்டுவருவதில் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஈடுபட்டார் (எசேக்கியேல் 8: 3)

ஜோயல் 2:28 என்பது ஒரு பிரபலமான தீர்க்கதரிசனமாகும், இது முதல் நூற்றாண்டில் நிறைவேறியது. "அதன்பிறகு நான் எல்லா விதமான மாம்சங்களிலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், உங்கள் மகன்களும் உங்கள் மகள்களும் நிச்சயமாக தீர்க்கதரிசனம் கூறுவார்கள். உங்கள் வயதானவர்களைப் பொறுத்தவரை, அவர்கள் கனவு காண்பார்கள். உங்கள் இளைஞர்களைப் பொறுத்தவரை, அவர்கள் பார்க்கும் தரிசனங்கள் ”. இந்த நடவடிக்கை ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ சபையை நிறுவ உதவியது (அப்போஸ்தலர் 2:18).

மீகா 3: 8 ஒரு எச்சரிக்கை செய்தியை நிறைவேற்றுவதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருக்கு வழங்கப்பட்டதாக மீகா சொல்கிறார், “யாக்கோபுக்கு அவருடைய கிளர்ச்சியையும் இஸ்ரவேலுக்கு அவன் செய்த பாவத்தையும் சொல்லும் பொருட்டு, நானே யெகோவாவின் ஆவியுடனும், நீதியுடனும், வலிமையுடனும் நிறைந்திருக்கிறேன்.

மெசியானிக் தீர்க்கதரிசனங்கள்

ஏசாயா 11: 1-2, இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவர் பற்றிய தீர்க்கதரிசனத்தை பதிவுசெய்கிறார், அது அவருடைய பிறப்பிலிருந்து நிறைவேறியது. "யேசீஸின் ஸ்டம்பிலிருந்து ஒரு கிளை வெளியே செல்ல வேண்டும்; அவனுடைய வேர்களில் இருந்து ஒரு முளை பலனளிக்கும். 2 அவர்மீது யெகோவாவின் ஆவி, ஞானம் மற்றும் புரிதலின் ஆவி, அறிவுரை மற்றும் வலிமை, அறிவின் ஆவி மற்றும் யெகோவாவின் பயம் ஆகியவற்றின் மூலம் நிலைபெற வேண்டும் ”. இந்தக் கணக்கின் பூர்த்தி லூக்கா 1: 15 ல் காணப்படுகிறது.

ஏசாயா 61: 1-3-ல் மற்றொரு மேசியானிய தீர்க்கதரிசனம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, அதில் “சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தராகிய கர்த்தருடைய ஆவி என்மேல் இருக்கிறது, சாந்தகுணமுள்ளவர்களுக்கு நற்செய்தியைச் சொல்ல யெகோவா என்னை அபிஷேகம் செய்தார். உடைந்த இருதயங்களை பிணைக்கவும், சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சுதந்திரத்தை அறிவிக்கவும், கைதிகளுக்கு கூட [கண்களை] திறந்து வைக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பியுள்ளார்; 2 யெகோவாவின் தரப்பில் நல்லெண்ண ஆண்டையும், நம் கடவுளின் பழிவாங்கும் நாளையும் அறிவிக்க; துக்கப்படுபவர்களுக்கு ஆறுதல் கூற ”. வாசகர்கள் நினைவில் வைத்திருப்பதால், இயேசு ஜெப ஆலயத்தில் எழுந்து நின்று, இந்த வசனங்களைப் படித்து, லூக்கா 4: 18-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளபடி அவற்றைப் பயன்படுத்தினார்.

தீர்மானம்

 • கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தைய காலங்களில்,
  • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுளால் வழங்கப்பட்டார். இது இஸ்ரேலுக்கான அவருடைய விருப்பம் மற்றும் மேசியாவின் வருகையைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக மட்டுமே இருந்தது, எனவே இறுதியில் மனிதகுல உலகின் எதிர்காலம்.
   • சில தலைவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது,
   • சில நீதிபதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது
   • இஸ்ரவேலின் சில மன்னர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது
   • கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது

அடுத்த கட்டுரை 1 ஆம் நூற்றாண்டில் பரிசுத்த ஆவியானவரைக் கையாளும்.

 

 

 

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  1
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x