"நீங்கள் தேசத்தில் அதன் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் சுதந்திரத்தை அறிவிக்க வேண்டும்." - லேவியராகமம் 25:10

[Ws 12/19 p.8 படிப்பு கட்டுரை 50: பிப்ரவரி 10 - பிப்ரவரி 16, 2020]

எந்தவொரு விவிலிய முன்னுதாரணமும் இல்லாமல் ஒரு குறியீட்டு விழா என்ற கருத்தை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தும் 12 வது பத்தியை அடையும் வரை இந்த வார ஆய்வுக் கட்டுரை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது.

காவற்கோபுரக் கட்டுரையின் படி (w15 3/15 பக். 17)[நான்] வகைகள் மற்றும் எதிர்ப்பு வகைகளைத் தேட மாட்டோம் என்று அவர்கள் உறுதியளித்தனர், இது கொள்கை அடிப்படையில் நிச்சயமாக சின்னங்களுக்கும் பொருந்தும்.

பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் சுதந்திரம் இருக்க முடியுமா?

ஆம், வேதங்கள் இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

தவறான போதனைகளிலிருந்து சுதந்திரம் இருக்க முடியுமா?

ஆம், வேதங்கள் இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

லிபர்ட்டி எப்போது அறிவிக்கப்பட்டது?

இஸ்ரேல் தேசத்தைத் தொடர்ந்து வந்த ஜூபிலியில், ஒவ்வொரு அடிமையும் ஜூபிலி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

எனவே, காவற்கோபுர ஆய்வுக் கட்டுரையின் படி சிலர் விடுவிக்கப்பட்டனர் என்பது எப்படி அர்த்தம் ஒரு குறியீட்டு விழாவின் ஒரு பகுதியாக 30CE இல், சிலர் 33CE இல், மற்றவர்கள் முதல் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சில நிச்சயமற்ற நேரம் வரை அபிஷேகம் செய்யப்பட்டனர், மேலும் சிலர் 1874 முதல் மற்றும் மீதமுள்ளவை அர்மகெதோனுக்குப் பின் 1,000 ஆண்டுகளில் பரவின. பண்டைய விழா அப்படி வேலை செய்யவில்லை.

ஏசாயாவிடமிருந்து தீர்க்கதரிசனத்தை இயேசு வாசித்தபோது, ​​கிமு 30 இல் ஒரு குறியீட்டு ஜூபிலி தொடங்கியிருந்தால் (இது மிகவும் கேள்விக்குரியது), அது தொடங்கியிருக்க வேண்டும், அதன் ஏற்பாடுகளை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டவுடன் மக்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பத்தி 12 கூறுகிறது “இயேசுவோடு ஆட்சி செய்வதற்காக காலப்போக்கில் அவர்கள் பரலோகத்திற்கு உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதற்காக அவர் அவர்களை அவருடைய மகன்களாக ஏற்றுக்கொண்டார். (ரோமர் 8: 2, 15-17) ”. மேற்கோள் காட்டப்பட்ட இந்த வசனம் அவர்கள் கிறிஸ்துவுடன் எங்கு ஆட்சி செய்வார்கள் என்பதற்கான எந்தக் குறிப்பையும் தருகிறது. மேலும் யோவான் 8:21, சில வசனங்களுக்கு முன்னர், யோவான் 8:36 க்கு 11 வது பத்தியில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது, “ஆகையால், அவர் மீண்டும் அவர்களை நோக்கி:“ நான் விலகிச் செல்கிறேன், நீங்கள் என்னைத் தேடுவீர்கள், ஆனாலும் உங்கள் பாவத்தில் நீங்கள் இறந்துவிடுவீர்கள். நான் எங்கு செல்கிறேன் நீங்கள் வர முடியாது ”. அவர் சொல்லவில்லை 'நீங்கள் வர முடியாது தற்போது ஆனால் நீங்கள் மனந்திரும்பினால் உங்களால் முடியும் '.

உண்மையில் என்றால் "பொ.ச. 33-ல் கிறிஸ்துவின் சீஷர்களுக்கு அபிஷேகம் செய்யத் தொடங்கிய குறியீட்டு விழா இயேசுவின் ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியின் முடிவில் முடிவடையும்" இது எந்த வேத அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது? வெளிப்படுத்துதல் 20 மற்றும் 1 கொரிந்தியர் 15:24 ஆகியவற்றில் கிறிஸ்துவின் ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியைத் தவிர வேறு எந்தக் காலத்தையும் அல்லது அடையாள ஜூபிலி காலத்தையும் குறிப்பிடவில்லை என்பதால், அது நிச்சயமாக ஊகமாக இருக்க வேண்டும்.

மேலும், சூழலைப் படித்தல் (லூக்கா 4: 18,21) இதுபோன்ற ஒரு குறியீட்டு விழாவைத் தொடங்கினால், அது 30CE இல் தொடங்கியது என்பதைக் குறிக்கும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, லூக்கா 4 கூறுகிறது, "யெகோவாவின் ஆவி என்மீது இருக்கிறது, ஏனென்றால் ஏழைகளுக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்க அவர் என்னை அபிஷேகம் செய்தார், சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும், பார்வையற்றவர்களுக்கு பார்வை மீட்கவும் பிரசங்கிக்க என்னை அனுப்பினார்," நொறுக்கப்பட்டவற்றை ஒரு வெளியீட்டோடு அனுப்ப". 30CE இல், நொறுக்கப்பட்டவர்களை ஒரு வெளியீட்டோடு அனுப்புவது போலவே, வெளியீட்டின் பிரசங்கமும் இருந்தது. லூக்கா 4: 21-ன் படி, இயேசு சொன்னார்: “இன்று நீங்கள் கேட்ட இந்த வசனம் நிறைவேறியது ”. எனவே இதில் அடங்கும் “நொறுக்கப்பட்டவற்றை ஒரு வெளியீட்டோடு அனுப்ப".

பத்தி 14 பின்னர் கூறுகிறது: “நீங்கள் அனுபவிக்கும் ஆசீர்வாதங்களையும் நினைத்துப் பாருங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் நீண்டகாலமாக வேதப்பூர்வமற்ற நம்பிக்கைகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டீர்கள். இயேசு சொன்னார்: "நீங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுவிக்கும்." (யோவான் 8:32) ".

ஓ, அந்த கூற்றை இங்கே கூறுவது முரண். மாறாக, உண்மையில், பொய்யான நம்பிக்கைகளின் ஒரு தொகுப்பிலிருந்து நாம் விடுவிக்கப்பட்டோம் என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லையா, இந்த நேரத்தில், காவற்கோபுர அமைப்பு கற்பித்தபடி, தவறான நம்பிக்கைகளின் மற்றொரு தொகுப்பில் அடிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும். அதிகபட்சம் 144,000 எண்ணிக்கையிலான ஒரு சிலர் (அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கள்) கிட்டத்தட்ட 2,000 ஆண்டுகள் நீளமுள்ள ஒரு குறியீட்டு விழாவால் விடுவிக்கப்பட்டனர். இந்த குறியீட்டு ஜூபிலியிலிருந்து முழுமையாக பயனடைய குறைந்தபட்சம், மில்லியன் கணக்கானவர்கள் இன்னும் 1,000 ஆண்டுகள் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் என்ற போதனைக்கு கூடுதலாக.

(பாடங்களின் முழு வேத பரிசோதனைக்கு தயவுசெய்து இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்க எதிர்காலத்திற்கான மனிதகுலத்தின் நம்பிக்கை, பெரிய கூட்டம், கிட் ஜெருசலேம் 607BCE இல் வீழ்ச்சி ?, மற்றும் மத்தேயு 24.)

பத்தி 16 தொடர்ந்து கூறுகிறது: “ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியின் போது, ​​இயேசுவும் அவரது கூட்டாளிகளும் மனிதகுலத்தை முழுமையான உடல் மற்றும் ஆன்மீக ஆரோக்கியத்திற்கு உயர்த்த உதவுவார்கள் ”. இந்த தளத்தின் கட்டுரைகளில் இதற்கு முன்னர் பல தடவைகள் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, முழுமையை அடைய நீண்ட நேரம் எடுக்கும் இந்த கூற்று (அர்மகெதோனில் எஞ்சியிருப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரை) வேதத்தில் உறுதியான ஆதாரங்கள் இல்லை, மீண்டும் முழு அனுமானமும் ஊகமும் தான்.

ஆய்வுக் கட்டுரை வாஃப்ளிங்கின் மூன்று திருப்தியற்ற பத்திகளுடன் முடிவடைவதால், பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் நாம் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட விடுதலையைப் பற்றி பைபிள் என்ன சொல்கிறது என்பதை மறுபரிசீலனை செய்வோம்.

ரோமர் 8 முழுதும் கவனமாக வாசிப்பதற்கும் தியானிப்பதற்கும் மதிப்புள்ளது, ஆனால் ரோமர் 8:11:

"இப்பொழுது, இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பியவரின் ஆவி உங்களிடத்தில் வாழ்ந்தால், கிறிஸ்து இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பியவர் உங்களிடத்தில் வாழும் அவருடைய ஆவியின் மூலம் உங்கள் மரண உடல்களையும் உயிர்ப்பிப்பார்."

இது எங்கள் முதல் புள்ளி: கடவுள் நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலை விரும்புகிறார் "மரண உடல்கள்".

ரோமர் 8: 14-15 இவ்வாறு கூறுகிறது:

"கடவுளுடைய ஆவியால் வழிநடத்தப்படும் அனைவருக்கும், இவர்கள் கடவுளின் மகன்கள். 15 ஏனென்றால், அடிமைத்தனத்தின் ஆவி மீண்டும் பயத்தை உண்டாக்கவில்லை, ஆனால் நீங்கள் மகன்களாக தத்தெடுக்கும் ஆவி பெற்றீர்கள் ”.

ஆவியின் பலன்களைப் பயிற்சி செய்ய நாம் முயன்றால், பிசாசின் பிள்ளைகளுக்குப் பதிலாக நாம் கடவுளின் பிள்ளைகள். (யோவான் 8:44). இது மேலும் கூறுகிறது: "கடவுளுடைய ஆவியால் வழிநடத்தப்பட்ட அல்லது கொண்டுவரப்பட்ட அனைவரும் கடவுளின் மகன்கள்". யோவான் 6: 44,65-ல் உள்ள இயேசு வார்த்தைகளை இது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது, அவருடைய பிதா அவர்களை இழுக்காவிட்டால் யாரும் இயேசுவிடம் வர முடியாது. மேலும், இவை வேறு எந்த நேரத்திலும் அல்ல, கடைசி நாளில் உயிர்த்தெழுப்பப்படும்.

2 கொரிந்தியர் 1: 22-23 பரிசுத்த ஆவியானவர் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதற்கான அடையாளமாக இது பேசுகிறது:

“ஆனால், நீங்களும் நாமும் கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று உத்தரவாதம் அளிப்பவர், எங்களை அபிஷேகம் செய்தவர் கடவுள். 22 அவர் தம்முடைய முத்திரையையும் நம்மீது வைத்து, வரவிருக்கும், அதாவது ஆவி, நம்முடைய இருதயங்களில் நமக்கு அடையாளத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார் ”. (2 கொரிந்தியர் 5: 5, எபேசியர் 1:14 ஐயும் காண்க).

இது எங்கள் இரண்டாவது புள்ளி: ரோமானியர்களின் கூற்றுப்படி, கடவுளின் பிள்ளைகளாக எதிர்காலத்தில் தத்தெடுப்பதற்கான அடையாளமாக இருந்தது.

எனவே ரோமர் 8:23 இவ்வாறு கூறும்போது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது:

"அது மட்டுமல்லாமல், முதல் பழங்களைக் கொண்ட நாமும், அதாவது ஆவி, ஆம், நாமே நமக்குள்ளேயே கூக்குரலிடுகிறோம், அதே நேரத்தில் மகன்களாக தத்தெடுப்பதற்காக நாங்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம், மீட்கும் மூலம் நம் உடலில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறோம்".

மீட்கும் பணத்தின் முழு நன்மைகளும் பயன்படுத்தப்படும் நேரத்தில், தத்தெடுப்பின் செயலை எதிர்காலமாக வேதம் பேசுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க.

மூன்றாவது புள்ளி: டிஎதிர்காலத்தில் நித்திய ஜீவன் கொடுக்கப்படும்போது அவர் உண்மையான விடுதலை.

யோவான் 6: 40-ல் இயேசு தம்முடைய கேட்போர் அனைவரிடமும் கூறினார்:

"இது என் பிதாவின் சித்தம், குமாரனைப் பார்த்து, அவர்மீது நம்பிக்கை வைக்கும் அனைவருக்கும் நித்திய ஜீவன் இருக்க வேண்டும், கடைசி நாளில் நான் அவரை உயிர்த்தெழுப்புவேன்". (யோவான் 10: 24-28).

ரோமர் 6:23 நமக்கு நினைவூட்டுகிறது:"

பாவம் செலுத்தும் கூலி மரணம், ஆனால் கடவுள் கொடுக்கும் பரிசு நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவால் நித்திய ஜீவன். ”

அதே அத்தியாயம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் நாம் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டோம், பாவம், மரணம் ஆகியவற்றின் ஒரே வெகுமதியைப் பெறுவதற்கு இனி கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை என்ற அர்த்தத்தில், மாறாக நித்திய ஜீவனுக்கு உயிர்த்தெழுதலுக்கான வாய்ப்பைக் கொண்டிருக்கிறோம்.

கலாத்தியர் 5: 4-5 உடன் இந்த பகுதியை நாம் முடிக்கலாம், இது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது:

“நீங்கள் கிறிஸ்துவிடமிருந்து பிரிந்துவிட்டீர்கள், நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் மூலம் நீதியுள்ளவர்களாக அறிவிக்க முயற்சிக்கிறீர்கள்; அவருடைய தகுதியற்ற தயவிலிருந்து நீங்கள் விலகிவிட்டீர்கள். 5 விசுவாசத்தின் விளைவாக, ஆவியால் நாம் நம்பிக்கையோடு-நீதியுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம் ”.

முடிவில்

வேதத்தில் எந்தவொரு குறியீட்டு விழாவையும் கண்டுபிடிப்பதில் நம்மைப் பற்றி அதிகமாகப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, ஆவியின் பலனை வெளிப்படுத்த ஆவிக்கு இசைவாக செயல்படுவதன் மூலம் நம் நேரத்தை சிறப்பாக பயன்படுத்த முடியவில்லையா? (கலாத்தியர் 5: 22-23)

"அமைதியாகக் கொண்டுவரப்பட்ட பொய்யான சகோதரர்கள், கிறிஸ்து இயேசுவோடு நம்மை ஒன்றிணைத்து வைத்திருக்கும் நம்முடைய சுதந்திரத்தை உளவு பார்க்க அவர்கள் பதுங்கியிருக்கும்படி அவர்கள் உளவு பார்த்தார்கள்" (கலாத்தியர் 2: 4).

இந்த வழியில், இயேசு அர்மகெதோனை அழைத்து வரும்போதெல்லாம் உண்மையான சுதந்திரத்திற்காக நாங்கள் இருப்போம்.

இறுதி வார்த்தையை யாக்கோபு 1: 25-27:

“ஆனால், சுதந்திரத்திற்குச் சொந்தமான, [அதில்] தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பவர், இந்த மனிதர், ஏனெனில் அவர் மறந்துபோன கேட்பவர் அல்ல, ஆனால் வேலையைச் செய்பவர் ஆகிவிட்டார், ஏனெனில் அவர் செய்வதில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் [ அது]. 26 ஒருவன் தன்னை ஒரு சாதாரண வழிபாட்டாளராகத் தோன்றினாலும், நாக்கைக் கட்டுப்படுத்தாமல், தன் இருதயத்தை ஏமாற்றிக் கொண்டே போனால், இந்த மனிதனின் வழிபாட்டு முறை பயனற்றது. 27 நம்முடைய தேவனுடைய பிதாவின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து சுத்தமாகவும், வரையறுக்கப்படாததாகவும் இருக்கும் வழிபாட்டின் வடிவம் இதுதான்: அனாதைகளையும் விதவைகளையும் அவர்களின் உபத்திரவத்தில் கவனித்துக்கொள்வதற்கும், உலகத்திலிருந்து தங்களைத் தாங்களே தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும் ”.

____________________________________________

[நான்] "இத்தகைய விளக்கங்கள் வெகு தொலைவில் இருப்பதாகத் தோன்றினால், சங்கடத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். எந்த பைபிள் கணக்குகள் வரவிருக்கும் விஷயங்களின் நிழல்கள் மற்றும் இல்லாதவை மனிதர்களால் அறிய முடியாது. தெளிவான போக்கை இதுவாகும்: ஒரு நபர், ஒரு நிகழ்வு அல்லது ஒரு பொருள் வேறு எதையாவது பொதுவானது என்று வேதம் கற்பிக்கும் இடத்தில், அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இல்லையெனில், அவ்வாறு செய்வதற்கு குறிப்பிட்ட வேதப்பூர்வ அடிப்படை எதுவும் இல்லாவிட்டால், ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கோ அல்லது கணக்கிற்கோ ஒரு முரண்பாடான பயன்பாட்டை ஒதுக்க நாங்கள் தயங்க வேண்டும்." (w15 3 / 15 பக். 17)

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.