டேனியல் 9: 24-27 இன் மேசியானிய தீர்க்கதரிசனத்தை மதச்சார்பற்ற வரலாற்றுடன் மறுபரிசீலனை செய்தல்

ஒரு தீர்வுக்கான அடித்தளங்களை நிறுவுதல் - தொடர்ந்தது (2)

 

E.      தொடக்க புள்ளியை சரிபார்க்கிறது

தொடக்க நிலைக்கு, தானியேல் 9: 25-ல் உள்ள தீர்க்கதரிசனத்தை தேவைகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒரு சொல் அல்லது கட்டளையுடன் பொருத்த வேண்டும்.

காலவரிசைப்படி வேட்பாளர் ஆணைகள் பின்வருமாறு:

இ .1.  எஸ்ரா 1: 1-2: 1st சைரஸின் ஆண்டு

“பெர்சியாவின் ராஜாவான கோரஸின் முதல் வருடத்தில், எரேமியாவின் வாயிலிருந்து யெகோவாவின் வார்த்தை நிறைவேற, யெகோவா பெர்சியாவின் ராஜாவான கோரஸின் ஆவியை எழுப்பினான், இதனால் அவன் தன் சாம்ராஜ்யம் முழுவதையும் கடந்து செல்ல ஒரு அழுகையை ஏற்படுத்தினான். எழுத்தில், இவ்வாறு கூறுகிறார்:

2 “பெர்சியாவின் ராஜாவான கோரஸ் இதைத்தான் சொன்னார், 'பூமியின் எல்லா ராஜ்யங்களும் வானங்களின் தேவனாகிய யெகோவா எனக்குக் கொடுத்தார், யூதாவிலுள்ள எருசலேமில் அவருக்கு ஒரு வீட்டைக் கட்டும்படி அவரே என்னை நியமித்தார். 3 அவருடைய எல்லா மக்களிடமும் உங்களிடையே எவர் இருக்கிறாரோ, அவருடைய தேவன் அவரோடு இருப்பதை நிரூபிக்கட்டும். ஆகவே, அவர் யூதாவிலுள்ள எருசலேமுக்குச் செல்லட்டும் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்தைக் கட்டியெழுப்பவும்எருசலேமில் இருந்த [உண்மையான] கடவுள் அவர். 4 அவர் அந்நியராக வசிக்கும் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் எஞ்சியிருக்கும் எவரையும் பொறுத்தவரை, அவருடைய இடத்திலுள்ள மனிதர்கள் அவருக்கு வெள்ளி, தங்கம், பொருட்கள் மற்றும் வீட்டு விலங்குகளுடன் உதவி செய்யட்டும். ] எருசலேமில் இருந்த கடவுள் ”.

சைரஸை தூண்டுவதற்கு யெகோவாவிடமிருந்து அவருடைய ஆவி வழியாக ஒரு வார்த்தையும், ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப சைரஸிடமிருந்து ஒரு கட்டளையும் இருந்தன என்பதை நினைவில் கொள்க.

 

இ .2.  ஹக்காய் 1: 1-2: 2nd டேரியஸின் ஆண்டு

ஹக்காய் 1: 1-2 “தரியஸ் ராஜாவின் இரண்டாம் ஆண்டு, ஆறாவது மாதத்தில், மாதத்தின் முதல் நாளில், யெகோவாவின் வார்த்தை ஹக்காய் தீர்க்கதரிசி மூலம் நிகழ்ந்தது….”. இதன் விளைவாக யூதர்கள் ஆலயத்தின் புனரமைப்பை மறுதொடக்கம் செய்தனர், மேலும் எதிர்ப்பாளர்கள் இந்த வேலையை நிறுத்தும் முயற்சியில் டேரியஸ் I க்கு கடிதம் எழுதினர்.

ஆலயத்தின் மறுகட்டமைப்பை மீண்டும் தொடங்க யெகோவாவிலிருந்து அவருடைய தீர்க்கதரிசி ஹக்காய் வழியாக ஒரு வார்த்தை வந்தது.

இ .3.  எஸ்ரா 6: 6-12: 2nd டேரியஸின் ஆண்டு

எஸ்ரா 6: 6-12 ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததன் மூலம் பெரிய டேரியஸ் அளித்த பதிலை பதிவு செய்கிறது. “இப்போது நதிக்கு அப்பால் உள்ள ஆளுநரான டாட்டேனாய், ஷீதர்-போஸானாய் மற்றும் அவர்களது சகாக்கள், ஆற்றுக்கு அப்பால் உள்ள குறைந்த ஆளுநர்கள், உங்கள் தூரத்தை அங்கிருந்து வைத்திருக்கிறார்கள். 7 தேவனுடைய அந்த வீட்டின் வேலை மட்டும் செய்யட்டும். யூதர்களின் ஆளுநரும் யூதர்களின் வயதானவர்களும் அந்த தேவனுடைய வீட்டை அதன் இடத்தில் மீண்டும் கட்டுவார்கள். 8 யூதர்களின் இந்த வயதானவர்களுடன், தேவனுடைய ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று என்னால் ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது; மற்றும் நதிக்கு அப்பால் உள்ள வரியின் அரச கருவூலத்திலிருந்து செலவு உடனடியாக இந்த திறனுள்ள மனிதர்களுக்கு நிறுத்தப்படாமல் வழங்கப்படும். ".

யூதர்களைத் தனியாக விட்டுவிடும்படி எதிரிகளுக்கு டேரியஸ் ராஜாவின் வார்த்தையை இது பதிவு செய்கிறது தொடர்ந்து ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப.

 

இ .4.  நெகேமியா 2: 1-7: 20th ஆர்டாக்செர்க்ஸின் ஆண்டு

“அராசெக்ஸெக்ஸ் ராஜாவின் இருபதாம் ஆண்டில், நிசான் மாதத்தில், அந்த மது அவருக்கு முன்பாக இருந்தது, நான் வழக்கம் போல் மதுவை எடுத்து ராஜாவுக்குக் கொடுத்தேன். ஆனால் நான் அவருக்கு முன் ஒருபோதும் இருட்டாக இருந்ததில்லை. 2 எனவே ராஜா என்னிடம்: “நீங்களே நோய்வாய்ப்படாதபோது உங்கள் முகம் ஏன் இருண்டது? இது இருதயத்தின் இருள் தவிர வேறில்லை. ” இந்த நேரத்தில் நான் மிகவும் பயந்தேன்.

3 அப்பொழுது நான் ராஜாவை நோக்கி: “ராஜாவே காலவரையின்றி வாழட்டும்! என் முன்னோர்களின் புதைகுழிகளின் வீடு நகரம் பேரழிவிற்குள்ளாகவும், அதன் வாயில்கள் நெருப்பால் உண்ணப்படும்போதும் என் முகம் ஏன் இருண்டதாக இருக்கக்கூடாது? ” 4 இதையொட்டி ராஜா என்னிடம்: "நீங்கள் எதைப் பாதுகாக்க விரும்புகிறீர்கள்?" உடனே நான் வானத்தின் கடவுளிடம் ஜெபம் செய்தேன். 5 அதற்குப் பிறகு நான் ராஜாவை நோக்கி: “ராஜாவுக்கு அது நல்லது என்று தோன்றுகிறது, உங்கள் வேலைக்காரன் உங்களுக்கு முன்பாக நல்லவனாகத் தெரிந்தால், நான் அதை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப, என்னை யூதாவுக்கும், என் முன்னோர்களின் புதைகுழிகளின் நகரத்துக்கும் அனுப்புவீர்கள். " 6 இதைக் கண்ட ராஜா என்னிடம், அவனுடைய ராணி மனைவி அவனருகில் அமர்ந்திருந்தபோது, ​​“உங்கள் பயணம் எவ்வளவு காலம் வரும், எப்போது திரும்புவீர்கள்?” ஆகவே, ராஜாவுக்கு முன்பாக அவர் என்னை அனுப்புவது நல்லது என்று தோன்றியது.

7 நான் ராஜாவிடம் தொடர்ந்து சொன்னேன்: “ராஜாவுக்கு இது நல்லது என்று தோன்றினால், நான் யூதாவுக்கு வரும் வரை அவர்கள் என்னை கடந்து செல்லும்படி, நதிக்கு அப்பால் உள்ள ஆளுநர்களுக்கு கடிதங்கள் எனக்கு வழங்கப்படட்டும்; 8 ராஜாவுக்கு சொந்தமான பூங்காவின் பராமரிப்பாளரான ஆசாப்பிற்கு ஒரு கடிதம், வீட்டிற்கு சொந்தமான கோட்டையின் வாயில்களையும், நகரத்தின் சுவருக்கும், வீட்டிற்கும் மரக்கட்டைகளை கட்ட மரங்களை எனக்குக் கொடுப்பதற்காக. நான் நுழைய வேண்டும். ” ஆகவே, ராஜா என் தேவனுடைய நல்ல கையால் என்மீது அவர்களுக்குக் கொடுத்தார் ”.

எருசலேமின் சுவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வழங்குவதற்காக ஆற்றுக்கு அப்பால் உள்ள ஆளுநர்களுக்கு அர்தாக்செர்க்ஸ் கிங் என்ற வார்த்தையை இது பதிவு செய்கிறது.

இ .5.  "வார்த்தையின் வெளியே செல்வது" என்ற சங்கடத்தை தீர்க்கிறது

பதிலளிக்க வேண்டிய கேள்வி என்னவென்றால், தானியேல் 9: 25-ன் தீர்க்கதரிசனத்தின் அளவுகோல்களை எந்த மூன்று “சொற்கள்” சிறப்பாகப் பொருத்துகின்றன அல்லது நிறைவேற்றுகின்றன என்பதுதான் “நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் [அது] மெசீயா [தலைவர்] வரை எருசலேமை மீட்டெடுப்பதற்கும் / திரும்புவதற்கும், மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கும் [வார்த்தையின்] வார்த்தையிலிருந்து வெளியேறுவது.

தேர்வு இடையில் உள்ளது:

 1. யெகோவா தனது 1 ல் சைரஸ் வழியாகst ஆண்டு, எஸ்ரா 1 ஐப் பார்க்கவும்
 2. டேரியஸ் 2-ல் ஹக்காய் வழியாக யெகோவாnd ஆண்டு பார்க்க ஹக்காய் 1
 3. டேரியஸ் I தனது 2 இல்nd ஆண்டு எஸ்ரா 6 ஐக் காண்க
 4. அவரது 20 இல் அர்தாக்செர்க்ஸ்th ஆண்டு, நெகேமியா 2 ஐக் காண்க

 

இ .5.1.        எருசலேமை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப சைரஸின் ஆணை அடங்கியதா?

தானியேல் 9: 24-27 இன் சூழலை ஆராய்ந்தபோது, ​​எருசலேமின் பேரழிவுகளின் முடிவுக்கும் எருசலேமின் மறுகட்டமைப்பின் தொடக்கத்திற்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு இருப்பதைக் கண்டறிந்தோம். சைரஸின் ஆணை தானியேலுக்கு இந்தத் தீர்க்கதரிசனம் வழங்கப்பட்ட அதே வருடத்திலோ அல்லது அதற்கு அடுத்த வருடத்திலோ நடந்தது. எனவே, இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யும் சைரஸின் ஆணைக்கு வலுவான எடை டேனியல் 9 இன் சூழலால் வழங்கப்படுகிறது.

எருசலேமை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவது சைரஸின் ஆணையில் அடங்கியதாகத் தெரிகிறது. கோயிலைக் கட்டியெழுப்புவதும், திரும்பப் பெறப்பட்ட பொக்கிஷங்களை கோயிலுக்குள் வைப்பதும் ஆபத்தானதாக இருந்திருக்கும். பாதுகாப்பிற்கான சுவரும், குடியிருப்பாளர்களுக்கு மனிதர்களுக்கு வீடுகளும் இல்லை. ஆகையால், திட்டவட்டமாக கூறப்படவில்லை என்றாலும், ஆணை நகரத்தை உள்ளடக்கியது என்று முடிவு செய்வது நியாயமானதாக இருக்கும். மேலும், விவரிப்பின் முக்கிய மையம் கோயில், எருசலேம் நகரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவது பற்றிய விவரங்கள் தற்செயலாக கருதப்படுகின்றன.

எஸ்ரா 4:16 என்பது அர்தாக்செர்க்ஸ் என்ற ராஜாவைக் குறிக்கிறது, அவர் ராஜாவுக்கு முன்பு ஆட்சி செய்தவர் பெரிய டேரியஸ் என்று நினைத்து அந்த வேதத்தில் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய தரியஸ் என்று அடையாளம் காணப்பட்டார். யூதர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டு ஒரு பகுதியாக கூறியது: “நாங்கள் அதை ராஜாவுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம், அந்த நகரம் மீண்டும் கட்டப்பட்டு அதன் சுவர்கள் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்றால், உங்களுக்கும் நிச்சயமாக நதிக்கு அப்பால் எந்தப் பங்கும் இருக்காது ”. இதன் விளைவாக எஸ்ரா 4:20 இல் பதிவு செய்யப்பட்டது “அப்போதுதான் எருசலேமில் இருந்த தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலை நிறுத்தப்பட்டது; பெர்சியாவின் ராஜாவான டாரியஸின் ஆட்சியின் இரண்டாம் ஆண்டு வரை அது தொடர்ந்தது ”.

கோயிலின் வேலைகளைப் பெறுவதற்கான சாக்குப்போக்கு நிறுத்தப்பட்டதால், நகரத்தையும் சுவர்களையும் புனரமைப்பதில் எதிர்ப்பாளர்கள் எவ்வாறு கவனம் செலுத்தினார்கள் என்பதைக் கவனியுங்கள். ஆலய புனரமைப்பு பற்றி மட்டுமே அவர்கள் புகார் செய்திருந்தால், கோயில் மற்றும் எருசலேம் நகரம் இரண்டிலும் வேலையை நிறுத்த மன்னர் வாய்ப்பில்லை. கோயில் புனரமைப்பின் கதையில் கதை இயல்பாகவே கவனம் செலுத்துவதால், நகரத்தைப் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. நகர புனரமைப்புக்கு எதிரான புகாரின் கவனம் மன்னரால் புறக்கணிக்கப்படும் என்பதோடு கோவிலின் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன என்பதும் தர்க்கரீதியானதல்ல.

எஸ்ரா 4: 11-16-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள எதிர்ப்பாளர்களின் புகார் கடிதத்தில், ஆலயத்தை புனரமைக்க மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டது, நகரத்திற்கு எந்த அனுமதியும் வழங்கப்படவில்லை என்ற பிரச்சினையை அவர்கள் எழுப்பவில்லை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். நிச்சயமாக, அப்படியானால் அவர்கள் பிரச்சினையை எழுப்பியிருப்பார்கள். அதற்கு பதிலாக, யூதாவின் பகுதியிலிருந்து மன்னர் தனது வரி வருவாயை இழக்க நேரிடும் என்றும், தொடர அனுமதித்தால் யூதர்கள் கிளர்ச்சி செய்யத் துணிந்துவிடுவார்கள் என்றும் அவர்கள் பயமுறுத்த வேண்டியிருந்தது.

5-ல் ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப அவர்கள் எவ்வாறு மறுதொடக்கம் செய்தார்கள் என்பதை எஸ்ரா 2: 2 பதிவு செய்கிறதுnd டேரியஸின் ஆண்டு. “2 அப்போதுதான் ஷீலாத்தேலின் மகனான செபூபேல் மற்றும் ஜெசோசாக்கின் மகன் யேசுவேல் எழுந்து எருசலேமில் இருந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டத் தொடங்கினார்கள்; அவர்களுடன் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் அவர்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் ”.

ஹக்காய் 1: 1-4 இதை உறுதிப்படுத்துகிறது. “டேரியஸ் ராஜாவின் இரண்டாம் ஆண்டில், ஆறாவது மாதத்தில், மாதத்தின் முதல் நாளில், யெகோவாவின் வார்த்தை ஹாகாயின் மூலம் தீர்க்கதரிசி ஷீலாபீலின் மகனான செருபாபேலுக்கு நிகழ்ந்தது. , யூதாவின் ஆளுநரும், பிரதான ஆசாரியனாகிய யெகோசாவின் மகன் யோசுவாவுக்கும்:

2 "சேனைகளின் யெகோவா சொன்னது இதுதான், 'இந்த மக்களைப் பொறுத்தவரை, அவர்கள் சொன்னார்கள்:" யெகோவாவின் ஆலயம் கட்டப்பட வேண்டிய நேரம் வரவில்லை. "

3 யெகோவாவின் வார்த்தை தீர்க்கதரிசி ஹாகாயின் மூலமாக தொடர்ந்து வந்தது: 4 "இந்த வீடு வீணாக இருக்கும்போது, ​​உங்கள் பலகையான வீடுகளில் நீங்கள் குடியிருக்க வேண்டிய நேரம் இதுதானா?".

இருப்பினும், மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, எருசலேமில் உள்ள அனைத்து கட்டிடங்களும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கலாம். ஆகையால், யூதர்கள் பேனல் வீடுகளில் வசித்து வந்ததாக ஹக்காய் கூறும்போது, ​​எஸ்ரா 4 இன் சூழலில், இந்த வீடுகளில் பெரும்பாலானவை குறிப்பிடப்பட்டவை உண்மையில் எருசலேமுக்கு வெளியே இருந்ததாகத் தெரிகிறது.

உண்மையில், ஹக்காய் திரும்பி வந்த யூத நாடுகடத்தப்பட்ட அனைவரிடமும் பேசுகிறார், எருசலேமில் இருந்தவர்களுடன் மட்டுமல்லாமல், அவர் குறிப்பாக குறிப்பிடவில்லை. எருசலேமைச் சுற்றி சுவர்கள் அல்லது குறைந்த பட்ச பாதுகாப்பு இல்லாதிருந்தால் யூதர்கள் தங்கள் வீடுகளைச் சேர்ப்பதற்குப் போதுமான பாதுகாப்பை உணர்ந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதால், தர்க்கரீதியான முடிவு என்னவென்றால், இது மற்ற சிறிய சுவர் நகரங்களில் கட்டப்பட்ட வீடுகளைக் குறிக்கிறது, அங்கு அவர்களின் அலங்கார முதலீடு சில பாதுகாப்பு இருக்கும்.

மற்றொரு கேள்வி என்னவென்றால், கோயிலையும் நகரத்தையும் புனரமைக்க சைரஸை விட பிற்கால அனுமதி இருக்க வேண்டுமா? தானியேல் 6: 8 ன் படி அல்ல "இப்பொழுது, ராஜாவே, மேதியர்கள் மற்றும் பெர்சியர்களின் சட்டத்தின்படி, அது மாற்றப்படக்கூடாது என்பதற்காக, சட்டத்தை நிறுவி, கையெழுத்திடலாம்.". மேதியர்கள் மற்றும் பெர்சியர்களின் சட்டத்தை மாற்ற முடியவில்லை. எஸ்தர் 8: 8-ல் இதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளோம். புதிய ராஜாவான டேரியஸின் ஆட்சியின் தொடக்கத்தோடு, திரும்பி வந்த யூதர்களை ஆலயத்தையும் எருசலேமையும் மீண்டும் கட்டியெழுப்ப மீண்டும் தொடங்குமாறு ஹக்காயும் சகரியாவும் ஏன் நம்பிக்கையுடன் இருந்தார்கள் என்பதை இது விளக்குகிறது.

இது ஒரு பிரதம வேட்பாளர்.

எருசலேம் நகரம் மற்றும் ஆலயம் இரண்டும் கோரஸின் வார்த்தையின்படி புனரமைக்கத் தொடங்கின, யெகோவா கோரஸை உற்சாகப்படுத்தினான். நகரமும் ஆலயமும் புனரமைக்கத் தொடங்கியதும், கட்டளை ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருந்தபோது, ​​மீண்டும் கட்டியெழுப்பவும் மீட்டெடுக்கவும் எதிர்கால கட்டளை எப்படி இருக்கும். வருங்கால வார்த்தைகள் அல்லது கட்டளை ஓரளவு புனரமைக்கப்பட்ட ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்பவும், எருசலேம் நகரத்தை ஓரளவு புனரமைக்கவும் இருந்திருக்க வேண்டும்.

இ .5.2.        இது ஹக்காய் 1: 1-2-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஹக்காய் வழியாக கடவுளின் வார்த்தையாக இருக்க முடியுமா?

 ஹக்காய் 1: 1-2 பற்றி “யெகோவாவின் வார்த்தை ” அந்த “யூதாவின் ஆளுநரான ஷீல்டீலின் மகன் செருபாபேலுக்கும், பிரதான ஆசாரியனாகிய யெகோசாதக்கின் மகன் யோசுவா [யேசுவா] க்கும் ஹக்காய் நபி மூலம் நிகழ்ந்தது.”. ஹக்காய் 1: 8-ல் யூதர்கள் கொஞ்சம் மரம் வெட்டுவதாகக் கூறப்படுகிறார்கள், "நான் [ஆலயத்தை] கட்டியெழுப்பவும், அதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன், யெகோவா சொன்னது மகிமைப்படுவதற்கு". எதையும் மீண்டும் கட்டியெழுப்புவது பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை, முன்பு தொடங்கப்பட்ட வேலையைத் தொடருங்கள், ஆனால் இப்போது தோல்வியுற்றது.

ஆகையால், யெகோவாவின் இந்த வார்த்தை ஒரு தொடக்க புள்ளியாக தகுதி பெறுவதாகத் தெரியவில்லை.

இ .5.3.        எஸ்ரா 6: 6-7-ல் பதிவு செய்யப்பட்ட டேரியஸின் ஆணை இதுவாக இருக்க முடியுமா?

 கோவில் புனரமைப்பில் தலையிட வேண்டாம் என்றும் உண்மையில் வரி வருவாய் மற்றும் விலங்குகளை தியாகங்களுக்கு வழங்குவதில் உதவக்கூடாது என்றும் டேரியஸின் ஆணையை எஸ்ரா 6: 6-12 பதிவு செய்கிறது. உரையை கவனமாக ஆராய்ந்தால், அவருடைய 2 இல் அதைக் காணலாம்nd கிங்ஷிப் ஆண்டு, டேரியஸ் வெறுமனே எதிரிகளுக்கு கட்டளையிட்டார், ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப யூதர்களுக்கு கட்டளையிடவில்லை.

கூடுதலாக, கோயில் மற்றும் எருசலேமை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான பணிகளை எதிர்ப்பாளர்கள் நிறுத்துவதற்கு பதிலாக, அவர்கள் உதவ வேண்டும் என்பதே உத்தரவு. 7 வது வசனம் கூறுகிறது "கடவுளின் அந்த வீட்டில் மட்டும் வேலை செய்யட்டும்", அதாவது அதைத் தொடர அனுமதிக்கவும். “யூதர்கள் யூதாவுக்குத் திரும்பி ஆலயத்தையும் எருசலேம் நகரத்தையும் மீண்டும் கட்டியெழுப்ப வேண்டும்” என்று கணக்கு சொல்லவில்லை.

எனவே, டேரியஸின் (I) இந்த உத்தரவு ஒரு தொடக்க புள்ளியாக தகுதி பெற முடியாது.

இ .5.4.        நெகேமியாவுக்கு அர்தாக்செக்ஸின் ஆணை ஒரு நல்ல அல்லது சிறந்த வேட்பாளர் அல்லவா?

இது மதச்சார்பற்ற வரலாற்று காலவரிசைப்படி குறைந்தபட்சம் தேவைப்படும் காலத்திற்கு நெருக்கமாக இருப்பதால், இது பலருக்கு பிடித்த வேட்பாளர். இருப்பினும், அது தானாகவே சரியான வேட்பாளராக மாறாது.

நெகேமியா 2-ல் உள்ள கணக்கு உண்மையில் எருசலேமை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப வேண்டியதன் அவசியத்தைக் குறிப்பிடுகிறது, ஆனால் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், அது நெகேமியாவின் வேண்டுகோள், அவர் சரியாகச் சொல்ல விரும்பிய ஒன்று. மறுகட்டமைப்பு என்பது மன்னரின் யோசனையோ அல்லது அர்தாக்செர்க்ஸ் என்ற மன்னர் கொடுத்த உத்தரவோ அல்ல.

கிங் வெறுமனே மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு பின்னர் அவரது கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டதையும் கணக்கு காட்டுகிறது. எந்த ஆணையும் குறிப்பிடப்படவில்லை, நெஹெமியாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சென்று அனுமதி வழங்குவதற்கான அதிகாரமும் அதிகாரமும் வழங்கப்பட்டது (சைரஸால்). முன்பு தொடங்கப்பட்ட, ஆனால் நிறுத்தப்பட்டு, மறுதொடக்கம் செய்யப்பட்டு, மீண்டும் மங்கிப்போன ஒரு வேலை.

வேதப்பூர்வ பதிவிலிருந்து கவனிக்க வேண்டிய பல முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளன.

 • தானியேல் 9: 25-ல் எருசலேமை மீட்டெடுப்பதற்கும் புனரமைப்பதற்கும் தானியேலுக்கு வார்த்தை சொல்லப்பட்டது. ஆனால் எருசலேம் ஒரு சதுரம் மற்றும் அகழியால் புனரமைக்கப்படும், ஆனால் அந்தக் காலங்களில். சுவரை மீண்டும் கட்டியெழுப்பவும், அதை முடிக்கவும் நெகேமியாவுக்கு ஆர்டாக்செக்ஸிடமிருந்து அனுமதி கிடைப்பதற்கும் இடையே ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவாகவே இருந்தது. இது "காலங்களின் நெருக்கடிகளுக்கு" சமமான காலம் அல்ல.
 • சகரியா 4: 9 ல் யெகோவா தீர்க்கதரிசி சகரியாவை நோக்கி “செருபாபேலின் கைகளே இந்த வீட்டின் அஸ்திவாரத்தை அமைத்துள்ளன, [எஸ்ரா 3:10, 2 ஐக் காண்கnd திரும்பிய ஆண்டு] மற்றும் அவரது சொந்த கைகள் அதை முடிக்கும். " ஆகையால், ஜெருபாபேல் 6-ல் ஆலயம் நிறைவடைந்ததைக் கண்டார்th டேரியஸின் ஆண்டு.
 • நெகேமியா 2 முதல் 4 வரையிலான கணக்கில் சுவர்கள் மற்றும் வாயில்கள் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன, ஆலயம் அல்ல.
 • நெகேமியா 6: 10-11-ல் எதிரிகள் நெகேமியாவை ஆலயத்தில் சந்திப்பதை ஏமாற்ற முயற்சிக்கும்போது, ​​ஒரே இரவில் அவரைப் பாதுகாக்க அதன் கதவுகள் மூடப்படலாம் என்று பரிந்துரைக்கும்போது, ​​அவர் அதை நிராகரிக்கிறார் “ஆலயத்திற்குள் நுழைந்து வாழக்கூடிய என்னைப் போன்றவர் யார்?”இது கோயில் முழுமையானது மற்றும் செயல்பட்டு வருவதைக் குறிக்கும், எனவே ஒரு புனிதமான இடம், பூசாரிகள் அல்லாதவர்கள் நுழைவதற்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும்.

ஆகவே ஆர்டாக்செர்க்ஸின் (I?) சொல் ஒரு தொடக்க புள்ளியாக தகுதி பெற முடியாது.

 

அதற்கான நான்கு வேட்பாளர்களை நாங்கள் ஆய்வு செய்துள்ளோம் "வார்த்தை அல்லது கட்டளை வெளியே செல்கிறது" சைரஸின் 1-ல் பைபிள் உரை மட்டுமே ஆணையை அளிக்கிறது என்பதைக் கண்டறிந்ததுst 70 ஏழு தொடங்குவதற்கு பொருத்தமான நேரம் ஆண்டு. இது உண்மையிலேயே நிகழ்ந்தது என்பதற்கு கூடுதல் வேத மற்றும் வரலாற்று சான்றுகள் உள்ளதா? பின்வருவதைக் கவனியுங்கள்:

இ .6.  ஏசாயா 44: 28 ல் ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனம்

மேலும், மிக முக்கியமாக, வேதாகமங்கள் ஏசாயா 44: 28-ல் பின்வருவனவற்றை தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தன. அது யார் என்று ஏசாயா முன்னறிவித்தார்: "சைரஸின் ஒருவன், 'அவன் என் மேய்ப்பன், நான் மகிழ்ச்சியடைவதெல்லாம் அவர் முழுமையாக நிறைவேற்றுவார்'; எருசலேமைப் பற்றியும், 'அவள் மீண்டும் கட்டப்படுவாள்' என்றும், ஆலயத்தைப் பற்றியும், 'உன் அஸ்திவாரம் போடப்படும்' என்று கூட. .

எருசலேமையும் ஆலயத்தையும் மீண்டும் கட்டியெழுப்ப வார்த்தையை வழங்குவதற்காக யெகோவா ஏற்கனவே சைரஸை தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதை இது குறிக்கும்.

இ .7.  ஏசாயா 58: 12 ல் ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனம்

ஏசாயா 58:12 கூறுகிறது "உங்கள் சந்தர்ப்பத்தில் ஆண்கள் நிச்சயமாக நீண்ட காலமாக அழிந்த இடங்களை கட்டியெழுப்புவார்கள்; தொடர்ச்சியான தலைமுறைகளின் அஸ்திவாரங்களை கூட நீங்கள் எழுப்புவீர்கள். நீங்கள் உண்மையில் இடைவெளியை சரிசெய்தவர், வசிக்கும் சாலைகளை மீட்டெடுப்பவர் என்று அழைக்கப்படுவீர்கள் ”.

ஏசாயாவின் இந்த தீர்க்கதரிசனம் யெகோவா நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு பேரழிவிற்குள்ளான இடங்களை கட்டியெழுப்ப தூண்டுகிறது என்று கூறியது. இது சைரஸை தனது விருப்பங்களை நிறைவேற்ற கடவுள் நகர்த்துவதைக் குறிக்கும். இருப்பினும், ஆலயம் மற்றும் எருசலேம் மீண்டும் கட்டமைக்க யூதர்களை ஊக்குவிக்க கடவுள் தனது தீர்க்கதரிசிகளான ஹக்காய் மற்றும் சகரியா போன்றவர்களை ஊக்கப்படுத்தியதை இது குறிக்கிறது. எருசலேமின் சுவர்களின் நிலை குறித்து யூதாவிடம் இருந்து நெகேமியாவுக்கு செய்தி கிடைத்தது என்பதையும் கடவுள் உறுதிப்படுத்தியிருக்க முடியும். நெகேமியா தேவபயமுள்ளவர் (நெகேமியா 1: 5-11) மற்றும் ராஜாவின் பாதுகாப்பிற்குப் பொறுப்பானவராக இருந்தார். அந்த நிலை அவருக்கு சுவர்களைக் கேட்க அனுமதி வழங்கவும் உதவவும் உதவியது. இந்த வழியில், கடவுள் இதற்கு பொறுப்பானவர், சரியாக அழைக்கப்படுவார் "இடைவெளியை சரிசெய்தவர்".

இ .8.  எசேக்கியேல் 36: 35-36-ல் எசேக்கியேலின் தீர்க்கதரிசனம்

“மக்கள் நிச்சயமாக இவ்வாறு கூறுவார்கள்:“ பாழடைந்த அந்த நிலம் ஈடன் தோட்டத்தைப் போல மாறிவிட்டது, வீணான மற்றும் பாழடைந்த மற்றும் கிழிந்த நகரங்கள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; அவர்கள் குடியிருக்கிறார்கள். " 36 உன்னைச் சுற்றிலும் எஞ்சியிருக்கும் ஜாதிகள், நானே, யெகோவா, கிழிந்தவற்றைக் கட்டியெழுப்பினேன், பாழடைந்ததை நடவு செய்தேன் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நானே, யெகோவா, பேசினேன், அதைச் செய்தேன்.

நடக்கவிருக்கும் மறுகட்டமைப்பின் பின்னால் யெகோவா இருப்பார் என்றும் இந்த வேதம் சொல்கிறது.

இ .9.  எரேமியா 33: 2-11-ல் எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசனம்

"4 இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய யெகோவா இந்த நகரத்தின் வீடுகளைப் பற்றியும், யூதாவின் ராஜாக்களின் வீடுகளைப் பற்றியும் கூறியது, முற்றுகைக் கோபுரங்கள் மற்றும் வாளின் காரணமாக கீழே இழுக்கப்படுகிறது. …. 7 யூதாவின் கைதிகளையும் இஸ்ரவேலின் கைதிகளையும் நான் திரும்பக் கொண்டுவருவேன், ஆரம்பத்திலேயே அவர்களைக் கட்டுவேன்…. 11அவர்கள் யெகோவாவின் வீட்டிற்கு நன்றி செலுத்தும் பிரசாதத்தைக் கொண்டு வருவார்கள், ஏனென்றால் தேசத்தின் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை ஆரம்பத்திலேயே திரும்ப அழைத்து வருவேன் 'என்று யெகோவா சொன்னார். "

யெகோவா சொன்னதைக் கவனியுங்கள் he சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் கொண்டு வரும், மற்றும் he வீடுகளை கட்டியெழுப்புவதோடு, கோவிலின் புனரமைப்பையும் குறிக்கிறது.

இ .10.  டேனியல் 9: 3-21-ல் யூத நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள் சார்பாக மன்னிப்புக்காக டேனியல்ஸ் ஜெபம்

"16கர்த்தாவே, உம்முடைய எல்லா நீதியுள்ள செயல்களின்படி, தயவுசெய்து, உங்கள் கோபமும் கோபமும் உங்கள் புனித மலையான எருசலேமிலிருந்து திரும்பிவிடட்டும்; ஏனென்றால், எங்கள் பாவங்கள் காரணமாகவும், எங்கள் முன்னோர்களின் பிழைகள் காரணமாகவும், எருசலேமும் உங்கள் மக்களும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைவருக்கும் நிந்திக்கிறார்கள்."

இங்கே 16 வது வசனத்தில் தானியேல் யெகோவாவுக்காக ஜெபிக்கிறார் "உங்கள் நகரமான எருசலேமிலிருந்து திரும்பி வர கோபம்", இதில் சுவர் அடங்கும்.

17 இப்பொழுது, எங்கள் தேவனே, உமது அடியேனின் ஜெபத்திற்கும் அவருடைய வேண்டுகோளுக்கும் செவிசாய்த்து, யெகோவாவின் நிமித்தம் பாழடைந்த உங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் மீது உங்கள் முகம் பிரகாசிக்கச் செய்யுங்கள்.

இங்கே 17 வது வசனத்தில், தானியேல் யெகோவாவின் முகத்தை அல்லது தயவைத் திருப்பும்படி தானியேல் ஜெபிக்கிறார் “பாழடைந்த உங்கள் சரணாலயத்தில் பிரகாசிக்க ”, கோயில்.

டேனியல் இன்னும் இதற்காக ஜெபித்து யெகோவாவிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தபோது “உங்கள் சொந்த நலனுக்காக தாமதிக்க வேண்டாம் ”(v19), கேப்ரியல் ஏஞ்சல் டேனியலிடம் வந்து 70 ஏழு தீர்க்கதரிசனங்களை அவருக்குக் கொடுத்தார். ஆகையால், யெகோவா ஏன் இன்னும் 20 வருடங்களை 2 க்கு தாமதப்படுத்துவார்nd பாரசீக டேரியஸின் ஆண்டு அல்லது டேனியலுக்கு இன்னும் மோசமானது, மேலும் அதற்கு மேல் 57 ஆண்டுகள் (மொத்தம் 77 ஆண்டுகள்) 20 வரைth ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I இன் ஆண்டு (மதச்சார்பற்ற டேட்டிங் அடிப்படையிலான ஆண்டுகள்), டேனியல் பார்க்க எந்த தேதியும் வாழ முடியாது? ஆயினும் சைரஸின் உத்தரவு அந்த ஆண்டிலேயே செய்யப்பட்டது (1)st டேரியஸ் தி மேடியின் ஆண்டு) அல்லது அடுத்த ஆண்டு (என்றால் 1st சைரஸின் ஆண்டு பாபிலோனின் வீழ்ச்சியைக் காட்டிலும் மேதியின் தாரியஸின் மரணத்திலிருந்து கணக்கிடப்பட்டது) டேனியல் தனது ஜெபத்திற்கான பதிலைக் காணவும் கேட்கவும் உயிரோடு இருப்பார்.

மேலும், எழுபது ஆண்டுகளாக எருசலேமின் பேரழிவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நேரம் (பன்மையைக் கவனியுங்கள்) தானியேல் புரிந்துகொள்ள முடிந்தது. மறுகட்டமைப்பு தொடங்க அனுமதிக்கப்படாவிட்டால் பேரழிவுகளின் காலம் நிறுத்தப்படாது.

இ .11. சைரஸின் ஆணையை ஜோசபஸ் எருசலேம் நகரத்திற்குப் பயன்படுத்தினார்

கி.பி முதல் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஜோசபஸ், சைரஸின் ஆணை ஆலயத்தை மட்டுமல்ல, எருசலேம் நகரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப கட்டாயப்படுத்தியது என்பதில் சந்தேகமில்லை: [நான்]

 “சைரஸின் முதல் ஆண்டில், தேவன் சைரஸின் மனதைத் தூண்டிவிட்டு, ஆசியா முழுவதிலும் இதை எழுதச் செய்தார்: -“ சீரஸ் ராஜா இவ்வாறு கூறுகிறார்; சர்வவல்லமையுள்ள கடவுள் என்னை குடியேறிய பூமியின் ராஜாவாக நியமித்திருப்பதால், இஸ்ரவேலர் தேசம் வணங்கும் கடவுள் அவர் என்று நான் நம்புகிறேன்; ஏனென்றால், அவர் என் பெயரை தீர்க்கதரிசிகளால் முன்னறிவித்தார், யூதேயா நாட்டில் எருசலேமில் அவருக்கு ஒரு வீட்டைக் கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார். ”  (யூதர்களின் தொல்பொருட்கள் புத்தகம் XI, அத்தியாயம் 1, பாரா 1) [ஆ].

"ஏசாயா தனது தீர்க்கதரிசனங்களை விட்டுச்சென்ற புத்தகத்தை வாசிப்பதன் மூலம் இது சைரஸுக்குத் தெரிந்தது… அதன்படி சைரஸ் இதைப் படித்து, தெய்வீக சக்தியைப் பாராட்டியபோது, ​​அவ்வாறு எழுதப்பட்டதை நிறைவேற்ற அவரிடம் ஒரு தீவிரமான விருப்பமும் லட்சியமும் கைப்பற்றப்பட்டன; ஆகவே, அவர் பாபிலோனில் இருந்த மிகச் சிறந்த யூதர்களை அழைத்து, தங்கள் நாட்டுக்குத் திரும்பிச் செல்ல அவர்களுக்கு விடுப்பு அளித்ததாக அவர்களிடம் சொன்னார். அவர்களுடைய நகரமான எருசலேமையும் தேவனுடைய ஆலயத்தையும் மீண்டும் கட்டியெழுப்பவும். " (யூதர்களின் தொல்பொருட்கள் புத்தகம் XI. அத்தியாயம் 1, பாரா 2) [இ].

“சைரஸ் இஸ்ரவேலரிடம் இதைச் சொன்னபோது, ​​யூதா மற்றும் பென்யமீன் ஆகிய இரண்டு கோத்திரங்களின் ஆட்சியாளர்களும் லேவியர்களும் ஆசாரியர்களும் அவசரமாக எருசலேமுக்குச் சென்றார்கள், ஆனால் அவர்களில் பலர் பாபிலோனில் தங்கியிருந்தார்கள்… ஆகவே அவர்கள் கடவுளுக்கு சபதம் செய்தார்கள், பழைய காலத்திற்கு பழக்கமாக இருந்த தியாகங்களை வழங்கினார்; அவர்களின் நகரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புதல் மற்றும் அவர்களின் வழிபாடு தொடர்பான பண்டைய நடைமுறைகளின் மறுமலர்ச்சி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இதை நான் குறிக்கிறேன்… சிரியாவில் இருந்த ஆளுநர்களுக்கு சைரஸ் ஒரு நிருபத்தையும் அனுப்பினார், இங்குள்ள உள்ளடக்கங்கள் பின்வருமாறு: -… நான் பலருக்கு விடுப்பு அளித்துள்ளேன் தங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்புவதற்கு தயவுசெய்து என் நாட்டில் வசிக்கும் யூதர்களின், அவர்களுடைய நகரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்பவும், எருசலேமில் தேவனுடைய ஆலயத்தைக் கட்டவும். " (யூதர்களின் தொல்பொருட்கள் புத்தகம் XI. அத்தியாயம் 1, பாரா 3) '[Iv].

இ .12. டேனியலின் தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆரம்ப குறிப்பு மற்றும் கணக்கீடு

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆரம்பகால வரலாற்று குறிப்பு எசெனீஸைப் பற்றியது. எசென்கள் ஒரு யூத பிரிவாக இருந்தனர், மேலும் அவர்கள் கும்ரானில் உள்ள முக்கிய சமூகத்துக்காகவும், சவக்கடல் சுருள்களின் ஆசிரியர்களுக்காகவும் நன்கு அறியப்பட்டவர்கள். தொடர்புடைய சவக்கடல் சுருள்கள் லெவி மற்றும் போலி-எசேக்கியேல் ஆவணத்தில் (150Q4-384) சுமார் 390BC வரை தேதியிடப்பட்டுள்ளன.

"எஸென்ஸ் டேனியலின் எழுபது வாரங்களை நாடுகடத்தலில் இருந்து திரும்பத் தொடங்கினார், அவை அன்னோ முண்டி 3430 இல் தேதியிட்டன, ஆகவே எழுபது வாரங்கள் அல்லது 490 ஆண்டுகள் காலாவதியாகும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள், இது கிமு 3920 மற்றும் கி.பி. 3. இதன் விளைவாக, இஸ்ரவேலின் மேசியாவின் (தாவீதின் குமாரன்) வருகையைப் பற்றிய அவர்களின் நம்பிக்கைகள் முந்தைய 2 ஆண்டுகளில், கடைசி வாரத்தில், 7 வாரங்களுக்குப் பிறகு குவிந்தன. எழுபது வாரங்கள் பற்றிய அவர்களின் விளக்கம் முதன்முதலில் லேவி ஏற்பாடு மற்றும் போலி-எசேக்கியேல் ஆவணம் (69 Q 4–384) ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது, இதன் பொருள் கிமு 390 க்கு முன்னர் இது உருவாக்கப்பட்டது ” [Vi]

இதன் பொருள், டேனியலின் தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றிய ஆரம்பகால எழுதப்பட்ட சான்றுகள் நாடுகடத்தப்பட்டதிலிருந்து திரும்புவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது சைரஸின் பிரகடனத்துடன் அடையாளம் காணப்படலாம்.

 

ஆகையால், 1 ல் உள்ள ஆணை என்று முடிவு செய்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லைst சைரஸின் ஆண்டு ஏசாயா 44 மற்றும் தானியேல் 9 ஆகிய தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றியது. ஆகையால், 1st சைரஸின் ஆண்டு எங்கள் விவிலிய ரீதியாக நிறுவப்பட்ட தொடக்க புள்ளியாக இருக்க வேண்டும்.

இது பல கடுமையான பிரச்சினைகளை எழுப்புகிறது.

 1. 69 வாரங்கள் என்றால் 1 இல் தொடங்க வேண்டும்st சைரஸின் ஆண்டு, பின்னர் கிமு 539 அல்லது கிமு 538 அந்த 1 க்கு மிக ஆரம்ப தேதிst ஆண்டு (மற்றும் பாபிலோனின் வீழ்ச்சி).
 2. கி.பி 455 இல் இயேசுவின் தோற்றத்துடன் பொருந்த இது கிமு 29 இல் இருக்க வேண்டும். இது சுமார் 82-84 ஆண்டுகளின் வித்தியாசம்.
 3. பாரசீக சாம்ராஜ்யத்தின் தற்போதைய மதச்சார்பற்ற காலவரிசை தீவிரமாக தவறாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இது குறிக்கும்.[Vi]
 4. மேலும், ஒருவேளை குறிப்பிடத்தக்க வகையில், நெருக்கமான விசாரணையில் பாரசீகப் பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு நெருக்கமாக ஆட்சி செய்ததாகக் கூறப்படும் பெர்சியாவின் சில மன்னர்களுக்கு மிகக் குறைவான கடினமான தொல்பொருள் அல்லது வரலாற்று சான்றுகள் உள்ளன.[Vii]

 

F.      இடைக்கால முடிவு

மேசியாவைப் பற்றிய தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய வரலாற்றில் ஒரே நபர் இயேசு என்பதால், தானியேலின் தீர்க்கதரிசனத்தையும் எஸ்ரா மற்றும் நெகேமியாவின் புத்தகங்களையும் சரியாகப் புரிந்து கொண்டால், மதச்சார்பற்ற பாரசீக காலவரிசை தவறாக இருக்க வேண்டும்.

வரலாற்றில் ஒரே ஒரு நபர் இயேசு ஏன் நிறைவேற்றினார், தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றவும், மேசியா என்று சட்டப்பூர்வமாகக் கூறவும் முடியும் என்பதற்கான மேலதிக விவிலிய மற்றும் வரலாற்று சான்றுகளுக்கு, தயவுசெய்து கட்டுரையைப் பார்க்கவும் “இயேசு ராஜாவானபோது நாம் எவ்வாறு நிரூபிக்க முடியும்?"[VIII]

வேதவசனங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ள காலவரிசைகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் பிற உருப்படிகளை இப்போது ஆராய்வோம்.

 

பகுதி 5 இல் தொடரப்பட வேண்டும்….

 

[நான்] யூதர்களின் தொல்பொருட்கள் வழங்கியவர் ஜோசபஸ் (பிற்பகுதியில் 1)st நூற்றாண்டு வரலாற்றாசிரியர்) புத்தகம் XI, அத்தியாயம் 1, பத்தி 4. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[ஆ] யூதர்களின் தொல்பொருட்கள் வழங்கியவர் ஜோசபஸ் (பிற்பகுதியில் 1)st நூற்றாண்டு வரலாற்றாசிரியர்) புத்தகம் XI, அத்தியாயம் 1, பத்தி 1. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[இ] யூதர்களின் தொல்பொருட்கள் வழங்கியவர் ஜோசபஸ் (பிற்பகுதியில் 1)st நூற்றாண்டு வரலாற்றாசிரியர்) புத்தகம் XI, அத்தியாயம் 1, பத்தி 2. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

'[Iv] யூதர்களின் தொல்பொருட்கள் வழங்கியவர் ஜோசபஸ் (பிற்பகுதியில் 1)st நூற்றாண்டு வரலாற்றாசிரியர்) புத்தகம் XI, அத்தியாயம் 1, பத்தி 3. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[Vi] இதிலிருந்து பெறப்பட்ட மேற்கோள் “டேனியலின் எழுபது வாரங்கள் தீர்க்கதரிசனம் மெசியானிக்? பகுதி 1 ”ஜே பால் டேனர், பிப்லியோதெக்கா சேக்ரா 166 (ஏப்ரல்-ஜூன் 2009): 181-200”.  பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய PDF இன் pg 2 & 3 ஐக் காண்க:  https://www.dts.edu/download/publications/bibliotheca/DTS-Is%20Daniel’s%20Seventy-Weeks%20Prophecy%20Messianic.pdf

சான்றுகள் பற்றிய முழுமையான விவாதத்திற்கு ரோஜர் பெக்வித், “டேனியல் 9 மற்றும் எசேன், ஹெலனிஸ்டிக், பாரிசாயிக், ஜீலட் மற்றும் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ கணக்கீட்டில் மேசியா வந்த தேதி,” ரெவ்யூ டி கும்ரான் 10 (டிசம்பர் 1981): 521–42. https://www.jstor.org/stable/pdf/24607004.pdf?seq=1

[Vi] 82-84 ஆண்டுகள், ஏனெனில் சைரஸ் 1st ஆண்டு (பாபிலோனுக்கு மேல்) மதச்சார்பற்ற காலவரிசையில் கிமு 539 அல்லது கிமு 538 என்று புரிந்து கொள்ளலாம், இது டேரியஸின் குறுகிய கால ஆட்சி சைரஸ் 1 இன் தொடக்கத்தின் பார்வையை சரிசெய்கிறதா என்பதைப் பொறுத்துst ஆண்டு. அது நிச்சயமாக சைரஸ் 1 அல்லst மெடோ-பெர்சியா மீது ஆட்சி செய்த ஆண்டு. அது சுமார் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு.

[Vii] அதே பெயரில் ஒரு குறிப்பிட்ட ராஜாவுக்கு கல்வெட்டுகள் மற்றும் டேப்லெட்டுகளை ஒதுக்குவதில் உறுதியாக உள்ள சில சிக்கலான காரணங்கள், எனவே இந்த முடிவுக்கு வருவது இந்த தொடரின் பிற்பகுதியில் முன்னிலைப்படுத்தப்படும்.

[VIII] கட்டுரையைப் பார்க்கவும் “இயேசு ராஜாவானபோது நாம் எவ்வாறு நிரூபிக்க முடியும்? ”. இந்த தளத்தில் கிடைக்கிறது. https://beroeans.net/2017/12/07/how-can-we-prove-when-jesus-became-king/

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  3
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x