டேனியல் 9: 24-27 இன் மேசியானிய தீர்க்கதரிசனத்தை மதச்சார்பற்ற வரலாற்றுடன் மறுபரிசீலனை செய்தல்

தீர்வுகளை அடையாளம் காணுதல்

அறிமுகம்

இதுவரை, பாகங்கள் 1 மற்றும் 2 இல் உள்ள தற்போதைய தீர்வுகளின் சிக்கல்கள் மற்றும் சிக்கல்களை நாங்கள் ஆராய்ந்தோம். நாங்கள் உண்மைகளின் அடிப்படையையும் நிறுவியுள்ளோம், எனவே பாகங்கள் 3, 4 மற்றும் 5 இல் இருந்து தொடங்குவதற்கான ஒரு கட்டமைப்பை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம் (நாங்கள் ஒரு கருதுகோளையும் உருவாக்கியுள்ளோம் ( ஒரு முன்மொழியப்பட்ட தீர்வு) இது முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வுக்கு எதிராக இப்போது அனைத்து சிக்கல்களையும் கவனமாக சரிபார்க்க வேண்டும். உண்மைகள், குறிப்பாக பைபிளிலிருந்து வந்தவை எளிதில் சமரசம் செய்ய முடியுமா என்பதையும் நாம் சோதிக்க வேண்டும்.

துல்லியத்தின் முதன்மை டச்ஸ்டோன் விவிலியக் கணக்காக இருக்கும். சோதிக்கப்படும் பின்வரும் தீர்வு 4 ஆம் பாகத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது, டேனியலின் தீர்க்கதரிசனத்துடன் பொருந்தக்கூடிய ஆணை சைரஸ் தனது முதல் ஆண்டில் பாபிலோனின் ஆட்சியாளராக இருந்ததாகும். இதன் விளைவாக, பாரசீக சாம்ராஜ்யத்தின் சுருக்கப்பட்ட நீளம் எங்களிடம் உள்ளது.

கி.பி 70 ல் இருந்து இயேசு மேசியாவாக தோன்றியதிலிருந்து கி.பி 7 ல் இருந்து 36 x 69 மற்றும் 7 x 29 ஆகியவற்றின் தீர்க்கதரிசனத்துடன் நாம் பொருந்த வேண்டுமானால், பாபிலோனின் வீழ்ச்சியை கிமு 456 முதல் கிமு 539 க்கு நகர்த்த வேண்டும், சைரஸின் ஆணையை அவரது முதல் ஆண்டில் (பொதுவாக கிமு 538 ஆக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது) கிமு 455 ஆக வைக்கவும். இது மிகவும் தீவிரமான நடவடிக்கை. இது பாரசீக பேரரசின் நீளத்தில் 83 ஆண்டுகள் குறைக்கப்படுகிறது.

முன்மொழியப்பட்ட தீர்வு

 • எஸ்ரா 4: 5-7-ல் உள்ள மன்னர்கள் பின்வருமாறு: சைரஸ், காம்பீஸை அஹஸ்யூரஸ் என்றும், பார்தியா / ஸ்மெர்டிஸ் ஆர்டாக்செர்க்ஸ் என்றும், அதைத் தொடர்ந்து டேரியஸ் (1 அல்லது பெரியவர்) என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இங்குள்ள அஹஸ்யூரஸ் மற்றும் அர்தாக்செர்க்ஸ்கள் எஸ்ரா மற்றும் நெகேமியாவில் குறிப்பிடப்பட்ட டேரியஸ் மற்றும் அர்தாக்செர்க்ஸ்கள் அல்லது எஸ்தரின் அஹஸ்யூரஸ் போன்றவை அல்ல.
 • எஸ்ரா 57 மற்றும் எஸ்ரா 6 நிகழ்வுகளுக்கு இடையில் 7 ஆண்டு இடைவெளி இருக்க முடியாது.
 • டேரியஸைத் தொடர்ந்து அவரது மகன் ஜெர்க்செஸ், ஜெர்க்செஸைத் தொடர்ந்து அவரது மகன் அர்தாக்செர்க்செஸ், ஆர்டாக்செக்செஸைத் தொடர்ந்து அவரது மகன் டேரியஸ் II, மற்றொரு ஆர்டாக்செர்க்ஸ்கள் அல்ல. மாறாக 2nd டேரியஸுடனான குழப்பம் காரணமாக ஆர்டாக்செர்க்ஸ் உருவாக்கப்பட்டது. விரைவில், பாரசீகத்தை தோற்கடித்தபோது பாரசீக பேரரசு மகா அலெக்சாண்டரால் கைப்பற்றப்பட்டது.
 • கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட மன்னர்களின் அடுத்தடுத்து தவறாக இருக்க வேண்டும். பெர்சியாவின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மன்னர்கள் கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர்களால் தவறாக நகலெடுக்கப்பட்டிருக்கலாம், அதே மன்னரை வேறு சிம்மாசனப் பெயரில் குறிப்பிடும்போது குழப்பமடையலாம் அல்லது பிரச்சார காரணங்களுக்காக தங்கள் சொந்த கிரேக்க வரலாற்றை நீட்டிக்கலாம். நகலெடுப்பதற்கான சாத்தியமான எடுத்துக்காட்டு டேரியஸ் I இன் ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I (41) = (36) ஆகும்.
 • தற்போதுள்ள மதச்சார்பற்ற மற்றும் மதத் தீர்வுகள் தேவைப்படுவதால், கிரேக்கத்தின் அலெக்சாண்டரின் கவனிக்கப்படாத நகல்கள் அல்லது ஜோஹனன் மற்றும் ஜாதுவாவின் பிரதிகளுக்கு உயர் பூசாரிகளாக பணியாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. பெயரிடப்பட்ட இந்த நபர்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு வரலாற்று சான்றுகள் இல்லாததால் இது முக்கியமானது.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வை ஆராய்வது 1 மற்றும் 2 பாகங்களில் எழுப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு சிக்கலையும் பார்ப்பதோடு, (அ) முன்மொழியப்பட்ட தீர்வு இப்போது செயல்படக்கூடியதாக நியாயமானதா என்பதையும் (ஆ) இந்த முடிவை ஆதரிக்கக்கூடிய கூடுதல் சான்றுகள் இருந்தால் பார்க்கவும்.

1.      மொர்தெகாய் மற்றும் எஸ்தரின் வயது, ஒரு தீர்வு

பிறப்பு

மொர்தெகாய் யோயாக்கினுடன் சிறைபிடிக்கப்பட்டார் என்று எஸ்தர் 2: 5-6-ஐ நாம் புரிந்துகொண்டால், இது எருசலேமின் அழிவுக்கு 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. நாங்கள் அவருக்கு குறைந்தபட்சம் 1 வயது அனுமதிக்க வேண்டும்.

1st சைரஸின் ஆண்டு

11 ல் எருசலேமின் அழிவுக்கு இடையிலான காலம்th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு மற்றும் சைரஸுக்கு பாபிலோனின் வீழ்ச்சி 48 ஆண்டுகள்.

சைரஸ் பாபிலோனை விட 9 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்ததாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது, மேலும் அவரது மகன் காம்பிசஸ் மேலும் 8 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார்.

7th அஹஸ்வேரஸின் ஆண்டு

மொர்தெகாய் யூதர்களின் தூதராக ஜெருபாபேலுடன் ஜோசபஸால் 6 ஐச் சுற்றி குறிப்பிடப்படுகிறார்th - 7th டேரியஸின் ஆண்டு.[நான்] டேரியஸ் அஹஸ்யுரஸாக இருந்தால், 6-ல் வஸ்திக்கு மாற்றாகத் தேடுவோரால் எஸ்தர் எவ்வாறு கவனிக்கப்பட்டார் என்பதை இது விளக்குகிறது.th எஸ்தர் 2:16 படி அகசுவேரஸ் ஆண்டு.

அஹஸ்யூரஸ் பெரிய டேரியஸ் என்றால், மொர்தெகாய் குறைந்தபட்சம் 84 வயதாக இருப்பார். இது மிகவும் பழையதாக இருக்கும்போது இது சாத்தியமாகும்.

12th அஹஸ்வேரஸின் ஆண்டு

அவர் கடைசியாக 12 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடிth அஹஸ்யுரஸின் ஆண்டு இது 89 வயதை எட்டியது. அந்த காலங்களுக்கு ஒரு நல்ல வயது, ஆனால் சாத்தியமற்றது அல்ல. மதச்சார்பற்ற மற்றும் மத அறிஞர்களிடையே தற்போதைய கோட்பாடுகளுடன் இது முரண்படுகிறது, இது செர்க்செஸ் அஹஸ்யுரஸ் என்பதாகும், அதாவது இந்த ஆண்டு அவருக்கு 125 வயதாக இருக்க வேண்டும்.

எவ்வாறாயினும், இந்த தீர்வில் ஒரு சிக்கல் உள்ளது, இது மொர்தெகாய்க்கு 84 வயதாகிவிடும், எஸ்தர் டேரியஸ் / அஹஸ்யூரஸ் / ஆர்டாக்செர்க்ஸை திருமணம் செய்தபோது. அவர் 30 வயது இடைவெளியுடன் கூட மொர்தெகாயின் உறவினராக இருந்ததால் (இது சாத்தியமில்லை, ஆனால் சாத்தியக்கூறுகளுக்குள்) அவர் 54 வயதில் மிகவும் வயதாக இருப்பார், அவர் இளமையாகவும் அழகாகவும் கருதப்படுவார் (எஸ்தர் 2: 7).

எனவே, அதற்கு எஸ்தர் 2: 5-6-ஐ கவனமாகப் பார்க்க வேண்டும். பத்தியில் பின்வருமாறு கூறுகிறது: கூறுகிறது “ஒரு யூதர், ஒரு யூதர், ஷுஷான் கோட்டையில் இருந்தார், அவருடைய பெயர் யாயரின் மகன் மொர்தெகாய், ஷிமேயின் மகன், கிஷின் மகன், பெஞ்சாமினியன், எருசலேமில் இருந்து நாடுகடத்தப்பட்டான் நாடுகடத்தப்பட்ட மக்கள் யூதாவின் ராஜாவான யெகோனியாவுடன் நாடுகடத்தப்பட்டார்கள், பாபிலோன் ராஜாவான நேபுகாத்நேச்சார் நாடுகடத்தப்பட்டார். அவர் ஹடாஸாவின் பராமரிப்பாளராக வந்தார், அதாவது எஸ்தர், அவருடைய தந்தையின் சகோதரரின் மகள்,…. அவளுடைய தந்தை மற்றும் அவரது தாயார் மொர்தெகாய் இறந்தபோது, ​​அவளை மகளாக எடுத்துக் கொண்டார். "

மொர்தெகாயின் தாத்தா கிஷை "யார்" ஜெருசலேமில் இருந்து நாடுகடத்தப்பட்டவர் என்று குறிப்பிடுகிறார் என்பதையும், மொர்தெகாய்க்கு சந்ததியினரின் வரிசையை காண்பிப்பதே இந்த விளக்கமாகும் என்பதையும் இந்த பத்தியில் புரிந்து கொள்ள முடியும். சுவாரஸ்யமாக பைபிள் ஹப் ஹீப்ரு இன்டர்லீனியர் இந்த வழியில் படிக்கிறது (அதாவது, அதாவது எபிரேய வார்த்தை வரிசையில்) "ஒரு குறிப்பிட்ட யூதர் ஷுஷானில் கோட்டையில் இருந்தார், அதன் பெயர் யாயரின் மகன் மொர்தெகாய், ஷிமேயின் மகன், கிஷ் பென்ஜாமியனின் மகன், [கிஷ்] ஜெகோனியா ராஜாவுடன் சிறைபிடிக்கப்பட்ட கைதிகளுடன் எருசலேமிலிருந்து கொண்டு செல்லப்பட்டனர் பாபிலோனின் ராஜாவான நேபுகாத்நேச்சரை எடுத்துச் சென்ற யூதாவின். ”. “[கிஷ்]” எனக் காட்டப்பட்டுள்ள சொல் "who"  எபிரேய மொழிபெயர்ப்பாளர் மொர்தெகாயைக் காட்டிலும் கிஷைக் குறிப்பதாக புரிந்துகொள்கிறார்.

இதுபோன்றால், எஸ்ரா 2: 2 ன் படி மொர்தெகாய் மற்ற திரும்பி வந்தவர்களுடன் யூதாவுக்குத் திரும்புவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அவர் குறைந்தது 20 வயதுடையவராக இருப்பதைக் குறிக்கும்.

இந்த அனுமானத்துடன் கூட அவருக்கு 81 வயதாக 20 வயது (9 + 8 +1 + 36 + 7 +7) இருக்கும்th மதச்சார்பற்ற காலவரிசைப்படி (பொதுவாக எஸ்தரில் அஹஸ்யூரஸ் என்று அடையாளம் காணப்படுபவர்) படி ஜெர்க்சின் ஆண்டு, எனவே எஸ்தர் இன்னும் வயதாகிவிடுவார். இருப்பினும், முன்மொழியப்பட்ட தீர்வுடன் அவர் (20 + 9 + 8 + 1 + 7) = 45 வயதுடையவராக இருப்பார். எஸ்தர் 20 முதல் 25 வயது வரை இளமையாக இருந்தால், அவளுக்கு 20 முதல் 25 வயது இருக்கும், டேரியஸுக்கு ஒரு சாத்தியமான மனைவியாகத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சரியான வயது.

இருப்பினும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வின் கீழ், 16 ஆண்டுகளாக டேரியஸின் இணை ஆட்சியாளராக ஜெர்க்சஸுடன் இருந்தபோதும், செர்க்செஸை அஹஸ்யூரஸ் என்று பொதுவாக அடையாளம் காண்பது எஸ்தரை 41 வயதில் ஜெர்க்செஸ் 7 இல் விட்டுச்செல்லும்th ஆண்டு (நாங்கள் அவளுடைய பிறப்பை 3 இல் வைத்தால்rd சைரஸின் ஆண்டு). அவரது உறவினர் மொர்தெகாயுக்கும் எஸ்தருக்கும் இடையில் 30 வயது இடைவெளியை அனுமதிப்பது கூட 31 வயதில் அவளை விட்டு விலகும்.  

கியூனிஃபார்ம் பதிவுகளில் மொர்தெகாயின் ஆதாரம் உள்ளதா? ஆம், உள்ளது.

"மார்-டுக்-கா" (மொர்டெக்காயின் பாபிலோனிய சமமான பெயர்) ஒரு "நிர்வாக கண்காணிப்பாளராக" காணப்படுகிறது [ஆ] டேரியஸ் I இன் கீழ் குறைந்தது 17 முதல் 32 வயது வரை பணியாற்றியவர், அதே நேரத்தில் மொர்தெகாய் பாரசீக நிர்வாகத்திற்காக பைபிள் கணக்கின் அடிப்படையில் பணியாற்றுவார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். [இ]. மர்துக்கா ஒரு உயர் அதிகாரியாக இருந்தார், அவர் ஒரு கணக்காளராக சில படைப்புகளை நிகழ்த்தினார்: மர்துக்கா கணக்காளர் [மரியா] பெற்றார் (R140)'[Iv]; ஹிரிருக்கா எழுதினார் (டேப்லெட்), அவர் பெற்ற மர்துக்காவிடம் இருந்து ரசீது (பி.டி 1), மற்றும் அரச எழுத்தாளர். இரண்டு மாத்திரைகள் மர்துக்கா ஒரு முக்கியமான நிர்வாக கண்காணிப்பாளராக இருந்தன, டேரியஸின் அரண்மனையின் அதிகாரி அல்ல என்பதை நிரூபிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு உயர் அதிகாரி எழுதினார்: மார்டுக்காவிடம் சொல்லுங்கள், மிரின்சா பின்வருமாறு பேசினார் (பி.எஃப் 1858) மற்றும் மற்றொரு டேப்லெட்டில் (ஆம்ஹெர்ஸ்ட் 258) மர்துக்கா ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் அரச எழுத்தாளர் (செபரு) என்று விவரிக்கப்படுகிறார், பாபிலோன் மற்றும் அப்பால் ஆளுநர் நதி. " [Vi]

ஒரு தீர்வு: ஆம்.

2.      எஸ்ராவின் வயது, ஒரு தீர்வு

பிறப்பு

எருசலேமின் அழிவுக்குப் பிறகு செராயாவை (எஸ்ராவின் தந்தை) நேபுகாத்நேச்சார் கொலை செய்ததால், இதன் பொருள் எஸ்ரா அந்த நேரத்திற்கு முன்பே பிறந்திருக்க வேண்டும், 11th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு, 18th நேபுகாத்நேச்சரின் கர்ப்ப ஆண்டு. மதிப்பீட்டு நோக்கங்களுக்காக இந்த நேரத்தில் எஸ்ராவுக்கு 1 வயது என்று கருதுவோம்.

1st சைரஸின் ஆண்டு

11 ல் எருசலேமின் அழிவுக்கு இடையிலான காலம்th சிதேக்கியாவின் ஆண்டு மற்றும் சைரஸுக்கு பாபிலோனின் வீழ்ச்சி 48 ஆண்டுகள்.[Vi]

7th ஆர்டாக்செர்க்ஸின் ஆண்டு

வழக்கமான காலவரிசைப்படி, பாபிலோனின் வீழ்ச்சி முதல் சைரஸ் வரையிலான காலம் 7 ​​வரைth ஆர்டாக்செர்க்ஸின் (I) ஆட்சியின் ஆண்டு, பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளது: சைரஸ், 9 ஆண்டுகள், + காம்பீஸ்கள், 8 ஆண்டுகள், + டேரியஸ் தி கிரேட் I, 36 ஆண்டுகள், + ஜெர்க்செஸ், 21 ஆண்டுகள் + ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I, 7 ஆண்டுகள். இது (1 + 48 + 9 + 8 + 36 + 21 + 7) மொத்தம் 130 ஆண்டுகள், மிகவும் சாத்தியமற்ற வயது.

வேதத்தின் அர்தாக்செர்க்ஸ் (நெகேமியா 12) பெரிய டேரியஸ் என்று அழைக்கப்படும் ராஜாவைக் குறிக்கிறது என்றால்[Vii], இது 1 + 48 + 9 + 8 + 7 = 73 ஆக இருக்கும், இது நிச்சயமாக சாத்தியமாகும்.

ஆர்டாக்செக்ஸின் 20 வது ஆண்டு

மேலும் நெகேமியா 12: 26-27,31-33 எஸ்ராவைப் பற்றிய கடைசி குறிப்பைக் கொடுக்கிறது மற்றும் 20 இல் எருசலேமின் சுவரைத் திறந்து வைத்ததில் எஸ்ராவைக் காட்டுகிறதுth ஆர்டாக்செர்க்ஸின் ஆண்டு. வழக்கமான காலவரிசையின் கீழ் இது அவரது 130 ஆண்டுகளை சாத்தியமற்ற 143 ஆண்டுகளாக நீட்டிக்கிறது.

நெகேமியா 12 இன் அர்தாக்செர்க்ஸ் பெரிய டேரியஸ் என்றால்[VIII] பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வின்படி, இது 73 + 13 = 86 ஆண்டுகள் ஆகும், இது சாத்தியமான எல்லைகளுக்குள் இருக்கும்.

ஒரு தீர்வு: ஆம்

3.      நெகேமியாவின் வயது, ஒரு தீர்வு

சைரஸுக்கு பாபிலோனின் வீழ்ச்சி

பாபிலோனை விட்டு வெளியேறியவர்களை யூதாவிற்குத் திரும்பும்போது நெகேமியாவைப் பற்றிய முதல் குறிப்பை எஸ்ரா 2: 2 கொண்டுள்ளது. அவர் ஜெருபாபேல், யேசுவா, மொர்தெகாய் ஆகியோருடன் இணைந்து குறிப்பிடப்படுகிறார். நெகேமியா 7: 7 எஸ்ரா 2: 2 உடன் ஒத்திருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் அவர் ஒரு இளைஞராக இருந்தார் என்பதும் மிகவும் சாத்தியமில்லை, ஏனென்றால் அவர் உடன் குறிப்பிடப்பட்ட அனைவருமே பெரியவர்கள் மற்றும் அனைவரும் 30 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள். எனவே, பழமைவாதமாக, பாபிலோனின் இலையுதிர்காலத்தில் சைரஸுக்கு நெகேமியாவுக்கு 20 வயதை நியமிக்க முடியும், ஆனால் அது குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருக்கலாம்.

ஆர்டாக்செக்ஸின் 20 வது ஆண்டு

நெகேமியா 12: 26-27-ல், யேசுவாவின் மகன் யோயாகீம் [பிரதான ஆசாரியராக சேவை செய்கிறார்] மற்றும் எஸ்ராவின் நாட்களில் நெகேமியா ஆளுநராகக் குறிப்பிடப்படுகிறார். இது எருசலேமின் சுவர் திறக்கப்பட்ட நேரத்தில் இருந்தது. இது 20 ஆகும்th நெகேமியா 1: 1 மற்றும் நெகேமியா 2: 1 ஆகியவற்றின் படி அர்தாக்செக்ஸின் ஆண்டு. டேரியஸ் I ஐ எஸ்ரா 7 முதல் நெகேமியாவிலும் (குறிப்பாக அவருடைய 7 இலிருந்து) ஆர்டாக்செர்க்ஸ் என்றும் அழைக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால்th ஆட்சியின் ஆண்டு), இந்த தீர்வின் கீழ், நெகேமியாவின் காலம் விவேகமானதாகிறது. பாபிலோனின் வீழ்ச்சிக்கு முன், குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகள், + சைரஸ், 9 ஆண்டுகள், + காம்பீஸ்கள், 8 ஆண்டுகள், + டேரியஸ் தி கிரேட் I அல்லது அர்தாக்செர்க்ஸ், 20 வது ஆண்டு. இவ்வாறு 20 + 9 + 8 + 20 = 57 வயது.

32nd ஆர்டாக்செர்க்ஸின் ஆண்டு

13 ல் நெகேமியா ராஜாவுக்கு சேவை செய்ய திரும்பியதாக நெகேமியா 6: 32 பதிவு செய்கிறதுnd ஆளுநராக 12 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பின்னர், பாபிலோன் மன்னரான அர்தாக்செக்ஸின் ஆண்டு. இந்த நேரத்தில், அவர் இன்னும் 69 வயதாக இருப்பார், நிச்சயமாக ஒரு வாய்ப்பு. சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு அவர் எருசலேமுக்குத் திரும்பினார் என்று அம்மோனியரான தோபியா கோயிலில் ஒரு பெரிய சாப்பாட்டு மண்டபத்தை பிரதான ஆசாரியரான எலியாஷிப் அனுமதித்தார்.

ஆகவே, தீர்வுக்கு ஏற்ப நெகேமியாவின் வயது 57 + 12 + ஆக இருக்கிறதா? = 69 + ஆண்டுகள். இது 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், அவருக்கு இன்னும் 74 வயது இருக்கும். இது நிச்சயமாக நியாயமானதாகும்.

ஒரு தீர்வு: ஆம்

 

4.      “7 வாரங்களும் 62 வாரங்கள்”, ஒரு தீர்வு

பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தீர்வின் கீழ், இது 7 x 7 மற்றும் 62 x7 ஆகப் பிரிக்கப்படுவதற்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அல்லது சாத்தியமான நிறைவும் இல்லை என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்திருக்கலாம். இருப்பினும், மிகவும் சுவாரஸ்யமாக, எஸ்ரா 6:14 இன் புரிதலை “டேரியஸ், அர்தாக்செர்க்ஸ் கூட” என்று கூறுகிறோம்.[IX] எனவே, எஸ்ரா 7 இன் அர்தாக்செர்க்ஸும் நெகேமியாவின் புத்தகமும் இப்போது டேரியஸ் (நான்) என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது[எக்ஸ்] சைரஸ் 49 இலிருந்து 1 ஆண்டுகள் நம்மை எடுக்கும்st ஆண்டு பின்வருமாறு: சைரஸ் 9 ஆண்டுகள் + காம்பிசஸ் 8 ஆண்டுகள் + டேரியஸ் 32 ஆண்டுகள் = 49.

இப்போது கேள்வி என்னவென்றால், 32 இல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஏதாவது நடந்ததா?nd டேரியஸின் ஆண்டு (நான்)?

நெகேமியா 12 ஆண்டுகளில் இருந்து 20 ஆண்டுகளாக யூதாவின் ஆளுநராக இருந்தார்th ஆர்டாக்செர்க்ஸ் / டேரியஸ் ஆண்டு. எருசலேமின் சுவர்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதை மேற்பார்வையிடுவது அவரது முதல் பணி. அடுத்து, எருசலேமை ஒரு வாழக்கூடிய நகரமாக மீண்டும் நிறுவுவதை அவர் மேற்பார்வையிட்டார். இறுதியாக, 32 இல்nd அர்தாக்செக்ஸின் ஆண்டு அவர் யூதாவை விட்டு வெளியேறி ராஜாவின் தனிப்பட்ட சேவைக்கு திரும்பினார்.

7 ல் செய்யப்பட்ட சுவர்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்பும் வரை எருசலேமுக்குள் வீடுகள் அல்லது மிகக் குறைவான வீடுகள் எதுவும் இல்லை என்று நெகேமியா 4: 20 குறிப்பிடுகிறது.th ஆர்டாக்செர்க்ஸின் ஆண்டு (அல்லது டேரியஸ் I). சுவர்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்பிய பின்னர் எருசலேமை விரிவுபடுத்த ஏராளமானவை நெகேமியா 11 காட்டுகிறது. எருசலேமுக்கு ஏற்கனவே போதுமான வீடுகள் இருந்திருந்தால், ஏற்கனவே நல்ல மக்கள் தொகை இருந்திருந்தால் இது அவசியமில்லை.

இது தானியேல் 7: 7-9 தீர்க்கதரிசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 24 மடங்கு 27 காலத்திற்குக் காரணமாகும். இது தானியேல் 9: 25 பி காலத்திற்கும் தீர்க்கதரிசனத்திற்கும் பொருந்தும் “அவள் திரும்பி வந்து ஒரு பொது சதுரம் மற்றும் அகழியுடன் மீண்டும் கட்டப்படுவாள், ஆனால் அந்தக் காலங்களில். ” அந்தக் கால அவலங்கள் மூன்று சாத்தியக்கூறுகளில் ஒன்றோடு பொருந்துகின்றன:

 1. பாபிலோனின் வீழ்ச்சியிலிருந்து 49 வரை 32 ஆண்டுகள் முழு காலம்nd ஆர்டாக்செர்க்ஸின் ஆண்டு / டேரியஸ், இது முழுமையான மற்றும் சிறந்த அர்த்தத்தை தருகிறது.
 2. 6 இல் கோவிலின் புனரமைப்பு முடிந்ததிலிருந்து மற்றொரு வாய்ப்பு உள்ளதுth டேரியஸ் / ஆர்டாக்செர்க்ஸின் ஆண்டு 32nd ஆர்டாக்செர்க்ஸ் / டேரியஸ் ஆண்டு
 3. 20 இலிருந்து மிகக் குறைவான மற்றும் மிகக் குறுகிய காலம்th 32 க்குnd ஆண்டு நெகேமியா ஆளுநராக இருந்தபோது ஆர்டாக்செர்க்ஸ் மற்றும் எருசலேமின் சுவர்களை மீட்டெடுப்பதையும், எருசலேமுக்குள் வீடுகள் மற்றும் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பையும் மேற்பார்வையிட்டார்.

அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​அவர்கள் 7 ஏழு (49 ஆண்டுகள்) ஐ எஸ்ரா 7 இன் பிற்கால நிகழ்வுகள் மற்றும் நெகேமியாவின் நிகழ்வுகளின் ஆர்டாக்செக்ஸாக டேரியஸ் I என்ற சூழ்நிலையில் ஒரு பொருத்தமான முடிவுக்கு கொண்டு வருவார்கள்.

ஒரு தீர்வு: ஆம்

5. தானியேலைப் புரிந்துகொள்வது 11: 1-2, ஒரு தீர்வு

ஒரு தீர்வை அடையாளம் காண்பதற்கான எளிய வழி, பாரசீக பணக்காரர் யார் என்பதைக் கண்டறிவது?

எந்த வரலாற்று பதிவுகள் தப்பிப்பிழைக்கின்றன என்பதிலிருந்து இது செர்க்செஸ் என்று தெரிகிறது. பெரிய டேரியஸ், அவரது தந்தை வழக்கமான வரிவிதிப்பை ஏற்படுத்தி கணிசமான செல்வத்தை வளர்த்துக் கொண்டார். ஜெர்க்செஸ் இதனுடன் மற்றும் 6 இல் தொடர்ந்தார்th அவரது ஆட்சியின் ஆண்டு பெர்சியாவுக்கு எதிராக ஒரு பாரிய பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியது. இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீடித்தது, இருப்பினும் போர் இன்னும் 10 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்தது. இது தானியேல் 11: 2-ல் உள்ள விளக்கத்துடன் பொருந்துகிறது “நான்காவது ஒருவர் மற்ற அனைவரையும் விட அதிக செல்வத்தை குவிப்பார். அவர் தனது செல்வத்தில் பலமானவுடன், அவர் கிரேக்க ராஜ்யத்திற்கு எதிராக எல்லாவற்றையும் எழுப்புவார். ”

இதன் பொருள் மீதமுள்ள மூன்று மன்னர்களை இரண்டாம் காம்பீசஸ், பார்டியா / ஸ்மெர்டிஸ் மற்றும் பெரிய டேரியஸ் ஆகியோருடன் அடையாளம் காண வேண்டும்.

எனவே சிலர் கூறியது போல் பெர்சியாவின் கடைசி மன்னராக செர்கெஸ் இருந்தாரா? எபிரேய மொழியில் உரையில் எதுவும் இல்லை, இது ராஜாக்களை நான்காகக் கட்டுப்படுத்துகிறது. சைரஸுக்குப் பிறகு இன்னும் மூன்று ராஜாக்கள் இருப்பார்கள், நான்காவது பணக்காரர் என்றும் கிரேக்க இராச்சியத்திற்கு எதிராக அனைவரையும் தூண்டிவிடுவார் என்றும் டேனியல் வெறுமனே கூறப்பட்டார். ஐந்தில் ஒரு பகுதியும் (மதச்சார்பற்ற முறையில் ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I என அழைக்கப்படுகிறது) உண்மையில் ஆறாவது மன்னரும் (டேரியஸ் II என அழைக்கப்படுபவர்) இருக்க முடியாது என்று உரை கூறவில்லை அல்லது குறிக்கவில்லை, அவை முக்கியமல்ல என்பதால் அவை விவரிப்பின் ஒரு பகுதியாகக் கூறப்படவில்லை.

கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர் அரியன் (ரோமானிய சாம்ராஜ்யத்தை எழுதி சேவை செய்கிறார்) கருத்துப்படி, அலெக்ஸாண்டர் கடந்த கால தவறுகளுக்கு பழிவாங்கும் செயலாக பெர்சியாவைக் கைப்பற்றத் தொடங்கினார். அலெக்ஸாண்டர் டேரியஸுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இதைக் குறிப்பிடுகிறார்:

"உங்கள் மூதாதையர்கள் மாசிடோனியாவிற்கும் கிரேக்கத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் வந்து எங்களிடமிருந்து முந்தைய காயம் இல்லாமல் எங்களுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டனர். நான், கிரேக்க தளபதியாகவும் தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்டு, பெர்சியர்களை பழிவாங்க விரும்பினேன், ஆசியாவிற்குள் நுழைந்தேன், விரோதங்கள் உங்களால் தொடங்கப்படுகின்றன ”.[என்பது xi]

எங்கள் தீர்வின் கீழ் சுமார் 60-61 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்திருக்கும். அலெக்ஸாண்டருக்கு கிரேக்கர்கள் விவரிக்க வேண்டிய நிகழ்வுகளின் நினைவுகளுக்கு இது போதுமானது. தற்போதுள்ள மதச்சார்பற்ற காலவரிசையின் கீழ் இந்த காலம் 135 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இருக்கும், எனவே நினைவுகள் தலைமுறைகளில் மங்கிப்போயிருக்கும்.

ஒரு தீர்வு: ஆம்

 

எங்கள் தொடரின் 7 ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதியில் நிலுவையில் உள்ள சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகளை ஆராய்வதில் தொடருவோம்.

 

 

[நான்] http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf  ஜோசபஸ், யூதர்களின் தொல்பொருட்கள், புத்தகம் XI, அத்தியாயம் 4 v 9

[ஆ] ஆர்டி ஹாலோக்- பெர்செபோலிஸ் வலுவூட்டல் மாத்திரைகள்: ஓரியண்டல் இன்ஸ்டிடியூட் பப்ளிகேஷன்ஸ் 92 (சிகாகோ பிரஸ், 1969), பக். 102,138,165,178,233,248,286,340,353,441,489,511,725. https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/oip92.pdf

[இ] ஜி.ஜி கேமரன்- பெர்செபோலிஸ் கருவூல மாத்திரைகள்: ஓரியண்டல் இன்ஸ்டிடியூட் பப்ளிகேஷன்ஸ் 65 (தி யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிகாகோ பிரஸ், 1948), ப. 83. https://oi.uchicago.edu/research/publications/oip/oip-65-persepolis-treasury-tablets

'[Iv] ஜே சார்லஸ்; MW STOLPER - எர்லென்மயர் சேகரிப்பின் ஏலத்தில் விற்கப்பட்ட வலுவூட்டல் உரைகள்: ஆர்டா 2006 தொகுதி 1, பக். 14-15, http://www.achemenet.com/pdf/arta/2006.001.Jones-Stolper.pdf

[Vi] பி.பிரையன்ட் - சைரஸிலிருந்து அலெக்சாண்டர் வரை: பாரசீக பேரரசின் வரலாறு லைடன் 2002, ஐசன்ப்ரான்ஸ், பக். 260,509. https://delong.typepad.com/files/briant-cyrus.pdf

[Vi] கட்டுரைகளின் தொடரைக் காண்க "காலத்தின் மூலம் கண்டுபிடிப்புக்கான பயணம்". https://beroeans.net/2019/06/12/a-journey-of-discovery-through-time-an-introduction-part-1/

[Vii] கிங்கின் பெயர்களின் அடிப்படையில் இந்த விருப்பத்தை நியாயப்படுத்தும் விளக்கம் பின்னர் இந்த தொடரில் உள்ளது.

[VIII] கிங்கின் பெயர்களின் அடிப்படையில் இந்த விருப்பத்தை நியாயப்படுத்தும் விளக்கம் பின்னர் இந்த தொடரில் உள்ளது.

[IX] நெகேமியா 7: 2 'ஹனனியா, அதாவது ஹனனியா தளபதி' மற்றும் எஸ்ரா 4:17 'வாழ்த்துக்கள், இப்போது' ஆகியவற்றில் "வாவ்" பயன்பாட்டைக் காண்க.

[எக்ஸ்] கிங்கின் பெயர்களின் அடிப்படையில் இந்த விருப்பத்தை நியாயப்படுத்தும் விளக்கம் பின்னர் இந்த ஆவணத்தில் உள்ளது.

[என்பது xi] http://www.gutenberg.org/files/46976/46976-h/46976-h.htm#Page_111 

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  1
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x