டேனியல் 9: 24-27 இன் மேசியானிய தீர்க்கதரிசனத்தை மதச்சார்பற்ற வரலாற்றுடன் மறுபரிசீலனை செய்தல்

தீர்வை இறுதி செய்தல்

 

தேதிக்கான கண்டுபிடிப்புகளின் சுருக்கம்

இதுவரை நடந்த இந்த மராத்தான் விசாரணையில், வேதங்களிலிருந்து பின்வரும்வற்றைக் கண்டறிந்துள்ளோம்:

 • இந்த தீர்வு கி.பி 69 இல் 29 ஏழுகளின் முடிவை இயேசு தனது ஊழியத்தை ஆரம்பித்தபோது வைத்தார்.
 • இந்த தீர்வு கி.பி 33 ல் ஏழு பேரில் பாதியில், மேசியா இயேசு துண்டிக்கப்பட்டு, கொல்லப்பட்டார், அனைத்து மனிதகுலத்தின் சார்பாகவும் தியாகம் மற்றும் பரிசு பிரசாதம் நிறுத்தப்பட்டது.
 • இந்த தீர்வு கி.பி 36 இல் இறுதி ஏழின் முடிவை கொர்னேலியஸ் புறஜாதியார் மாற்றியது.
 • இந்த தீர்வு 1 ஐ வைத்ததுst 455 ஆண்டுகளின் ஏழு ஏழு தொடக்கமாக கிமு 49 இல் பெரிய சைரஸின் ஆண்டு.
 • இந்த தீர்வு கிமு 32 இல் டேரியஸ் அக்கா அஹஸ்யூரஸின் 407 ஆவது ஆண்டை நிறுத்தியது, 49 ஆண்டுகளில் ஏழு ஏழு முடிவடைந்தது, நெகேமியா பாபிலோனுக்கு திரும்பியதன் மூலம் எருசலேமின் சுவரை மீட்டெடுத்தார். (நெகேமியா 13: 6)
 • ஆகவே, தீர்க்கதரிசனத்தை 7 ஏழு மற்றும் அறுபத்திரண்டு ஏழு என்று பிரிக்க டேனியல் மற்றும் யெகோவாவுக்கு இந்த தீர்வு ஒரு தர்க்கரீதியான காரணத்தை வழங்குகிறது. (சிக்கல் / தீர்வு 4 ஐப் பார்க்கவும்)
 • இந்த தீர்வு மொர்தெகாய், எஸ்தர், எஸ்ரா மற்றும் நெகேமியா ஆகியோருக்கு பாரம்பரிய மதச்சார்பற்ற மற்றும் மத விளக்கங்களுக்கு மாறாக நியாயமான காலங்களைத் தருகிறது, இது நியாயமற்ற யுகங்களை புறக்கணிக்கிறது அல்லது விளக்குகிறது “மற்றொரு மொர்தெகாய், மற்றொரு எஸ்ரா, மற்றொரு நெகேமியா, அல்லது பைபிள் கணக்கு தவறானது ”. (சிக்கல்கள் / தீர்வுகள் 1,2,3 ஐக் காண்க)
 • இந்த தீர்வு வேதவசனங்களில் பாரசீக மன்னர்களின் வாரிசுகளுக்கு ஒரு நியாயமான விளக்கத்தையும் வழங்குகிறது. (சிக்கல்கள் / தீர்வுகள் 5,7 ஐக் காண்க)
 • இந்த தீர்வு பாரசீக சாம்ராஜ்யத்தின் காலத்திற்கு ஒரு நியாயமான உயர் பூசாரி வாரிசைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. (சிக்கல் / தீர்வு 6 ஐப் பார்க்கவும்)
 • இந்த தீர்வு இரண்டு பாதிரியார் பட்டியல்களுக்கு நியாயமான விளக்கத்தை வழங்குகிறது. (சிக்கல் / தீர்வு 8 ஐப் பார்க்கவும்).
 • இந்த தீர்வுக்கு நான் டேரியஸ் அழைக்கப்பட்டேன் அல்லது அறியப்பட்டேன் அல்லது ஆர்டாக்செர்க்ஸ் என்ற பெயரை எடுத்தேன் அல்லது அவரது 7 இலிருந்து ஆர்டாக்செக்செஸ் என்று குறிப்பிடப்பட்டேன் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.th எஸ்ரா 7 முதல் நெகேமியா வரையிலான கணக்குகளில் ஆட்சி ஆண்டு முதல். (சிக்கல் / தீர்வு 9 ஐப் பார்க்கவும்)
 • இந்த தீர்வுக்கு எஸ்தர் புத்தகத்தின் அஹஸ்யுரஸையும் டேரியஸ் I ஐக் குறிக்க வேண்டும். (சிக்கல்கள் / தீர்வுகள் 1,9 ஐப் பார்க்கவும்)
 • ஜோசபஸ் எழுதிய எல்லாவற்றையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சில பகுதிகளுக்குப் பதிலாக, ஒவ்வொன்றும் புரிந்து கொள்ள இந்த தீர்வு நமக்கு உதவுகிறது. (சிக்கல் / தீர்வு 10 ஐப் பார்க்கவும்)
 • இந்த தீர்வு பாரசீக மன்னர்களின் பெயர்களுக்கு அப்போக்ரிபாவின் புத்தகங்களுக்கு நியாயமான தீர்வையும் அளிக்கிறது. (சிக்கல் / தீர்வு 11 ஐப் பார்க்கவும்)
 • இந்த தீர்வு செப்டுவஜின்ட்டில் பாரசீக மன்னர்களின் பெயருக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வையும் தருகிறது. (சிக்கல் / தீர்வு 12 ஐப் பார்க்கவும்)

எவ்வாறாயினும், இந்த தீர்வு பாரசீக மன்னர்களின் மீதமுள்ள அடுத்தடுத்ததைக் கண்டுபிடிக்க ஒரு சிறிய புதிர் மூலம் நம்மை விட்டுச்செல்கிறது.

மீதமுள்ள காலத்திற்கு, டேரியஸ் I தனது 36 வயதில் இறந்த அடுத்த ஆண்டிலிருந்துth இந்த தீர்வில் கிமு 402, கிமு 330 வரை அலெக்சாண்டர் ஒரு மன்னர் டேரியஸை தோற்கடித்து பெர்சியாவின் அரசராக ஆனபோது, ​​156 ஆண்டுகளை 73 ஆண்டுகளில் (மற்றும் முடிந்தால் 6 மன்னர்கள்) பெரும்பான்மைக்கு முரணாகப் பொருத்த வேண்டும். முடிந்தால் வரலாற்று தகவல்கள். ஒரு புதிரின் மாபெரும் ரூபிக் க்யூப்!

 

புதிரின் இறுதி துண்டுகள்

இது எவ்வாறு அடையப்பட்டது?

ஆசிரியரின் ஆராய்ச்சி மற்றும் விசாரணை மற்றும் முடிவுகளின் இந்த தொடரின் முந்தைய பகுதிகளை எழுதுவதில், தொடக்கப் புள்ளி கிமு 455 ஆக இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாகத் தெரிந்தது. இருப்பினும் இது 1 ஆக இருக்க வேண்டும் என்பதும் தெளிவாகிவிட்டதுst 20 க்கு பதிலாக சைரஸின் ஆண்டுth ஆர்டாக்செர்க்ஸின் ஆண்டு I. இதன் விளைவாக, மேலேயுள்ள கண்டுபிடிப்புகளின் சுருக்கம் பிரிவில் கடைசி புள்ளியின் தேவைகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய காட்சிகளை அவர் அவ்வப்போது உருவாக்க முயன்றார். இருப்பினும், எந்தவொரு சூழ்நிலையும் அந்த நேரத்தில் தரவைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை அல்லது அதை நியாயப்படுத்த முடியவில்லை.

யூசிபியஸின் தகவல்களின் ஒப்பீடு[நான்] மற்றும் ஆப்பிரிக்கனஸ்[ஆ] மற்றும் டோலமி[இ] பாரசீக மன்னர்கள் மற்றும் ஜோசபஸ், பாரசீக கவிஞர் ஃபெர்டோவ்ஸி ஆகியோரால் குறிப்பிடப்பட்ட மன்னர்களின் ஆட்சி காலம் குறித்த பிற பண்டைய வரலாற்றாசிரியர்கள்'[Iv], மற்றும் ஹெரோடோடஸ் செய்யப்பட்டது. இது பைபிள் பதிவின் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து மட்டுமல்லாமல், மற்ற வரலாற்றாசிரியர்களின் விசாரணையிலிருந்து வெளிவந்த பல்வேறு தகவல்களின் துணுக்குகளிலிருந்தும் விளக்கங்களைக் கொண்ட வடிவங்களைக் காட்டத் தொடங்கியது.

பாரசீக கவிஞர் ஃபெர்டோவ்ஸி இரண்டாம் டேரியஸ் வரை கிங்ஸை மட்டுமே கொண்டிருந்தார் மற்றும் ஜெர்க்செஸைத் தவிர்த்தார் என்பது சுவாரஸ்யமானது.

ஜோசபஸ் இரண்டாம் டேரியஸ் வரை கிங்ஸை மட்டுமே கொண்டிருந்தார், ஆனால் செர்க்சையும் சேர்த்துக் கொண்டார். ஹெரோடோடஸுக்கு அர்தாக்செர்க்ஸ் I வரை மட்டுமே மன்னர்கள் இருந்தனர். (ஹெர்டோடோட்டஸ் முதலாம் ஆர்டாக்செர்க்சின் ஆட்சியின் போது அல்லது இரண்டாம் டேரியஸின் ஆட்சியின் ஆரம்பத்தில் இறந்துவிட்டார் என்று நம்பப்படுகிறது.)

டேரியஸ் I (தி கிரேட்) பலவிதமாக அறியப்பட்டிருந்தால் அல்லது அவரது பெயரை அர்தாக்செர்க்ஸ் என்று மாற்றியிருந்தால், மற்ற பாரசீக மன்னர்களும் ஒத்தவர்கள் என்பது முற்றிலும் சாத்தியமானது, இது பண்டைய வரலாற்றிலும் 20 ஆம் ஆண்டிலும் பிற்கால வரலாற்றாசிரியர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம்.th மற்றும் 21st செஞ்சுரி.

பண்டைய வரலாற்றாசிரியர்களிடமிருந்து ஆட்சி நீளங்களின் ஒப்பீடு

ஹெரோடோடஸ் சி. கிமு 430 செட்டியாஸ் சி. கிமு 398 டியோடோரஸ் கிமு 30 ஜோசபஸ் 75 கி.பி. டோலமி கி.பி 150 அலெக்ஸாண்ட்ரியாவின் கிளெமென்ட் சி. கி.பி 217 மானெத்தோ / செக்ஸ்டஸ் ஜூலியஸ் ஆப்பிரிக்கனஸ் கி .220 கி.பி. மானெடோ / யூசிபியஸ் சி. கி.பி 330 சல்பிகஸ் செவெரஸ் சி .400 கி.பி. பாரசீக கவிஞர் ஃபிர்துசி (கி.பி 931-1020)
சைரஸ் II (தி கிரேட்) 29 30 ஆம் 9

(பாபிலோன்)

30 31 ஆம்
காம்பிசஸ் II 7.5 18 6 8 19 6 3 9 ஆம்
மேகி 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
டேரியஸ் I (பெரியவர்) 36 - 9+ 36 46 36 36 36 ஆம்
ஜெர்க்சஸ் I. ஆம் - 20 28 + 21 26 21 21 21
அர்தபனோஸ் 0.7
ஆர்டாக்செர்க்ஸ் (I) ஆம் 42 40 7+ 41 41 41 40 41 ஆம்
ஜெர்க்செஸ் II 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
சோக்டியானோஸ் 0.7 0.7 0.7 0.7
டேரியஸ் II 35 19 ஆம் 19 8 19 19 19 ஆம்
அர்தாக்செர்க்ஸ் II 43 46 42 62
ஆர்டாக்செர்க்ஸ் III 23 21 2 6 23
கழுதைகள் (ஆர்டாக்செர்க்ஸ் IV) 2 3 4
டேரியஸ் III 4 4 6
கூட்டுத்தொகை 73 126 145 50 + 209 212 134 137 244

 

 

நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளில் வெவ்வேறு வரலாற்றாசிரியர்கள் வழங்கிய தீர்வுகளுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். மதச்சார்பற்ற மற்றும் மத அதிகாரிகள் இன்று பொதுவாக டோலமியின் காலவரிசையை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்.

ஆகையால், இந்த பாரிய பிரச்சினையை சரிசெய்ய முயற்சிப்பதற்காக, பாரசீக சாம்ராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சியிலிருந்து 330 பி.சி.யில் மாசிடோனியாவின் மகா அலெக்சாண்டர் வரை திரும்பிச் செல்ல ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டது, டேரியஸ் I ஐ நோக்கி, கிமு 403 இல் சைரஸுடன் கிமு 455 இல் தொடங்கி ஆட்சி முடிந்தது.

எனவே நாங்கள் கண்டோம்:

 • மூன்றாம் டேரியஸ் 4 ஆண்டுகள், (டோலமி மற்றும் ஜூனியஸ் ஆப்பிரிக்கனஸின் படி மானெடோவின் ஆட்சி நீளம்), பெர்சியாவின் கடைசி மன்னர், அலெக்சாண்டர் தி பாரசீக சாம்ராஜ்யத்திற்கு முன்னேறிய காலத்தில் ஆட்சி செய்தார்.
 • 2 வருடங்களுடன் கழுதைகள் (ஆர்டாக்செர்க்ஸ் IV). (டோலமி படி ஆட்சி நீளம்).

அடுத்து:

 • ஆர்டாக்செர்க்ஸ் III 2 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்ய எடுக்கப்பட்டது. (மானெடோ மற்றும் ஜூலியஸ் ஆபிரிக்கனஸின் கூற்றுப்படி, எகிப்தின் ராஜாவாக அல்லது இணை ஆட்சியாளராக இன்னும் 19 ஆண்டுகள் இருக்கலாம்)
 • டேரியஸ் II ஆப்பிரிக்கஸ், யூசிபியஸ் மற்றும் டோலமி ஆகியோரால் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்ட 19 ஆண்டு கால ஆட்சி.

இது மொத்தம் 21 ஆண்டுகள் டோலமி ஆர்டாக்செர்க்ஸ் III ஐக் கொடுத்தது. ஆர்டாக்செர்க்ஸ் III க்கு டோலமிக்கு தவறான ஆட்சி நீளம் இருக்கலாம் என்பதற்கு இது ஒரு வலுவான அறிகுறியைக் கொடுத்தது. (ஆர்டாக்செர்க்சுக்கான டோலமியின் எண்ணிக்கை எப்போதுமே சுத்தமாகவும் தற்செயலாகவும் ஜெர்க்செஸ் ஆட்சியின் நீளத்திற்கு சமமாகத் தோன்றியது. அதே நாட்டின் மன்னர்களுக்கும், ஒருவருக்கொருவர் அருகிலும் ஒரே மாதிரியான ஆட்சியைக் கொண்டிருப்பது மிகவும் அரிதானது, இயற்கையாக நிகழும் கணித முரண்பாடுகள் இயற்கையாகவே மிகவும் குறைவு).

டோலமி ஆட்சியின் நீளத்தை தவறாக நகலெடுத்திருக்கலாம் என்பது பெரும்பாலும் ஜெர்செஸைப் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், மற்ற விருப்பங்கள் டேரியஸ் II இன் மரணத்திற்குப் பிறகு ஆர்டாக்செர்க்ஸ் III ஆல் 2 ஆண்டு கால ஆட்சியுடன் இணை ஆட்சி இருந்திருக்கலாம் அல்லது டேரியஸ் (II) அவரது பெயரை ஆர்டாக்செர்க்ஸ் (III) என்று அழைக்கலாம் அல்லது மாற்றலாம், அநேகமாக பைபிள் காட்டிய அதே வழியில் டேரியஸ் (I) ஆர்டாக்செர்க்ஸ் (I) என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.

அடுத்து:

 • மதச்சார்பற்ற ஆர்டாக்செர்க்ஸ் நான் மதச்சார்பற்ற ஆர்டாக்செர்க்ஸ் II ஐத் தவிர்த்து 41 ஆண்டுகள் ஆட்சி நீளத்துடன் சேர்க்கப்பட்டேன் (டோலமியின் கூற்றுப்படி ஆர்டாக்செர்க்செஸ் I இன் ஆட்சி நீளத்திற்கு. மதச்சார்பற்ற ஆர்டாக்செர்க்ஸ் II பல பண்டைய வரலாற்றாசிரியர்களால் தவிர்க்கப்பட்டது மற்றும் மீதமுள்ளவற்றிலிருந்து பரவலாக மாறுபட்ட ஆட்சி நீளங்கள்).

இதன் பொருள் என்னவென்றால், நான் ஆட்சி செய்யும் அர்தாக்செர்க்ஸ், டேரியஸ் I இன் மரணத்திற்குப் பிறகு 6 வது ஆண்டில், 5 ஆண்டு இடைவெளி (தீர்வின் எஸ்ராவின் ஆர்டாக்செர்க்ஸ் 7 மற்றும் நெகேமியா) தொடங்கியது. இது 21 ஆண்டு ஆட்சிக்காலம் முழுவதற்கும் இடமளிக்கவில்லை.

இறுதிப் பகுதி:

 • செர்க்செஸ் ஒரு ஆட்சி நீளத்துடன் 21 ஆண்டுகள், 16 ஆண்டுகள் அவரது தந்தை டேரியஸுடன் இணை ஆட்சியாளராகவும், 5 ஆண்டுகள் ஒரே ஆட்சியாளராகவும் சேர்க்கப்பட்டார்.

எங்கள் தொடரின் தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, செர்க்செஸ் தனது தந்தை டேரியஸுடன் 16 வருட காலத்திற்கு இணைந்து ஆட்சி செய்தார் என்பதற்கான சான்றுகள் இருப்பதாக சில அறிஞர்கள் நம்புகிறார்கள். செர்கெஸ் டேரியஸுடன் இணை ஆட்சியாளராகவும், டேரியஸின் மரணத்திலும் ஆட்சியாளராக இருந்திருந்தால், இது ஒரு சாத்தியமான விளக்கத்தை அளிக்கிறது. எப்படி? அவரது மகன் அர்தாக்செர்க்ஸால் வெற்றிபெறுவதற்கு முன்னர், அவரது ஆட்சியின் இறுதி 5 ஆண்டுகளுக்கு ஜெர்க்செஸ் ஒரே ஆட்சியாளராக இருப்பார்.

டோலமி ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I ஆட்சி நீளத்தை 41 ஆண்டுகளாகவும், அர்தாக்செர்க்ஸ் II ஆட்சியின் நீளத்தை 46 ஆண்டுகளாகவும் தருகிறது. 5 வருட வித்தியாசத்தைக் கவனியுங்கள். ஆர்டாக்செர்க்ஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது என்பதைப் பொறுத்து, நான் 41 வருடங்கள் தனியாக அல்லது 46 ஆண்டுகளில் ஆட்சி செய்ததாகக் கூறலாம், அவரது தாத்தா டேரியஸ் I இன் மரணத்திற்குப் பிறகு அவரது தந்தை செர்க்சஸுடன் 5 ஆண்டு இணை ஆட்சி உட்பட. இது வரலாற்றாசிரியர்களின் குழப்பத்திற்கு காரணமாக இருக்கும் பல்வேறு ஆர்டாக்செக்ஸின் ஆட்சிகள் குறித்து டோலமி போன்றவை. ஆர்டாக்செர்க்சுகளுக்கு வெவ்வேறு ஆதாரங்கள் வெவ்வேறு ஆதாரங்களைக் கொடுப்பதால், ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I மற்றும் ஆர்டாக்செர்க்ஸ் II என மதச்சார்பற்ற முறையில் அறியப்பட்டவை ஒன்றுக்கு பதிலாக வெவ்வேறு மன்னர்கள் என்று டோலமி கருதிக் கொள்ளலாம்.

மதச்சார்பற்ற தீர்வுகளுக்கான வேறுபாடுகளின் சுருக்கம்:

 1. Xerxes நான் டேரியஸ் I உடன் 16 ஆண்டுகளாக இணை ஆட்சியைக் கொண்டிருக்கிறேன்.
 2. டோலமியின் கூற்றுப்படி 46 ஆண்டுகால ஆர்டாக்செக்செஸ் II ஆட்சி ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I இன் நகலாக கைவிடப்பட்டது.
 3. ஆர்டாக்செர்க்ஸ் III ஆட்சி 21 முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை சுருக்கப்பட்டது அல்லது மீதமுள்ள 19 ஆண்டுகளின் இணை ஆட்சியைக் கொண்டுள்ளது.
 4. அஸ்ஸஸ் அல்லது ஆர்டாக்செர்க்ஸ் IV மானெடோவின் 3 ஆண்டுகள் டோலமியின் 2 ஆண்டுகள் அல்லது 1 ஆண்டு இணை ஆட்சியின் 2 ஆண்டுகளுடன் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
 5. மொத்த மாற்றங்கள் 16 + 46 + 19 + 1 = 82 ஆண்டுகள்.

இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் ஒரு நல்ல அடிப்படையோடு செய்யப்பட்டுள்ளன, தானியேல் 9: 24-27-ன் பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் சரியானதாக இருக்க அனுமதிக்கிறது, ஆனால் இன்னும் அறியப்பட்ட மற்றும் நம்பகமான வரலாற்று உண்மைகள் அனைத்தும் துல்லியமாக இருக்க அனுமதிக்கின்றன. ரோமர் 3: 4 ல் கூறப்பட்டுள்ளபடி கடவுளுடைய வார்த்தையின் உண்மையை இந்த வழியில் நாம் நிலைநிறுத்த முடியும், அங்கு அப்போஸ்தலன் பவுல் கூறினார் “ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு பொய்யனாகக் காணப்பட்டாலும், கடவுள் உண்மையாக இருக்கட்டும் ”.

13. மதச்சார்பற்ற கல்வெட்டு வெளியீடு - ஒரு தீர்வு

மிக முக்கியமாக இந்த புரிதல் பின்னர் A3P கல்வெட்டு சரியானதாக இருக்க அனுமதித்தது, ஏனெனில் கல்வெட்டுடன் பொருந்துவதற்கு தேவையான அடுத்தடுத்த வரிசை இன்னும் அப்படியே இருந்தது, ஆர்டாக்செர்க்ஸ் II கைவிடப்பட்ட போதிலும்.

A3P கல்வெட்டு கூறுகிறது “பெரிய ராஜா அர்தாக்செர்க்ஸ் [III], ராஜாக்களின் ராஜா, நாடுகளின் ராஜா, இந்த பூமியின் ராஜா கூறுகிறார்: நான் ராஜாவின் மகன் அர்தாக்செர்க்ஸ் [II நினைவகம்]. அர்தாக்செர்க்ஸ் ராஜாவின் மகன் டேரியஸ் [II நோத்தஸ்]. டேரியஸ் ராஜாவின் மகன் அர்தாக்செர்க்ஸ் [நான்]. அர்தாக்செர்க்ஸ் மன்னர் செர்க்சின் மகன். செர்கெஸ் டேரியஸ் [பெரிய] மன்னனின் மகன். டேரியஸ் என்ற மனிதனின் மகன் ஹிஸ்டாஸ்ப்கள். ஹிஸ்டாஸ்பெஸ் ஒரு மனிதனின் மகன் ஆயுதங்கள், அந்த அச்செமனிட். " [Vi]

முந்தைய மொழிகளிடமிருந்து அடையாளம் காண கல்வெட்டு மற்றும் அசல் பதிவுகள் ராஜாக்களுக்கு ஒரு எண்ணைக் கொடுக்காததால், இது மொழிபெயர்ப்பாளரின் விளக்கம் என்பதால் அடைப்புக்குறிக்குள் [III] எண்களைக் கவனியுங்கள். அடையாளத்தை எளிதாக்குவதற்கு இது ஒரு நவீன கூடுதலாகும்.

இந்த தீர்வுக்காக A3P கல்வெட்டு படிக்க புரிந்து கொள்ளப்படும் “பெரிய மன்னர் அர்தாக்செர்க்ஸ் [IV], ராஜாக்களின் ராஜா, நாடுகளின் ராஜா, இந்த பூமியின் ராஜா கூறுகிறார்: நான் ராஜாவின் மகன் அர்தாக்செர்க்ஸ் [III]. அர்தாக்செர்க்ஸ் ராஜாவின் மகன் டேரியஸ் [II நோத்தஸ்]. டேரியஸ் ராஜாவின் மகன் அர்தாக்செர்க்ஸ் [II நினைவகம்]. அர்தாக்செர்க்ஸ் மன்னர் செர்க்சின் மகன். செர்கெஸ் ராஜா டேரியஸின் மகன் [பெரியவன், லாங்கிமானஸ்]. டேரியஸ் என்ற மனிதனின் மகன் ஹிஸ்டாஸ்ப்கள். ஹிஸ்டாஸ்பெஸ் ஒரு மனிதனின் மகன் ஆயுதங்கள், அந்த அச்செமனிட். "

பின்வரும் அட்டவணை இரண்டு விளக்கங்களின் ஒப்பீட்டை அளிக்கிறது, இவை இரண்டும் கல்வெட்டின் உரைக்கு பொருந்துகின்றன.

கல்வெட்டு - கிங் பட்டியல் மதச்சார்பற்ற பணி இந்த தீர்வு மூலம் நியமித்தல்
அர்தாக்செர்க்ஸ் III (கழுதைகள்) IV
அர்தாக்செர்க்ஸ் II (நினைவாற்றல்) III (கழுதைகள்)
டேரியஸ் II (நோத்தஸ்) II (நோத்தஸ்)
அர்தாக்செர்க்ஸ் நான் (லாங்கிமானஸ்) நான் (நினைவாற்றல்)
ஜெர்க்செஸ் I I
டேரியஸ் I நான் (மேலும் ஆர்டாக்செர்க்ஸ், லாங்கிமானஸ்)

 

 

14.      சன்பல்லத் - ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று?

2 ல் நெகேமியா 10: 20 ல் உள்ள பைபிள் பதிவில் ஹொரோனைட் சன்பல்லத் தோன்றுகிறதுth ஆர்டாக்செக்ஸின் ஆண்டு, இப்போது இந்த தீர்வில் பெரிய டேரியஸ் என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. பிரதான ஆசாரிய எலியாஷிப்பின் மகன் யோயாதாவின் மகன்களில் ஒருவன் ஹொரோனைட்டான சன்பல்லத்தின் மருமகன் என்று நெகேமியா 13:28 அடையாளம் காட்டுகிறது. கிங்ஸ் 32 இல் நெகேமியா ஆர்டாக்செர்க்ஸுக்கு (பெரிய டேரியஸ்) திரும்பிய சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு இந்த நிகழ்வு நடந்ததுnd ஆண்டு. ஒருவேளை இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு.

யெகோஹானனுடன் பிரதான ஆசாரியராக அவரது மகன்களான டெலாயா மற்றும் ஷெலேமியா ஆகியோரின் தடயங்களை யானை பாபிரியில் காணலாம்.

யானைக் கோயில் பாபிரியிலிருந்து உண்மைகளைப் பெறுவது பின்வருவதைக் காணலாம்.

“பாகோஹிக்கு [பாரசீக] யூதாவின் ஆளுநர், யானைக் கோட்டையில் இருக்கும் ஆசாரியர்களிடமிருந்து. வித்ரங்கா, முதல்வர் [அர்சேம்ஸ் இல்லாத நிலையில் எகிப்தின் ஆளுநர்] டேரியஸ் மன்னனின் 14 ஆம் ஆண்டில் கூறினார் [II?]: “யானைக் கோட்டையில் இருக்கும் கடவுளின் ஆலயத்தை இடிக்கவும்”. வெட்டப்பட்ட கல்லின் தூண்கள் மற்றும் நுழைவாயில்கள், நிற்கும் கதவுகள், அந்த கதவுகளின் வெண்கல கீல்கள், சிடார்வுட் கூரை, அவை நெருப்பால் எரிக்கப்பட்ட பொருத்துதல்கள், தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் படுகைகள் திருடப்பட்டுள்ளன. காம்பிசஸ் [சைரஸின் மகன்] எகிப்திய கோயில்களை அழித்தது, ஆனால் YHW கோயில் அல்ல. நாங்கள் அனுமதி பெறுகிறோம் யெஹோனன் கடவுளை YHW கடவுளின் பலிபீடத்தில் உணவுப் பிரசாதம், தூபம், மற்றும் படுகொலை ஆகியவற்றை வழங்குவதற்காக முன்பு கட்டப்பட்டிருந்ததால், ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப எருசலேமில் பிரதான ஆசாரியன். சமாரியாவின் சன்பல்லாட் ஆளுநரின் மகன்களான டெலையா மற்றும் ஷெலேமியாவிடமும் நாங்கள் சொன்னோம். [தேதியிட்டது] மார்ஷேவனின் 20 வது, டேரியஸ் மன்னரின் 17 ஆம் ஆண்டு [II?]. ”. [சூழல் நோக்கங்களுக்காக விளக்க தரவை அடைப்புக்குறிகள் குறிக்கின்றன].

"மேலும், தம்மூஸ் மாதத்திலிருந்து, டேரியஸ் மன்னனின் 14 ஆம் ஆண்டு மற்றும் இன்று வரை நாங்கள் சாக்கடை அணிந்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிறோம்; எங்கள் மனைவிகள் விதவையாக (கள்) செய்யப்படுகிறார்கள்; (நாம்) எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்யாதீர்கள், மது அருந்த வேண்டாம். அதுமட்டுமல்லாமல், அந்த நேரத்திலிருந்து (இந்த நாள்), டேரியஸ் ராஜாவின் 17 ஆம் ஆண்டு வரை ”. [Vi]

பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வில், பாபியரின் மன்னர் டேரியஸ் இரண்டாம் டேரியஸாக இருக்கக்கூடும், பாரசீக சாம்ராஜ்யம் அலெக்சாண்டருக்கு வீழ்ச்சியடைவதற்கு வெகு காலத்திற்கு முன்பே.

மிகவும் நம்பத்தகுந்த தீர்வு, மற்றும் அறியப்பட்ட உண்மைகளுக்கு பொருந்துகிறது, பின்வருமாறு இரண்டு சன்பல்லாட் இருந்தன:

 • சன்பல்லத் [I] - நெகேமியா 2: 10 ல் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 35 இல் 20 வயதைக் கருதுகிறதுth அவர் ஆளுநராக இருந்தபோது ஆர்தாக்செக்ஸின் ஆண்டு (டேரியஸ் I), அவர் நெகேமியா 50: 13-ல் சுமார் 28 வயதாக இருந்திருப்பார், தோராயமாக 33rd டேரியஸ் I / அர்தாக்செர்க்ஸின் ஆண்டு. இது ஜோயாடாவின் மகன்களில் ஒருவரான இந்த நேரத்தில் சன்பல்லத்தின் [I] மருமகனாக இருக்க அனுமதிக்கும்.
 • பெயரிடப்படாத மகன் சன்பல்லாட் - பெயரிடப்படாத ஒரு மகனை சன்பல்லத்துக்கு [I] 22 வயதில் பிறக்க அனுமதித்தால், அது 21/22 வயதில் பெயரிடப்படாத மகனுக்கு பிறந்த ஒரு சன்பல்லாட் [II] ஐ அனுமதிக்கும்.
 • சன்பல்லாட் [II] - 14 தேதியிட்ட யானை கடிதங்களில் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளதுth ஆண்டு மற்றும் 17th டேரியஸின் ஆண்டு.[Vii] டேரியஸை இரண்டாம் டேரியஸாக எடுத்துக் கொண்டால், இந்த நேரத்தில் சன்பல்லட் [II] தனது 60 களின் 70 களின் முற்பகுதியில் இருக்கவும், அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் டயர் முற்றுகைக்குள் சுமார் 82, 7 மாதங்களில் வயதானவர்களை இறக்கவும் அனுமதிக்கும். கடிதங்கள் குறிப்பிடுவதைப் போல அவரது பெயரிடப்பட்ட மகன்களான டெலாயா மற்றும் ஷெமிலியா வயது முதிர்ந்தவர்களாக (40 களின் பிற்பகுதியில்) தங்கள் தந்தையிடமிருந்து நிர்வாக கடமைகளில் ஒரு பகுதியை எடுத்துக் கொள்ளவும் இது அனுமதிக்கும்.

இந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வுக்கு முரணானதாக எழுத்தாளர் அறிந்த எந்த உண்மைகளும் இல்லை.

என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையிலிருந்து உண்மைகள் பெறப்பட்டன "பாரசீக காலத்தில் தொல்பொருள் மற்றும் உரைகள், சன்பல்லட்டில் கவனம் செலுத்துங்கள் ” [VIII], ஆனால் விளக்கங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டன, மேலும் கிடைக்கக்கூடிய சில உண்மைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வு கட்டமைப்பில் வைக்கப்பட்டன.

15.      கியூனிஃபார்ம் டேப்லெட் சான்றுகள் - இது இந்த தீர்வுக்கு முரணானதா?

ஆர்டாக்செர்க்ஸ் III, ஆர்டாக்செர்க்ஸ் IV மற்றும் டேரியஸ் III ஆகியவற்றுக்கான உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கியூனிஃபார்ம் மாத்திரைகள் எதுவும் இல்லை. பண்டைய வரலாற்றாசிரியர்களின் ஆட்சிக்காலத்தை நாம் நம்பியிருக்க வேண்டும். முந்தைய அட்டவணையில் இருந்து நீங்கள் பார்ப்பது போல், அவற்றில் எதுவுமே சரியானவை என்பதை ஆதரிக்க எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் மாறுபட்ட நீளங்கள் உள்ளன. பாரசீக காலங்களில் மன்னர்கள் எண்ணப்படாததால், ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I, II, மற்றும் III க்கு ஒதுக்கப்பட்ட கியூனிஃபார்ம் மாத்திரைகள் கூட முக்கியமாக அனுமானத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றன. டோலமியின் காலவரிசை சரியானது என்ற அடிப்படையில் மாத்திரைகளின் ஒதுக்கீடும் வழக்கமாக செய்யப்படுகிறது. அறிஞர்கள், இதை அறியாதவர்கள், பின்னர் இந்த கியூனிஃபார்ம் மாத்திரைகள் டோலமியின் காலவரிசையை உறுதிப்படுத்துகின்றன என்று கூறுகின்றனர், ஆனால் இது குறைபாடுள்ள வட்டவடிவ பகுத்தறிவு.

I, II, III, IV போன்ற கிங்கின் எண்ணைத் திட்டம் அடையாளம் காண்பதை எளிதாக்குவதற்கான நவீன கூடுதலாகும்.

எழுதும் நேரத்தில் இந்த தீர்வுக்கு முரணான எந்தவொரு கியூனிஃபார்ம் டேப்லெட் ஆதாரத்தையும் ஆசிரியர் அறிந்திருக்கவில்லை. பின் இணைப்பு 1 ஐப் பார்க்கவும்[IX] மற்றும் பின் இணைப்பு 2[எக்ஸ்] மேலும் விவரங்களுக்கு.

 

தீர்மானம்

இந்த தீர்வு 70 ஏழுகளின் இறுதி ஆண்டை மதிப்பீடு செய்து விசாரித்தது. இது இறுதி ஏழு தொடக்க ஆண்டையும் சரிபார்க்கிறது. இதிலிருந்து மீண்டும் பணிபுரிவது முழு காலத்திற்கான தொடக்க ஆண்டு நிறுவப்பட்டது மற்றும் 7 ஏழு முடிவடைந்து 62 ஏழுகளின் தொடக்க ஆண்டு. எந்த கட்டளை / சொல் / ஆணையை நிறுவுவதற்கான வேட்பாளர்கள் 70 ஏழு காலத்தை மதிப்பீடு செய்தனர் மற்றும் வேதங்களின் அடிப்படையில் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. இந்த நான்கு முக்கிய ஆண்டுகளை நிறுவிய பின்னர், மற்ற சான்றுகள் இந்த வெளிப்புற கட்டமைப்பில் பொருத்தப்பட்டன.

இந்த நீண்ட பயணத்தின் போது, ​​தற்போதுள்ள விளக்கங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 13 முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டோம்.

நிறைவு நேரத்தில் (மே 2020) ஆசிரியர் எதையும் புறக்கணிக்கவில்லை, அல்லது கண்டுபிடிக்கவில்லை அல்லது அறிவிக்கப்படவில்லை உண்மைகள் அது வழங்கப்பட்ட தீர்வுக்கு முரணானது. இது சரியான நேரத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று அர்த்தமல்ல, ஆனால் ஒட்டுமொத்த தீர்வு தற்போது ஒரு நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தீர்வை எட்டுவதில் பைபிள் பதிவின் ஒருமைப்பாடு நம்பப்பட்டுள்ளது, முடிந்தவரை பைபிளைப் புரிந்துகொள்ள பயன்படுத்தியுள்ளது. மதச்சார்பற்ற வரலாற்றை அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்வதற்கும், பைபிள் பதிவை அதில் பொருத்த முயற்சிப்பதற்கும் பதிலாக, வெளிவந்த பைபிள் கணக்கிற்கு பொருந்தக்கூடிய அறியப்பட்ட வரலாற்று உண்மைகளின் நியாயமான விளக்கங்களையும் நாங்கள் தேடினோம்.

அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​மேசியானிய தீர்க்கதரிசனத்தை 7 ஏழு மற்றும் 62 ஏழு மற்றும் அரை ஏழு மற்றும் மற்றொரு அரை ஏழு என பிரிப்பதற்கான காரணங்கள் அனைத்தும் தெளிவாகிவிட்டன. தீர்க்கதரிசனம் தனிமைப்படுத்தப்படுவதைக் காட்டிலும் அதன் விவிலிய சூழலில் கருதப்படுகிறது. 1 ல் ​​தானியேலுக்கு இந்த தீர்க்கதரிசனம் ஏன் வழங்கப்பட்டது என்பதற்கான காரணங்களை இது தருகிறதுst டேரியஸ் தி மேடியின் ஆண்டு, அதாவது:

 • பாழடைந்ததன் முடிவை உறுதிப்படுத்த
 • மேசியாவை எதிர்நோக்க
 • இந்த புதிய தீர்க்கதரிசன காலத்தின் தொடக்கத்தை அவர் காண்பார் என்பதால் தானியேலின் விசுவாசத்தை பலப்படுத்த

70 ஆண்டுகால பாபிலோனுக்கு சேவை செய்ததையும், எருசலேமின் 49 ஆண்டுகளையும், ஆலயத்தின் முழுமையான பேரழிவையும், யூபிலி ஆண்டின் விடுதலையையும் டேனியல் நன்கு அறிந்திருந்தார். ஆகையால், எருசலேமையும் ஆலயத்தையும் மீண்டும் கட்டியெழுப்ப 49 ஆண்டுகள் டேனியலால் புரிந்து கொள்ளப்படும், அதேபோல் 70 ஏழுகளின் பெரிய காலகட்டத்தின் மொத்த தீர்க்கதரிசன காலமும் யூதர்களுக்கு அவர்களின் வரம்பு மீறலுக்கான வாய்ப்பைப் பெறுவதற்கான காலம் முடிவடையும் வரை.

ஆலயம் முடிந்தபின் எஸ்ரா திரும்பி வந்து லேவிடிக் கடமைகளையும் தியாகங்களையும் மீட்டெடுக்கும் நேரமும் இப்போது பல விஷயங்களுடன் முழுமையான அர்த்தத்தை தருகிறது.

இந்தத் தீர்வு தொடரில் வரையப்பட்ட முடிவுகளுக்கு சிக்கல்களை ஏற்படுத்துமா என்றும் வாசகர்கள் ஆச்சரியப்படலாம் "காலத்தின் மூலம் கண்டுபிடிப்புக்கான பயணம்"[என்பது xi], இது பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்படுவது தொடர்பான நிகழ்வுகள் மற்றும் தீர்க்கதரிசனங்களைக் கையாண்டது. அது மாறுகிறது என்பதே பதில் யாரும் வரையப்பட்ட முடிவுகளின். ஜூலியன் நாட்காட்டியில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஆண்டுகளை 82 ஆண்டுகளாகக் குறைப்பதன் மூலமும், கிமு 539 கிமு 456 அல்லது கிமு 455 ஆகவும், மற்ற அனைத்தையும் ஒரே அளவு சரிசெய்தல் மூலமாகவும் திருத்துவதே தேவைப்படும் ஒரே மாற்றம்.

மேசியானிய தீர்க்கதரிசனத்தின் இந்த புரிதல் கண்டுபிடிப்புகளை மீண்டும் உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.காலத்தின் மூலம் கண்டுபிடிப்புக்கான பயணம் ”. அதாவது, நேபுகாத்நேச்சரின் கனவை ஏழு மடங்கு பெரியதாக நிறைவேற்றுவதாக டேனியல் விளக்குவது சாத்தியமில்லை, குறிப்பாக கிமு 607 தொடக்க தேதி அல்லது கி.பி 1914 இறுதி தேதி.

இறுதியாக மற்றும் மிக முக்கியமாக, விசாரணையின் நோக்கம் வெற்றிகரமாக இருந்தது. அதாவது, தானியேல் 9: 24-27-ல் இருந்து தானியேலின் தீர்க்கதரிசனத்தின் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட மேசியா இயேசு என்பதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வு சரிபார்க்கப்பட்டு ஆதாரங்களை அளித்துள்ளது.

 

 

 

 

பின் இணைப்பு 1 - பாரசீக மன்னர்களுக்கு கியூனிஃபார்ம் சான்றுகள் கிடைக்கின்றன

 

பின்வரும் தகவல்களின் ஆதாரம் பாபிலோனிய காலவரிசை கிமு 626 - கி.பி 75 வழங்கியவர் ரிச்சர்ட் ஏ. பார்க்கர் மற்றும் வால்டோ எச் டப்பர்ஸ்டீன் 1956 (4th அச்சிடுதல் 1975). ஆன்லைன் நகல் கிடைக்கிறது:  https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/babylon/downloads/babylonian_chronology_pd_1956.pdf

 

புத்தகத்தின் பக்கம் 14-19, பி.டி.எஃப் இன் பக்கம் 28-33

குறிப்புகள்:

டேட்டிங் மாநாடு: மாதம் (ரோமானிய எண்கள்) / நாள் / ஆண்டு.

அக் = அணுகல் ஆண்டு, அதாவது ஆண்டு 0.

? = படிக்க முடியாத அல்லது காணாமல் போன அல்லது கேள்விக்குரிய.

VI2 = 2nd மாதம் 6, ஒரு இடைக்கால மாதம் (சந்திர நாட்காட்டியில் பாய்ச்சல் மாதம்)

 

சைரஸ்

முதல்: VII / 16 / அக் பாபிலோன் நீர்வீழ்ச்சி (நபுனைட் குரோனிக்கிள்)

கடைசியாக: வி / 23/9 போர்சிப்பா (வாஸ் வி 42)

காம்பிசஸ்

                முதல்: VI / 12 / அக் பாபிலோன் (ஸ்ட்ராஸ்மேயர், காம்பிசஸ், எண் 1)

                கடைசியாக: நான் / 23/8 ஷாஹ்ரினு (ஸ்டாஸ்மேயர், காம்பிசஸ், எண். 409)

பார்தியா

                முதல்: XII / 14 / ?? பெஹிஸ்தூன் கல்வெட்டு வரி 11 (டேரியஸ் I எழுதியது)

                கடைசியாக: VII / 10 / ?? பெஹிஸ்தூன் கல்வெட்டு வரி 13 (டேரியஸ் I எழுதியது)

 

டேரியஸ் I.

                முதல்: XI / 20 / Acc Sippar (ஸ்ட்ராஸ்மேயர், டேரியஸ், எண் 1)

                கடைசியாக: VII / 17 அல்லது 27/36 போர்சிப்பா (வி ஏ.எஸ் IV 180)

ஜெர்க்செஸ்

                முதல்: VIII அல்லது XII / 22 / Acc Borsippa (வி ஏ.எஸ் வி 117)

                கடைசியாக: வி / 14? - 18? / 21 பிஎம் 32234

ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I.

                முதல்: III / - / 1 PT 4 441 [கேமரூன்]

                கடைசியாக: XI / 17/41 தர்பா (களிமண், BE IX 109)

டேரியஸ் II

                முதல்: XI / 4 / acc பாபிலோன் (களிமண், BE எக்ஸ் 1)

கடைசியாக: VI2/ 2/16 உர் (ஃபிகுல்லா, யு.இ.டி. IV 93)

டேரியஸ் II இன் 17-19 வயதிற்கு மாத்திரைகள் இல்லை

அர்தாக்செர்க்ஸ் II

                                                ஆர்டாக்செர்க்ஸ் II ஐ அணுக மாத்திரைகள் இல்லை

முதலாவது: II / 25/1 உர் (ஃபிகுல்லா, UET IV 60)

 

கடைசியாக: VIII / 10/46? பாபிலோன் (வி ஏ.எஸ் VI 186; ஆண்டு எண் சற்று சேதமடைந்தது, ஆனால் ஆர்தர் உங்காட் எழுதிய “46” என படிக்கவும்)

ஆர்டாக்செர்க்ஸ் III

சமகால கியூனிஃபார்ம் மாத்திரைகள் இல்லை

கழுதைகள் / அர்தாக்செர்க்ஸ் IV

சமகால கியூனிஃபார்ம் மாத்திரைகள் இல்லை

டேரியஸ் III

சமகால கியூனிஃபார்ம் மாத்திரைகள் இல்லை

பாபிலோனியாவில் 5 வருடங்களுக்கான கியூனிஃபார்ம் சான்றுகள்

டோலமிக் கேனான் எகிப்தில் 4 ஆண்டு ஆட்சி

 

 

 

பின் இணைப்பு 2 - அச்செமனிட் [மெடோ-பாரசீக] காலத்திற்கான எகிப்திய காலவரிசை

இருப்பினும், புதிரின் ஒரு பகுதி கடைசி வரை இருந்தது. எகிப்து மீதான பாரசீக ஆட்சியின் பொருள் வேதவசனங்களில் தொடப்படவில்லை என்பதே அது இறுதிவரை விடப்பட்டதற்கான காரணம்.

ஆராய்ச்சியில் கணிசமான நேரம் செலவழித்த பின்னர், எகிப்து மீதான பாரசீக ஆட்சியை அல்லது உண்மையில் எந்த உள்ளூர் ஃபரோவாவையும் டேட்டிங் செய்வதற்கு மிகக் குறைவான கடினமான உண்மைகளும் உள்ளன. பாரசீக மன்னர்களின் சார்பாக ஆட்சியாளர்களாக பாரசீக சாட்ராப்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பெரும்பாலான தேதிகள், பாபிரி அல்லது கியூனிஃபார்ம் குறிப்புகளைக் காட்டிலும் பாரசீக மன்னர்களின் டோலமிக் காலவரிசையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. 28 ஆம் ஆண்டின் எகிப்திய வம்சத்தின் கிங்ஸ் / ஃபரோவாவின் நிலையிலும் இதே நிலைதான்th, 29th மற்றும் 30th.

பாரசீக சத்திரபீஸ்

 • ஆர்யண்டஸ்: - காம்பிசஸ் II இன் 5 ஆம் ஆண்டு முதல் டேரியஸ் I இன் ஆண்டு 1 வரை ஆட்சி செய்யப்பட்டது.
 • ஆர்யண்டஸ்: - டேரியஸ் I தனது 5 இல் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டார்th

டேரியஸ் I இன் 27 ஆம் ஆண்டு வரை ஆட்சி செய்யப்பட்டதா?

 • ஃபெரேடேட்ஸ்: - 11 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்யப்பட்டதா?

ஆண்டு 28 முதல்? டேரியஸ் முதல் ஆண்டு 18 வரை? Xerxes I (= டேரியஸ் I, 36 +2 ஆண்டுகள்)?

 • அச்செமினெஸ்: - 27 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தாரா?

19 இருந்துth - 21st ஜெர்க்சஸின்? மற்றும் 1st - 24th ஆண்டு ஆர்டாக்செர்க்ஸ்கள் [II]?

 • அர்சேம்ஸ்: - 40 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்யப்பட்டதா?

25 இருந்துth ஆர்டாக்செர்க்ஸ் [II] முதல் 3 வரைrd ஆண்டு ஆர்டாக்செர்க்ஸ் IV?

இந்த எல்லா தேதிகளிலும், அவை மட்டுமே கோடிட்டுக் நிச்சயமாக. தேதியிட்ட / டேட்டபிள் பதிவுகள் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்து பயமாக இருக்கின்றன. பொதுவாக பாரசீக சத்திரசைகள் மற்றும் எகிப்து பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு பார்க்க

http://www.iranicaonline.org/articles/achaemenid-satrapies 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3 கீழ்.

 

பாரோனிக் வம்சம் 27

உத்தியோகபூர்வ மதச்சார்பற்ற காலவரிசை இங்கே காணலாம்: https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-seventh_Dynasty_of_Egypt#Timeline_of_the_27th_Dynasty_(Achaemenid_Pharaohs_only).

பின்வரும் முக்கியமான விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

 • காம்பிசஸ் II மற்றும் டேரியஸ் I ஆகியோருக்கு மட்டுமே சிம்மாசனப் பெயர்கள் உள்ளன, அவை முறையே மெசுட்டயர் மற்றும் ஸ்டுட்ரே.
 • எகிப்தின் மீது ஒவ்வொரு பாரசீக மன்னரின் ஆட்சியும் மதச்சார்பற்ற பாரசீக காலவரிசையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது 2 இல் எழுதப்பட்ட டோலமியின் காலவரிசையை அடிப்படையாகக் கொண்டதுnd நூற்றாண்டு கி.பி. இந்தத் தொடரில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வு இருப்பதால், இது எகிப்தில் பாரசீக மன்னர்களின் ஆட்சியின் தேதிகளும் தவறாக இருக்கும். நிகழ்வு ஒத்திசைவுகளின் மூலம் சிறிய அல்லது தரவு ஆதாரங்கள் இல்லை என்பதால், இது முன்மொழியப்பட்ட தீர்வுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எனவே எகிப்து மீதான பாரசீக ஆட்சிக்கான மதச்சார்பற்ற தேதிகள் தவறாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் பெர்சியா மீது பாரசீக மன்னர்களின் ஆட்சியின் நேரம் மற்றும் நீளத்திற்கான தீர்வுக்கு ஏற்ப திருத்தப்பட வேண்டும்.
 • இந்த பட்டியலில் காம்பீசஸ் II முதல் டேரியஸ் II வரையிலான அனைத்து பாரசீக மன்னர்களும் உள்ளனர், மேலும் செர்க்செஸ் காலத்தில் டேரியஸ் I மற்றும் சைம்டிக் IV ஆட்சியின் முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் கிளர்ச்சியாளர்களான பெட்டூபாஸ்டிஸ் III ஆகியோரும் உள்ளனர்.
 • டேரியஸ் (நான்) தனது 4 இல் ஹைரோகிளிஃபிக் சான்றுகள் உள்ளனth ஆண்டு, மற்றும் அவரது பெயரைக் கொண்ட பல கல்வெட்டுகள், ஆனால் தேதியிடப்படவில்லை.[பன்னிரெண்டாம்]
 • அவரது ஆண்டுகளில் 2-13 ஆண்டுகளில் ஜெர்க்சஸுக்கு ஹைரோகிளிஃபிக் கல்வெட்டுகள் உள்ளன.[XIII]
 • மதச்சார்பற்ற ஆர்டாக்செர்க்ஸ் I, இந்த தீர்வு, ஆர்டாக்செர்க்ஸ் II க்கான ஹைரோகிளிஃபிக் கல்வெட்டுகள் உள்ளன. [XIV]
 • டேரியஸ் II அல்லது மதச்சார்பற்ற ஆர்டாக்செர்க்ஸ் II இன் ஹைரோகிளிஃபிக் தடயங்கள் எதுவும் இல்லை, இந்த தீர்வு, ஆர்டாக்செர்க்ஸ் III.
 • டேரியஸ் (I) க்கான சமீபத்திய பாபிரி சான்றுகள் அவரது ஆண்டு 35 ஆகும்.[XV]
 • சன்பல்லட்டின் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட டேரியஸ் (II) க்கான ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்ட எலிஃபண்டைன் பாபிரி தவிர, எழுத்தாளரைக் கண்டுபிடித்து சரிபார்க்க முடிந்த வேறு எந்த பாபிரி ஆதாரங்களும் இல்லை.

 

எகிப்திய பாரோனிக் வம்சங்கள் 28, 29, 30[XVI]

வம்சம் பரோவா ஆட்சிகாலம்
28th    
  அமிர்டியோஸ் 6 ஆண்டுகள்
     
29th    
  நெஃபெரைட்டுகள் நான் 6 ஆண்டுகள்
  சம்முதிஸ் 1 ஆண்டு
  அச்சோரிஸ் 13 ஆண்டுகள்
  நெபெரைட்டுகள் II 4 மாதங்கள்
     
30th (யூசிபியஸுக்கு)  
  நெக்டானெப்ஸ் (I) 10 ஆண்டுகள்
  Teos 2 ஆண்டுகள்
  நெக்டானபஸ் (II) 8 ஆண்டுகள்
     

 

இந்த அட்டவணை யூசிபியஸால் பாதுகாக்கப்பட்ட மானெடோவின் பட்டியலை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

எந்தவொரு தரவரிசை ஆவணங்கள் அல்லது கல்வெட்டுகளின் பற்றாக்குறை மற்றும் இந்த வம்சங்களுக்கிடையில் இடைவெளிகள் இருந்தன என்பதையும், இந்த வம்சங்கள் லோயர் எகிப்தை (நைல் டெல்டா அல்லது அதன் சில பகுதிகள்) மட்டுமே ஆட்சி செய்தன என்பதையும் கருத்தில் கொண்டு, இது மேல்நோக்கி ஆட்சி செய்யும் எந்த பாரசீக சத்திராப்களுடனும் ஒரே நேரத்தில் ஆட்சி செய்ய அனுமதிக்கிறது. மெம்பிஸ் மற்றும் கர்னக் உள்ளிட்ட எகிப்து போன்றவை பாரசீக மன்னர்களின் திருத்தப்பட்ட ஆட்சி நீளம் போன்றவற்றுக்கான ஒத்திசைவுகளின் சிக்கலான பொருந்தாத தன்மைகள் இல்லை என்பதையும் இது குறிக்கிறது. கூடுதல் உண்மைகளின் புதிய சான்றுகள் ஆசிரியருக்கு வழங்கப்பட வேண்டுமானால், இந்த பகுதி மறு மதிப்பீடு செய்யப்படும். உண்மைகளின் படி, ஆசிரியர் பாபிரியை ரெஜனல் ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு கிங்கின் பெயர், அல்லது கியூனிஃபார்ம் டேப்லெட்டுகள் அல்லது கல்வெட்டுகள் பாரசீக மன்னனுக்கும், மன்னரின் ஆட்சியின் ஆண்டிற்கும், ஒத்திசைவான தரவுகளுடன் பொருந்தக்கூடிய, அல்லது சூழலில் நிறுவக்கூடியவற்றைக் குறிப்பிடுகிறார்.

உதாரணமாக, யானை பாபிரி கடிதங்களில் டேரியஸ் ஆண்டு 5, ஆண்டு 14 மற்றும் 17 ஆம் தேதிகள் மற்றும் நெகேமியாவின் மரணத்திற்குப் பிறகு யெகோஹானன் (யூத பிரதான ஆசாரியன்) தேதிகள் உள்ளன. இது இரண்டாம் டேரியஸின் ஆட்சியில் இருந்திருக்கலாம், மேலே உள்ள தகவல்கள் டேரியஸ் II யானை, மேல் எகிப்து, (நவீன அஸ்வான், அணைக்கு அருகில்) ஆட்சி செய்ய அனுமதிக்கிறது.

 

[நான்] https://en.wikipedia.org/wiki/Eusebius

[ஆ] https://en.wikipedia.org/wiki/Sextus_Julius_Africanus

[இ] https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy

'[Iv] https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdowsi

[Vi] https://www.livius.org/sources/content/achaemenid-royal-inscriptions/a3pa/ மற்றும்

1908 ஆம் ஆண்டு ஹெர்பர்ட் குஷிங் டோல்மேன் எழுதிய "பண்டைய பாரசீக அகராதி மற்றும் அச்செமனிடன் கல்வெட்டுகளின் நூல்கள் அவற்றின் சமீபத்திய மறு ஆய்வுக்கு சிறப்பு குறிப்புடன் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன." ப .42-43 புத்தகத்தின் (பி.டி.எஃப் அல்ல) ஒலிபெயர்ப்பு மற்றும் மொழிபெயர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. https://archive.org/details/cu31924026893150/page/n10/mode/2up

[Vi] வேதத்தின் சூழல், பெசலேல் போர்ட்டன், COS 3.51, 2003 கி.பி.

[Vii] யானை கையெழுத்துப் பிரதிகளின் கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் படங்கள் இங்கே கிடைக்கின்றன https://www.bible.ca/manuscripts/bible-manuscripts-archeology-Elephantine-papyrus-Egypt-Aswan-Syene-Darius-persian-Jewish-colony-temple-burned-Bagohi-Sanballat-passover-wine-fortress-Ezek29-10-495-399BC.htm#four.

இருப்பினும், அங்கு கொடுக்கப்பட்ட தேதிகளை ஆசிரியர் ஏற்கவில்லை, அவை இணைய தள எழுத்தாளர்களின் விளக்கம், குறிப்பாக இந்த தொடரில் வழங்கப்பட்ட அனைத்து விவிலிய மற்றும் பிற ஆதாரங்களின் பார்வையில். எவ்வாறாயினும், உண்மைகள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு இந்த காலகட்டத்தின் முழுமையான படத்தைக் கொடுக்கவும், எந்தவொரு உண்மைகளும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வோடு முரண்படுகின்றனவா என்பதைச் சரிபார்க்கவும் பயன்படுத்தலாம், அவை எதுவும் செய்யாது.

[VIII]  https://www.academia.edu/9821128/Archaeology_and_Texts_in_the_Persian_Period_Focus_on_Sanballat

[IX] பின் இணைப்பு 1 - பாரசீக மன்னர்களுக்கு கியூனிஃபார்ம் சான்றுகள் கிடைக்கின்றன

[எக்ஸ்] பின் இணைப்பு 2 - அச்செமனிட் [மெடோ-பாரசீக] காலத்திற்கான எகிப்திய காலவரிசை

[என்பது xi] https://beroeans.net/2019/06/12/a-journey-of-discovery-through-time-an-introduction-part-1/

[பன்னிரெண்டாம்] பட்டியலின் குறிப்புக்கு பார்க்கவும் https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/darius.html

[XIII] பட்டியலின் குறிப்புக்கு பார்க்கவும் https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/xerxesi.html

[XIV] பட்டியலின் குறிப்புக்கு பார்க்கவும் https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/artaxerxesi.html

[XV] ஹெர்மோபோலிஸ் பாபிரி https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/107318/preater_1.pdf?sequence=1

[XVI] மானெடோவின் யூசிபியஸ் பதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது: http://antikforever.com/Egypte/Divers/Manethon.htm

 

Tadua

தடுவாவின் கட்டுரைகள்.
  3
  0
  உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x