“[கண்களை] வைத்திருங்கள். . . காணாத விஷயங்களில். காணப்பட்டவை தற்காலிகமானவை, ஆனால் காணாதவை நித்தியமானவை. ” 2 கொரிந்தியர் 4:18.

[ஆய்வு 22 முதல் 05/20 ப .26 ஜூலை 27 - ஆகஸ்ட் 2, 2020 வரை]

"நாங்கள் கண்களை வைத்திருக்கும்போது, ​​பார்த்த விஷயங்களில் அல்ல, ஆனால் காணப்படாத விஷயங்களில். காணப்பட்டவை தற்காலிகமானவை, ஆனால் காணாதவை நித்தியமானவை ” - 2 கோர் 4:18

முந்தைய கட்டுரை யெகோவா நமக்குக் கொடுத்த மூன்று பரிசுகளைப் பற்றி விவாதித்தது. பூமி, நம் மூளை, அவருடைய வார்த்தை பைபிள். இந்த கட்டுரை காணப்படாத நான்கு பொக்கிஷங்களைப் பற்றி விவாதிக்க முயற்சிக்கிறது:

  • கடவுளுடன் நட்பு
  • ஜெபத்தின் பரிசு
  • கடவுளின் பரிசுத்த ஆவியின் உதவி
  • எங்கள் ஊழியத்தில் நமக்கு பரலோக ஆதரவு இருக்கிறது

யெகோவாவுடன் நட்பு

பத்தி 3 என்று கூறி தொடங்குகிறது “யெகோவா கடவுளுடனான நட்புதான் காணப்படாத மிகப்பெரிய புதையல் ”.

சங்கீதம் 25:14 கூறுகிறது: "யெகோவாவுடனான நெருங்கிய நட்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்கு சொந்தமானது, அவர் தம்முடைய உடன்படிக்கையை அவர்களுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறார்." பிப்ரவரி 2016 காவற்கோபுரத்தின் கட்டுரைக்கான தீம் வசனம் இதுதான்: “யெகோவாவின் நெருங்கிய நண்பர்களைப் பின்பற்றுங்கள்".

பத்தி 3 பின்னர் கூறுகிறது "பாவமுள்ள மனிதர்களுடன் நட்பு கொள்வதற்கும், முற்றிலும் பரிசுத்தமாக இருப்பதற்கும் கடவுள் எப்படி சாத்தியம்? இயேசுவின் மீட்கும் தியாகம் மனிதகுலத்தின் "உலகின் பாவத்தை நீக்குகிறது" என்பதால் அவர் அவ்வாறு செய்ய முடியும்.

கிறிஸ்தவர்கள் மீட்கும் மூலம் கடவுளுடன் நட்பைப் பெறுகிறார்கள் என்ற ஜே.டபிள்யூ கோட்பாட்டின் சிக்கலை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. யாக்கோபு 2:23 கூறுகிறது "ஆபிரகாம் கடவுளை நம்பினார், அது அவருக்கு நீதியாகக் கருதப்பட்டது" என்று சொல்லும் வேதம் நிறைவேறியது, மேலும் அவர் கடவுளின் நண்பர் என்று அழைக்கப்பட்டார். "- புதிய சர்வதேச பதிப்பு. 4 மற்றும் 5 பத்திகளில் நமக்குக் கூறப்பட்டதைப் பொருட்படுத்தாமல் கடவுளின் நண்பராக யாரோ ஒருவருக்கு இது ஒரே நேரடி வேதப்பூர்வ குறிப்பு.

பத்தி 3 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி யெகோவாவுடன் நட்பைப் பெறுவதற்கு மீட்கும் தியாகம் அவசியம் என்றால், ஆபிரகாம் யெகோவாவின் நண்பன் என்று எப்படி அழைக்கப்பட்டிருப்பார்?

இந்த மன்றத்தில் பலமுறை விவாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், தலைப்பில் நாம் அதிகம் உழைக்காமல், அவருடன் நாம் உருவாக்கக்கூடிய நெருங்கிய பிணைப்பைக் குறிக்கும் வகையில் கடவுளுடனான நட்பைக் குறிப்பிடுவதில் தவறில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு உறவு வளரும்போது, ​​ஒருவர் இயல்பாகவே அவர்கள் போற்றும் மற்றும் நெருக்கமான ஒருவருடன் நட்பை வளர்த்துக் கொள்வார்.

இருப்பினும், இந்த மன்றத்தின் பிற மதிப்புரைகளில் விவாதிக்கப்பட்டபடி, ஜே.டபிள்யூ கோட்பாட்டின் சிக்கல் என்னவென்றால், இது இன்று அனைத்து கிறிஸ்தவர்களுடனும் மீட்கும் தியாகத்தின் முக்கியத்துவத்தை குறைக்கிறது, மேலும் அவர்களுடைய உரிமையை கொள்ளையடிக்கிறது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 144,000 "அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட" கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே கடவுளின் மகன்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்று யெகோவாவின் சாட்சிகள் கற்பிக்கிறார்கள். கடவுளின் புதிய உலகில் 1000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மட்டுமே மீதமுள்ள சாட்சிகள் கடவுளின் மகன்களாக மாறுவார்கள். இந்த தலைப்பில் விரிவான விவாதத்திற்கு கீழே உள்ள கட்டுரைகளைப் பார்க்கவும்.

https://beroeans.net/2016/04/11/imitate-jehovahs-close-friends/; https://beroeans.net/2016/04/05/jehovah-called-him-my-friend/

கலாத்தியர் 3: 23-29 சொல்வதைக் கவனியுங்கள்:

23இந்த விசுவாசம் வருவதற்கு முன்பு, நாங்கள் சட்டத்தின் கீழ் காவலில் வைக்கப்பட்டோம், வரவிருக்கும் நம்பிக்கை வெளிப்படும் வரை பூட்டப்பட்டிருந்தோம். 24ஆகவே, விசுவாசத்தினால் நாம் நியாயப்படுத்தப்படுவதற்காக கிறிஸ்து வரும் வரை சட்டம் எங்கள் பாதுகாவலராக இருந்தது. 25இப்போது இந்த நம்பிக்கை வந்துவிட்டதால், நாங்கள் இனி ஒரு பாதுகாவலரின் கீழ் இல்லை.

26எனவே கிறிஸ்து இயேசுவில் நீங்கள் அனைவரும் விசுவாசத்தினாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள், 27கிறிஸ்துவுக்குள் முழுக்காட்டுதல் பெற்ற நீங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவுடன் உடையணிந்திருக்கிறீர்கள் [நம்முடைய தைரியம்]. 28யூதரும் புறஜாதியாரும் இல்லை, அடிமையும் சுதந்திரமும் இல்லை, ஆணும் பெண்ணும் இல்லை, ஏனென்றால் நீங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்து இயேசுவில் ஒருவரே. 29நீங்கள் கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர் என்றால், நீங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியினர், வாக்குறுதியின்படி வாரிசுகள். ” - புதிய சர்வதேச பதிப்பு https://biblehub.com/niv/galatians/3.htm

இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்?

முதலாவதாக, நாங்கள் இனி காவலில் இல்லை. கவனிக்க வேண்டியது ஏன்? 24 வது வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி நாம் “விசுவாசத்தால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது”. மீட்கும் பணிக்கு மேலதிகமாக நாம் ஏன் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட வகுப்பினரின் பாதுகாப்பிலோ அல்லது பாதுகாப்பிலோ இருக்க வேண்டும்? கடவுளின் பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு மீட்கும் தொகை போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், இந்த முதல் பகுதி எந்த அர்த்தமும் அளிக்காது.

இரண்டாவதாக, தைரியமாக முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட சொற்களைக் கவனியுங்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் முழுக்காட்டுதல் பெற்றவர்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவுடன் ஆடை அணிந்திருக்கிறார்கள், ஆகவே இருக்கிறார்கள் கடவுளின் எல்லா பிள்ளைகளும் விசுவாசத்தின் மூலம். எதிர்காலத்தில் சில சமயங்களில் கீழ்ப்படிதலின் நிரூபிக்கப்பட்ட தட பதிவு மூலம் அல்ல. உண்மையில், 29-ஆம் வசனம் நீங்கள் கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர் என்றால், நீங்கள் வாரிசுகள் என்று தெளிவாகக் கூறுகிறது. ஒரு நண்பர் சிம்மாசனத்தின் சரியான வாரிசாக இருக்க முடியுமா? ஒருவேளை, ஆனால் சாத்தியமில்லை. பொதுவாக, ஒரு ராஜாவுக்கு குழந்தைகள் பிறக்காத இடத்தில் மற்றொரு குடும்ப உறுப்பினர் அரியணையை எடுப்பார்.

இந்த தலைப்புக்கு சில பத்திகளின் மதிப்பாய்வை விட அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. தலைப்பில் பிற எண்ணங்களுக்கு மேலே உள்ள இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்.

பிரார்த்தனையின் பரிசு

7 - 9 பத்திகள் ஜெபத்தின் பரிசில் சில குறிப்பிடத்தக்க புள்ளிகளைக் கொண்டுள்ளன.

பரிசுத்த ஆவியின் பரிசு

பத்தி 11 கூறுகிறது "கடவுளின் சேவையில் நம்முடைய பணிகளைக் கையாள பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவ முடியும். கடவுளின் ஆவி நம் திறமைகளையும் திறன்களையும் மேம்படுத்தும். ”

யெகோவாவால் நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தால் இது உண்மையாக இருக்கும். ஆனால் நிறுவனத்தில் நாம் என்ன பணிகளைக் காண்கிறோம்? நாங்கள் படிக்க என்ன நம் மனதில் மற்றும் இதயங்களை விண்ணப்பிக்க எங்களுக்கு எந்த அறை இல்லாமல் வாரம் வாரத்திற்குப் பிறகு வொர்க்புக்குகள் நாங்கள் உண்மையில் காவற்கோபுர பத்திரிகைகள் மற்றும் கூட்டத்தைப் பற்றி எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எதிர்க்களிப்பு ஏற்பட தகவல் யெகோவாவின் ஆவி தேவையா? சபையுடன் பேசும்போது ஆண்டுதோறும் அதே திட்டவட்டங்களை மீண்டும் செய்ய பெரியவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவி தேவையா? பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய பணிகளில் உண்மையிலேயே நம்மை வழிநடத்தினால், நிச்சயமாக அமைப்பு கற்பிப்பதற்கு முரணான விஷயங்களைச் சொல்வதில் எங்களுக்கு எந்த பயமும் இருக்காது.

பத்தி 13 பின்னர் கூறுகிறது “பரிசுத்த ஆவியின் ஆதரவுடன், யெகோவாவின் எட்டு மற்றும் ஒன்றரை மில்லியன் வழிபாட்டாளர்கள் பூமியின் ஒவ்வொரு மூலையிலிருந்தும் கூடியிருக்கிறார்கள். மேலும், நாம் ஒரு ஆன்மீக சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கிறோம், ஏனென்றால் அன்பு, மகிழ்ச்சி, அமைதி, பொறுமை, தயவு, நன்மை, நம்பிக்கை, லேசான தன்மை மற்றும் சுய கட்டுப்பாடு போன்ற அழகான குணங்களை வளர்க்க கடவுளின் ஆவி நமக்கு உதவுகிறது. இந்த குணங்கள் "ஆவியின் பலனை" உருவாக்குகின்றன. இந்த துணிச்சலான கூற்றுக்கு எழுத்தாளர் என்ன ஆதாரம் அளிக்கிறார்? எதுவும் இல்லை. 7.8 பில்லியன் மக்கள்தொகை கொண்ட உலக மக்கள்தொகையில், 8.5 மில்லியன் மக்கள் அப்போஸ்தலர் 1: 8-ல் உள்ள சொற்களை நிறைவேற்றுவதற்கான பெரும் சான்றுகள்.

எங்கள் அமைச்சில் பெரிதும் ஆதரவு

பத்தி 16 கூறுகிறது “யெகோவாவுடனும் அவருடைய அமைப்பின் பரலோக பகுதியுடனும் “ஒன்றாகச் செயல்படுவது” என்ற கண்ணுக்குத் தெரியாத புதையல் நம்மிடம் உள்ளது. ” 2 கொரிந்தியர் 6: 1 இந்த கூற்றுக்கு ஆதரவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

"கடவுளின் சக ஊழியர்களாகிய நாம் கடவுளின் கிருபையை வீணாகப் பெற வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்"- பெரியன் பைபிள்

பவுலின் வார்த்தைகளில் யெகோவாவின் அமைப்பின் பரலோக பகுதியைப் பற்றி ஏதேனும் குறிப்பு இருந்தீர்களா? இல்லை. ஏன் எழுத்தாளர் அதை இங்கே குறிப்பிடுவது முக்கியம். ஆளும் குழு அமைப்பின் பூமிக்குரிய பகுதியை இயக்குகிறது என்ற கருத்துக்கு சில செல்லுபடியை வழங்க வேண்டாமா? ஒரு நிறுவனத்திற்கு பைபிளில் எந்த குறிப்பும் இல்லை. யெகோவா தனது உண்மையுள்ள ஊழியர்களுடன் பழகும்போது ஒருபோதும் ஒரு அமைப்பைப் பயன்படுத்தவில்லை. ஆம், லேவியர்கள் போன்ற சில குழுக்களை அவர் கடந்த காலங்களில் சக இஸ்ரவேலர்களுக்கு சில கடமைகளைச் செய்திருக்கலாம். ஆம், அவர் முதல் நூற்றாண்டு அப்போஸ்தலர்களைப் பயன்படுத்தி பொருட்களின் செய்திகளைப் பரப்பினார், ஆனால் அவர்களில் எவரும் ஒரு அமைப்பு அல்ல.

ஒரு அமைப்பு என்பது மிகவும் வட்டமான கருத்தாகும், இது பொதுவாக ஒரு ஒருங்கிணைந்த நிறுவனத்தை உள்ளடக்கியது.

கேம்பிரிட்ஜ் அகராதி ஒரு அமைப்பு கூறுகிறது "பகிரப்பட்ட நோக்கத்திற்காக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வழியில் ஒன்றிணைந்து செயல்படும் ஒரு குழு."

புள்ளியை விளக்குவதற்கு இது வழங்கும் எடுத்துக்காட்டுகள் அனைத்தும் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள். முன்னதாக யெகோவாவின் சாட்சிகள் இதேபோன்ற பொருளைக் கொண்ட “சமூகம்” என்ற அமைப்பைக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

பத்தி 17 வழக்கமாக மீண்டும் "சாட்சிகளை" வீடு வீடாக "வேலையில் வைராக்கியமாக ஊக்குவிக்க முயல்கிறது. பத்தியில் 18 திரும்பி வருவதன் மூலம் காட்டப்படும் எந்தவொரு ஆர்வத்தையும் பின்தொடர ஒரு ஊக்கம். 16 கொரிந்தியர் 1: 3 இலிருந்து 6,7 வது பத்தியில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ள சொற்களை அந்த அமைப்பு உண்மையிலேயே நம்பியிருந்தால், வாரந்தோறும் பகுதிகளைச் சந்திப்பதில் அதே பயனற்ற பிரதேசத்தில் பிரசங்கிக்கும்படி சாட்சிகளை நினைவுபடுத்துவதில் அவர்கள் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டுமா? "சபை சராசரியை" முயற்சித்து சந்திக்க வேண்டும் மற்றும் முறைகேட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று வெளியீட்டாளர்களுக்கு தொடர்ந்து நினைவூட்டுவது பற்றி என்ன?

1 கொரிந்தியர் 3: 6,7 கூறுகிறது: "நான் நட்டேன், ஒரு பாலோலோஸ் பாய்ச்சினேன், ஆனால் கடவுள் அதை வளர வைத்தார், அதனால் எதையும் நடவு செய்பவரோ அல்லது தண்ணீரைக் கொடுப்பவரோ அல்ல, ஆனால் அதை வளரச்செய்யும் கடவுள்."

கடவுள் அதை வளர வைப்பார் என்ற அமைப்பின் நம்பிக்கை எங்கே?

தீர்மானம்

இந்த கட்டுரை சாட்சிகளை அமைப்புக்கு சொந்தமானது பற்றி "நன்றாக உணர" வைக்கும் மற்றொரு முயற்சி. கட்டுரையின் பெரும்பகுதி வேதத்தின் தவறான பயன்பாடு மற்றும் தற்போதுள்ள காவற்கோபுரக் கோட்பாட்டின் மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றில் கட்டப்பட்டுள்ளது. கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள “காணப்படாத பொக்கிஷங்கள்” யெகோவாவைப் போற்றுவதற்கு மிகக் குறைவு. பிரார்த்தனை குறித்த சில நல்ல பத்திகளைத் தவிர, இந்த கட்டுரையைப் பற்றி பாராட்டத்தக்கது எதுவுமில்லை.

10
0
உங்கள் எண்ணங்களை விரும்புகிறேன், தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும்.x