2021 இல் நாம் எங்கே போகிறோம்? நினைவு மற்றும் கூட்டங்கள், பணம், உண்மை மற்றும் வெளியீடு

https://youtu.be/RzjZy__uiU8 Today we’re going to talk about the memorial and the future of our work. In my last video, I made an open invitation to all baptized Christians to attend our online memorial of Christ’s death on the 27th of this month.  This caused a bit...

கிறிஸ்தவ சபையை மீண்டும் நிறுவுதல்: க orable ரவமான திருமணத்தை உருவாக்குவது எது?

கிறிஸ்தவ சபையை மீண்டும் ஸ்தாபிப்பதைப் பற்றி நாம் பேசும்போது, ​​ஒரு புதிய மதத்தை அமைப்பது பற்றி நாங்கள் பேசவில்லை. மிகவும் மாறாக. முதல் நூற்றாண்டில் இருந்த வழிபாட்டு வடிவத்திற்குத் திரும்புவதைப் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம் this இந்த நாளிலும் யுகத்திலும் பெரும்பாலும் அறியப்படாத ஒரு வடிவம். ...

சதி கோட்பாடுகள் மற்றும் பெரிய தந்திரக்காரர்

எல்லோருக்கும் வணக்கம். வீடியோக்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று கேட்கும் மின்னஞ்சல்களையும் கருத்துகளையும் நான் பெற்று வருகிறேன். சரி, பதில் மிகவும் எளிது. நான் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறேன், எனவே உற்பத்தி குறைந்துவிட்டது. நான் இப்போது நன்றாக இருக்கிறேன். கவலைப்பட வேண்டாம். இது COVID-19 அல்ல, ஷிங்கிள்ஸின் ஒரு வழக்கு. வெளிப்படையாக, நான் ...

வேறு எங்கு செல்ல முடியும்?

நான் யெகோவாவின் சாட்சிகளில் ஒருவராக வளர்க்கப்பட்டேன். நான் மூன்று நாடுகளில் முழுநேர சேவையில் ஈடுபட்டேன், இரண்டு பெத்தேல்களுடன் நெருக்கமாகப் பணியாற்றினேன், ஞானஸ்நானம் பெறும் வரை டஜன் கணக்கானவர்களுக்கு உதவ முடிந்தது. நான் "சத்தியத்தில் இருக்கிறேன்" என்று சொல்வதில் பெருமிதம் அடைந்தேன் ...

பெண்களின் பங்கு

“… உங்கள் ஏக்கம் உங்கள் கணவருக்காக இருக்கும், அவர் உங்களை ஆதிக்கம் செலுத்துவார்.” - ஆதி. 3:16 மனித சமுதாயத்தில் பெண்களின் பங்கு என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு பகுதியளவு யோசனை மட்டுமே எங்களுக்கு உள்ளது, ஏனெனில் பாவம் இடையிலான உறவைத் தவிர்த்துவிட்டது பால்களின். ஆண், பெண் குணாதிசயங்கள் எப்படி என்பதை உணர்ந்து ...