எங்கள் பைபிள் படிப்பு முறை

பைபிள் படிப்புக்கு மூன்று பொதுவான முறைகள் உள்ளன: பக்தி, மேற்பூச்சு மற்றும் வெளிப்பாடு. யெகோவாவின் சாட்சிகள் ஒவ்வொரு நாளும் தினசரி உரையை படிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். இது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு பக்தி ஆய்வு. மாணவருக்கு தினசரி அறிவு அறிவு வழங்கப்படுகிறது.  மேற்பூச்சு ஆய்வு ஒரு தலைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட வேதவசனங்களை ஆராய்கிறது; உதாரணமாக, இறந்தவர்களின் நிலை. புத்தகம், பைபிள் உண்மையில் என்ன கற்பிக்கிறது, மேற்பூச்சு பைபிள் படிப்புக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. உடன் வெளிப்பட்ட முறை, மாணவர் எந்தவொரு முன்கூட்டிய கருத்தும் இல்லாமல் பத்தியை அணுகுகிறார், பைபிள் தன்னை வெளிப்படுத்துவோம். ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதங்கள் பொதுவாக பைபிள் படிப்புக்கு மேற்பூச்சு முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன, வெளிப்பாடு முறையைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் அரிதானது.

மேற்பூச்சு ஆய்வு மற்றும் ஈசெஜெஸிஸ்

ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதங்களால் மேற்பூச்சு பைபிள் படிப்பு மிகவும் விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான காரணம், இது முக்கிய கோட்பாட்டு நம்பிக்கைகளைப் பற்றி மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்துவதற்கான திறமையான மற்றும் பயனுள்ள வழியாகும். பைபிள் முக்கியமாக ஒழுங்கமைக்கப்படவில்லை, எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திற்கு பொருத்தமான வேதவசனங்களை பிரித்தெடுப்பதற்கு வேதத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை ஆராய வேண்டும். தொடர்புடைய அனைத்து வேதங்களையும் பிரித்தெடுத்து அவற்றை ஒரு தலைப்பின் கீழ் ஒழுங்கமைப்பது குறுகிய காலத்தில் பைபிள் உண்மைகளை புரிந்துகொள்ள மாணவருக்கு உதவும். இருப்பினும், மேற்பூச்சு பைபிள் படிப்புக்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க தீங்கு உள்ளது. இந்த தீங்கு மிகவும் முக்கியமானது, மேற்பூச்சு பைபிள் படிப்பை மிகுந்த கவனத்துடன் பயன்படுத்த வேண்டும், ஒருபோதும் ஒரே படிப்பு முறையாக பயன்படுத்தக்கூடாது என்பது எங்கள் உணர்வு.

நாம் பேசும் தீங்கு பயன்பாடு eisegesis. இந்த வார்த்தை நாம் பார்க்க விரும்பும் பைபிள் வசனத்தில் நாம் படிக்கும் படிப்பு முறையை விவரிக்கிறது. உதாரணமாக, சபையில் பெண்களைக் காண வேண்டும், கேட்கக்கூடாது என்று நான் நம்பினால், நான் பயன்படுத்தலாம் 1 கொரிந்தியர் 14: 35. சொந்தமாகப் படியுங்கள், அது முடிவானதாகத் தோன்றும். சபையில் பெண்களின் சரியான பங்கு பற்றி நான் ஒரு தலைப்பை உருவாக்கியிருந்தால், சபையில் பெண்கள் கற்பிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை என்ற வழக்கை உருவாக்க விரும்பினால், அந்த வசனத்தை நான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். இருப்பினும், பைபிள் படிப்பின் மற்றொரு முறை மிகவும் மாறுபட்ட படத்தை வரைகிறது.

எக்ஸ்போசிட்டரி ஸ்டடி மற்றும் எக்ஸெஜெஸிஸ்

வெளிப்பாடு ஆய்வின் மூலம், மாணவர் ஒரு சில வசனங்களையோ அல்லது ஒரு முழு அத்தியாயத்தையோ கூட படிக்கவில்லை, ஆனால் முழு பத்தியும் பல அத்தியாயங்களில் பரவியிருந்தாலும் கூட. சில நேரங்களில் முழு பைபிள் புத்தகத்தையும் ஒருவர் படித்த பிறகுதான் முழுப் படம் வெளிப்படுகிறது. (காண்க பெண்களின் பங்கு இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு.)

வெளிப்பாடு முறை எழுதும் நேரத்தில் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. இது எழுத்தாளர் மற்றும் அவரது பார்வையாளர்களையும் அவர்களின் உடனடி சூழ்நிலைகளையும் பார்க்கிறது. இது எல்லா வேதங்களுக்கும் இணக்கமாக எல்லாவற்றையும் கருதுகிறது மற்றும் ஒரு சீரான முடிவுக்கு வருவதற்கு உதவக்கூடிய எந்த உரையையும் புறக்கணிக்காது.

இது வேலை செய்கிறது விளக்கவுரை ஒரு வழிமுறையாக. இந்த வார்த்தையின் கிரேக்க சொற்பிறப்பியல் "வெளியேறுதல்" என்று பொருள்; நாம் நினைப்பதை (ஈசெஜெஸிஸ்) பைபிளில் வைக்கவில்லை என்ற எண்ணம், மாறாக, அதன் அர்த்தத்தை சொல்ல அனுமதிக்கிறோம், அல்லது உண்மையில், நாம் பைபிளை அனுமதிக்கிறோம் எங்களை வெளியே கொண்டு செல்லுங்கள் (exegesis) புரிந்துகொள்ள.

வெளிப்பாடு ஆய்வில் ஈடுபடும் ஒருவர் முன்நிபந்தனைகள் மற்றும் செல்லப்பிராணி கோட்பாடுகளின் மனதை காலி செய்ய முயற்சிக்கிறார். உண்மை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியாக இருக்க வேண்டுமென்றால் அவர் வெற்றி பெற மாட்டார். உதாரணமாக, அர்மகெதோனுக்குப் பிறகு இளமை முழுமையுடன் ஒரு சொர்க்க பூமியில் வாழ்வது போன்ற வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பதற்கான இந்த முழு உருவத்தையும் நான் உருவாக்கியிருக்கலாம். ஆயினும், கிறிஸ்தவர்களுக்கான பைபிளின் நம்பிக்கையை என் தலையில் முன்கூட்டியே பார்வையிட்டால் ஆராய்ந்தால், அது என் எல்லா முடிவுகளையும் வண்ணமாக்கும். நான் கற்றுக் கொள்ளும் உண்மை நான் விரும்பியதாக இருக்கக்கூடாது, ஆனால் அது உண்மையாக இருப்பதை மாற்றாது.

விரும்பும் அந்த உண்மை அல்லது எங்கள் உண்மை

“… அவர்களின் விருப்பத்தின்படி, இந்த உண்மை அவர்களின் அறிவிப்பிலிருந்து தப்பிக்கிறது…” (2 பீட்டர் 3: 5)

இந்த பகுதி மனித நிலையைப் பற்றிய ஒரு முக்கியமான உண்மையை எடுத்துக்காட்டுகிறது: நாங்கள் நம்ப விரும்புவதை நாங்கள் நம்புகிறோம்.

நம்முடைய சொந்த விருப்பங்களால் தவறாக வழிநடத்தப்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரே வழி, உண்மையை விரும்புவது - குளிர், கடினமான, புறநிலை உண்மை - எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக. அல்லது இதை இன்னும் கிறிஸ்தவ சூழலில் வைப்பது: நம்மை ஏமாற்றுவதைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரே வழி, நம்முடையது உட்பட மற்ற அனைவருக்கும் மேலாக யெகோவாவின் பார்வையை விரும்புவதுதான். நம்முடைய இரட்சிப்பு நாம் கற்றுக்கொள்வதைப் பொறுத்தது அன்பு உண்மை. (2Th 2: 10)

தவறான பகுத்தறிவை அங்கீகரித்தல்

ஈசெஜெஸிஸ் என்பது மனிதனின் ஆட்சியின் கீழ் மீண்டும் நம்மை அடிமைப்படுத்துபவர்களால் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பமாகும், இது கடவுளுடைய வார்த்தையை தங்கள் மகிமைக்காக தவறாகப் புரிந்துகொண்டு தவறாகப் பயன்படுத்துகிறது. அத்தகைய ஆண்கள் தங்கள் சொந்த அசல் தன்மையைப் பற்றி பேசுகிறார்கள். அவர்கள் கடவுளின் மகிமையையோ அவருடைய கிறிஸ்துவையோ தேடவில்லை.

"தனது சொந்த அசல் தன்மையைப் பற்றி பேசுபவர் தனது சொந்த மகிமையை நாடுகிறார்; ஆனால், அவரை அனுப்பியவரின் மகிமையைத் தேடுபவர் இது உண்மை, அவனுக்கு எந்த அநீதியும் இல்லை. ”(ஜான் 7: 18)

சிக்கல் என்னவென்றால், ஒரு ஆசிரியர் தனது சொந்த அசல் தன்மையைப் பற்றி பேசும்போது எப்போதும் அடையாளம் காண்பது எளிதல்ல. இந்த மன்றத்தில் எனது நேரத்திலிருந்து, சில பொதுவான குறிகாட்டிகளை நான் அங்கீகரித்தேன் them அவற்றை அழைக்கவும் சிவப்பு கொடிகள்தனிப்பட்ட விளக்கத்தின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்ட ஒரு வாதத்தை வகைப்படுத்துங்கள்.

சிவப்பு கொடி #1: மற்றொருவரின் பார்வையை ஒப்புக்கொள்ள தயாராக இல்லை.

உதாரணமாக: திரித்துவத்தை நம்பும் நபர் ஒருவரை முன்வைக்கலாம் ஜான் 10: 30 கடவுளும் இயேசுவும் பொருள் அல்லது வடிவத்தில் ஒன்று என்பதற்கான சான்றாக. இது தனது கருத்தை நிரூபிக்கும் தெளிவான மற்றும் தெளிவற்ற அறிக்கையாக அவர் பார்க்கக்கூடும். இருப்பினும், நபர் B மேற்கோள் காட்டலாம் ஜான் 17: 21 அதைக் காட்ட ஜான் 10: 30 மனதின் ஒற்றுமை அல்லது நோக்கத்தைக் குறிக்கும். நபர் பி விளம்பரப்படுத்தவில்லை ஜான் 17: 21 ஒரு திரித்துவம் இல்லை என்பதற்கான சான்றாக. அதைக் காட்ட மட்டுமே அவர் அதைப் பயன்படுத்துகிறார் ஜான் 10: 30 குறைந்தது இரண்டு வழிகளில் படிக்க முடியும், மேலும் இந்த தெளிவின்மை என்பது கடினமான ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதாகும். நபர் A exegesis ஐ ஒரு வழிமுறையாகப் பயன்படுத்துகிறார் என்றால், பைபிள் உண்மையில் கற்பிப்பதைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். எனவே நபர் B க்கு ஒரு புள்ளி இருப்பதை அவர் ஒப்புக்கொள்வார். இருப்பினும், அவர் தனது சொந்த அசல் தன்மையைப் பற்றி பேசுகிறார் என்றால், அவருடைய கருத்துக்களை ஆதரிப்பதாக பைபிளைக் காண்பிப்பதில் அவர் அதிக அக்கறை காட்டுகிறார். பிந்தையது வழக்கு என்றால், நபர் A தனது ஆதார உரை தெளிவற்றதாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பைக் கூட ஏற்றுக்கொள்ளத் தவறிவிடுவார்.

சிவப்பு கொடி #2: மாறாக ஆதாரங்களை புறக்கணித்தல்.

நீங்கள் பல விவாத தலைப்புகளை ஸ்கேன் செய்தால் உண்மையைப் பற்றி விவாதிக்கவும் மன்றம், பங்கேற்பாளர்கள் பெரும்பாலும் உற்சாகமான ஆனால் மரியாதைக்குரிய கொடுப்பனவில் ஈடுபடுவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். இந்த விஷயத்தைப் பற்றி பைபிள் உண்மையில் என்ன சொல்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதில் அனைவரும் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் என்பது தெளிவாகிறது. இருப்பினும், சில சமயங்களில் மன்றத்தை தங்கள் சொந்த கருத்துக்களை ஊக்குவிக்க ஒரு தளமாகப் பயன்படுத்துபவர்களும் உள்ளனர். ஒன்றை மற்றொன்றிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது?

ஒரு முறை, தன்னுடைய நம்பிக்கைக்கு முரணான மற்றவர்கள் முன்வைக்கும் ஆதாரங்களை தனிநபர் எவ்வாறு கையாள்கிறார் என்பதைக் கவனிப்பது. அவர் அதை நேர்மையாகக் கையாளுகிறாரா, அல்லது அதை புறக்கணிக்கிறாரா? அவர் தனது முதல் பதிலில் அதைப் புறக்கணித்துவிட்டு, அதை மீண்டும் உரையாற்றும்படி கேட்டால், அதற்கு பதிலாக மற்ற யோசனைகளையும் வேதவசனங்களையும் அறிமுகப்படுத்தத் தேர்வுசெய்தால், அல்லது அவர் புறக்கணிக்கும் வேதவசனங்களிலிருந்து கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் பொருட்டு தொடுகோடுகளில் இறங்கினால், சிவப்புக் கொடி தோன்றியது . பின்னர், இந்த சிரமமான வேதப்பூர்வ ஆதாரங்களைச் சமாளிக்க இன்னும் தள்ளப்பட்டால், அவர் தனிப்பட்ட தாக்குதல்களில் ஈடுபடுகிறார் அல்லது பாதிக்கப்பட்டவராக நடிக்கிறார், எல்லா நேரத்திலும் சிக்கலைத் தவிர்த்து, சிவப்புக் கொடி ஆவேசமாக அசைந்து கொண்டிருக்கிறது.

பல ஆண்டுகளாக இரு மன்றங்களிலும் இந்த நடத்தைக்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. நான் மாதிரியை மீண்டும் மீண்டும் பார்த்தேன்.

சிவப்புக் கொடி #3: தருக்க தவறுகளைப் பயன்படுத்துதல்

தனது சொந்த அசல் தன்மையைப் பற்றி பேசும் ஒருவரை நாம் அடையாளம் காணக்கூடிய மற்றொரு வழி, ஒரு வாதத்தில் தர்க்கரீதியான தவறுகளின் பயன்பாட்டை அங்கீகரிப்பது. ஒரு உண்மையைத் தேடுபவர், எந்தவொரு விஷயத்திலும் பைபிள் உண்மையில் என்ன சொல்கிறாரோ அதைத் தேடும் ஒருவர், எந்தவிதமான தவறுகளையும் பயன்படுத்துவதில் ஈடுபடத் தேவையில்லை. எந்தவொரு வாதத்திலும் அவற்றின் பயன்பாடு ஒரு பெரிய சிவப்புக் கொடி. நேர்மையான பைபிள் மாணவர் ஏமாற்றுக்காரர்களை ஏமாற்றப் பயன்படும் இந்த நுட்பங்களைப் பற்றி தன்னைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது பயனுள்ளது. (மிகவும் விரிவான பட்டியலைக் காணலாம் இங்கே.)