Judá Ben-Hur


Ang teolohiya ng lalaki at babae sa Lumang Tipan

Ang teolohiya ng lalaki at babae sa Lumang Tipan

Magandang araw! Pati na rin si Meleti Vivlon ay nagsulat ng ilang kamangha-manghang mga artikulo tungkol sa papel ng mga kababaihan sa Pamilya ng Diyos at ng Kristiyanong Kongregasyon, sa palagay ko ang artikulong ito ni Anne Marie Penton ay napakahusay na pandagdag para sa kanila. Upang mabasa ang artikulo, mangyaring mag-click sa ...