Meleti Vivlon

Mga artikulo ni Meleti Vivlon.


Stephen Lett at ang Mag-sign ng Coronavirus

Stephen Lett at ang Mag-sign ng Coronavirus

Okay, tiyak na nahuhulog ito sa kategorya ng "Narito tayo muli". Ano ang pinag-uusapan ko? Sa halip na sabihin sa iyo, hayaan akong ipakita sa iyo. Ang sipi na ito ay mula sa isang kamakailang video mula sa JW.org. At maaari mong makita mula rito, marahil, kung ano ang ibig kong sabihin sa pamamagitan ng "dito tayo muli". Ang ibig kong sabihin...