Tadua

Mga Artikulo ni Tadua.


Hayaan mong mapuno ang iyong Kaligayahan

"At sa gayon isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay maaaring ganap na sukat" - 1 John 1: 4 Ang artikulong ito ay pangalawa sa isang serye na sinusuri ang mga bunga ng espiritu na matatagpuan sa Galacia 5: 22-23. Bilang mga Kristiyano, naiintindihan namin na mahalaga para sa amin na magsanay ng ...