Tadua

Mga Artikulo ni Tadua.


Ang Banal na Espiritu na Kumikilos - Sa Pre-Christian Times

Ang unang paggamit ng Banal na Espiritu Ang unang pagbanggit ng Banal na Espiritu ay sa simula pa lamang ng Bibliya, na nagtatakda ng eksena para magamit nito sa buong kasaysayan. Nahanap natin ito sa account ng Paglikha sa Genesis 1: 2 kung saan mabasa natin "Ngayon ang mundo ay napatunayan na walang anyo at basura at ...

Hayaan mong mapuno ang iyong Kaligayahan

"At sa gayon isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay maaaring ganap na sukat" - 1 John 1: 4 Ang artikulong ito ay pangalawa sa isang serye na sinusuri ang mga bunga ng espiritu na matatagpuan sa Galacia 5: 22-23. Bilang mga Kristiyano, naiintindihan namin na mahalaga para sa amin na magsanay ng ...