Ang lahat ng mga Paksa > Pagpapatotoo

Pagdinig ng Aking Komite ng Hudisyal - Bahagi 1

Habang nasa St. Petersburg, Florida ako sa bakasyon noong Pebrero, nakatawag ako mula sa isa sa mga nakatatanda sa aking dating kongregasyon na "inaanyayahan ako" sa isang pagdinig sa panghukuman sa sumunod na linggo sa paratang ng pagtalikod. Sinabi ko sa kanya na hindi ako babalik sa Canada hanggang malapit sa ...

Isang Isip sa JW.org/UN Petsa ng Petisyon

Si JackSprat ay gumawa ng isang puna sa ilalim ng kamakailang post tungkol sa neutralidad ng Kristiyano at paglahok ng Organisasyon sa United Nations na pinasasalamatan ko, sapagkat sigurado akong tinaasan niya ang isang pananaw na maraming nagbabahagi. Nais ko itong tugunan dito. Sumasang-ayon ako na ang pagkakataon para sa ...

Isang Letter of Disassociation

Ito ay isang liham ng disassociation ng isang dating matandang Portuges. Akala ko ang kanyang lohika ay partikular na nakakaintindi at nais itong ibahagi dito. http://www.desperta.net/testemunhos/letter-of-dissociation-of-carlos-fernandes