Calvinism - Kabuuang Depravity Bahagi 2

[ang artikulong ito ay naambag ni Alex Rover] Sa bahagi 1 ng artikulong ito, sinuri namin ang Calvinistic na pagtuturo ng Total Depravity. Ang Kabuuan ng Kalungkutan ay ang doktrina na naglalarawan sa kalagayan ng tao sa harap ng Diyos bilang mga nilalang na ganap na namatay sa kasalanan at hindi ...

Calvinism - Kabuuan ng Pagkalugi

[ang artikulong ito ay naiambag ni Alex Rover] Ang limang pangunahing punto ng Calvinism ay kabuuang pagkawasak, walang kundisyon na halalan, limitadong pagbabayad-sala, hindi mapaglabanan na biyaya at tiyaga ng mga banal. Sa artikulong ito, tingnan natin ang una sa lima. Una: