Ang lahat ng mga Paksa > Mga Propesiya ni Daniels

Revisiting Daniels Paningin ni Ram at Kambing

- Daniel 8: 1-27 Panimula Ang muling pagbabalik-aral sa kuwentong ito sa Daniel 8: 1-27 ng isa pang pangitain na ibinigay kay Daniel, ay sinenyasan ng pagsusuri ng Daniel 11 at 12 tungkol sa Hari ng Hilaga at Hari ng Timog at mga resulta nito. Ang artikulong ito ay tumatagal ng pareho ...

Muling Pagbisita sa Pananaw ni Daniel sa Apat na Mga Hayop

Daniel 7: 1-28 Panimula Ang muling pagsusuri ng ulat sa Daniel 7: 1-28 ng panaginip ni Daniel, ay sinenyasan ng pagsusuri sa Daniel 11 at 12 tungkol sa Hari ng Hilaga at Hari ng Timog at ang mga resulta nito. Ang artikulong ito ay tumatagal ng parehong pamamaraan tulad ng ...

Ang muling pagsusuri sa pangarap ni Nabucodonos ng isang Imahe

Sinusuri ang Daniel 2: 31-45 Panimula Ang muling pagsusuri ng ulat sa Daniel 2: 31-45 ng panaginip ni Nabucodonosor sa isang Imahe, ay sinenyasan ng pagsusuri sa Daniel 11 at 12 tungkol sa Hari ng Hilaga at Hari ng Timog at ang mga resulta nito. Ang diskarte sa ...

Ang Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 - Bahagi 8

Pagsasaayos ng Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 na may Sekular na Kasaysayan na Tinatapos ang Solusyon Buod ng mga Napag-alaman hanggang sa Ngayon, sa pagsisiyasat sa marapon sa ngayon, nalaman namin mula sa mga banal na kasulatan ang sumusunod: Ang solusyon na ito ay naglagay ng pagtatapos ng 69 na pito sa 29. ..

Ang Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 - Bahagi 7

Pagsasaayos ng Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 sa Sekular na Kasaysayan na Kinikilala ang Mga Solusyon - ipinagpatuloy (2) 6. Ang Mga Suliranin sa Pagkakasunod sa Mga Hari ng Medo-Persia, Isang Solusyon Ang daanan na kailangan nating siyasatin para sa isang solusyon ay ang Ezra 4: 5-7. Sinasabi sa atin ng Ezra 4: 5 ...

Ang Hari ng Hilaga at ang Hari ng Timog

Sino ang mga hari sa hilaga at ang mga hari sa timog? May buhay pa ba sila ngayon?
Ito ay isang taludtod sa pamamagitan ng pagsusuri sa taludtod ng hula sa biblikal at makasaysayang konteksto nang walang pag-iingat sa inaasahang resulta.

Ang Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 - Bahagi 6

Pag-uugnay ng Propesiya ng Mesiyas ng Daniel 9: 24-27 na may Sekular na Kasaysayan ng Pagkilala ng Mga Solusyon Pambungad Sa ngayon, nasuri natin ang mga isyu at problema sa mga kasalukuyang solusyon sa Mga Bahagi 1 at 2. Nagtatag din kami ng isang batayan ng mga katotohanan at samakatuwid ay isang balangkas upang. ..

Ang Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 - Bahagi 5

Pagsasaayos ng Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 sa Sekular na Kasaysayan na Nagtatag ng Mga Pundasyon para sa isang Solusyon - ipinagpatuloy (3) G. Pangkalahatang-ideya ng Mga Kaganapan ng Mga Aklat nina Ezra, Nehemias, at Esther Tandaan na sa hanay ng Petsa, ang naka-bold na teksto ay isang petsa ng isang kaganapan ...

Ang Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 - Bahagi 4

Pagsasaayos ng Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 sa Sekular na Kasaysayan na Nagtatag ng Mga Pundasyon para sa isang Solusyon - ipinagpatuloy (2) E. Sinusuri ang Panimulang Punto Para sa panimulang punto kailangan nating itugma ang hula sa Daniel 9:25 sa isang salita o utos yan ...

Ang Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 - Bahagi 3

Pagsasaayos ng Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 sa Sekular na Kasaysayan na Nagtatag ng Mga Pundasyon para sa isang Solusyon A. Panimula Upang makahanap ng anumang mga solusyon sa mga problemang natukoy namin sa mga bahagi 1 at 2 ng aming serye, una kailangan naming magtatag ng ilang mga pundasyon ...

Ang Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 - Bahagi 2

Pagsasaayos ng Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 kasama ang Mga Isyu ng Sekular na Kasaysayan na Nakilala sa Karaniwang Pag-unawa - nagpatuloy Iba pang Mga Suliranin na natagpuan sa panahon ng pagsasaliksik 6. Ang sunod-sunod na mga High Priest at haba ng serbisyo / edad Problema Hilkiah Hilkiah ay Mataas ...

Ang Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 - Bahagi 1

Ang muling pagkakasundo ng Mesiyanikong Propesiya ng Daniel 9: 24-27 kasama ang Mga Sekular na Mga Isyu sa Kasaysayan na Natukoy sa Karaniwang Mga Pag-unawa sa Panimula Ang pagpasa ng banal na kasulatan sa Daniel 9: 24-27 ay naglalaman ng isang hula tungkol sa oras ng pagdating ng Mesiyas. Na si Jesus ang ...