Ang lahat ng mga Paksa > Buhay na Walang Hanggan

Pag-asa ng Tao para sa Hinaharap. Saan ito pupunta? ' - Bahagi 7

Mayroon bang pag-asang Pagkabuhay sa Lupa o Pagkabuhay hanggang sa Langit ang mga Maagang Kristiyano? Sinusuring Maagang Kristiyanong Pagsulat. Ang naunang anim na artikulo sa seryeng ito ng "Pag-asa ng Tao para sa Hinaharap. Saan ito pupunta?" susuriin ang katibayan na matatagpuan sa Banal na Kasulatan ...

Paano Makakatanggap ng Kaligtasan

Ipinangangaral ng mga Saksi ni Jehova na ang kaligtasan ay lubos na nakasalalay sa mga gawa. Ang pagsunod, katapatan at pagiging bahagi ng kanilang samahan. Suriin natin ang apat na mga kahilingan sa kaligtasan na nakalagay sa tulong ng pag-aaral: "Maaari kang Mabuhay magpakailanman sa Paraiso sa Lupa - Ngunit Paano?" (WT ...

Ang Emptiness ng buhay

[ang artikulong ito ay naambag ni Alex Rover] Hindi kami umiiral para sa isang walang katapusang oras. Pagkatapos ng isang maikling sandali, nagkakaroon tayo. Pagkatapos ay namatay tayo, at kami ay nabawasan nang wala pa. Ang bawat ganyang sandali ay nagsisimula sa pagkabata. Natuto kaming maglakad, natututo kaming ...