Ebolusyon ng Kristiyano?

Ang salita ng Diyos ay totoo. Naintindihan ko na. Lahat ng bagay na iyon ay itinuro sa akin tungkol sa ebolusyon at embryology at ang malaking bang teorya, ang lahat ay namamalagi nang diretso mula sa hukay ng Impiyerno. At kasinungalingan na subukan kong panatilihin ako at ang lahat ng mga tao na itinuro na mula sa ...