Ang lahat ng mga Paksa > Pananampalataya

Paano Makakatanggap ng Kaligtasan

Ipinangangaral ng mga Saksi ni Jehova na ang kaligtasan ay lubos na nakasalalay sa mga gawa. Ang pagsunod, katapatan at pagiging bahagi ng kanilang samahan. Suriin natin ang apat na mga kahilingan sa kaligtasan na nakalagay sa tulong ng pag-aaral: "Maaari kang Mabuhay magpakailanman sa Paraiso sa Lupa - Ngunit Paano?" (WT ...

WT Pag-aaral: "Nakita" nila ang mga Ipinangako

[Mula sa ws15 / 05 p. 19 para sa Hulyo 13-19] "Hindi nila natanggap ang katuparan ng mga pangako; ngunit nakita nila sila mula sa malayo. ”- Heb. 11: 13 Mayroong dalawang mga salita na madalas bumangon sa pag-aaral ng Bibliya: Eisegesis at Exegesis. Habang sila ay mukhang magkapareho, ang kanilang mga kahulugan ...