Ang lahat ng mga Paksa > Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu sa Pagkilos - Noong 1st Century Christian Times

Si Jesus at ang Maagang Kristiyanong Kongregasyon Ang Mateo 1: 18-20 ay nagtatala kung paano nabuntis si Maria kay Jesus. "Sa panahong pinangakuan ang kanyang ina na si Maria sa pagpapakasal kay Jose, natagpuan siyang buntis ng banal na espiritu bago sila magkaisa. 19 Gayunman, si Jose na kanyang ...

Ang Banal na Espiritu sa Pagkilos - Sa Pre-Christian Times

Ang unang paggamit ng Banal na Espiritu Ang unang pagbanggit ng Banal na Espiritu ay sa simula pa lamang ng Bibliya, na nagtatakda ng eksena para magamit nito sa buong kasaysayan. Nahanap natin ito sa account ng Paglikha sa Genesis 1: 2 kung saan mabasa natin "Ngayon ang mundo ay napatunayan na walang anyo at basura at ...

Manatili, Matamis na Espiritu

[Ang artikulong ito ay naiambag ni Alex Rover] Minamahal na mga kapatid, bihira kong nagsaliksik tungkol sa isang malapit at magandang paksang ito. Habang nagtrabaho ako sa artikulong ito, nasa kalagayan ako ng kagalakan na handang umawit ng papuri sa lahat ng oras. Napakasarap at napakahalaga ng iniisip ng Salmista ...