Ang lahat ng mga Paksa > James Penton

Ang teolohiya ng lalaki at babae sa Lumang Tipan

Magandang araw! Gayundin si Meleti Vivlon ay nagsulat ng maraming kamangha-manghang mga artikulo tungkol sa papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa Pamilya ng Diyos at ng Kristiyanong Kongregasyon, sa palagay ko ang artikulong ito ni Anne Marie Penton ay napakahusay na pandagdag para sa kanila. Upang mabasa ang artikulo, mangyaring mag-click dito ...

Paghanap at pagbuo ng Simbahan ni Cristo

Sa mga tunay na araw, Posible bang maghanap ng isang Simbahang Kristiyano na may parehong mga tao at espirituwal na mga halaga kaysa sa unang siglo?

Tinalakay ni James Penton ang mga Panguluhan nina Nathan Knorr at Fred Franz

Maraming maliit na kilalang mga katotohanan tungkol sa karakter at kilos ni Nathan Knorr na nagsilbing Pangulo ng The Watchtower Society kasunod ng pagkamatay nina JF Rutherford at ni Fred Franz na sumunod sa kanya sa panahon ng modernong Lupong Tagapamahala. Tatalakayin ni James ang mga isyung ito, na marami sa kaniya ang may kaalaman sa kanya.

Ang "Ako" ng Juan 8:58

Orihinal na na-publish sa "The Christian Quest" Vol.1 No. 1 (Winter 1988) Muling nai-publish sa pamamagitan ng pahintulot ng may-akda na Quest 1-1 MJ Penton - The I Am of John 8v58