Ang lahat ng mga Paksa > 2017 Regional Convention

Mga Video ng Music sa Bantayan

Maaari mong matandaan ang imaheng ito na kinuha mula sa Hulyo, 2016 Bantayan sa Pag-aaral ng Bantayan, p. 7. Maaari mong makita ang aming pagsusuri sa partikular na artikulo ng pag-aaral dito. Ang tema ng artikulo ay "Bakit Dapat tayong 'Panatilihin ang Panoorin?'" Sa oras na iyon, nadama ng tagrepaso na ang bagong patakaran ...

Isang Relihiyosong Ina Fairy

Iniisip ko ang tema ng Regional Convention sa taong ito: Huwag Sumuko! Ito ay isang kakatwang tema ng prosaic, sa palagay mo? Ano ang layunin nito? Naisip nito ang isang kamakailang talakayan kasama ang isang matalik na kaibigan na nagtanong kung anong kongregasyon ang aking pinapasukan ....