[Mula sa ws15 / 01 p. 18 para sa Marso 16-22] "Maliban kung itinatayo ni Jehova ang bahay, walang kabuluhan na ang mga nagtatayo nito ay nagsusumikap dito" - 1 Cor. 11: 24 May isang mabuting payo sa Bibliya sa pag-aaral sa linggong ito. Ang pre-Christian Kasulatan ay hindi nagbibigay ng maraming direktang payo para sa kasal ...