Ang Sigaw ba ng Kapayapaan at Seguridad ay isang pangwakas na pag-sign bago ang katapusan, o nagkamit ba ang mga saksi ng maling ito? Mayroong totoong panganib na hindi maunawaan ang totoong kahulugan ng mga salita ni Paul.