Paano kung maaari mong simulan ang isang pag-uusap sa isang solong Banal na Kasulatan? Paano kung matutulungan mo ang iyong pamilya at mga kaibigan na basahin nang madalas ang Salita ng Diyos, at sa isang bagong hanay ng mga mata? Kilalanin ang Simpleng Katotohanan! Para sa edisyong ito, napili namin ang 1 Pedro 3:15. "Ngunit itabi si Cristo bilang Panginoon ...