Ang pariralang ito mula sa balangkas ng Espesyal na Talk sa 2016 ay mas naaangkop kaysa sa unang lilitaw na kaso: "Ang aming sitwasyon ay katulad ng sa bansang Israel nang papasok sa Lupang Pangako."