Bu makale, Yehova'nın Şahitlerinin (JW) Yönetim Organının (GB) tıpkı “Prodigal Oğul” un benzetmesindeki küçük oğlu gibi, kıymetli bir mirastan nasıl sıyrıldığını tartışacaktır. Mirasın nasıl ortaya çıktığını ve onu kaybeden değişiklikleri dikkate alacaktır. Okuyucular “Avustralya Kraliyet Komisyonu (ARC) Çocuğa Yönelik Cinsel İstismara Karşı Kurumsal Yanıtlar” başlıklı verilerle sunulacak.[1] incelemek ve sonuç çıkarmak. Bu veri altı farklı dini kurum temelinde ortaya konacaktır. Bu durum, değişikliklerin bireylere ne kadar zararlı olduğunu örnekleyecektir. Son olarak, Hristiyan sevgisinin ışığında, GB'ye bu konularla ilgilenmek için Mesih'e daha yakın bir yaklaşımı teşvik etmek için öneriler sunulacak.

Tarihsel Bağlam

Edmund Burke, Fransız Devrimi ile hayal kırıklığına uğradı ve 1790'te bir broşür yazdı. Fransa'da Devrim Üzerine Düşünceler anayasal monarşiyi, geleneksel kiliseyi (bu durumda Anglikan) ve aristokrasiyi savunduğu.

1791'te Thomas Paine kitabı yazdı İnsan Hakları. Avrupa ve Kuzey Amerika karışıklık içindeydi. 13 kolonileri, İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanmıştı ve Fransız Devrimi’nin etkileri hissediliyordu. Eski düzen, Avrupa ve Kuzey Amerika'da devrim ve demokrasi kavramının başlangıcıyla tehdit edildi. Eski düzene meydan okuyanlar için soru, bunun her bir bireyin hakları için ne anlama geldiği konusunda ortaya çıktı.

Yeni Dünya'yı kucaklayanlar, Paine'nin kitabında ve onun cumhuriyetçi demokratik bir sistemle yaratabilecekleri yeni bir dünyanın temeli olan fikirlerini gördü. Erkek haklarının birçoğu tartışıldı ancak kavramlar zorunlu olarak hukukta tanımlanmadı. Aynı zamanda, Mary Wollstonecraft yazdı Kadın Haklarının Doğrulanması Paine'nin çalışmasını tamamlayan 1792'te.

20 içindeth yüzyıl Yehova'nın Şahitleri (JW'ler) bu hakların çoğunun hukukta yüceltilmesinde önemli bir rol oynadılar. ABD'de 1930'ların sonlarından 1940'lara kadar inançlarını vicdanlarına göre uygulama mücadeleleri, Yargıtay düzeyinde önemli sayıda karara bağlanan birçok davaya yol açtı. JW'nin avukatı Hayden Covington, Yüksek Mahkeme'ye 111 dilekçe ve itiraz sundu. Toplamda 44 vaka vardı ve bunlar arasında yayınların kapıdan kapıya dağıtımı, zorunlu bayrak selamlamaları vb. Vardı. Covington bu vakaların% 80'inden fazlasını kazandı. Kanada'da JW'lerin de davalarını kazandığı benzer bir durum vardı.[2]

Aynı zamanda, Nazi Almanyası'nda, JW'ler inançlarına karşı durdular ve totaliter bir rejimden eşi görülmemiş zulüm seviyeleri ile karşı karşıya kaldılar. JW'ler, toplama kamplarında inançlarından feragat eden bir belgeyi imzalamayı seçtikleri zaman istedikleri zaman bırakabilecekleri için olağandışıydı. Büyük çoğunluk inancını tehlikeye atmadı, ancak Alman Şubesindeki liderlik uzlaşmaya istekliydi.[3]  Çoğunluğun standı, en düşünülemez dehşetlerin altındaki cesaret ve inancın bir kanıtı ve nihayetinde totaliter bir rejime karşı kazanılan zaferdir. Bu duruş, Sovyetler Birliği, Doğu Bloku ülkeleri ve diğerleri gibi diğer totaliter rejimlere karşı tekrarlandı.

Bu zaferler, uygulanan taktiklerle birlikte, gelecek on yıllarda özgürlükleri için savaşan diğer birçok grup tarafından da kullanıldı. JW'ler insan haklarının tanımlanmasına ve önemli bir rol oynamasına yardımcı oluyordu. Duruşları her zaman bireylerin ibadet ve vatandaşlık konularında kişisel vicdanlarını kullanma haklarına dayanıyordu.

İnsan Hakları, yasalar tarafından oluşturulup korunmuştur ve bu, Dünyadaki birçok ülkede JW'lerin Yüksek Mahkemeleri nezdinde getirilen birçok davada görülebilir. Birçoğu JW'lerin ilerleyişini ve edebiyatlarının tonunu rahatsız edici bulsa da, duruşlarına ve inançlarına kin saygısı vardı. Her insanın vicdanını tam olarak kullanma hakkı, modern toplumun temel ilkeleridir. Bu, 1870'ların İncil Öğrenci Hareketi'nden gelen birçok sağlam İncil öğretisinin mirasıyla birlikte muazzam bir değerin bir göstergesiydi. Birey ve Yaratanları ile ilişkileri ve kişisel vicdan kullanımı, her JW'nin mücadelesinin merkezinde yer aldı.

Organizasyonun Yükselişi

Cemaatler ilk olarak 1880 / 90'lerde oluştuğunda, yapı olarak cemaat edildiler. Tüm cemaatler (Russell'ın zamanında İncil Öğrencileri onları çağırdı). ecclesia; Çoğu İncil'de yaygın olarak "kilise" olarak çevrilen Yunanca kelimenin bir çevirisi) yapı, amaç vb. hakkında bir kılavuz sağlanmıştır.[4] Bu İncil Öğrenci cemaatlerinin her biri, seçilen büyükler ve dekontlarla tek başına varlıklardı. Merkezi bir otorite yoktu ve her cemaat, üyelerinin yararına çalışıyordu. Cemaat disiplini tümünün bir toplantısında yönetildi ecclesia belirtildiği gibi Kutsal Yazı Çalışmaları, Altıncı Cilt.

İlk 1950’lerden, JW’lerin yeni liderliği Rutherford’un Organizasyonu[5] ve tüzel kişilik haline geldi. Bu, "ciddi" günahlar işleyenlerle başa çıkmak için yeni yargı komitesi düzenlemesinin yanı sıra, Örgütü "temiz" tutacak - uyulması gereken kurallar ve düzenlemeler oluşturmayı içeriyordu.[6]. Bu, bireyin tövbe edip etmediğine karar vermek için üç büyükle kapalı, gizli bir toplantıda toplantı yapılmasını içeriyordu.

Bu önemli değişiklik “Ayrıca Sizde Haberdar mısınız?” Başlıklı bir makalede gösterildiği gibi senaryo temelli olamaz.[7] Orada, Katolik Kilisesi’nin taşeronluk uygulamasının yazılı bir temeli olmadığı, sadece “kanon yasası” na dayandığı gösterilmiştir. Bu maddeden sonra ve buna rağmen, Örgüt kendi “canon yasasını” oluşturmaya karar verdi.[8].

Takip eden yıllarda bu, çok fazla acı çeken ve bireylere acı çeken birçok kararla çok otokratik bir liderlik biçimine yol açmıştır. Askerlik hizmetini reddetmek en etkileyici bir konu oldu. İncil Öğrencileri, Birinci Dünya Savaşı sırasında bu zorlukla karşılaştı. WTBTS tarafından rehberlik eden, ancak her birinin kendi vicdanını kullanması gerektiğini vurgulayan makaleler vardı. Bazıları Tıbbi Birliklerde görev yaptı; diğerleri askeri üniforma giymez; Bazıları sivil hizmeti üstleneceklerdi. Hepsi, diğer adamlarını öldürmek için silah alma konusunda birleşmiş, ancak her biri sorunun nasıl çözüleceğine dair kendi vicdanını kullanmıştır. Mükemmel bir kitap, Dünya Savaşı'nda İncil Öğrenci Vicdani Retçiler 1 - İngiltere Gary Perkins, standın mükemmel örneklerini sunar.

Buna karşılık, daha sonra Rutherford başkanlığında, JW'lerin sivil hizmeti kabul edemediği çok özel kurallar çıkarıldı. Bunun etkisi başlıklı kitapta görülebilir, Babil Nehirlerinden Ağladım: Savaş Zamanında Bir Vicdan Tutsağı Bir JW olarak karşılaştığı zorlukları ve yerel bir hastanede sivil hizmeti kabul etmeme konusundaki saçmalıklarını açıklayan Terry Edwin Walstrom tarafından. Burada, Örgüt'ün konumunun nasıl desteklenmesi gerektiğini ayrıntılı olarak açıklarken, kendi vicdanı sivil hizmetle ilgili bir sorunu göremedi. İlginçtir ki, 1996'ten itibaren, JW'lerin alternatif sivil hizmet alması kabul edilebilir olarak kabul edilmiştir. Bu, GB'nin bireye bir kez daha vicdanını kullanmasına izin verdiği anlamına geliyor.

Yönetim Kurulu tarafından verilen, 1972'te oluşturulan ve 1976'ten bu yana tamamen işleyen öğretiler[9]onlar tarafından “yeni ışık” ortaya çıkıncaya kadar “şimdiki gerçek” olarak kabul edilmelidir. Sürü için hayatın her alanında çok sayıda kural ve düzenleme vardır ve uymayanlar “örnek değil” olarak görülmektedir. Bu, genellikle daha önce belirtildiği gibi adli bir duruşmaya ve olası kardeş nakliyesine yol açar. Bu kuralların ve düzenlemelerin birçoğu 180 derecelik bir tersine dönmüş durumda, ancak eski kural uyarınca bursundan ayrılanlar eski durumuna getirilmedi.

Bireylerin kişisel vicdanı üzerindeki bu tramping, GB'nin insan vicdanını gerçekten anlıyorsa, kişinin sorgulaması gereken noktaya ulaşır. Yayında, Yehova'nın İradesini Yapılacak, 2005 ve 2015 bölüm 8, paragraf 28 bölümünde yayınlandı:

“Her yayıncı, tanıklık eden bir dönemi neyin oluşturduğunu namaz kılarken dua ederken İncil tarafından eğitilmiş vicdanını takip etmelidir. Bazı yayıncılar yoğun nüfuslu alanlarda vaaz verirken, diğerleri az nüfusun yaşadığı bölgelerde çalışmakta ve kayda değer miktarda seyahat gerekmektedir. Bölgeler farklı; yayıncılar bakanlıklarına bakış açıları bakımından farklılık gösterir. Yönetim Kurulu vicdanını dünya cemaatine empoze etmez Saha hizmetinde harcanan zamanın nasıl sayılacağı ve bu konuda bir yargıya varmak için başka herhangi bir kimsenin görevlendirilmediği gibi. 6: 1; 7: 1; 1 Tim. 1: 5 “.

Kolektif bir insan vücudunun (GB) tek bir vicdan sahibi olacağını söylemek hiç mantıklı gelmiyor. İnsan vicdanı, Tanrı'nın en büyük armağanlarından biridir. Her biri çeşitli faktörlere göre benzersiz ve şekillidir. Bir grup insan nasıl aynı vicdan sahibi olabilir?

Gönderimsiz bir kişi, JW topluluğundaki ve aile üyelerinden kişiler tarafından alınacak. 1980’ten bu yana, temasın nasıl azaltılacağını veya tamamen önlenebileceğini gösteren birçok video ile bu süreç çok daha zor hale geldi. Bu talimat özellikle yakın aile üyelerine odaklanmıştır. Uymayanlar ruhsal olarak zayıf olarak görülür ve onlarla ilişki minimumda tutulur.

Bu açıkça, birçok JW'nin çeşitli yargı organlarıyla insan vicdanının gelişmesine izin verilmesi gerektiğini belirleyen kavgaya aykırıdır. Aslında, Örgüt bir bireyin vicdanını nasıl kullanması gerektiğini dikte ediyordu. Cemaat üyeleri duruşmanın ayrıntılarına sahip olamadılar, bireyle konuşamadılar ve karanlıkta tutuldular. Onlardan beklenen, sürece ve duruşmadan sorumlu kişilere tam bir güven duymaktı.

Sosyal Medya'nın gelişmesiyle birlikte birçok eski JW öne çıkmış ve kanıtlanmıştır - birçok kayıt ve diğer kanıtlarla birlikte - bu adli duruşmalarda aldıkları haksız adaletsizlik veya haksız muamele.

Bu makalenin geri kalanı, Prodigal Oğul'un benzetmesindeki küçük oğlu gibi, bu Yönetim Organının, bazı bulguları göz önüne alarak muazzam bir mirastan nasıl sıyrıldığını vurgulayacaktır. Avustralya Kraliyet Komisyonu (ARC), Çocukların Cinsel İstismara Karşı Kurumsal Tepkiler Açtı.

Avustralya Kraliyet Komisyonu (ARC)

ARC, kurumsal çocuk istismarının kapsamını ve nedenlerini ölçmek ve çeşitli organizasyonların politika ve prosedürlerini incelemek için 2012 yılında kurulmuştur. Bu makale dini kurumlara odaklanacak. ARC, Aralık 2017'de işlevini tamamladı ve kapsamlı bir rapor hazırladı.

“Kraliyet Komisyonuna verilen Mektuplar Patenti, 'çocuk cinsel istismarı iddiaları ve olaylarına ve ilgili hususlara yönelik kurumsal tepkiler araştırmasını' istedi. Bu görevi yerine getirirken Kraliyet Komisyonu, sistemik konulara odaklanmaya ve bilgilendirilmeye yönlendirildi. bireysel vakaların anlaşılması ve çocukları cinsel istismara karşı daha iyi korumak ve istismarın çocuklar üzerindeki etkisini hafifletmek için bulgular ve önerilerde bulunmak. Kraliyet Komisyonu bunu kamuya açık oturumlar, özel oturumlar ve bir politika ve araştırma programı yürüterek yaptı.[10] "

Bir Kraliyet Komisyonu, Commonwealth ülkelerinde en yüksek soruşturma seviyesidir ve bilgi ve bireylerin işbirliği yapmalarını istemek için çok çeşitli yetkilere sahiptir. Önerileri Hükümet tarafından incelenmiştir ve önerileri uygulamak için yasalara karar vereceklerdir. Hükümet önerileri kabul etmek zorunda değildir.

metodoloji

Kullanılan üç ana yöntem vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

1. Politika ve Araştırma

Her dini kurum, çocuk istismarı raporları ve işlerine ilişkin verileri sağlamıştır. Bu bilgi çalışıldı ve kamuya açık bir duruşma yapmak için özel durumlar seçildi.

Ek olarak, ARC hükümet ve hükümet dışı temsilciler, hayatta kalanlar, kurumlar, düzenleyiciler, politika ve diğer uzmanlar, akademisyenler ve hayatta kalanların savunuculuğu ve destek grupları ile istişarelerde bulundu. Daha geniş bir topluluk, halkın katılımı süreçleri yoluyla sistemik konuların ve verilen cevapların dikkate alınmasına katkıda bulunma fırsatı buldu.

2. Halka açık duruşmalar

Paragrafları sağlayacaktır Nihai Rapor: Cilt 16, sayfa 3, "Özel duruşmalar" alt başlığı:

“Bir Kraliyet Komisyonu, çalışmalarını genel olarak kamuya açık oturumlarla yapar. Çocukların cinsel istismarının, araştırılabilecek birçok kurumda gerçekleştiğinin farkındaydık. halka açık bir duruşmada. Bununla birlikte, Kraliyet Komisyonu bu görevi denemek için, belirsiz, ancak uzun bir süre boyunca çok fazla kaynağın uygulanması gerekecektir. Bu sebeple, Komisyoncular Kıdemli Danışman Yardımcısının kamuya açık bir duruşma için uygun konuları tespit edip bunları bireysel 'vaka çalışmaları' olarak öne sürecekleri kriterleri kabul ettiler.

Bir vaka incelemesi yapma kararı, duruşmanın sistemik meseleler hakkındaki anlayışı ilerletip ilerletmeyeceği ve önceki hatalardan bir öğrenme fırsatı sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgilendirildi, böylece Kraliyet Komisyonunun gelecekteki değişimi için yapılacak bulgu ve önerilerin güvenli bir temeli olacaktı. Bazı durumlarda öğrenilecek derslerin alaka düzeyi, duruşma konusu kuruma sınırlandırılacaktır. Diğer durumlarda, Avustralya’nın farklı yerlerinde bulunan benzer kurumlarla ilgileri olacaktır.

Belirli kurumlarda veya kurum türlerinde meydana gelebilecek kötüye kullanımın kapsamını anlamada kamuya açık oturumlar düzenlendi. Bu, Kraliyet Komisyonunun çeşitli kurumların nasıl yönetildiğini ve çocukların cinsel istismarı iddialarına nasıl cevap verdiklerini anlamalarını sağlamıştır. Araştırmalarımız bir kurumda önemli bir kötüye kullanım konsantrasyonunu tespit ettiğinde, konu kamuya açık bir duruşmaya götürülebilir.

Toplumsal olarak cinsel istismarın doğasını, ortaya çıkma koşullarını ve en önemlisi de insanların yaşamları üzerindeki yıkıcı etkilerini anlamada yardımcı olan bazı kişilerin hikayelerini anlatmak için kamuya açık oturumlar düzenlendi. Halka açık oturumlar medyaya ve halka açıktı ve Kraliyet Komisyonunun internet sitesinde canlı yayınlanıyordu.

Komiserlerin her duruşmadan elde ettikleri bulgular genel olarak bir vaka çalışması raporunda açıklanmıştır. Her rapor Genel Vali ve her eyalet ve bölge valisi ve yöneticilerine sunulmuş ve uygun olan hallerde Avustralya Parlamentosu'nda düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. Komisyon üyeleri, mevcut ya da muhtemel cezai kovuşturmalardan dolayı bana bazı vaka çalışmaları raporlarının hazırlanmamasını tavsiye etti. ”

3. Özel oturumlar

Bu oturumlar, kurbanlara kurumsal bir ortamda çocuk cinsel istismarına ilişkin kendi kişisel hikayelerini anlatma fırsatı sağlamaktı. Aşağıdakiler 16. Cilt, 4. sayfadaki "Özel oturumlar" alt başlığından alınmıştır:

“Her özel oturum bir veya iki Komisyon üyesi tarafından gerçekleştirildi ve bir kişinin kötüye kullanım hikayesini korumalı ve destekleyici bir ortamda anlatması için bir fırsattı. Bu oturumlardan birçok hesaba, bu Nihai Raporda tanımlanmamış bir biçimde anlatılmaktadır.

Yazılı hesaplar, özel oturumları sonlandırmayan kişilerin tecrübelerini Komisyon üyeleri ile paylaşmalarına izin verdi. Bize yazılı hesaplarda açıklanan mağdurların deneyimleri, bu Nihai Raporu bizimle paylaşılanlarla aynı şekilde bilgilendirmiştir.
özel oturumlarda.

Ayrıca, özel oturumlardan ve yazılı hesaplardan alınan tanımlanmış anlatıların yanı sıra, mümkün olduğunca çok sayıda bireysel hayatta kalan kişinin deneyimlerini, rızasıyla yayınlamaya karar verdik. Bu anlatılar, kurumlarda çocuk cinsel istismarı mağdurlarının söylediği olayların hesapları olarak sunulmaktadır. Bunları kamuoyu ile paylaşarak, çocuk cinsel istismarının derin etkisinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaklarını ve kurumlarımızı gelecekte çocuklar için mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmelerine yardımcı olabileceklerini umuyoruz. Anlatılar, Cilt 5, Özel oturumlar için çevrimiçi bir ek olarak sunulmaktadır. “

Veri metodolojisini ve kaynaklarını tam olarak anlamak önemlidir. Hiçbir dini kuruluş, kurum içindeki tüm verilerden ve mağdurların ifadesinden geldiği için önyargı ya da yanlış bilgi talep edemez. ARC, mevcut bilgileri analiz etti, çeşitli dini kurumların temsilcileri ile kontrol etti, mağdurlarla destekledi ve bulgularını belirli kurumlar için önerileriyle birlikte sundu.

Bulgular

ARC'nin araştırdığı altı dini kurumla ilgili temel bilgileri gösteren bir tablo oluşturdum. Raporları okumanızı tavsiye ederim. 4 kısımdalar:

 • Nihai Rapor Önerileri
 • Nihai Rapor Dini Kurumlar Cilt 16: Kitap 1
 • Nihai Rapor Dini Kurumlar Cilt 16: Kitap 2
 • Nihai Rapor Dini Kurumlar Cilt 16: Kitap 3

 

Din & Taraftarlar Durum çalışmaları Fail İddia Edilenler ve Tutulan Pozisyonlar Toplam Şikayet

 

Yetkililere Rapor Verme ve Mağdurlardan Özür Tazminat, Destek ve Ulusal Telafi Programı
Katolik

5,291,800

 

 

Toplamda 15 Vaka çalışmaları. Sayılar 4,6, 8, 9, 11,13,14, 16, 26, 28, 31, 35, 41, 43, 44

2849 ile röportaj

1880

iddia edilen failler

693 Dini kardeşler (597) ve kız kardeşler (96) (37%)

572 diocesan rahipleri ve 388 dini rahipleri dahil 188 rahipleri (% 30)

543 kişiyi yatır (% 29)

Bilinmeyen dini statüde olan 72 (% 4)

4444 Bazı davalar sivil makamlara bildirildi. Özür diledim.

1992'te kötüye kullanımın kabul edildiğine dair ilk kamuoyu açıklaması. 1996'ten itibaren özürler yapıldı ve Haşere Doğru'ya (2000) din adamları ve din adamları tarafından tüm mağdurlara net bir özür diledi. Ayrıca, "Sorunlar kağıdı ..." daki 2013'te açık bir özür verildi.

2845 Şubat ayındaki çocuk cinsel tacizi iddiaları 2015, 268,000,000 $ 'in para ödemesi olan $ 250,000,000 ile sonuçlandı.

$ 88,000’in ortalaması.

Mağdurlara yardım etmek için bir “İyileşme Doğru” süreci kurun.

Ulusal Redress Programına ödeme yapmayı düşünecektir.

 

Anglikan

3,130,000

 

 

 

Toplamda 7 Vaka çalışmaları. Sayılar 3, 12, 20, 32, 34, 36, 42

594 ile röportaj

 

569

iddia edilen failler

50% Lay İnsanlar

43% Ordained Din adamları

% 7 Bilinmiyor

1119 Bazı davalar sivil makamlara bildirildi. Özür diledim.

2002 Genel Synod Daimi Komitesi'nde Ulusal bir Özür diledi. 2004 Genel Synod'da özür diledi.

472 şikayetleri (tüm şikayetlerin% 42'i). Aralık tarihine kadar 2015 $ 34,030,000, ortalama $ 72,000). Buna parasal tazminat, muamele, yasal ve diğer masraflar dahildir.

2001'te bir Çocuk Koruma Komitesi kurun

2002-2003- Cinsel İstismar Çalışma Grubunu Kur

Bu gruplardan çeşitli sonuçlar.

Ulusal Redress Programına ödeme yapmayı düşünecek

 

Selâmet Ordusu

8,500 plus memurları

 

 

Toplamda 4 Vaka çalışmaları. Sayılar 5, 10, 33, 49

294 ile röportaj

Fail iddiasını ölçmek mümkün değil Bazı davalar sivil makamlara bildirildi. Özür diledim.

 

Ulusal Redress Programına ödeme yapmayı düşünecek
Jehovah'ın şahitleri

68,000

 

Toplamda 2 Vaka çalışmaları. Sayılar 29, 54

70 ile röportaj

1006

iddia edilen failler

579 (% 57) itiraf etti

108 (% 11) Yaşlı veya Bakanlardı

28, kötüye kullanıldığı iddia edilen ilk iddiadan sonra Büyük veya Bakanlar olarak atandı

1800

iddia edilen kurbanlar

401 (% 40) failleri bir araya geldi.

230 eski durumuna getirildi

78 bir kereden fazla gönderildi.

 

Sivil otoritelere hiçbir vaka bildirilmedi ve mağdurların hiçbirinden özür dilemedi. Yok.

Mağdurları ve aileleri yetkililere rapor etme hakları olduğunu bildiren yeni politika.

Ulusal Düzeltme Programı hakkında açıklama yok.

Avustralya Hristiyan Kiliseleri (ACC) ve bağlı Pentekostal kiliseleri

 

350,000 + 260,600 = 610,600

 

Toplamda 2. Sayılar 18, 55

37 ile röportaj

Fail iddiasını ölçmek mümkün değil Avustralya Hristiyan Kiliseleri sırasında kamuya açık duruşma yapan Pastor Spinella kurbanlardan özür diledi. Ulusal Redress Programına ödeme yapmayı düşünecek
Avustralya'da Birleşmiş Kilise (Cemaat, Metodist ve Presbiteryen) 1,065,000 Toplam 5

Sayılar 23, 24, 25, 45, 46

91 ile röportaj

Verilmez 430 Bazı davalar sivil makamlara bildirildi. Genel Kurul Başkanı Stuart McMillan, Kilise adına yaptı. 102 iddialarına karşı yapılan 430 iddiaları. 83 of 102 bir çözüm aldı. Toplam ödenen tutar 12.35 milyon dolar. En yüksek ödeme $ 2.43 milyon ve en düşük 110 $ 'dır. Ortalama ödeme $ 151,000.

Ulusal Redress Programına ödeme yapmayı düşünecek

Sorular

Bu noktada kişisel sonuçlarımı veya düşüncelerimi vermeyi önermiyorum. Her kişinin aşağıdaki soruları dikkate alması daha yararlı olacaktır:

 1. Neden her kurum başarısız oldu?
 2. Her kurum kurbanlara nasıl ve nasıl tazminat sağlamıştır?
 3. Her kurum politika ve prosedürlerini nasıl geliştirebilir? Bunu başarmak için anahtar hedefler neler olmalı?
 4. JW Büyükleri ve Kurumu neden laik makamlara bir dava sunmadılar?
 5. JW'ler neden, nüfusu ile ilgili olarak diğerlerine kıyasla bu kadar çok sayıda iddia edilen fail ve şikayeti var?
 6. Vicdan kullanma hakkını savunan bir grup için, neden hiçbir yaşlı öne çıkıp, konuşmuyor? Bu, hüküm süren kültürün bir göstergesi midir?
 7. Totaliter makamlara direnme tarihçesiyle, neden JW kurumundaki bireyler konuşmuyor ya da safları kıramadı ve yetkililere rapor verdi?

Dikkate alınabilecek daha birçok soru var. Bunlar yeni başlayanlar için yeterli olacaktır.

Yol İleri

Bu makale bir Hıristiyan sevgisi ruhuyla yazılmıştır. Başarısızlıklara işaret etmek ve düzeltmek için bir fırsat sunmamak ihmal olur. Mukaddes Kitap boyunca iman edenler günah işledi ve bağışlanmaya ihtiyaç duydu. Yararımıza birçok örnek var (Romalılar 15: 4).

Çoban ve şair Kral Davut, Yehova'nın yüreği için çok değerliydi, ancak müteakip pişmanlığı ve yaptıklarının sonuçlarıyla birlikte iki büyük günah kaydedildi. İsa'nın hayatının son gününde, Sanhedrin'in iki üyesi olan Nicodemus ve Arimathea'li Joseph'teki başarısızlıkları görebiliriz, ancak sonunda nasıl telafi ettiklerini de görürüz. Arkadaşını ve Rabbini üç kez inkar ettiğinde cesareti onu yüzüstü bırakan samimi bir arkadaş olan Petrus'un hikayesi var. Dirilişinden sonra İsa, sevgisini ve öğrenciliğini yeniden teyit ederek pişmanlığını gösterme fırsatı vererek Petrus'a düşmüş durumundan kurtarılmasına yardım eder. Bütün havariler İsa'nın öldüğü gün kaçtılar ve hepsine Pentekost'taki Hıristiyan cemaatini yönetme fırsatı verildi. Bağışlama ve iyi niyet, günahlarımız ve başarısızlıklarımız için Babamız tarafından bol miktarda sağlanır.

ARC raporundan sonraki bir yol, çocuk istismarı mağdurlarının başarısız olmasının günahını kabul etmektir. Bu, aşağıdaki adımları gerektirir:

 • Cennetteki Babamız için dua edin ve bağışlanmasını isteyin.
 • Onun kutsamalarını elde etmek için özel eylemlerle duaların samimiyetini gösterin.
 • Tüm kurbanlardan haksız yere özür dileyin. Mağdurlar ve aileleri için manevi ve duygusal bir iyileştirme programı oluşturun.
 • Gönderilip gönderilen ve geri gönderilen tüm kurbanları derhal eski durumuna getirin.
 • Mağdurları maddi olarak tazmin etmeyi kabul eder ve mahkeme davalarına dahil etmeyin.
 • Elders gerekli uzmanlığa sahip olmadıkları için bu davalarla ilgilenmemelidir. Tüm iddiaları kamu makamlarına bildirmeyi zorunlu kılın. 'Sezar ve onun yasasına' tabi olun. Romalıların dikkatlice okunması 13: 1-7, Yehova'nın onları bu tür meselelerle başa çıkmak için yerine koyduğunu göstermektedir.
 • Bilinen tüm suçluların cemaatle herhangi bir kamu bakanlığı üstlenmelerine izin verilmemelidir.
 • Çocukların ve mağdurların refahı, kurumun itibarını değil, tüm politikaların merkezinde olmalıdır.

Yukarıdaki öneriler iyi bir başlangıç ​​yapabilir ve başlangıçta sürüyü bozabilir, ancak içtenlikle hataları açıklayarak ve mütevazi bir tavır sergileyerek, iyi bir Hristiyan liderliği ortaya konacaktır. Sürü bunu takdir eder ve zaman içinde yanıt verir.

Öyküdeki küçük oğlan evden tövbeye döndü, ama bir şey söylemeden önce, Baba onu böyle büyük bir yürekle karşıladı. Büyük oğul farklı bir şekilde kaybedildi, çünkü babasını gerçekten tanımıyordu. İki oğul liderlik edenlere paha biçilmez dersler verebilir, ancak en önemlisi Tanrı'mızda ne kadar muhteşem bir Baba olduğumuzdur. Harika Kral İsa, Babasını kusursuz bir şekilde taklit eder ve her birimizin iyiliği ile büyük bir ilgiyle ilgilenir. Her birimizi yönetme yetkisi olan tek kişi o. (Matta 23: 6-9, 28: 18, 20) Kutsal yazıyı kullanarak sürüyü oluştur ve her birinin Rabbimize ve Kralımıza en iyi şekilde nasıl hizmet edebileceği konusundaki vicdanını kullanmasına izin ver.

____________________________________________________________________

[1] https://www.childabuseroyalcommission.gov.au Kesin raporların Avustralya Hükümeti'ne sunulduğu tarihte Kasım 2012 ile Aralık 2017 arasındaki tüm soruşturma ve soruşturma programı

[2] James Penton'a bakın Kanada'da Yehova'nın Şahitleri: Konuşma ve İbadet Özgürlüğü Şampiyonları. (1976). James Penton, o zamandan beri Watchtower tarihi üzerine iki kitap yazan eski bir Yehova Şahididir.

[3] Detlef Garbe's Direniş ve Şehitlik Arasında: Üçüncü Reich'daki Yehova'nın Şahitleri (2008) Çeviren: Dagmar G. Grimm. Ayrıca, daha önyargılı bir hesap için lütfen Yehova'nın Şahitlerinin Yıllığı, 1974 Gözetleme Kulesi İncil ve Yolu Derneği tarafından yayınlanan.

[4] Yerimizi Kutsal Yazılarda Çalışmalar: Yeni Yaratılış Cilt 6, Bölüm 5, "Organizasyon" 1904'te Papaz Charles Taze Russell. Zion's Watchtower'ın önceki baskılarında bu öneri ve düşüncelerin çoğu da işlenmişti.

[5] İlginçtir, Rutherford'un 'Organizasyon' ve 'Kilise' kelimelerini kullanması birbirinin yerine geçebilir. İncil Öğrenci hareketi merkezi bir kilise yapısını kabul etmediğinden, görünüşe göre Rutherford'a 'Örgütlenme' ve 'Başkan' terimlerini mutlak güçlerle kullanmak daha mantıklı göründü. 1938 tarafından Örgüt tamamen yerindeydi ve aynı fikirde olmayan İncil Öğrencileri ayrıldı. Russell'ın zamanından itibaren İncil Öğrencilerinin% 75'inin Örgütü 1917'ten 1938'a bıraktığı tahmin edilmektedir.

[6] Cemaat günahlarıyla ilgili bu yeni yöntem ilk olarak Mart 1'te tanıtıldı.1952 Gözetleme kulesi 131-145. sayfalardaki 3 haftalık çalışma makalesi dizisi. 1930'larda Watchtower Bible & Tract Society (WTBTS) organizasyonunda öne çıkan kişilerle iki yüksek profilli vaka vardı: Olin Moyle (Hukuk Müşaviri) ve Walter F. Salter (Kanada Şube Müdürü). Her ikisi de ilgili karargahtan ayrılmış ve cemaatin tamamı tarafından yargılanmıştır. Bu denemeler kutsal yazılar tarafından desteklendi, ancak saflarda ayrılığa neden olduğu görüldü.

[7] Uyanık 8 bakın, Ocak 1947 sayfalar 27-28.

[8] Bu, iki yüksek profilli birey olan Olin Moyle (WTBTS Avukatı) ve Walter F. Salter'in (Kanada Şube Müdürü) Örgütten çıkarılmasından kaynaklanmış olabilir. Kullanılan işlem tüm yereldi ecclesia karar vermek için toplantı yapmak. Her iki durumda da olduğu gibi, Başkan (Rutherford) ile ortaya çıkan sorunlar ve bunu açıkça tartışmak sürününden daha fazla soru getirecektir.

[9] Şu anki iddia, öğretimde büyük bir ayrılıktır, burada Yönetim Kurulunun 1919'dan beri yerinde olduğu ve Matta 24: 45-51'de ana hatlarıyla belirtildiği gibi Sadık ve Sağgörülü Köle ile aynı olduğu belirtilmektedir. Bu iddiaların hiçbirine delil sunulmamaktadır ve bu GB'nin 1919'dan beri yürürlükte olduğu iddiası kolayca çürütülebilir, ancak bu bu makalenin kapsamında değildir. Lütfen ws17 Şubat s. 23-24 "Bugün Tanrı'nın Halkına Kim Önderlik Ediyor?"

[10] Doğrudan teklif Nihai Rapor: Cilt 16 önsöz sayfası 3

Eleasar

20 yılı aşkın süredir JW. Yakın zamanda yaşlı olarak istifa etti. Yalnızca Tanrı'nın sözü gerçektir ve artık hakikatte olduğumuzu kullanamaz. Eleasar, "Tanrı yardım etti" anlamına geliyor ve şükran doluyum.
  51
  0
  Düşüncelerinizi ister misiniz, lütfen yorum yapın.x
  ()
  x