Tüm Konular > Duyurular

İyi Haberin Yayılmasına Yardımcı Olması İçin Sağırlara ve Tercümanlara Çağrı

[Vintage tarafından, Eric Wilson tarafından yazılan bir makaleye dayanarak] Bu, Sağırlar ve Tercümanlar için YouTube videoları yaparken kullanacakları bir komut dosyasıdır. Gözetleme kulesi, Tanrı ve Oğlu İsa hakkındaki gerçeği çarpıtıyor. İsa, Tanrı ile insan arasında aracıdır. Yönetim Organı bu pozisyonu çalıyor ...

Dua Çağrısı

Duanın gücü bildiğimiz bir şeydir ve birçok kişi muhtaç biri için dua ettiğinde, Babamız bunu not alır. Bu nedenle, Koloseliler 4: 2, 1 Selanikliler 5:25 ve 2 Selanikliler 3: 1 gibi kardeşler topluluğundan dua etmelerinin istendiği itirazlar buluyoruz. Orada...