Tüm Konular > Kalvinizm

Kalvinizm - Tam Ahlaksızlık Bölüm 2

[bu makale Alex Rover tarafından hazırlanmıştır] Bu makalenin 1. bölümünde Kalvinistik Total Depravity öğretisini inceledik. Toplam Ahlaksızlık, Tanrı'nın önündeki insanın günahta tamamen ölmüş ve bunu yapamayan yaratıklar olarak tanımladığı doktrindir.

Kalvinizm - Toplam Ahlaksızlık

[bu makale Alex Rover tarafından yazılmıştır] Kalvinizmin beş ana noktası toplam ahlaksızlık, koşulsuz seçim, sınırlı kefaret, karşı konulmaz lütuf ve azizlerin azabıdır. Bu yazıda, bu beşin ilkine bir göz atacağız. İlki:...