Arkeolojik kanıtlara ve İncil kronolojisine göre, bazı piramitler Nuh Tufanı'ndan önce mevcuttu, ancak su hasarı kanıtı göstermediler. Bu, incilde sel olamayacağını kanıtladı mı?