Üç Meleğin Mesajı

Vahiyle ilgili bir yorum 14: 6-13 Bir yorum, bir metin hakkında açıklayıcı veya kritik notlar içerir. Mesele, metin pasajını daha iyi anlamaktır. Yorumun eş anlamlıları: açıklama, açıklama, açıklama, açıklama, inceleme, inceleme, yorumlama, analiz; ...