Vahiy 14: 6-13 üzerine bir yorum Bir yorum, bir metin üzerine açıklayıcı veya eleştirel notlardan oluşur. Önemli olan metin bölümünü daha iyi anlamaktır. Eşanlamlılar: açıklama, açıklama, açıklama, yorumlama, inceleme, yorumlama, analiz; ...