Tüm Konular > Egemenlik

Tanrı aşktır

Brooklyn merkez personeli 1984’e geri döndüğünde, Karl F. Klein şunları yazdı: “İlk önce 'kelimenin sütünü’ almaya başladığımdan beri, burada Yehova’nın insanlarının anlamaya geldiği birçok mükemmel ruhsal gerçekten birkaçı var: ayrım Tanrı'nın örgütü arasında ...

Yehova'nın egemenliğini haklı çıkarmak

İncil'in bir teması var mı? Eğer öyleyse, bu nedir? Bunu Yehova'nın Şahitlerinden herhangi birine sorun ve şu cevabı alacaksınız: Kutsal Kitap'ın tamamının bir teması var: İsa Mesih'in altındaki Krallık, Tanrı'nın egemenliğinin ve kutsallığının haklı gösterilmesinin aracıdır.