Karanlığın Sevenler

Geçen gün bir arkadaşıma İncil'i okumanın klasik müzik dinlemek gibi olduğunu söylüyordum. Klasik bir parçayı ne sıklıkla dinlesem de, deneyimi artıran farkedilmemiş nüanslar bulmaya devam ediyorum. Bugün, John 3.

Farislerin gölgesi

“. . .Ve gün olunca, halkın yaşlıları toplantısı, hem baş rahipler hem de karalamalar toplandı ve onu San′he drin salonlarına götürdüler ve dediler ki: 67 “Mesih iseniz, bize söyleyin. “Ama onlara şöyle dedi:“ Sana söylesem bile, yapmazdın ...

Mesaj, Messenger değil.

1Şimdi İsa o yerden ayrıldı ve memleketine geldi ve öğrencileri onu takip etti. 2Sabbath geldiğinde, sinagogda öğretmeye başladı. Onu duyan birçok kişi, “Bu fikirleri nereden aldı? Ve verilen bu bilgelik nedir?

Dini Otorite Her Yerde

Ben Stein’ın Expelled adlı kitabında, Evrim doktrininin herhangi bir yönüne meydan okumaya cesaret eden içten, açık fikirli bilim adamlarına ne olduğunu gösteren bir belgesel izledim. Doktrini söylüyorum, çünkü otorite yapısının bilimsel içindeki eylemleri ...