Các nhân chứng được dạy rằng Charles Taze Russell bắt nguồn tất cả các giáo lý làm cho Nhân Chứng Giê-hô-va nổi bật so với các tôn giáo khác trong Christendom. Điều này hóa ra là không đúng sự thật. Trên thực tế, sẽ làm cho hầu hết các Nhân Chứng ngạc nhiên khi biết rằng giáo lý thiên niên kỷ của họ đến từ một linh mục Công giáo, một tu sĩ Dòng Tên không hơn không kém. James Penton, một giáo sư lịch sử Canada và là tác giả của một số cuốn sách học thuật về Nhân Chứng Giê-hô-va đưa chúng ta trở lại ba thế kỷ về nguồn gốc của nhiều học thuyết mà Nhân Chứng lầm tưởng là của riêng họ.

Meleti Vivlon

Bài viết của Meleti Vivlon.